s
David Cochrane, an astrologer made of passion! (exclusive)
Καλωσήλθατε στην αστρολογική μας κοινότητα! αστρολογία στην ελλάδαΕΔΩ ΧΤΥΠΑ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Αξιόπιστο! Έγκυρο, ΔΩΡΕΑΝ αστρολογικό πρόγραμμα online!

ΔΩΡΕΑΝ γενέθλια ανάλυσή, προσωπικές διελεύσεις, ερωτικές προβλέψεις κάθε μέρα!

Βρείτε μας στο Facebook Βρείτε μας στο Twitter Επικοινωνήστε μαζί μας
Results 1 to 2 of 2

David Cochrane, an astrologer made of passion! (exclusive)

This is a discussion on David Cochrane, an astrologer made of passion! (exclusive) within the Συνεντεύξεις και παρουσιάσεις forums, part of the Γενέθλια αστρολογία category;

 1. #1
  Εγγραφή
  Oct 2007
  Περιοχή
  23E43, 37N58
  Μηνύματα
  3,029

  David Cochrane, an astrologer made of passion! (exclusive)

  He is the founder and head programmer of Cosmic Patterns Software, Inc., the curriculum director of The Avalon School of Astrology, the author of 2 books, "Astrology for the 21st Century" and "AstroLocality Magic", past President of The International Society for Astrological Research (ISAR), and advisor to The National Council for Geocosmic Research.

  David Cochrane received his B.A. degree in psychology in 1972, and was then offered a scholarship to continue his graduate studies in this field. However, astrology won him over and life had other plans for him! David became a full time professional practicing astrologer from 1973 – 1981. In parallel, he learned computer programming, and he started his own astrology software company, Cosmic Patterns Software in 1982.

  In the late 1990's he accepts a position on the International Society for Astrological Research (ISAR) board and becomes President of ISAR for 2 years. He was very interested and actively involved in issues related to professional standards in astrology, finding creative solutions and advancing programs.

  He is well known for his innovative work in harmonics, degree meanings and other fields in astrology and has developed pioneering theories on the relationship of Vedic astrology and ancient classical methods. Many of the world's most respected and experienced astrologers pay obeisance to his talent, his research and his significant contribution to astrology. David’s involvement and devotion to astrology for nearly 4 decades is impressive!

  A lot is said and written about David and once you get to know him, you realize that all of them are true. “Theoretical genius”, “the world’s greatest expert in harmonic astrology”, “best speaker” at national conferences and the list is still growing.

  As himself describes it “My life IS astrology. I wake up, I sleep, I dream, I think...it’s an absolute, complete obsession! It’s really taken me over!”

  Please, allow me to introduce David Cochrane, an astrologer made of passion!
  MyHoroscope: So, I've heard that an inexplicable Sagittarius hippie was the reason that you got into astrology in the first place. Is that correct? You thought and still couldn't believe that maybe astrology could help you figure out his urge to travel, given the fact that Sagittarius is an empty sign in your own birth chart. How did astrology contribute to you figuring yourself out, or figuring out others for that matter? Is there any particular part of your personality that astrology helped you evolve or is there any trait that doesn't/didn't seem to quite fit your birth chart?


  David Cochrane:Yes, in the ealry 1970's I started studying astrology, and one of my first experiences was meeting a restless hippie who traveled around the country. My impression of him was not positive and I thought all of his traveling was a waste of time. Then I looked up the planet positions for his birth time and found that he had a stellium in Sagittarius and have no planets in Sagittarius. The astrology suggested that I did not appreciate this person sufficiently because we were very different. The thought was shocking and I began studying astrology with a passion.

  Every astrologer seems to have his/her own set of favorite techniques, and I rely mostly on harmonic astrology and ideas that I developed building upon harmonic astrology. I find that many of the things we ascribe to astrological influences very often do not work. In my chart I have a big Taurus stellium in the first and second houses. Astrologers often think I have a software company to make money and I eat lots of rich food, and like to be very comfortable. None of this is true. I do love gardens and nature and I am persistent so some things that are associated with Taurus do apply to me, but most do not.
  This does not mean that astrology does not work, but it does mean that some of the ideas we have do not work, and this is why there are so many different astrological theories and systems. Each astrologer seems to head out into the great wilderness of astrological ideas and finds some sets of ideas that seem to consistently work. My hope is that some day we can develop a set of rules that are agreed on by all astrologers just as there are some basic mechanics to music and the sciences that everyone agrees about.

  I use astrology regularly to understand people. The astrological information does not always agree with my own assessment of situations and invariably the astrology chart is correct.
  MyHoroscope: There are a lot of people joking about astrological interpretations and predictions and when they happen to hear something valid or subsequently proven to be true, they say “Oh, you were just plain lucky!” So how would you try to convince a skeptic that there is actually something to astrology? How was your own doubt resolved? Would you be tempted to perform a predictive reading or maybe attempt to answer a horary question of his in order to persuade him?


  David Cochrane: I am more interested in showing skeptics that astrology shows promise of being validated through research rather than proving that astrology, as we understand astrology at the present time, is valid. Sometimes the skeptics are correct and a correct prediction may be just luck, and astrologers do tend to use a lot of selective perception to see what they want to see. Examples of research that I have done that suggest that astrology is valid are in articles at the following websites:
  AstroSignatures in the Gauquelin Data Revealed
  A Reassessment of the Mars Effect and
  A Reassessment of the Mars Effect and
  A Reassessment of the Mars Effect and
  Astrology Information, Questions and Answers
  Accident Research With Midpoints

  Some articles on the value of astrology in more psychological ways rather than in quantitative research are at:
  108 Steps to Enlightenment
  Synodic Cycle
  Minor Aspects and Modern Trend

  I recently gave a lecture to astronomers about whether astrology is a science. The astronomers loved the lecture, and they have suggested that perhaps I can speak regularly, perhaps once a year. They were very favorably impressed with the potential of astrology to offer useful information. However, I did not propose that astrology is a science because at the current time I believe that astrology is not a science. However, many things are not know but that does not mean that pursuing the ideas is worthless. We do not have a cure for cancer and many other diseases and this is precisely why they need to be studied. Similarly, astrology shows great promise and for this reason astrology needs to be studied more intensively within academic circles.
  MyHoroscope: You have created the “Cochrane degrees” and thus your name is now listed next to those of Elsie Wheeler's, Marc Edmund Jones's, Isidore Kozminsky's, Andrianno Carelli, and others. I have to say that’s incredible work! We've been meaning to translate the “Cochrane degrees” for our Greek audience so it would be really helpful if you could give us an insight or an illustration of how we could actually “see” their meaning take action in birth charts and whether the meaning could be different regarding, for example, their house position.


  David Cochrane: Thank you. I do think these degree meanings are accurate and the intepretation is improved if you think about the "internal signs" that I have hypothesized are the basis of the degree meanings. For example, consider the Sun and Moon positions of former US President Ronald Reagan. The Cochrane degree meaning for this Sun is "Noble and individualistic, perhaps a social reformer. Rebellious against authority. Self-conscious and perhaps egotistical. Good leadership qualities.". Reagain was nove and individualistic but he was conservative and not rebellious against authority. The 30th harmonic sign is Leo-7. The "7" indicates that it is in the 7th house in relationship to the Aquarius sign of his Sun. The 12th sign is Libra-9. I need to update the degree meaning because it is really not very rebellious but rather is personable and philosophical, and Reagan was known for his personal style of communicating. He introduced the concept of identifying individuals who exemplify a situation and every President since Reagan has followed this idea. The Cochrane degree meaning for his Moon describes Reagan incredibly well: "Commands respect through his quiet, sincere, and magnetic disposition. Capable of wielding a psychic or magnetic influence over others." Reagan was known for his soft, sincere voice. He was called the "teflon President" because criticism seemed to bounce off him. Even if you disagreed with him, his sincere and magnetic voice seemed very convincing. The 30th harmonic sign is Scorpio-7 and the 12th harmonic sign is Virgo-5. The 30th harmonic sign is a kind of "real inner you" and both is Sun and Moon have a 30th harmonic sign in 7th house relationship to the sign, so he influenced others very effectively (regardless of whether you agree with his political beliefs and policies). Although the degree meanings can use some editing and updating, I believe that they are very accurate. Astrologer Pam Gallagher once had her students evaluate the accuracy of many degree meanings but without being given the author of each one and the Cochrane degrees made the most sense to her students. I have heard of other people getting similar results.
  MyHoroscope: There are many Western astrologers that are quite skeptical regarding the harmonic technique's tendency to downplay the signs and houses and focusing solely on the geometric relationships of the planets. John Addey was the harbinger of this process, which focuses on aspects, even the minor ones, to give an astrologer a better sense of one's true drives and motivations. I find it quite revealing and illuminative and the way a birth chart unfolds is truly awesome! What would you say to those who believe that harmonics is some kind of trick to prove astrology right when the traditional birth chart interpretations fail to correspond with reality?


  David Cochrane: I would say that they should listen to the 13 hours of lecture that I gave recently before they continue the criticism. Information about the lecture is at HARMONIC ASTROLOGY SEMINAR DVD I think that anyone who listens to this lecture will have a much better understanding of the capability of harmonics to interpret charts and can then see if they still think that it is some kind of trick. Also, On this coming October 3 (October 3, 2010) I am giving a lecture on the zodiac signs as part of an Online Astrology Conference. See Internet Astrology Conference for more information on the conference. Although not the main topic of this lecture, there are a few references to how the zodiac signs are better understaood when harmonics are taken into account.
  MyHoroscope: Having touched on the issue of harmonics charts, do you think that it is appropriate to perform a bi-wheel analysis of a harmonic chart and a birth chart? Given the fact that harmonics mainly focus on the planetary aspects, do you think that it is wise or proper to interpret the harmonic charts based on a planet's new sign or even new house position?


  David Cochrane: In my own work I do not compare harmonic charts to natal charts and in only a few harmonics do a look at zodiac signs. I do not look at house positions in any harmonic charts. However, it is entirely possible that one can do these things and they might work beautifully. In my own work I have not been able to obtain consistently good results using these ideas so I do not use them. Every astrologer simply uses some subset of ideas and I do not claim to have an understanding of most of the ideas that work in astrology. I do claim to have an understanding of a few ideas that I think work and eventually will be demonstrated to work through research, and everything else is simply unchartered territory. I have not seen convincing arguments from other astrologers that these additional methods might work, but of course in Vedic astrology the sign and house positions of the saptamsa and navamsa chart are used, so they may be useful. Note that the saptamsa and navamsa charts are harmonic charts, but many of the other divisional charts used in Vedic astrology are not harmonic charts.
  MyHoroscope: Since we could say that harmonic aspects are not actual aspects, do you think that we could use them along with transits or progressions and apply them in prediction? What's your opinion about the Age and Daily Harmonics? From what I've seen some astrologers use the Age Harmonic charts to pick up aspects between harmonic and natal (or even progressed) planets and even take into consideration the new sign and house position of the harmonic planets to draw their conclusions and perform a predictive reading. Where do you stand regarding this matter?


  David Cochrane: I do consider harmonic aspects to be actual aspects just like any aspect. Many astrologers consider harmonic aspects to be minor aspects or to be something other than real aspects, but I consider them to be real aspects just like squares and trines. I have not worked very much with Age and Daily Harmonics and the few times that I did look at them I did not see anything that was convincing. This is another area that I do not have expertise in. I know that some very good astrologers, like Aleksandar Imsiragic, for example, use Age Harmonics so from this I conclude that there is a good possibility that they work. Astrology is so vast that each of us an understanding of just a piece fo the pie. Although I am an expert in harmonic astrology and Aleksandar is an expert in fixed stars and some other areas of astrology, there are cases where he may know something about harmonics that I do not know or I may know something about fixed stars that he does not know. Sometimes even a beginner in astrology comes up with an insight that is new to me!
  MyHoroscope: You are the founder of Cosmic Patterns Software, Inc. So let's talk about the three “sons” of yours, Kepler, Sirius, and Pegasus. I bet you are really proud of them! What is really fascinating is that they are comprehensive astrological tools that work for all astrologers, from the beginner (since you also included the Avalon lessons), to the professional. Are you planning further moves to advance the software? Is there more for us to see?


  David Cochrane: Yes, I am proud of them, but Kepler and Sirius in particular are the result of work by dozens of different people so there are many other people who should be proud as well. We continue to work very intensively, and there are more exciting features coming in the future. We are working in many different areas such as Vedic, research, and in making tools that make it easier to see the information that astrologers wish to see.
  MyHoroscope: You've built and done some extensive analysis on the AstroSignatures of scientists, musicians, actors, mathematicians, and others, together with your favorite, accidents. What about the AstroSignature of a talented and gifted astrologer and a successful computer programmer and software developer like yourself?


  David Cochrane: I did research on scientists, musicians, actors, because I have lots of data to analyze (thousands of charts for each category) and I researched mathematicians because it is a relatively specific category. Researching astrologers or computer programmers is, I think, less likely to produce positive results because the group is less homogenous than, for example, mathematicians. There are many kinds of astrologers and some are more like psychologists and some are more esoteric or mystical, and some are more scientific. Some are great writers, some are great counselors, some are extraordinarily intuitive, and some have an excellent ability to develop a rapport and trust with clients. Computer programmers also are a diverse group and there is a big difference between a website developer and a person who develops new search algorithms. The more diverse the group, the less likely the research is to produce positive results. That has been my experience but other researchers may approach research in a different way and perhaps this is not as likely to be an issue. For less quantitative research one can certainly study different charts and see what the unique talent is for each person but in studying astrologers or computer programmers, each person is likely to be very unique both astrologicallly and in terms of the special contribution that person is able to make in his/her work.
  MyHoroscope: From what I can tell, you seem to love math and you dare to perform statistics in astrology, unlike many others, mostly traditional or psychological astrologers who claim that one cannot evaluate the essence of astrology using statistics. It is quite fascinating that you propose a scientific approach to astrology realizing that observation is the way to understanding and validate that which is observed. Thus, you have conducted a few pilot studies and you've come up with some quite promising results. But still, it makes me wonder, if astrology is actually valid, then why can’t we prove it?


  David Cochrane: Yes, I agree with you; I am one of those who dare to perform statistics, and many astrologers feel that this research is not likely to come up with any useful information and a proof of astrology is not possible. I think that there are some areas of astrology which cannot be proven. I doubt that zodiac signs and houses will be validated scientifically, and if they are validated scientifically, it will be at least a thousand years from now and after angular distances between planets have been shown to be valid. Zodiac signs and houses are probably valid but in my opinion operate in such a psychological and intangible way, that it is difficult to measure their effect. I believe that other areas of astrology which might be supported through quantitative reseach have not been validated because our current theories are so far from being correct that we have not been able to obtain statistical significance. The 13-hour seminar presents my theories in sufficient detail to more thoroughly understand why I say this.
  MyHoroscope: You've given hundreds of lectures. Is there a question that you most fear from your audiences?


  David Cochrane: I would not say that I fear it but sometimes a question or idea is presented that goes very far outside the scope of what I am able to present at the time. Astrology is so vast that it is easy to go off on tangents that do not relate to the topic being discussed. I would love to be able to address each and every person's questions and interests but in a lecture this is not possible.
  MyHoroscope: Is there any particular issue or field in astrology wherein you still haven't managed to clarify or unravel its secrets, thus keeping you up at night? Would you like to share with us your sobering thoughts?


  David Cochrane: I sometimes joke that I live in a state of constant cognitive dissonance. In other words, there are lots of things that I do not understand. I do not understand why the geocentric rather than parallax-corrected Moon works better in my research, why we do not use refraction of light, why aspects of fixed stars projected to the ecliptic plane should work, why classical horary appears to work, or the 8 hypothetical Uranian planets work for many technical astrologers when they do not exist. There are a great many things that I do not understand. I try not to be defensive or so emotionally attached to a particular idea that it blinds me from continuing to understand what astrology is. I want to unravel what astrology is and at this point I do not care what it is and do not want to force on reality an idea of what it is. I would just like to know the truth and I think that in the long run getting to the truth of it will indirectly be a big benefit to people throughout the world.
  MyHoroscope: What is really confusing, especially to beginners, is the fact that many astrologers try to prove other astrologer's theories are wrong. There seem to be too many theories dealing with the exact same thing. The picture gets even more complicated given the fact that there are many different schools within astrology. Why do you think astrologers have not yet arrived at one consolidated, consensual "best technique"? Do you think that we could eventually come to a point where we would be able to officially evaluate their efficacy and accuracy?


  David Cochrane: All of your questions are excellent and your last question is a fitting finale to the interview and an especially good question. In recent decades we have seen a proliferation of new ideas. In the 1970's most astrologers in America knew only modern psychological astrology. Now ancient western, Vedic, harmonics, and many other approaches have grown and it seems that as we learn more, we fragment into more groups. I think that leaders in the field of astrology, such as those that speak at large conferences or who write books that are read by many other astrologers, need to consider carefully the relationship of their work to the work of astrologers using different methods before commenting on these other approaches to astrology. An astrologer can become so thrilled and inspired by the accuracy and usefulness of classical horary astrology that he or she may look in bewilderment at modern psychological astrologers who speak in vague psychological terms about empowering clients. On the other hand the modern psychological astrologer who helps real clients in their real lives and gets real results may be amazed to see Vedic astrologers and classical horary astrologers use rules in an inflexible and categorical way and give clients definitive answers. If one sees that the sidereal zodiac works, then how does one deal with the fact that many astrologers use the tropical zodiac, and vice versa. We can be "politically correct" and not criticize others but I think we need to go beyond political correctness and be really honest. To be really honest is to admit that we are not qualified to criticise another approach to astrology that we have not gained some deep understanding of. Otherwise, we are similar to skeptics who dismiss astrology even though they understand very little of what it is. If an astrologer has expertise in a given area of astrology and sees problems or limitations with that system, then I think it is good for this astrologer to voice these concerns. Concerns should be voiced with an interest towards sharing information and not to discredit others or attack the character or integrity of others. Perhaps the best way to develop agreement among astrologers is for astrological education to take a huge step forward and for more astrologers to develop expertise in several schools of astrology. I do think that there will be progress in sorting out what works from what does not work. Also, theoretical connections between seemingly disparate areas of astrology, is possible. For example, in the article at Arabic Parts I explain how the formula for Arabic Parts is not arbitrary or magical but rather completely agrees with the principles of harmonic astrology. That Arabic Parts, a favorite of Hellenistic and classical astrologers who in some cases have a disdain for harmonic astrology, is itself a concept that is completely commensurate with harmonics and wave theory, is an important fact that Hellenistic and classical western astrologers cannot ignore. If they choose to ignore this fact, they perpetuate divisiveness in astrology. When a point of connection is found between different schools of astrology, we should rejoice and embrace it because it is a step, even if a very small step, towards building understanding across different schools of astrology.
  MyHoroscope: So, Mr. Cochrane, on behalf of myHoroscope.gr, I would like to thank you very much for the time you have kindly given us. I am looking forward to our next contact.


  David Cochrane: You are very welcome. I am very impressed with the "homework" you have done in constructing these questions! Keep up the very excellent work. I do hope that some of your interviews and other work will be presented in English as well because, given the excellence of your interview questions, I am now interested in learning more about what you are contributing to astrology.

  David
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails c__.jpg  

 2. #2
  Εγγραφή
  Oct 2007
  Περιοχή
  23E43, 37N58
  Μηνύματα
  3,029
  Είναι ο ιδρυτής και ο βασικός προγραμματιστής της εταιρείας Cosmic Patterns Software, ο διευθυντής σπουδών της σχολής αστρολογίας Avalon, ο συγγραφέας 2 βιβλίων "Astrology for the 21st Century" και "AstroLocality Magic", πρώην πρόεδρος του Διεθνούς Συλλόγου Αστρολογικών Ερευνών (ISAR) και μέλος - σύμβουλος του Εθνικού Συμβουλίου Γεωκοσμικών Ερευνών.

  Ο David Cochrane πήρε το πτυχίο του στη ψυχολογία το 1972 και κατόπιν του προσφέρθηκε υποτροφία ώστε να μπορέσει να συνεχίσει τις σπουδές του στο αντικείμενο αυτό. Ωστόσο, η αστρολογία τον κατέκτησε και η ζωή είχε άλλα πλάνα για εκείνον! Ο David επέλεξε την καριέρα του επαγγελματία αστρολόγου, και ήταν ενεργός αστρολόγος πλήρους απασχόλησης από το 1973 – 1981. Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα μελετούσε και σπούδαζε προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών, και το 1982 ιδρύει τη δική του εταιρεία λογισμικού, την Cosmic Patterns Software.

  Στα τέλη της δεκαετίας του ’90 αποδέχεται τη θέση που του πρότεινε το συμβούλιο του Διεθνή Συλλόγου Αστρολογικών Ερευνών και γίνεται Πρόεδρος του ISAR για 2 χρόνια. Ενδιαφερόταν ιδιαίτερα και συμμετείχε ενεργά σε θέματα που σχετίζονται με τα επαγγελματικά πρότυπα και κριτήρια στην αστρολογία, βρίσκοντας δημιουργικές λύσεις και αναπτύσσοντας εξελιγμένα προγράμματα.

  Είναι ιδιαίτερα γνωστός και αναγνωρισμένος για τις καινοτομίες που εισήγαγε στην αστρολογία των αρμονικών κατευθύνσεων, στην ερμηνεία των μεταφυσικών μοιρών όπως επίσης και σε άλλα πεδία στην αστρολογία και έχει αναπτύξει πρωτοπόρες θεωρίες επάνω στη σχέση της Βεδικής αστρολογίας με άλλες αρχαίες κλασσικές μεθόδους. Πολλοί από τους πιο αξιοσέβαστους και έμπειρους αστρολόγους σε παγκόσμια κλίμακα υποκλίνονται μπροστά στο ταλέντο του, την έρευνά του και τη σημαντικότατη συνεισφορά του στην αστρολογία. Η ενασχόληση και η αφοσίωση του David στην αστρολογία, για σχεδόν 4 δεκαετίες, είναι πραγματικά εντυπωσιακές!

  Πολλά έχουν ειπωθεί και γραφτεί για τον David και μόλις έρθεις σε επαφή μαζί του, αντιλαμβάνεσαι ότι όλα είναι αλήθεια. «Θεωρητική διάνοια», «Ο μεγαλύτερος ειδικός των αρμονικών σε όλο τον κόσμο», «ο καλύτερος ομιλητής» σε διεθνή συνέδρια και η λίστα εξακολουθεί να μεγαλώνει….

  Όπως το περιγράφει ο ίδιος «Η ζωή μου όλη ΕΙΝΑΙ αστρολογία, ξυπνάω, κοιμάμαι, ονειρεύομαι, σκέφτομαι….είναι η απόλυτη, τέλεια ψύχωση! Πραγματικά με έχει κατακυριεύσει!»

  Επιτρέψτε μου να σας συστήσω το David Cochrane, έναν αστρολόγο με πάθος!
  MyHoroscope: Έχω ακούσει λοιπόν, ότι ο λόγος για τον οποίο ασχοληθήκατε αρχικά με την αστρολογία ήταν κάποιος ανεξήγητος και ακατανόητος για εσάς Τοξότης χίπης, τον οποίο έτυχε κάποια στιγμή να γνωρίσετε, έτσι δεν είναι; Σκεφτήκατε, αλλά ωστόσο σας ήταν δύσκολο να πιστέψετε, ότι ίσως η αστρολογία μπορέσει να σας βοηθήσει να κατανοήσετε την λαχτάρα του για τα ταξίδια, δεδομένου ότι ο Τοξότης δε φιλοξενεί κανέναν πλανήτη στο δικό σας γενέθλιο χάρτη. Πώς τελικά συνεισέφερε η αστρολογία στο να κατανοήσετε και να εξηγήσετε τον εαυτό σας, ή ακόμα και τους άλλους; Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο κομμάτι της προσωπικότητάς σας το οποίο καταφέρατε να εξελίξετε με τη βοήθεια της αστρολογίας ή ίσως κάποιο χαρακτηριστικό σας το οποίο φαίνεται ότι δεν ταιριάζει/ταίριαζε πολύ καλά με τον γενέθλιο χάρτη σας;


  David Cochrane: Ναι, στις αρχές της δεκαετίας του ΄70 ξεκίνησα να μελετώ και να ασχολούμαι με την αστρολογία, και μία από τις πρώτες μου εμπειρίες ήταν η συνάντησή μου με εκείνον τον ανήσυχο και αεικίνητο χίπη ο οποίος ταξίδευε σε όλη τη χώρα. Η πρώτη εντύπωση που μου δημιούργησε δεν ήταν καθόλου θετική και σκέφτηκα ότι όλα αυτά τα ταξίδια που έκανε ήταν ένα σωστό χάσιμο χρόνου. Κατόπιν, κοίταξα τις θέσεις των πλανητών στο γενέθλιο χάρτη του και ανακάλυψα ότι είχε ένα stellium στον Τοξότη ενώ εγώ δεν είχα κανέναν πλανήτη στο ζώδιο αυτό. Η απλή αυτή σύγκριση, σε αστρολογικό επίπεδο, άφησε να εννοηθεί ότι δεν μπορούσα να κατανοήσω επαρκώς το άτομο αυτό λόγω του ότι ήμασταν πολύ διαφορετικοί. Αυτή η σκέψη/διαπίστωση ήταν για μένα πραγματικά συγκλονιστική και έτσι πλέον άρχισα να μελετώ αστρολογία με πάθος.

  Κάθε αστρολόγος φαίνεται να έχει τις δικές του αγαπημένες τεχνικές, και εγώ στηρίζομαι περισσότερο στην αστρολογία των αρμονικών και τις ιδέες τις οποίες ανέπτυξα στην προσπάθειά μου να επεκτείνω την αρμονική αστρολογία. Έχω διαπιστώσει, ότι πολλά πράγματα και διάφορα θέματα τα οποία αποδίδουμε στις αστρολογικές επιρροές, πολύ συχνά, δε λειτουργούν. Στο γενέθλιο χάρτη μου έχω ένα stellium στον Ταύρο, στον πρώτο και δεύτερο οίκο. Οι αστρολόγοι συχνά σκέφτονται ότι είμαι ο ιδιοκτήτης μιας εταιρείας ανάπτυξης λογισμικών για να βγάλω λεφτά, ότι τρώω πολύ πλούσια γεύματα, και μου αρέσει να ζω μέσα στην άνεση και την πολυτέλεια. Τίποτα από αυτά όμως δεν αληθεύει. Όντως αγαπώ τους κήπους και τη φύση, και είμαι επίμονος και ανυποχώρητος, οπότε όντως έχω κάποια χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τον Ταύρο, αλλά δε συμβαίνει το ίδιο με τα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά του Ταύρου.

  Αυτό δε σημαίνει ότι η αστρολογία δεν λειτουργεί σωστά, αλλά σημαίνει ότι κάποιες από τις ιδέες που έχουμε δεν λειτουργούν, και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο έχουμε τόσες πολλές και διαφορετικές αστρολογικές θεωρίες και συστήματα. Κάθε αστρολόγος προσπαθεί να ξεμυτίσει από την έρημο των αστρολογικών ιδεών και να βρει κάποιες ιδέες οι οποίες να φαίνεται ότι λειτουργούν με συνέπεια. Η ελπίδα μου είναι ότι κάποια μέρα θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε μια σειρά κανονισμών, οι οποίοι θα είναι αποδεκτοί από όλους τους αστρολόγους, όπως υπάρχουν κάποιοι βασικοί κανόνες στη μουσική και τις επιστήμες με τους οποίους όλοι συμφωνούν.

  Χρησιμοποιώ αρκετά συχνά την αστρολογία για να κατανοήσω τους ανθρώπους. Οι αστρολογικές πληροφορίες όμως δεν συμφωνούν πάντα με τις δικές μου εκτιμήσεις και ο αστρολογικός χάρτης είναι πάντα σωστός.  MyHoroscope: Είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι χλευάζουν τις αστρολογικές ερμηνείες και προβλέψεις, και όταν κάποια στιγμή τύχει να ακούσουν κάτι έγκυρο ή κάτι που στην πορεία αποδεικνύεται αληθινό, λένε «Ε, αυτό ήταν καθαρή τύχη!». Πώς λοιπόν θα προσπαθούσατε να πείσετε κάποιον που διατηρεί τις επιφυλάξεις του, ότι υπάρχει πραγματικά κάτι αληθινό στην αστρολογία; Πώς η δική σας αμφιβολία εξαφανίστηκε εξαρχής; Θα μπαίνατε στον πειρασμό να δοκιμάσετε μία πρόβλεψη για εκείνον ή ίσως να απαντήσετε με τη βοήθεια της ωριαίας αστρολογίας σε κάποια ενδεχόμενη ερώτησή του προκειμένου να τον πείσετε;


  David Cochrane: Με ενδιαφέρει περισσότερο να δείξω σε εκείνους που είναι επιφυλακτικοί ότι η αστρολογία έχει την προοπτική – μέσω της έρευνας - να επικυρωθεί και όχι τόσο να αποδείξω ότι η αστρολογία, όπως τουλάχιστον την αντιλαμβανόμαστε σήμερα, είναι έγκυρη. Κάποιες φορές έχουν δίκιο, και όντως μία σωστή πρόβλεψη μπορεί να είναι αποτέλεσμα καθαρής τύχης, και είναι αλήθεια ότι οι αστρολόγοι τείνουν να έχουν επιλεκτική αντίληψη ώστε να δουν αυτά που εκείνοι θέλουν να δουν. Κάποια παραδείγματα ερευνών που έχω διεξάγει οι οποίες αποτελούν ενδείξεις ότι η αστρολογία είναι έγκυρη βρίσκονται σε άρθρα στις ακόλουθες ιστοσελίδες:
  AstroSignatures in the Gauquelin Data Revealed
  A Reassessment of the Mars Effect and
  A Reassessment of the Mars Effect and
  A Reassessment of the Mars Effect and
  Astrology Information, Questions and Answers
  Accident Research With Midpoints

  Κάποια άρθρα σχετικά με την αξία της αστρολογίας περισσότερο σε ψυχολογικό επίπεδο και όχι τόσο στα πλαίσια μιας ποσοτικής έρευνας είναι τα:
  108 Steps to Enlightenment
  Synodic Cycle
  Minor Aspects and Modern Trend

  Μόλις πρόσφατα έδωσα μία διάλεξη σε αστρονόμους σχετικά με το αν η αστρολογία είναι επιστήμη ή όχι. Το κοινό ενθουσιάστηκε, και πρότεινε ότι ίσως θα μπορούσα να δίνω διαλέξεις πιο τακτικά, ίσως μία φορά το χρόνο. Ήταν αρκετά δεκτικοί και ενθουσιασμένοι με την προοπτική της αστρολογίας να μπορεί να προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες. Ωστόσο, δεν υπονόησα ότι η αστρολογία είναι επιστήμη, διότι τη δεδομένη στιγμή πιστεύω πως δεν είναι. Εν τούτοις, πολλά πράγματα είναι ακόμα άγνωστα αλλά αυτό δε σημαίνει ότι η καταδίωξη, η σύλληψη και η συνέχιση των ιδεών δεν έχουν καμία αξία. Δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε ακόμα τη θεραπεία για τον καρκίνο και για πολλές ακόμη νόσους και αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος για τον οποίο προκύπτει η αναγκαιότητα να γίνουν περαιτέρω μελέτες και έρευνες. Ομοίως, η αστρολογία δείχνει ότι έχει την προοπτική για κάτι τέτοιο και για το λόγο αυτό πρέπει να τη μελετήσουμε περισσότερο εντατικά μέσα στους ακαδημαϊκούς κύκλους.  MyHoroscope: Έχετε δημιουργήσει τις «Μεταφυσικές μοίρες του Cochrane» (“Cochrane degrees”) και ως εκ τούτου το όνομά σας είναι δίπλα σε εκείνα των Elsie Wheeler, Marc Edmund Jones, Isidore Kozminsky, Andrianno Carelli, και άλλων. Πρέπει να ομολογήσω, κάνατε εξαιρετική δουλειά! Ενδιαφερόμαστε να μεταφράσουμε για τους αναγνώστες μας τις «Μεταφυσικές μοίρες του Cochrane» και έτσι θα μας ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο αν μπορούσατε να μας δώσετε μία εικόνα ή ίσως να μας δείξετε με ένα παράδειγμα τον τρόπο με τον οποίο η αξία και το νόημά τους ξεδιπλώνονται και εφαρμόζονται στην ανάλυση ενός γενέθλιου χάρτη και το κατά πόσο το νόημα αυτό μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα - για παράδειγμα - με τους οίκους στους οποίους βρίσκονται.


  David Cochrane: Σε ευχαριστώ! Πιστεύω πραγματικά, ότι η ερμηνεία αυτών των μοιρών είναι ακριβής και βελτιώνει την ερμηνεία ενός χάρτη, αν αναλογιστούμε τα «εσωτερικά ζώδια», τα οποία σύμφωνα με την υπόθεσή μου αποτελούν την βάση της ερμηνείας των μοιρών. Για παράδειγμα, ας σκεφτούμε τη θέση του Ήλιου και της Σελήνης του παλαιότερου προέδρου των Η.Π.Α, Ronald Reagan. Οι μοίρες του Cochrane για τον Ήλιο του αναφέρουν: «Ευγενής και ατομικιστής, ίσως κοινωνικός μεταρρυθμιστής. Αντιτίθεται και επαναστατεί απέναντι στην εξουσία. Διαθέτει το γνώθι σ' αυτόν και ίσως είναι εγωκεντρικός. Καλές ηγετικές ικανότητες». Ο Reagan ήταν ευγενής και ατομικιστής αλλά ήταν συντηρητικός και καθόλου επαναστατικός απέναντι σε μορφές εξουσίας. Το 30ο αρμονικό ζώδιο είναι ο Λέων-7. Το 7 υποδεικνύει ότι είναι στον 7ο οίκο σε σχέση με το ζώδιο του Υδροχόου στο οποίο βρίσκεται ο Ήλιος του. Το 12ο ζώδιο είναι ο Ζυγός-9. Χρειάζεται να προσθέσω συμπληρωματικά στοιχεία στην ερμηνεία της μοίρας διότι δεν είναι ιδιαίτερα επαναστατικός αλλά φαίνεται να διαθέτει μία ευχάριστη προσωπικότητα και φιλοσοφημένη στάση και ο Reagan ήταν γνωστός για το προσωπικό του ξεχωριστό ύφος με το οποίο επικοινωνούσε. Εισήγαγε την ιδέα της διάκρισης και επιλογής ατόμων που αποτελούν πρότυπο μιας κατάστασης και κάθε επόμενος πρόεδρος των Η.Π.Α. συνέχισε την ιδέα αυτή.

  Οι μοίρες του Cochrane για την Σελήνη του περιγράφουν τον Reagan αρκετά εύστοχα: «Επιβάλλει τον σεβασμό με το συνεσταλμένο, ειλικρινή και μαγνητικό χαρακτήρα του. Ικανότητα άσκησης μιας ψυχικής ή μαγνητικής επιρροής στους άλλους» Ο Reagan ήταν γνωστός για την απαλή και ειλικρινή φωνή του. Ήταν γνωστός με το παρατσούκλι «Ο πρόεδρος teflon» (Σ.τ.Μ με την έννοια του αθόρυβου και του σιωπηλού) γιατί δεν ήταν καθόλου επικριτικός. Ακόμα και αν διαφωνούσες μαζί του, η ειλικρινής και μαγνητική φωνή του έμοιαζε πολύ πειστική. Το 30ο αρμονικό ζώδιο είναι ο Σκορπιός-7 και το 12ο αρμονικό ζώδιο είναι η Παρθένος-5. Το 30ο αρμονικό ζώδιο είναι ένα είδος «του πραγματικού εσώτερου εαυτού σου». Και ο Ήλιος και η Σελήνη του έχουν το 30ο αρμονικό τους ζώδιο στον 7ο οίκο σε σχέση με το ζώδιο στο οποίο βρίσκονται στο γενέθλιο χάρτη του, και ως εκ τούτου επηρέαζε τους γύρω του ιδιαίτερα αποτελεσματικά (άσχετα με το αν συμφωνούσαν ή όχι με τις πολιτικές πεποιθήσεις του και στρατηγικές του). Αν και η ερμηνεία των μοιρών χρειάζεται κάποια αναπροσαρμογή και αναβάθμιση, πιστεύω ότι είναι πολύ ακριβής. Η αστρολόγος Pam Gallagher είχε βάλει κάποτε τους μαθητές της να αξιολογήσουν την ακρίβεια των ερμηνειών πολλών μοιρών, αλλά χωρίς να τους γνωστοποιήσει το όνομα του συγγραφέα των μοιρών και οι μοίρες του Cochrane ήταν εκείνες που έκαναν την μεγαλύτερη εντύπωση και αίσθηση στους μαθητές της. Έχω ακούσει και από άλλους ανθρώπους ότι καταλήγουν σε αντίστοιχα αποτελέσματα.  MyHoroscope: Υπάρχουν πολλοί, ειδικότερα Δυτικοί, αστρολόγοι οι οποίοι είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σχετικά με την τάση των αρμονικών να υποβιβάζουν τα ζώδια και τους οίκους και να επικεντρώνονται εξολοκλήρου στις γεωμετρικές σχέσεις των πλανητών. Ο John Addey ήταν ο πρωτοπόρος των αρμονικών, επικεντρώνοντας στις όψεις, ακόμα και τις φαινομενικά δευτερευούσης σημασίας, ώστε να δώσει στον αστρολόγο μια καλύτερη αίσθηση των αληθινών κινήτρων και δυνάμεων κάποιου. Το βρίσκω ιδιαίτερα αποκαλυπτικό και διαφωτιστικό και ο τρόπος με τον οποίο ο γενέθλιος χάρτης ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια σου με τη βοήθεια των αρμονικών είναι πραγματικά υπέροχος! Τι θα απαντούσατε σε εκείνους που πιστεύουν ότι οι αρμονικές είναι ένα είδος κόλπου για να αποδείξουμε ότι η αστρολογία λειτουργεί στις περιπτώσεις όπου η παραδοσιακή ερμηνεία ενός γενέθλιου χάρτη αποτυγχάνει να ταιριάξει με την πραγματικότητα;


  David Cochrane: Θα τους έλεγα, πριν συνεχίσουν την κριτική τους, να ακούσουν την 13ώρη ομιλία που έδωσα πρόσφατα. Πληροφορίες σχετικά με την ομιλία αυτή θα βρείτε εδώ HARMONIC ASTROLOGY SEMINAR DVD. Πιστεύω, ότι οποιοσδήποτε ακούσει την ομιλία αυτή θα αποκτήσει μία καλύτερη εικόνα σχετικά με την ικανότητα των αρμονικών να ερμηνεύουν χάρτες και στη συνέχεια θα φανεί αν εξακολουθούν να πιστεύουν ότι είναι ένα είδος κόλπου. Επίσης, στις 3 Οκτωβρίου 2010 θα δώσω μία ομιλία επάνω στα ζώδια, ως μέρος του Δια-δικτυακού Αστρολογικού Συνεδρίου. Περισσότερες πληροφορίες για το Δια-δικτυακό Αστρολογικό Συνέδριο μπορείτε να βρείτε εδώ Internet Astrology Conference. Αν και δεν είναι το κεντρικό θεματικό αντικείμενο της ομιλίας, θα γίνουν κάποιες αναφορές σχετικά με το πώς μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τα ζώδια όταν λαμβάνουμε υπόψη μας τις αρμονικές.  MyHoroscope: Μιας και αναφερθήκαμε στο θέμα των αρμονικών χαρτών, πιστεύετε ότι είναι σωστό να κάνουμε ανάλυση και ερμηνεία δημιουργώντας δίκυκλους χάρτες με τον αρμονικό και το γενέθλιο χάρτη; Δεδομένου ότι οι αρμονικές εστιάζουν περισσότερο στις πλανητικές όψεις, πιστεύετε ότι είναι σοφό ή σωστό να ερμηνεύουμε τους αρμονικούς χάρτες βασιζόμενοι στην νέα θέση του πλανήτη σε ζώδιο ή ακόμα και σε οίκο;


  David Cochrane: Εγώ προσωπικά, δε συγκρίνω αρμονικό με γενέθλιο χάρτη και μόνο σε ελάχιστους αρμονικούς χάρτες κοιτάζω τις νέες θέσεις των πλανητών σε ζώδιο. Επιπρόσθετα, δεν κοιτάζω σε κανέναν αρμονικό χάρτη τις νέες θέσεις των πλανητών σε οίκο. Ωστόσο, είναι πολύ πιθανό κάποιος να μπορεί να κάνει μια τέτοιου είδους ανάλυση και ίσως κιόλας να λειτουργεί υπέροχα. Στη δική μου έρευνα, δεν έχω καταφέρει να πάρω σταθερά σωστά αποτελέσματα πραγματοποιώντας αυτού του είδους τις αναλύσεις, και έτσι δε τις χρησιμοποιώ. Κάθε αστρολόγος, χρησιμοποιεί κάποιες πρακτικές οι οποίες φαίνεται να λειτουργούν στην αστρολογία και δεν ισχυρίζομαι ότι έχω κατανοήσει τις περισσότερες από εκείνες τις πρακτικές οι οποίες λειτουργούν στην αστρολογία. Αυτό όμως που ισχυρίζομαι είναι ότι έχω κατανοήσει κάποιες από αυτές που εγώ πιστεύω ότι λειτουργούν και τελικά αυτές θα κληθούν να επιδείξουν την αποτελεσματικότητά τους μέσα από την έρευνα, και οτιδήποτε άλλο πέρα από αυτό ανήκει απλώς στο αχαρτογράφητο έδαφος. Δεν έχω ακούσει κάποια πειστικά επιχειρήματα άλλων αστρολόγων ότι αυτές οι μέθοδοι μπορεί να λειτουργούν, αλλά φυσικά στους saptamsa και navamsa χάρτες χρησιμοποιούνται οι θέσεις των πλανητών σε ζώδια και οίκους, οπότε ίσως τελικά αυτού του είδους οι μέθοδοι να είναι χρήσιμες. Καλό θα ήταν να έχουμε υπόψη μας ότι οι saptamsa και navamsa χάρτες είναι αρμονικοί χάρτες, αλλά πολλοί από τους άλλους χάρτες που χρησιμοποιούνται στη Βεδική αστρολογία δεν είναι.  MyHoroscope: Δεδομένου ότι θα μπορούσαμε ίσως να πούμε ότι οι αρμονικές όψεις δεν είναι πραγματικές όψεις, πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να τις χρησιμοποιήσουμε μαζί με τις διελεύσεις και τις προόδους και να τις εφαρμόσουμε στην πρόβλεψη; Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με τους Age και Daily Harmonics; Από ότι έχω παρατηρήσει, κάποιοι αστρολόγοι χρησιμοποιούν τους Age Harmonics χάρτες για να ανιχνεύσουν όψεις που σχηματίζονται ανάμεσα σε έναν αρμονικό και έναν γενέθλιο πλανήτη (ή ακόμα και προοδευμένο) και επιπλέον λαμβάνουν υπόψη τους και τη νέα θέση του αρμονικού πλανήτη σε ζώδιο και οίκο ώστε να βγάλουν τα συμπεράσματά τους και να κάνουν την πρόβλεψή τους. Ποια είναι η θέση σας σχετικά με το θέμα αυτό;


  David Cochrane: Εγώ προσωπικά, θεωρώ τις αρμονικές όψεις πραγματικές όψεις, ακριβώς σαν οποιαδήποτε άλλη όψη. Πολλοί αστρολόγοι θεωρούν τις αρμονικές όψεις μικρής σημασίας, ή ότι είναι κάτι άλλο από τις πραγματικές όψεις, αλλά εγώ τις θεωρώ πραγματικές όπως ακριβώς τα τετράγωνα και τα τρίγωνα. Δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα με τους Age και Daily Harmonics και τις λίγες φορές που κοίταξα τέτοιους χάρτες δε μπόρεσα να ανιχνεύσω κάτι πειστικό. Αυτό είναι ένα ακόμη πεδίο στο οποίο δεν έχω ιδιαίτερη πείρα. Γνωρίζω όμως ότι κάποιοι πολύ καλοί αστρολόγοι, όπως για παράδειγμα ο Aleksandar Imsiragic, χρησιμοποιούν τους Age Harmonics χάρτες οπότε από αυτό και μόνο συμπεραίνω ότι υπάρχει μία πολύ καλή πιθανότητα να λειτουργούν. Η αστρολογία είναι ένα τόσο αχανές αντικείμενο που ο κάθε ένας από εμάς κατανοεί μόνο ένα κομμάτι της πίτας. Αν και είμαι ειδικός στην αστρολογία των αρμονικών κατευθύνσεων και ο Aleksandar είναι ειδικός στους απλανείς αστέρες και σε κάποια άλλα πεδία της αστρολογίας, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες εκείνος μπορεί να γνωρίζει κάτι για τις αρμονικές που δε το γνωρίζω εγώ, και εγώ να γνωρίζω κάτι για τους απλανείς αστέρες που δεν γνωρίζει εκείνος. Καμιά φορά, ακόμα και ένας αρχάριος στην αστρολογία μπορεί να φανερώσει κάτι που μπορεί να είναι εντελώς καινούριο σε μένα!  MyHoroscope: Είστε ο ιδρυτής της εταιρείας Cosmic Patterns Software. Ας μιλήσουμε λοιπόν για τους τρεις «γιους» σας, τον Kepler, τον Sirius και τον Pegasus. Είμαι σίγουρη ότι είστε ιδιαίτερα περήφανος για αυτούς! Αυτό που είναι πραγματικά συναρπαστικό είναι ότι πρόκειται για αναλυτικά και περιεκτικά αστρολογικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους τους αστρολόγους, τόσο από τους αρχάριους (δεδομένου ότι έχετε συμπεριλάβει και τα μαθήματα της σχολής Avalon) όσο και από τους επαγγελματίες του χώρου. Σχεδιάζετε περαιτέρω κινήσεις για τη βελτίωση και την προώθηση του λογισμικού; Έχουμε να περιμένουμε κάτι παραπάνω;


  David Cochrane: Ναι, είμαι περήφανος, αλλά συγκεκριμένα το Kepler και το Sirius είναι δημιουργήματα πολλών δεκάδων διαφορετικών ανθρώπων που έχουν δουλέψει επάνω σε αυτά, και ως εκ τούτου υπάρχουν και πολλοί άλλοι άνθρωποι που θα έπρεπε να είναι περήφανοι επίσης. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε αρκετά εντατικά και υπάρχουν πολλά συναρπαστικά πράγματα που θα δείτε στο μέλλον. Εργαζόμαστε επάνω σε πολλές διαφορετικές σχολές της αστρολογίας όπως η Βεδική, αλλά και στην έρευνα και την ανάπτυξη εργαλείων τα οποία θα διευκολύνουν τους αστρολόγους να δουν τις πληροφορίες που επιθυμούν.  MyHoroscope: Έχετε αναπτύξει και πραγματοποιήσει κάποιες εκτενείς αναλύσεις επάνω στις ΑστροΥπογραφές επιστημόνων, μουσικών, ηθοποιών, μαθηματικών και άλλων, μαζί με το αγαπημένο σας θέμα, τα ατυχήματα. Ποια είναι η ΑστροΥπογραφή ενός ταλαντούχου και προικισμένου αστρολόγου και ενός επιτυχημένου προγραμματιστή όπως εσείς;


  David Cochrane: Όντως έκανα έρευνα επάνω στους επιστήμονες, τους μουσικούς, τους ηθοποιούς διότι έχω αρκετά δεδομένα στα χέρια μου για ανάλυση (χιλιάδες χάρτες για την κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες) και ασχολήθηκα επίσης με τους μαθηματικούς λόγω του ότι είναι μία σχετικά συγκεκριμένη κατηγορία. Η έρευνα των ΑστροΥπογραφών των αστρολόγων ή των προγραμματιστών είναι, νομίζω, λιγότερο πιθανό να παράγει θετικά αποτελέσματα διότι οι ομάδες αυτές είναι λιγότερο ομοιογενείς σε σύγκριση τουλάχιστον με αυτή των μαθηματικών. Υπάρχουν πολλά είδη αστρολόγων και κάποιοι είναι περισσότερο της ψυχολογικής αστρολογίας και κάποιοι άλλοι περισσότερο της εσωτερικής ή της μυστικιστικής και κάποιοι περισσότερο της επιστημονικής. Κάποιοι είναι έξοχοι συγγραφείς, κάποιοι άλλοι εξαίρετοι σύμβουλοι, κάποιοι εντυπωσιακά διαισθητικοί, και κάποιοι έχουν μία άριστη ικανότητα να αναπτύσσουν οικειότητα και εμπιστοσύνη με τους πελάτες τους. Οι προγραμματιστές είναι επίσης μία ποικίλη ομάδα και υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα σε έναν σχεδιαστή ιστοσελίδων και σε κάποιον που κάνει νέα έρευνα επάνω στους αλγόριθμους. Όσο περισσότερο ανομοιογενής είναι μία ομάδα, τόσο λιγότερο πιθανό είναι η έρευνα να αποδώσει και να παράγει θετικά αποτελέσματα. Αυτή είναι η δική μου εμπειρία, αλλά άλλοι ερευνητές μπορεί να προσεγγίζουν την συγκεκριμένη έρευνα με διαφορετικό τρόπο και ως εκ τούτου αυτό να μην αποτελεί ζήτημα για εκείνους. Για μία λιγότερη ποσοτική έρευνα, κάποιος θα μπορούσε να μελετήσει διαφόρους χάρτες και να ανιχνεύσει ποιο είναι το μοναδικό ταλέντο κάθε ανθρώπου, αλλά στη μελέτη αστρολόγων και προγραμματιστών μπορεί το κάθε άτομο να είναι μοναδικό τόσο μιλώντας με αστρολογικούς όρους όσο και σε σχέση με την ειδική και συγκεκριμένη συνεισφορά του εν λόγω ατόμου στο γνωστικό του αντικείμενο.  MyHoroscope: Από όσο μπορώ να πω, φαίνεται ότι μάλλον λατρεύετε τα μαθηματικά και τολμάτε να κάνετε στατιστική ανάλυση των αστρολογικών σας αποτελεσμάτων, σε αντίθεση με πολλούς άλλους αστρολόγους, κυρίως της παραδοσιακής ή της ψυχολογικής αστρολογίας, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι δε μπορούμε να εκτιμήσουμε και να αξιολογήσουμε την ουσία της αστρολογίας πραγματοποιώντας στατιστική ανάλυση. Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό το ότι επιχειρείτε μία επιστημονική προσέγγιση στην αστρολογία, αναγνωρίζοντας ότι η παρατήρηση είναι ο δρόμος για την κατανόηση και την επικύρωση του εκάστοτε αντικειμένου παρατήρησης. Ως εκ τούτου, έχετε πραγματοποιήσει μερικές πιλοτικές μελέτες, και έχετε παράγει κάποια πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα. Αλλά, ακόμα και έτσι, εξακολουθώ να αναρωτιέμαι, αν και εφόσον η αστρολογία είναι έγκυρη, τότε γιατί δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να το αποδείξουμε;


  David Cochrane: Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Είμαι ένας από εκείνους που τολμάνε να κάνουν στατιστική ανάλυση και πολλοί αστρολόγοι πιστεύουν ότι αυτές οι έρευνες δεν είναι πιθανό να αποδώσουν οποιαδήποτε χρήσιμη πληροφορία πόσο μάλλον απόδειξη ότι η αστρολογία είναι έγκυρη. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια θέματα στην αστρολογία τα οποία δεν μπορούν να αποδειχθούν. Πολύ αμφιβάλλω ότι τα ζώδια και οι οίκοι πρόκειται να επιβεβαιωθούν κάποτε επιστημονικά, και αν αυτό συμβεί ποτέ, θα συμβεί τουλάχιστον μετά από 1000 χρόνια και αφού πρώτα αποδειχθεί ότι οι γωνιακές αποστάσεις των πλανητών είναι έγκυρες. Τα ζώδια και οι οίκοι είναι μάλλον έγκυρα, αλλά κατά τη γνώμη μου λειτουργούν με έναν τόσο ψυχολογικό και ασαφή, ακαθόριστο τρόπο, που είναι δύσκολο να μετρήσεις την επιρροή και το αποτέλεσμα που μπορεί να έχουν. Πιστεύω ότι άλλα θέματα στην αστρολογία, τα οποία μπορούν να υποστηριχτούν μέσω ποσοτικής έρευνας, δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμα λόγω του ότι οι τρέχοντες θεωρίες είναι αρκετά μακριά από το να είναι σωστές και ως εκ τούτου δεν είμαστε σε θέση να ανιχνεύσουμε κάποια στατιστική σπουδαιότητα και βαρύτητα. Στην 13ωρη ομιλία μου παρουσιάζω τις θεωρίες μου αυτές με αρκετή λεπτομέρεια, ώστε να κατανοήσετε καλύτερα γιατί έχω αυτές τις απόψεις.  MyHoroscope: Έχετε δώσει εκατοντάδες διαλέξεις. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ερώτηση που φοβάστε περισσότερο;


  David Cochrane: Δε θα έλεγα ότι φοβάμαι, αλλά μερικές φορές κάποια ερώτηση ή ιδέα από το κοινό μπορεί να φτάσει πολύ πιο πέρα από το πλάνο και το πεδίο εφαρμογής των όσων είμαι σε θέση να παρουσιάσω στην ομιλία μου. Η αστρολογία είναι τόσο χαοτική και έτσι είναι πολύ εύκολο για κάποιον να επεκταθεί σε πεδία και τομείς οι οποίοι δεν σχετίζονται με το εκάστοτε θέμα συζήτησης. Θα ήθελα πολύ να μπορούσα να απαντήσω σε κάθε ερώτηση ή παρατήρηση του κοινού αλλά δυστυχώς, σε μία ομιλία, αυτό είναι πρακτικά αδύνατο.  MyHoroscope: Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα ή πεδίο στην αστρολογία το οποίο δεν έχετε καταφέρει ακόμα να αποσαφηνίσετε ή να διαλευκάνετε και σας κάνει να χάνετε τον ύπνο σας; Θα θέλατε να μοιραστείτε τους προβληματισμούς σας μαζί μας;


  David Cochrane: Καμιά φορά αστειεύομαι, λέγοντας ότι ζω σε μία διαρκή νοητική παραφωνία. Με άλλα λόγια, υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν καταλαβαίνω. Δε καταλαβαίνω γιατί η γεωκεντρική και όχι η διορθωμένη βάσει της παραλληλίας θέση της Σελήνης (Σ.τ.Μ. φαινόμενο κατά τα οποίο ένα αντικείμενο παρατηρείται από δύο ανθρώπους που βρίσκονται σε διαφορετική θέση), λειτουργεί καλύτερα στην έρευνά μου, γιατί δε χρησιμοποιούμε τη διάθλαση του φωτός, γιατί οι προβαλλόμενες στο ελλειπτικό επίπεδο, όψεις των απλανών αστέρων θα έπρεπε να λειτουργούν, γιατί η κλασική ωριαία αστρολογία φαίνεται να αποδίδει, ή γιατί οι 8 υποθετικοί Ουράνιοι πλανήτες λειτουργούν στις έρευνες πολλών τεχνικών αστρολόγων ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν! Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν κατανοώ. Προσπαθώ να μην είμαι αμυντικός ή τόσο συναισθηματικά δεμένος με μία συγκεκριμένη ιδέα η οποία θα με τυφλώσει και θα με εμποδίσει να συνεχίσω να κατανοώ τι ακριβώς είναι η αστρολογία. Θέλω να διαλευκάνω τα περί αστρολογίας και σε αυτό το σημείο δε με ενδιαφέρει το τι είναι και δε θέλω να βιάσω καμία συγκεκριμένη ιδέα σχετικά με αυτό. Θα ήθελα απλώς να μάθω την αλήθεια και πιστεύω ότι μακροπρόθεσμα η κατάκτηση της αλήθειας θα είναι ένα έμμεσο τεράστιο όφελος για τους ανθρώπους όλου του κόσμου.  MyHoroscope: Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη σύγχυση, ειδικότερα στους αρχάριους, είναι το γεγονός ότι πολλοί αστρολόγοι προσπαθούν να διαψεύσουν ο ένας τις θεωρίες του άλλου. Φαίνεται ότι υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες που ασχολούνται πρακτικά με το ίδιο ακριβώς πράγμα. Το τοπίο γίνεται ακόμη πιο περίπλοκο αν σκεφτούμε ότι υπάρχουν πολλά διαφορετικές σχολές στην αστρολογία. Γιατί νομίζετε ότι οι αστρολόγοι δεν έχουν καταφέρει ακόμη να συμφωνήσουν σε μία παγιωμένη, κοινή συναινέσει «καλύτερη τεχνική»; Πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε τελικά να φτάσουμε στο σημείο όπου θα είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε επίσημα την αποτελεσματικότητα και την ακρίβεια της δουλειάς και της ερμηνείας των αστρολόγων;


  David Cochrane: Όλες οι ερωτήσεις σου είναι εξαιρετικές και ειδικά το τελευταίο ερώτημα είναι το πλέον ταιριαστό με το φινάλε της συνέντευξης και είναι ένα πάρα πολύ καλό ερώτημα. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε δει μια πληθώρα νέων ιδεών. Στη δεκαετία του ’70 οι περισσότεροι αστρολόγοι στην Αμερική γνώριζαν μόνο μοντέρνα ψυχολογική αστρολογία. Τώρα, έχουν αναπτυχθεί πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις όπως η αρχαία δυτική, η Βεδική, οι αρμονικές και άλλες, και φαίνεται ότι όσα περισσότερο μαθαίνουμε, τόσο περισσότερο κατακερματίζουμε την αστρολογία σε περισσότερα κομμάτια και πεδία. Πιστεύω ότι τα μεγάλα ονόματα του χώρου της αστρολογίας, όπως εκείνοι που μιλούν σε μεγάλα συνέδρια ή που γράφουν βιβλία τα οποία διαβάζονται από πολλούς άλλους αστρολόγους, πρέπει να εξετάσουνε προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο το έργο τους συσχετίζεται με τη δουλειά και τις έρευνες άλλων αστρολόγων που χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους πριν διατυπώσουν τις παρατηρήσεις ή τις διαφωνίες τους απέναντι σε αυτές τις διαφορετικές προσεγγίσεις. Ένας αστρολόγος μπορεί να ενθουσιαστεί και να εμπνευστεί τόσο από την ακρίβεια και την χρησιμότητα της κλασικής ωριαίας αστρολογίας που μπορεί να σαστίσει μπροστά σε έναν αστρολόγο της μοντέρνας ψυχολογικής αστρολογίας που μιλά αόριστα, με ψυχολογικούς όρους, για την ενδυνάμωση των πελατών.

  Από την άλλη μεριά, ο σύγχρονος ψυχολογικός αστρολόγος που βοηθάει τους πελάτες του στις πραγματικές συνθήκες ζωής και εμπράκτως βλέπει την αποτελεσματικότητά της δουλειάς του, μπορεί να παραξενευτεί βλέποντας τους αστρολόγους της Βεδικής ή της κλασικής ωριαίας αστρολογίας να χρησιμοποιούν κανόνες τόσο άκαμπτους και κατηγορηματικούς και με αυτούς να δίνουν οριστικές και σαφείς απαντήσεις στους πελάτες τους. Αν κάποιος βλέπει ότι ο αστρικός ζωδιακός λειτουργεί σωστά, τότε πώς μπορεί να κατανοήσει το γεγονός ότι πολλοί αστρολόγοι χρησιμοποιούν τον τροπικό ζωδιακό (αλλά και αντιστρόφως); Μπορούμε να είμαστε «πολιτικώς ορθοί» και να μην επικρίνουμε τους άλλους, αλλά νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε λίγο πέρα από την πολιτική ορθότητα και να είμαστε πραγματικά ειλικρινείς. Και όταν λέω να είμαστε ειλικρινείς, εννοώ να παραδεχτούμε ότι δεν έχουμε τα προσόντα να κριτικάρουμε άλλες προσεγγίσεις στην αστρολογία τις οποίες δεν έχουμε κατανοήσει βαθιά. Διαφορετικά, είμαστε το ίδιο με τους επιφυλακτικούς και καχύποπτους οι οποίοι απορρίπτουν την αστρολογία παρόλο που καταλαβαίνουν ελάχιστα ή καθόλου το τι ακριβώς είναι. Εάν ένας αστρολόγος είναι ειδικός σε ένα συγκεκριμένο τομέα της αστρολογίας και ανιχνεύσει προβλήματα ή περιορισμούς σε ένα συγκεκριμένο σύστημα του τομέα αυτού, τότε νομίζω ότι είναι καλό να εκφράσει τις ανησυχίες αυτές.

  Οι ανησυχίες αυτές πρέπει να εκφράζονται με τρόπο που να δείχνουν ενδιαφέρον στην ανταλλαγή πληροφοριών και όχι να με τρόπο που να δυσφημίζουν ή να επιτίθενται και να αμφισβητούν τον χαρακτήρα ή την ακεραιότητα των άλλων. Ίσως ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί ομοφωνία μεταξύ των αστρολόγων είναι η προώθηση, η πρόοδος και η εξέλιξη της αστρολογικής εκπαίδευσης ώστε περισσότεροι αστρολόγοι να αποκτήσουν εμπειρία και τεχνογνωσία σε περισσότερες σχολές της αστρολογίας. Πιστεύω ότι όντως θα υπάρξει πρόοδος στο να ξεκαθαριστεί τι λειτουργεί και τι όχι. Επίσης, η απόπειρα ανάπτυξης θεωρητικών συνδέσεων μεταξύ φαινομενικά ανόμοιων πεδίων της αστρολογίας, είναι δυνατή και θα μπορούσε να βοηθήσει. Για παράδειγμα, στο άρθρο μου Arabic Parts, εξηγώ πως η φόρμουλα των αραβικών κλήρων μόνο αυθαίρετη και μαγική δεν είναι, αλλά απεναντίας, συμφωνεί πλήρως με τις αρχές της αστρολογίας των αρμονικών κατευθύνσεων. Εξηγώ ότι οι αραβικοί κλήροι - ένα από τα αγαπημένα θέματα των ελληνιστικών και κλασικών αστρολόγων, οι οποίοι σε κάποιες περιπτώσεις εκφράζουν μία περιφρόνηση για την αστρολογία των αρμονικών - είναι οι ίδιοι μία έννοια η οποία είναι εντελώς ανάλογη με την θεωρία των αρμονικών, και αυτό είναι ένα σημαντικότατο γεγονός το οποίο οι ελληνιστικοί και οι κλασσικοί δυτικοί αστρολόγοι δε μπορούν να αγνοήσουν. Εάν επιλέξουν να αγνοήσουν το γεγονός αυτό, τότε διαιωνίζουν το διαχωρισμό και τη διάσπαση στην αστρολογία. Όταν εμφανίζεται ένα σημείο σύνδεσης και διασταύρωσης μεταξύ διαφορετικών σχολών της αστρολογίας, θα πρέπει να χαιρόμαστε, να το καλοδεχόμαστε και να το αγκαλιάζουμε, ακόμα και αν αυτό είναι ένα πολύ μικρό βήμα ως προς την πρόοδό μας να κατανοήσουμε τις διαφορετικές σχολές της αστρολογίας.  MyHoroscope: Εκ μέρους του MyHoroscope, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο που μας διαθέσατε. Ανυπομονώ για την επόμενη επαφή μας.


  David Cochrane: Παρακαλώ! Έχω εντυπωσιαστεί με την έρευνα που κάνατε ως προς τη σύλληψη και τη διατύπωση των ερωτήσεων αυτών! Συνεχίστε την τόσο εξαιρετική δουλειά. Πραγματικά ελπίζω ότι κάποιες από τις συνεντεύξεις σας και τη δουλειά σας γενικότερα θα παρουσιαστούν και στα Αγγλικά, μιας και κρίνοντας από την ποιότητα των ερωτήσεών σας, ενδιαφέρομαι τώρα ακόμα περισσότερο να μάθω για τον τρόπο με τον οποίο συνεισφέρετε στην αστρολογία.
  David

 

 

Thread Information

Users Browsing this Thread

1 χρήστες πλοηγούνται στο θέμα. (0 μέλη και 1 επισκέπτες)

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Διαφήμιση
Χορηγός