Νέα Σελήνη - 25/05/2017 7:44 μμ GMT - Δίδ 04° 46' 37"
Waxing Crescent - 29/05/2017 12:18 πμ GMT - Καρ 22° 50' 26"
Πρώτο Τέταρτο - 01/06/2017 12:41 μμ GMT - Παρ 11° 12' 46"
Waxing Gibbous - 05/06/2017 10:41 πμ GMT - Ζυγ 29° 57' 48"
Πανσέληνος - 09/06/2017 1:09 μμ GMT - Τοξ 18° 53' 15"
Waning Gibbous - 13/06/2017 3:09 μμ GMT - Υδρ 07° 47' 20"
Τελευταίο Τέταρτο - 17/06/2017 11:32 πμ GMT - Ιχθ 26° 27' 55"
Waning Crescent - 20/06/2017 10:12 μμ GMT - Ταύ 14° 45' 13"