Νέα Σελήνη - 21/08/2017 6:30 μμ GMT - Λέων 28° 52' 56"
Waxing Crescent - 25/08/2017 8:56 πμ GMT - Ζυγ 17° 21' 18"
Πρώτο Τέταρτο - 29/08/2017 8:12 πμ GMT - Τοξ 06° 11' 19"
Waxing Gibbous - 02/09/2017 10:34 πμ GMT - Αιγ 25° 09' 08"
Πανσέληνος - 06/09/2017 7:02 πμ GMT - Ιχθ 13° 53' 05"
Waning Gibbous - 09/09/2017 8:23 μμ GMT - Ταύ 02° 20' 09"
Τελευταίο Τέταρτο - 13/09/2017 6:24 πμ GMT - Δίδ 20° 39' 35"
Waning Crescent - 16/09/2017 4:32 μμ GMT - Λέων 08° 59' 40"