Πρώτο Τέταρτο - 23/02/2018 8:09 πμ GMT - Δίδ 04° 39' 17"
Waxing Gibbous - 26/02/2018 5:17 μμ GMT - Καρ 23° 03' 18"
Πανσέληνος - 02/03/2018 12:51 πμ GMT - Παρ 11° 22' 59"
Waning Gibbous - 05/03/2018 1:12 μμ GMT - Ζυγ 29° 54' 19"
Τελευταίο Τέταρτο - 09/03/2018 11:19 πμ GMT - Τοξ 18° 49' 46"
Waning Crescent - 13/03/2018 2:44 μμ GMT - Υδρ 07° 57' 59"
Νέα Σελήνη - 17/03/2018 1:11 μμ GMT - Ιχθ 26° 53' 19"
Waxing Crescent - 21/03/2018 4:20 πμ GMT - Ταύ 15° 30' 01"