Θέσεις Κενταύρων & TNOs, Υποθετικών πλανητών της Uranian & 1000 αστεροειδών. - Δεδομένα υπολογισμένα για Διεθνή Ώρα (GMT/UT). Ημερομηνίες πριν την 4η Οκτωβρίου 1582 ανήκουν στο Ιουλιανό Ημερολόγιο.
Ημέρα:     Μήνας:     Έτος:        
Ώρα:         Λεπτά:      Δεύτερα: 
Επιλογή ζωδιακού:  
Sort by 

Περισσότερα σώματα  
Γράψτε τα ονόματα των μικρότερων σωμάτων διαχωρισμένα με κόμμα. -- Για πλήρη λίστα εναλλακτικών σωμάτων πατήστε εδώ
Να συμπεριληφθούν οι 1.000 πρώτοι αστεροειδείς
Προσοχή, οι υπολογισμοί πιθανόν να αργήσουν.
Καλύτερα να ταξινομήσετε κατά Degrees of Zodiac. Πατήστε εδώ για χρήσιμες πληροφορίες.Δεδομένα για 23.02.2018 UT 16:43:56 (Tropical Zodiac - Geocentric)

MPC No.NameLongitudeRxDeclinationSpeed (°/day)TypeDistance (AU)
  Sun 5 pi 0'54"   -9.6709128 1.0064502 Traditional 0.989517654
  Moon 9 ge 39'38"   17.1680526 14.0421136 Traditional 0.002486326
  Mercury 10 pi 13'35"   -9.1532232 1.8833491 Traditional 1.334733279
  Venus 15 pi 55'16"   -6.8695991 1.2490202 Traditional 1.672911483
  Mars 17 sa 5'52"   -22.4477099 0.5971919 Traditional 1.453058289
  Jupiter 22 sc 56'21"   -17.3734184 0.0417012 Traditional 5.129420282
  Saturn 6 cp 54'36"   -22.3803541 0.0795533 Traditional 10.553020373
  Uranus 25 ar 41'40"   9.4260386 0.0408045 Traditional 20.509164457
  Neptune 13 pi 35'48"   -7.2845843 0.0376585 Traditional 30.921804819
  Pluto 20 cp 29'11"   -21.5047506 0.0261162 Traditional 34.208277978
  mean Node 14 le 3'12" Rx 16.6086448 -0.0529439 Calculated 0.002569555
  true Node 14 le 47'33"   16.3940716 0.0056042 Calculated 0.002431970
  mean Apogee 11 cp 51'31"   -20.1701156 0.1111278 Calculated 0.002710625
  osc. Apogee 11 aq 32'23"   -17.0307413 0.0563048 Calculated 0.002650172
136108 Haumea 25 li 34'22" Rx 16.5170098 -0.0111684 Dwarf 49.951280517
136199 Eris 22 ar 56'11"   -2.2661709 0.0075099 Dwarf 96.791703621
136472 Makemake 4 li 24'22" Rx 24.4586801 -0.0161409 Dwarf 51.753569373
  Aldebaran 10 ge 2'25" S     Fixed Star  
  Algol 26 ta 25' 0" S     Fixed Star  
  Antares 10 sa 0'43" S     Fixed Star  
  Gal. Center 27 sa 5'59" S     Fixed Star  
  Great Attractor 14 sa 12'16" S     Fixed Star  
  M87 1 li 11'21" S     Fixed Star  
  Regulus 0 vi 5' 2" S     Fixed Star  
  Rigel 17 ge 4'54" S     Fixed Star  
  Sirius 14 cn 20' 0" S     Fixed Star  
  Spica 24 li 5'43" S     Fixed Star  
2060 Chiron 26 pi 56'19"   1.9594722 0.0563181 Centaur 19.556880940
5145 Pholus 0 cp 58'22"   -10.4972090 0.0208622 Centaur 28.102101998
7066 Nessus 6 pi 50' 9"   -20.5023216 0.0404146 Centaur 28.973639614
8405 Asbolus 13 ge 48'24" Rx 39.1011395 -0.0003946 Centaur 21.162309816
10199 Chariklo 17 cp 40'20"   -28.5994866 0.0554788 Centaur 16.482195841
10370 Hylonome 10 cp 18'58"   -19.0600237 0.0322527 Centaur 24.469528876
31824 Elatus 8 li 32' 1" Rx 1.6325157 -0.0409282 Centaur 15.457619115
32532 Thereus 2 le 5' 0" Rx -1.3171175 -0.0538171 Centaur 11.886436860
49036 Pelion 4 ta 51'35"   4.5145247 0.0331148 Centaur 21.355417073
52872 Okyrhoe 17 aq 7'44"   -7.1377206 0.1043036 Centaur 11.635254960
52975 Cyllarus 20 cn 43'47" Rx 32.9739804 -0.0209857 Centaur 26.843718598
54598 Bienor 21 ta 51'41"   37.4872398 0.0329022 Centaur 15.195154957
55576 2002 GB10 14 cp 2' 5"   -29.9670037 0.0404157 Centaur 21.248889374
60558 Echeclus 12 ta 45'22"   12.3609122 0.0978304 Centaur 7.811146981
83982 2002 GO9 9 aq 47'50"   -20.0414729 0.0575718 Centaur 19.557497384
15760 1992 QB1 4 ta 53'42"   14.3623782 0.0154245 TNO 41.811112270
19521 Chaos 21 ge 45'39" Rx 29.8142283 -0.0035193 TNO 41.032280995
20000 Varuna 29 cn 55'33" Rx 27.0466018 -0.0159297 TNO 43.081520014
28978 Ixion 27 sa 15' 9"   -28.5117365 0.0135652 TNO 39.898694138
38083 Rhadamanthus 29 li 49'57" Rx -15.2947092 -0.0102324 TNO 40.531224900
38628 Huya 7 sa 4'54"   -6.6979291 0.0094201 TNO 28.615301649
42355 Typhon 5 sc 30'45" Rx -14.8968910 -0.0115391 TNO 21.021629205
50000 Quaoar 1 cp 48'11"   -15.6038183 0.0143858 TNO 43.329725614
53311 Deucalion 19 sc 43'17" Rx -17.6443416 -0.0021448 TNO 42.512233619
58534 Logos 4 li 32'56" Rx 0.3052571 -0.0166345 TNO 42.346298416
65489 Ceto 22 sc 25'15" Rx 0.4361895 -0.0016410 TNO 38.247160834
66652 Borasisi 21 pi 22'54"   -3.9217254 0.0256980 TNO 43.080996601
88611 Teharonhiawako 13 pi 26'54"   -5.0481408 0.0244875 TNO 46.142422375
90482 Orcus 9 vi 14'36" Rx -10.3156662 -0.0195146 TNO 47.134943959
148780 Altjira 10 ge 47'32"   26.9088257 0.0005961 TNO 45.803566968
84522 TC302 12 ta 56'54"   28.4610321 0.0112569 SDO 44.887419545
90377 Sedna 25 ta 43' 1"   7.6042993 0.0033624 SDO 85.312929151
  Cupido 29 sa 38'20"   -22.7170644 0.0142198 Uranian 41.245044553
  Hades 5 cn 56'45" Rx 22.3481665 -0.0076874 Uranian 50.254422403
  Zeus 19 li 41'52" Rx -7.7095920 -0.0096436 Uranian 58.520887261
  Kronos 10 cn 0'14" Rx 23.0731342 -0.0071701 Uranian 64.313719980
  Apollon 2 sc 32'30" Rx -12.3617201 -0.0056966 Uranian 69.763127505
  Admetos 29 ta 32'10"   20.0616624 0.0026286 Uranian 73.715628479
  Vulkanus 29 cn 45'41" Rx 20.2098447 -0.0092747 Uranian 76.445623996
  Poseidon 13 sc 22' 6" Rx -15.8598792 -0.0028368 Uranian 83.298874381
5335 Damocles 24 aq 50' 6"   2.9054545 0.0503256 Damocloid 21.323913952
1 Ceres 6 le 41'25" Rx 31.8757398 -0.1626988 Asteroid 1.667054101
2 Pallas 12 ta 50'22"   -15.3318393 0.4486999 Asteroid 2.396716167
3 Juno 29 aq 56' 1"   -8.1458310 0.4619159 Asteroid 3.484138344
4 Vesta 17 sa 29'31"   -17.1068670 0.3998927 Asteroid 2.152485815
5 Astraea 24 aq 14'53"   -13.3679655 0.3680079 Asteroid 4.032458478
6 Hebe 8 pi 20'20"   -11.8013817 0.5760719 Asteroid 2.989295890
7 Iris 26 ta 3'45"   18.5935060 0.4709363 Asteroid 1.811752838
8 Flora 6 cn 11' 5"   24.6200253 0.0982008 Asteroid 1.419904086
9 Metis 22 sa 32'46"   -22.5482356 0.2979968 Asteroid 2.794359375
10 Hygiea 27 aq 29'48"   -10.5211365 0.3794584 Asteroid 4.075473257
11 Parthenope 0 le 32'31" Rx 20.8191735 -0.1485880 Asteroid 1.820554422
12 Victoria 1 pi 28' 5"   -5.8526809 0.6341579 Asteroid 2.829696980
13 Egeria 2 sa 5'41"   -19.3159898 0.2069002 Asteroid 2.331825359
14 Irene 14 cp 28'23"   -22.6499200 0.4074047 Asteroid 2.964383377
15 Eunomia 24 sc 10' 6"   -31.2399514 0.1107491 Asteroid 2.800770394
16 Psyche 25 sc 1'36"   -15.9499604 0.1121366 Asteroid 2.971618336
17 Thetis 13 ge 3'33"   19.0264679 0.1443484 Asteroid 2.474379981
18 Melpomene 6 li 43'45" Rx 3.2135845 -0.1817014 Asteroid 1.851065937
19 Fortuna 8 le 2'22" Rx 15.9414906 -0.1751210 Asteroid 1.559780692
20 Massalia 22 ge 53'45"   22.3014559 0.2206645 Asteroid 1.537609664
30 Urania 5 aq 39'11"   -19.2178038 0.4712086 Asteroid 3.198664933
34 Circe 3 sc 31'29"   -11.6069393 0.0500069 Asteroid 1.788747688
42 Isis 26 ta 56'34"   18.6952245 0.2795456 Asteroid 2.532257609
55 Pandora 14 cp 44'16"   -28.5126405 0.3673127 Asteroid 3.344052466
71 Niobe 22 ar 33'28"   26.7956805 0.3222358 Asteroid 3.769487617
75 Eurydike 16 li 34'19" Rx -7.1034891 -0.1068940 Asteroid 2.531290439
78 Diana 3 pi 30'39"   -10.2863280 0.3683216 Asteroid 4.066503747
80 Sappho 27 aq 12'32"   -7.2101754 0.6182576 Asteroid 2.864771126
81 Terpsichore 1 aq 8'51"   -25.6382548 0.3595603 Asteroid 3.838957654
93 Minerva 19 aq 0'43"   -19.7408476 0.4842741 Asteroid 3.351424054
97 Klotho 14 cp 7'44"   -13.2207627 0.2963928 Asteroid 3.799138831
100 Hekate 23 cn 26'13" Rx 20.9041851 -0.1026750 Asteroid 2.801591598
103 Hera 27 sc 12'49"   -13.6689115 0.1819197 Asteroid 2.441112263
114 Kassandra 0 cn 34'15"   18.2474534 0.0871164 Asteroid 1.799531218
120 Lachesis 5 ar 54'48"   5.1820136 0.3365738 Asteroid 4.079895827
128 Nemesis 18 pi 29'39"   -8.6439266 0.4834220 Asteroid 3.375608728
140 Siwa 4 cp 13' 9"   -21.7528574 0.4488320 Asteroid 2.618998685
171 Ophelia 24 cp 36'54"   -21.3004817 0.3135026 Asteroid 4.028786586
273 Atropos 16 li 58'57" Rx 4.3395334 -0.0803095 Asteroid 1.569647708
318 Magdalena 13 pi 55'11"   -6.9726919 0.3546871 Asteroid 4.247426513
389 Industria 21 aq 19'47"   -11.2028169 0.4235912 Asteroid 3.660490413
399 Persephone 14 li 17' 3" Rx -10.0901447 -0.0923642 Asteroid 1.992051165
407 Arachne 7 aq 10'37"   -18.2799297 0.4379981 Asteroid 3.415469221
430 Hybris 6 cn 43' 0"   7.5131027 0.0914202 Asteroid 1.626370698
433 Eros 9 aq 32' 7"   -18.9708390 0.5805917 Asteroid 2.618939788
443 Photographica 28 li 58'47"   -9.9280579 0.0406039 Asteroid 1.394075801
588 Achilles 24 cp 14'43"   -25.6692253 0.1712682 Asteroid 6.637007731
896 Sphinx 13 sa 8'21"   -26.9154739 0.4509839 Asteroid 1.834112937
944 Hidalgo 24 pi 46'22"   -14.4312694 0.3606932 Asteroid 3.877466723
1170 Siva 28 sa 16'33"   -42.6474305 0.2855177 Asteroid 3.229930824
1181 Lilith 18 ge 20'18"   20.2395726 0.2344677 Asteroid 1.812199544
1198 Atlantis 18 li 49'37" Rx -10.7151363 -0.1066409 Asteroid 2.115543715
1221 Amor 4 pi 49' 8"   -7.4797816 0.4695666 Asteroid 3.255232177
1247 Memoria 4 cn 15'46" Rx 21.6551201 -0.0116937 Asteroid 3.071230408
1388 Aphrodite 5 cp 38' 5"   -27.3066487 0.3420776 Asteroid 3.213368364
1566 Icarus 10 aq 29'51"   -25.5541761 0.4268680 Asteroid 2.812169791
1685 Toro 25 sc 39'50"   -30.2733579 0.1745049 Asteroid 1.465602343
1862 Apollo 14 aq 55'36"   -18.9353759 1.5275850 Asteroid 1.533615316
1866 Sisyphus 2 li 30' 3" Rx 48.2353512 -0.4088335 Asteroid 2.229844659
1923 Osiris 28 ar 3'13"   13.9386002 0.4293103 Asteroid 2.789212622
2063 Bacchus 25 aq 41' 1"   -17.7594982 0.8241280 Asteroid 2.185045946
2102 Tantalus 27 pi 11'19"   -38.3924137 1.0117135 Asteroid 2.039493755
2212 Hephaistos 8 ta 56'29"   18.6805328 0.1511146 Asteroid 4.236095771
2254 Requiem 7 cn 22'20"   27.8097912 0.0344686 Asteroid 1.763986201
2878 Panacea 23 pi 40'35"   2.2466200 0.4164083 Asteroid 3.718964907
2938 Hopi 4 sa 3' 9"   18.3355959 0.1259818 Asteroid 3.839245260
3200 Phaethon 19 pi 42'26"   5.4390243 1.1077333 Asteroid 1.716350009
3361 Orpheus 28 sa 54'53"   -23.8245603 0.5797431 Asteroid 0.495107113
3671 Dionysus 4 ge 30'26"   21.2516228 0.1419430 Asteroid 2.936330701
3811 Karma 10 sa 3'36"   -31.7675514 0.2186643 Asteroid 2.826426718
4580 Child 9 ge 2'57"   6.8430460 0.1991179 Asteroid 2.367647439
4581 Asclepius 21 sa 45' 0" Rx -24.3279999 -0.0081727 Asteroid 0.348503254
4946 Askalaphus 20 cp 44'36"   -35.2913894 0.2081008 Asteroid 5.701985759
4950 House 18 sa 46'49"   -13.3305454 0.2201678 Asteroid 3.292830130
5143 Heracles 19 pi 14'22"   0.2089724 0.2949574 Asteroid 4.173222367
6235 Burney 21 ar 33'27"   10.2368878 0.5568380 Asteroid 2.467876899
9248 Sauer 19 pi 23'34"   -4.4114983 0.4425991 Asteroid 3.581957988
25143 Itokawa 25 cp 30'13"   -21.1401335 1.0437321 Asteroid 1.501133749
37117 Narcissus 29 pi 53'45"   9.1382730 0.3106003 Asteroid 4.680713107
69230 Hermes 27 aq 36'25"   -16.1444652 0.4024913 Asteroid 3.473267345
99942 Apophis 3 ar 18'56"   0.9350499 1.2236383 Asteroid 1.551911359