Θέσεις Κενταύρων & TNOs, Υποθετικών πλανητών της Uranian & 1000 αστεροειδών. - Δεδομένα υπολογισμένα για Διεθνή Ώρα (GMT/UT). Ημερομηνίες πριν την 4η Οκτωβρίου 1582 ανήκουν στο Ιουλιανό Ημερολόγιο.
Ημέρα:     Μήνας:     Έτος:        
Ώρα:         Λεπτά:      Δεύτερα: 
Επιλογή ζωδιακού:  
Sort by 

Περισσότερα σώματα  
Γράψτε τα ονόματα των μικρότερων σωμάτων διαχωρισμένα με κόμμα. -- Για πλήρη λίστα εναλλακτικών σωμάτων πατήστε εδώ
Να συμπεριληφθούν οι 1.000 πρώτοι αστεροειδείς
Προσοχή, οι υπολογισμοί πιθανόν να αργήσουν.
Καλύτερα να ταξινομήσετε κατά Degrees of Zodiac. Πατήστε εδώ για χρήσιμες πληροφορίες.Δεδομένα για 12.12.2017 UT 13:58:29 (Tropical Zodiac - Geocentric)

MPC No.NameLongitudeRxDeclinationSpeed (°/day)TypeDistance (AU)
  Sun 20 sa 43'59"   -23.1109583 1.0168549 Traditional 0.984544825
  Moon 17 li 31'45"   -2.7643474 12.5817243 Traditional 0.002626121
  Mercury 21 sa 55' 2" Rx -21.6181124 -1.3802474 Traditional 0.678331204
  Venus 14 sa 5' 5"   -22.1909786 1.2584468 Traditional 1.694135121
  Mars 2 sc 0'52"   -11.2276171 0.6277510 Traditional 2.118573242
  Jupiter 13 sc 23'20"   -14.8766359 0.1947754 Traditional 6.184738273
  Saturn 29 sa 6' 9"   -22.5143098 0.1172419 Traditional 11.037281196
  Uranus 24 ar 45'31" Rx 9.0470246 -0.0176064 Traditional 19.337266793
  Neptune 11 pi 34'48"   -8.0691860 0.0114074 Traditional 30.086032881
  Pluto 18 cp 8'43"   -21.7262197 0.0309582 Traditional 34.333944280
  mean Node 17 le 55'30" Rx 15.4564174 -0.0529670 Calculated 0.002569555
  true Node 16 le 48'47" Rx 15.7942581 -0.0791436 Calculated 0.002473420
  mean Apogee 3 cp 43'28"   -19.7916906 0.1113731 Calculated 0.002710625
  osc. Apogee 13 sa 44'55"   -17.9296983 2.3931334 Calculated 0.002699251
136108 Haumea 25 li 24'50"   15.9714005 0.0154073 Dwarf 51.015522501
136199 Eris 22 ar 50'12" Rx -2.4766598 -0.0051066 Dwarf 95.645240733
136472 Makemake 4 li 46'53"   23.8179229 0.0079116 Dwarf 52.708598356
  Aldebaran 10 ge 2'33" S     Fixed Star  
  Algol 26 ta 25'12" S     Fixed Star  
  Antares 10 sa 0'14" S     Fixed Star  
  Gal. Center 27 sa 5'36" S     Fixed Star  
  Great Attractor 14 sa 11'43" S     Fixed Star  
  M87 1 li 10'48" S     Fixed Star  
  Regulus 0 vi 4'39" S     Fixed Star  
  Rigel 17 ge 5' 2" S     Fixed Star  
  Sirius 14 cn 19'58" S     Fixed Star  
  Spica 24 li 5' 7" S     Fixed Star  
2060 Chiron 24 pi 20'25"   1.1699103 0.0066236 Centaur 18.528316794
5145 Pholus 28 sa 27'31"   -10.6201151 0.0401236 Centaur 28.552985215
7066 Nessus 4 pi 30'53"   -21.7321113 0.0158185 Centaur 28.148817505
8405 Asbolus 15 ge 45'37" Rx 39.9491093 -0.0436041 Centaur 20.242470324
10199 Chariklo 12 cp 37'10"   -29.5030226 0.0699342 Centaur 16.681098779
10370 Hylonome 7 cp 5'14"   -19.3191908 0.0470501 Centaur 24.789472636
31824 Elatus 9 li 1'55"   1.1106141 0.0304487 Centaur 16.561766190
32532 Thereus 6 le 32'42" Rx -2.0882514 -0.0404318 Centaur 12.028244839
49036 Pelion 4 ta 31'18" Rx 3.9060153 -0.0241307 Centaur 20.163672809
52872 Okyrhoe 9 aq 41'59"   -8.5871202 0.0820381 Centaur 11.278973808
52975 Cyllarus 22 cn 50'51" Rx 32.6084624 -0.0260922 Centaur 26.636548315
54598 Bienor 22 ta 33'42" Rx 38.9885546 -0.0469447 Centaur 14.257751763
55576 2002 GB10 10 cp 10'43"   -30.3702446 0.0547193 Centaur 21.455611340
60558 Echeclus 11 ta 0'38" Rx 11.4604073 -0.0558438 Centaur 6.523467238
83982 2002 GO9 5 aq 30' 2"   -21.0001163 0.0485843 Centaur 19.271581916
15760 1992 QB1 4 ta 49'35" Rx 14.3660292 -0.0132172 TNO 40.625302714
19521 Chaos 22 ge 51'16" Rx 29.9418272 -0.0210037 TNO 40.357150213
20000 Varuna 1 le 16'30" Rx 26.6660231 -0.0144677 TNO 43.132469781
28978 Ixion 25 sa 31'35"   -28.2963697 0.0282736 TNO 40.562172780
38083 Rhadamanthus 29 li 30'25"   -15.0171104 0.0185492 TNO 41.688462060
38628 Huya 5 sa 1'26"   -6.8677220 0.0410133 TNO 29.505496241
42355 Typhon 4 sc 18'21"   -14.3847892 0.0418698 TNO 22.078192952
50000 Quaoar 0 cp 7'42"   -15.7143513 0.0262381 TNO 43.865648663
53311 Deucalion 18 sc 52' 5"   -17.4108246 0.0230063 TNO 43.627708777
58534 Logos 4 li 54' 5"   0.1048468 0.0091461 TNO 43.418152059
65489 Ceto 21 sc 21'43"   0.1194072 0.0274299 TNO 39.092400740
66652 Borasisi 20 pi 9'23"   -4.4152190 0.0039715 TNO 42.114806136
88611 Teharonhiawako 12 pi 9'52"   -5.5180383 0.0065431 TNO 45.298201707
90482 Orcus 10 vi 9'58" Rx -10.3230007 -0.0013047 TNO 47.883423330
148780 Altjira 11 ge 36'16" Rx 27.1102613 -0.0188739 TNO 44.935796970
84522 TC302 13 ta 8'58" Rx 28.7198907 -0.0155013 SDO 43.818970857
90377 Sedna 25 ta 59'18" Rx 7.5205071 -0.0093524 SDO 84.343873629
  Cupido 27 sa 55'16"   -22.7070089 0.0274792 Uranian 41.819799490
  Hades 7 cn 0'57" Rx 22.2863022 -0.0164959 Uranian 49.823963313
  Zeus 19 li 41'25"   -7.7065063 0.0102886 Uranian 59.699204279
  Kronos 10 cn 52'50" Rx 23.0042329 -0.0127540 Uranian 63.961262837
  Apollon 2 sc 19'46"   -12.2884314 0.0110609 Uranian 70.949225733
  Admetos 29 ta 55' 9" Rx 20.1433180 -0.0112715 Uranian 72.706593086
  Vulkanus 0 le 32'35" Rx 20.0432442 -0.0085472 Uranian 76.496693778
  Poseidon 13 sc 2'49"   -15.7626645 0.0107004 Uranian 84.446032142
5335 Damocles 21 aq 38'25"   2.0908278 0.0263775 Damocloid 20.933625533
1 Ceres 18 le 7'46"   23.9259646 0.0308271 Asteroid 1.926959860
2 Pallas 25 ar 14'18" Rx -27.8888655 -0.0544509 Asteroid 1.846048988
3 Juno 28 cp 20'34"   -14.1072096 0.3890806 Asteroid 3.409645596
4 Vesta 13 sc 27'12"   -10.8413086 0.5046505 Asteroid 2.906691498
5 Astraea 27 cp 34'13"   -19.6792976 0.3456909 Asteroid 3.780603629
6 Hebe 28 cp 33'47"   -19.6885474 0.5009784 Asteroid 2.824980834
7 Iris 2 ta 13'31"   15.9980037 0.0854774 Asteroid 1.034064535
8 Flora 17 cn 43'10" Rx 19.1480904 -0.1986470 Asteroid 1.055167832
9 Metis 25 sc 24'15"   -17.5126229 0.4189635 Asteroid 3.487622790
10 Hygiea 29 cp 41'40"   -18.7795183 0.3647503 Asteroid 3.719308069
11 Parthenope 14 le 14'50" Rx 15.6321026 -0.0308871 Asteroid 1.966152149
12 Victoria 14 cp 27'49"   -17.6660312 0.6365348 Asteroid 2.676149287
13 Egeria 7 sc 56'37"   -9.5437203 0.4137849 Asteroid 3.141975358
14 Irene 10 sa 48'24"   -19.8883579 0.4978629 Asteroid 3.294628338
15 Eunomia 6 sc 41' 7"   -22.9490862 0.3251995 Asteroid 3.752217717
16 Psyche 8 sc 10'19"   -12.1982947 0.3098336 Asteroid 3.971630000
17 Thetis 18 ge 31'21" Rx 16.7067875 -0.2504002 Asteroid 1.818133626
18 Melpomene 2 li 37'37"   0.6637572 0.2530041 Asteroid 2.668369162
19 Fortuna 20 le 39'22"   12.5416802 0.0345956 Asteroid 1.701028598
20 Massalia 27 ge 11'19" Rx 22.2749677 -0.2429492 Asteroid 1.098842757
30 Urania 1 cp 14'46"   -24.2388297 0.4597026 Asteroid 3.445355653
34 Circe 15 li 24' 5"   -6.9458464 0.3839151 Asteroid 2.656387088
42 Isis 19 ta 36' 0" Rx 12.5767545 -0.1456946 Asteroid 1.518121215
55 Pandora 16 sa 4' 7"   -27.5128975 0.4002412 Asteroid 3.895408267
71 Niobe 5 ar 55'59"   25.0463086 0.0838252 Asteroid 2.825413039
75 Eurydike 11 li 5'26"   -4.0688570 0.2161963 Asteroid 3.642018485
78 Diana 8 aq 0'39"   -19.7832485 0.3108080 Asteroid 3.718436312
80 Sappho 13 cp 43'22"   -16.8675290 0.5604082 Asteroid 2.887084611
81 Terpsichore 4 cp 19'57"   -29.3349136 0.3583790 Asteroid 4.139757911
93 Minerva 12 cp 44' 2"   -28.7585001 0.4958014 Asteroid 3.256416554
97 Klotho 19 sa 57' 9"   -14.1117314 0.3454079 Asteroid 4.301995771
100 Hekate 5 le 29'57" Rx 17.0836545 -0.0908588 Asteroid 2.807891456
103 Hera 5 sc 26'11"   -9.5300696 0.3721886 Asteroid 3.412235228
114 Kassandra 10 cn 31'33" Rx 15.4667908 -0.1944341 Asteroid 1.538228331
120 Lachesis 15 pi 27' 7"   -3.3184563 0.1903244 Asteroid 3.195407236
128 Nemesis 15 aq 15'40"   -21.2113105 0.4070378 Asteroid 2.921272847
140 Siwa 29 sc 48' 5"   -18.2167726 0.4765522 Asteroid 3.345101564
171 Ophelia 29 sa 19'49"   -23.1346178 0.3605183 Asteroid 4.226109048
273 Atropos 5 li 40'49"   -0.8445259 0.3138302 Asteroid 2.580487174
318 Magdalena 20 aq 14'35"   -13.6618713 0.2704990 Asteroid 3.715987963
389 Industria 19 cp 59'55"   -20.0469370 0.4204646 Asteroid 3.480949873
399 Persephone 5 li 45'47"   -2.1881663 0.2782976 Asteroid 2.923741817
407 Arachne 4 cp 42'54"   -24.7864719 0.4376391 Asteroid 3.580190110
430 Hybris 16 cn 38'39" Rx 11.3541351 -0.1679353 Asteroid 1.249018173
433 Eros 25 sa 21'47"   -27.4619880 0.6322366 Asteroid 2.666480522
443 Photographica 9 li 21'13"   -4.5039982 0.4189652 Asteroid 2.225011811
588 Achilles 10 cp 11'46"   -27.9885803 0.1923361 Asteroid 6.861780270
896 Sphinx 6 sc 2'49"   -18.6638078 0.5367901 Asteroid 2.633616588
944 Hidalgo 3 pi 22'58"   -32.5532915 0.1957052 Asteroid 3.595522668
1170 Siva 3 sa 16'47"   -34.8749059 0.3740260 Asteroid 3.911441139
1181 Lilith 19 ge 29'22" Rx 23.1831888 -0.2334805 Asteroid 1.183354815
1198 Atlantis 11 li 28'38"   -6.8798817 0.2523518 Asteroid 3.190160012
1221 Amor 26 cp 43' 5"   -15.6135697 0.5808773 Asteroid 2.617892438
1247 Memoria 14 cn 48'52" Rx 20.4924355 -0.1665331 Asteroid 2.697561849
1388 Aphrodite 7 sa 38'12"   -22.8430051 0.4038846 Asteroid 3.848168498
1566 Icarus 7 cp 59'49"   -28.3978411 0.4744315 Asteroid 2.726600441
1685 Toro 28 li 37'11"   -17.9775720 0.5112891 Asteroid 2.044734536
1862 Apollo 18 sc 38'15"   -16.6637324 0.8275547 Asteroid 2.069208090
1866 Sisyphus 4 li 26' 8"   35.5810176 0.2674812 Asteroid 2.696941431
1923 Osiris 3 ar 52'19"   4.6729271 0.1800346 Asteroid 1.953090864
2063 Bacchus 1 cp 38'21"   -28.6108750 0.6863808 Asteroid 2.388897220
2102 Tantalus 21 cp 24'36"   -62.7836779 0.7095278 Asteroid 2.113765318
2212 Hephaistos 8 ta 0'17" Rx 19.0588027 -0.1691747 Asteroid 2.975645841
2254 Requiem 20 cn 18' 2" Rx 29.0082619 -0.1897221 Asteroid 1.416122085
2878 Panacea 25 aq 35'21"   -9.1107005 0.3287087 Asteroid 3.061736255
2938 Hopi 16 sc 29' 0"   15.9727438 0.3133344 Asteroid 4.685022103
3200 Phaethon 12 ge 19'48" Rx 45.5370856 -6.9701078 Asteroid 0.106182224
3361 Orpheus 22 sa 58'59" Rx -48.2292506 -1.7415275 Asteroid 0.093961551
3671 Dionysus 9 ge 16'39" Rx 18.5630541 -0.2917734 Asteroid 1.860837402
3811 Karma 17 sc 12'47"   -23.4742962 0.3728888 Asteroid 3.668055284
4580 Child 11 ge 27'48" Rx 0.9176673 -0.2443120 Asteroid 1.772364734
4581 Asclepius 0 aq 38'44"   -24.7339736 0.2793182 Asteroid 0.526422456
4946 Askalaphus 3 cp 37'24"   -34.7890775 0.2392413 Asteroid 5.987987743
4950 House 26 sc 48'22"   -13.2478873 0.3523296 Asteroid 4.015862731
5143 Heracles 0 pi 3' 9"   -6.5768633 0.2011523 Asteroid 3.303311940
6235 Burney 15 pi 27'10"   -2.7905256 0.3942592 Asteroid 1.805655088
9248 Sauer 19 aq 10'20"   -14.7741346 0.3637886 Asteroid 3.047015131
25143 Itokawa 4 sc 25' 5"   -11.9150963 1.0773609 Asteroid 1.476309332
37117 Narcissus 12 pi 2' 3"   5.0857080 0.1506252 Asteroid 4.147117791
69230 Hermes 0 aq 8' 5"   -24.7679970 0.3372852 Asteroid 3.341506768
99942 Apophis 0 cp 28' 6"   -21.9548725 1.2117255 Asteroid 1.740204458