0 0 votes
Article Rating

Ανάμεσα στους πλανητοειδείς, η Ήρα κατέχει μία σημαντική θέση. Ωστόσο, αυτή που έχει κυρίως μελετηθεί από την αστρολογική κοινότητα και βρίσκουμε πληροφορίες, είναι αυτή με το λατινικό όνομα Juno ( ας μην παραβλέπουμε πως υπάρχει και άλλος πλανητοειδής, η Hera η οποία έχει το καθαρά ελληνικό όνομα).

Πολλές φορές προβληματίζομαι πάνω σε αυτό, καθώς σαν Έλληνες, θα πρέπει να προσβλέπουμε κατ’ αρχήν στον αστεροειδή ή πλανητοειδή με το ελληνικό όνομα. Λόγω του ότι όμως οι μελέτες και οι στατιστικές γίνονται από ξένους, κυρίως Αμερικανούς και ’γγλους, εκείνοι προτιμούν να ερευνούν συνήθως το σώμα με το λατινικό στοιχείο, το οποίο τους είναι πιο οικείο. Έτσι, οι πληροφορίες που βρίσκουμε για την Ήρα, είναι αυτές της Juno και πάνω σ’ αυτό, επειδή δεν έχω επιλογή, θα αναφερθώ.

Το ποια ήταν η Ήρα, είναι σε όλους πιστεύω γνωστό. Σύζυγος του Δία, η παρουσία της είναι σημαντική, καθώς χρονολογείται από την μητριαρχική περίοδο. Θεωρείται πως ήταν τότε κυρίαρχη θηλυκή θεότητα και ήταν υπεύθυνη για τα μυστήρια της γέννησης, της μητρότητας, και των διάφορων φάσεων αναπαραγωγής. Η μυθολογία αφορά πώς παραπλανήθηκε από τον Δία, τον παντρεύτηκε από μια αίσθηση τιμής, υπόμεινε έναν γάμο που χαρακτηρίστηκε από τις προσπάθειες δύναμης κι όχι από τα ζητήματα της πίστης. Ο μύθος της παραλληλίζει την ιστορία της κοινωνικής αναταραχής στα εδάφη όπου λατρεύτηκε. Οι βόρειοι εισβολείς αγωνίστηκαν να επιβάλουν τις πατριαρχικές παραδόσεις λατρείας του Δία επάνω στους γηγενείς μητριαρχικούς πολιτισμούς της εποχής, τον Μηκυναϊκό και τον Κρητικό.

Σε πολλές μυθολογίες, οι ερευνητές αναφέρουν πως οι δύο αυτές θεότητες ήταν αλληλένδετες και ταυτόσημες στον ουρανό. Ο Δίας αντιπροσώπευε την αρσενική αρχή και η Ήρα την θηλυκή αρχή. Και η δύο ήταν παιδιά του Κρόνου και μάλιστα η Ήρα ήταν η παλαιότερη όλων των θεαινών, αξιοπρεπής, σεβαστή και μεγαλοπρεπής. Για μία περίοδο των εκατοντάδων των ετών πολιτιστικής σύγκρουσης, οι δύο θεότητες αναγκάστηκαν να μοιραστούν τον ίδιο βωμό.

Κατά συνέπεια, εκτός από τα θέματα τα σχετιζόμενα με τον τοκετό και τη μητρότητα, η Ήρα έχει έρθει να συνδεθεί με τα ζητήματα της κοινωνικά αναγνωρισμένης σχέσης, του νομικού γάμου, της συζυγικής εκπλήρωσης μέσω της υποχρέωσης και της πίστης, και της προσπάθειας για την ισότητα μέσα σε μια σχέση. Αντιπροσωπεύει, επίσης, το είδος προσπαθειών δύναμης μέσα στον γάμο, τον έλεγχο του συζύγου μέσω του ελέγχου του απογόνου, ή μέσω της συναισθηματικής οικειότητας. Η Ήρα μπορεί επίσης να αντιπροσωπεύσει τις δεσμευμένες σχέσεις που διατηρούνται από μια αίσθηση του καθήκοντος, ενοχή, ή για κοινωνικούς λόγους.

Αυτά είναι όσα δηλώνει και στον αστρολογικό μας χάρτη. Αντιπροσωπεύει και την ανάγκη για τη σχέση και την άρνηση να γίνει αποδεκτή η ανισότητα μέσα στο πλαίσιο μιας σχέσης. Αντιπροσωπεύει την προσπάθεια να ισορροπήσει την ανάγκη για την οικειότητα, με την αντιτιθέμενη ανάγκη για την ελευθερία. Ανάγκες που και οι δύο σύζυγοι έχουν. Μπορεί επίσης να αντιπροσωπεύσει την ανάγκη να πάρει το γάμο ως ιερή πίστη, ένα τρόπο που οδηγεί στην πνευματική εκπλήρωση μέσω της συμφιλίωσης των αντιθέτων σε μια κατάσταση ένωσης.

Σε ένα άλλο επίπεδο, η Ήρα μπορεί να αντιπροσωπεύσει τον τρόπο με τον οποίο κάποιος αισθάνεται ανίκανος να ξεπεράσει τη σύγκρουση παρά την ειλικρινή προσπάθεια και την άμεμπτη συμπεριφορά από τη μεριά του. Αυτή η απογοήτευση μπορεί μερικές φορές να οδηγήσει στην υποτίμηση και την απώλεια πίστης προς το ίδιο το άτομο. Συμβολίζει έτσι το κράτος μετάβασης μεταξύ των παλαιών και νέων τρόπων/ αρχών, όπου οι παλαιοί αποτυγχάνουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες στη διάρκεια του χρόνου που παρήλθε και οι νέοι δεν είναι ακόμα προφανείς στο τι θα έρθει. Περιγράφει την ανάγκη για ένα είδος πνευματικής αναζωογόνησης που απαιτείται προκειμένου να φανεί μέσω των χρόνων της παντελούς αποσύνθεσης, στο μέλλον που αναμένει.

Στο ωροσκόπιο αντιπροσωπεύει έτσι τους τρόπους με τους οποίους πρέπει να ανανεωθούμε, και όπου η δυνατότητά μας να προσαρμοστούμε στις μεταβαλλόμενες περιστάσεις. Δείχνει επίσης τις ιδιότητες που συνδέονται με τον σύντροφο του γάμου κάποιου και τους τρόπους με τους οποίους αυτός χειρίζεται τις ανάγκες οικειότητας/ελευθερίας, καθώς επίσης και τη ζηλοτυπία και την αβεβαιότητα που συνοδεύουν συχνά αυτήν την σχέση. Μη ξεχνάμε πως η Ήρα υπέφερε από τις απιστίες του συντρόφου της και τα παιδία που αποκτούσε εκείνος με τις πάμπολλες αγαπημένες του. Η ζήλια από αγανάκτηση κι από την απιστία του συντρόφου, μπορεί να εκφραστεί μέσα από το στοιχείο της Ήρας στον χάρτη μας. Εκτός αυτού, περιγράφει τη φύση οποιωνδήποτε ζητημάτων ελέγχου, των τρόπων στους οποίους τέτοιες προσπάθειες δύναμης θεσπίζονται, στην πορεία για την ολοκλήρωση μέσα από μία νόμιμη και διαρκή σχέση/συνεργασία με τον σύντροφό μας.

Η θέση της Ήρας από πλευράς ζωδίου, δείχνει τον τύπο του συντρόφου που θα εκπλήρωνε τις ανάγκες μας για μόνιμη και νόμιμη σχέση. Ο οίκος θα δείξει τον τρόπο ή τον τόπο όπου είναι πιθανόν να τον συναντήσουμε. Το ζώδιο που της αρμόζει είναι σαφώς ο Ζυγός, ζώδιο της ένωσης και των νόμιμων σχέσεων. Η ιδέα που υπάρχει σε κάποιους να την τοποθετούν στον Υδροχόο, αντιτίθεται με την πλειοψηφία των δασκάλων της αστρολογίας. Κι εγώ πιστεύω πως δεν είναι δυνατόν η υπερασπιστής του γάμου και της νομιμότητας, να έχει θέση στο ζώδιο της ελευθερίας, της διάσπασης και της ανατροπής.

Σε κάποιο ιστιακό χώρο, υπάρχει η εικόνα της Ήρας σαν ερωτικό σώμα, και της προσδίδουν την ερμηνεία της ερωμένης. Επειδή είναι ξένος αυτός ο χώρος, πιστεύω πως δεν δίδεται η πρέπουσα σημασία στην ελληνική μυθολογία. Ενδεχόμενα δεν έχουν επαρκή στοιχεία ή γνώσεις από ιστορικής πλευράς. Φυσικά, οι άνθρωποι που προβάλουν αυτή την άποψη έχουν κάνει ίσως κάποια έρευνα. Αλλά, η Ήρα δεν είχε ποτέ προβεβλημένο το σεξουαλικό της στοιχείο. Δεν θα μπορούσε να προτείνει την εικόνα της ερωμένης, της επιπόλαιης σχέσης και της παράδοσης στην ερωτική έλξη χωρίς όρους και όρια. Αυτή η ιδέα που διατυπώνεται με βρίσκει εντελώς αντίθετη και πιστεύω το ίδιο βρίσκει όσους γνωρίζουμε κι έχουμε μελετήσει την ελληνική μυθολογία και παράδοση.

Αν και μας είναι όλα αυτά σαφή στην Ελλάδα, θεώρησα σωστό να αποκαταστήσω την εικόνα της Ήρας, της βασίλισσας του ουρανού, της μόνης συζύγου του πατέρα των θεών, του Δία, για την περίπτωση που κάποιος χωρίς εμπειρία, παρασυρθεί σε έννοιες που αποπροσανατολίζουν. Το σύμβολό της, μου θυμίζει ένα λουλούδι. Είναι ίσως ο ανθός που ανθίζει στους κόλπους της υγιούς ένωσης και του γάμου, ώστε να φέρει αργότερα τον καρπό, την μητρότητα, τον τοκετό και τα παιδιά, των οποίων προστάτιδα ήταν η Ήρα.

 

Λίλιαν Σίμου

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments