0 0 votes
Article Rating

Οι απλανείς αστέρες είναι ουράνια σώματα,, οι σπουδαιότεροι των οποίων (Α΄, Β΄, Γ΄, ΄και Δ μεγέθους) είναι ορατοί με γυμνό οφθαλμό. Αυτός είναι ο λόγος που είναι γνωστοί από την αρχαιότητα. Δεν μετακινούνται εύκολα στις ζωδιακές μοίρες γι’ αυτό τους λαμβάνουμε σοβαρά υπ’όψιν μας. Από αυτή τη στήλη σας παρουσιάζουμε τους σπουδαιότερους απλανείς και σας συμβουλεύουμε για το πώς αυτοί εκφράζονται αστρολογικά σ’ έναν γενέθλιο χάρτη. Η ανοχή σε όψεις για τους απλανείς του Α΄ μεγέθους είναι 6ο, του Β΄ μεγέθους 5ο , του Γ΄4ο και του Δ΄ 3ο μοίρες.


Υάδες 5ο 40΄ Tαύρου (Θέση στον ζωδιακό το 1990)
Κ΄ Ταύρου – Τετάρτου μεγέθους – (Ανοχή 4ο , επειδή πρόκειται για σμήνος)

Οι Υάδες είναι αραιό σμήνος αστέρων, ευρισκόμενο σε απόσταση 10ο μοιρών, περίπου, νοτιοανατολικά των Πλειάδων. Αποτελεί ένα από τα ωραιότερα κοσμήματα του έναστρου ουρανού, ορατό με γυμνό οφθαλμό, ωραιότερο δε με κιάλια ή μικρό τηλεσκόπιο, το οποίο έχει ευρύ οπτικό πεδίο. Από φωτογραφικές παρατηρήσεις είναι πλέον γνωστόν ότι το σμήνος των Υάδων αποτελείται από 100 περίπου αστέρες, οι οποίοι έχουν ίδια κίνηση. Σε αυτούς δεν συμπεριλαμβάνεται ο Λαμπαδίας (Αλντεμπαράν) ο οποίος έχει διαφορετική κίνηση και βρίσκεται σε απόσταση από τη Γη 45 ετών φωτός, ενώ οι Υάδες βρίσκονται σε απόσταση 135 ετών φωτός, περίπου.

Είναι ευδιάκριτες λόγω του σχήματός τους, γιατί μαζί με τον Λαμπαδία σχηματίζουν το λατινικό γράμμα V, το οποίο θυμίζει κεφάλι Ταύρου.

«Υάδες ται μεν ρ’επί παντί μετώπω Ταύρου βεβλέαται».

Στα αρχαία κείμενα οι Υάδες αναφέρονται σαν βροχερά άστρα, τα οποία δημιουργούν θύελλες, υγρασία και «υετόν», γιατί η θέση τους σε σχέση με τον Ήλιο επιδρούσε στον καιρό. Μερικοί, μάλιστα, υποθέτουν, ότι η ονομασία προέρχεται από τις λέξεις «ύειν» και «υετός», που σημαίνουν «βρέχει» και «βροχή».

Έτσι στα Fasti ο Οβίδιος αναφέρει: «Hyades Graiis ab imbre vocat», δηλαδή «Οι Υάδες υπό των Ελλήνων από τις βροχές ονομάστηκαν» και στην «Αινειάδα» ο Βιργίλιος «pluviasque Hyadas», «και τις βροχερές Υάδες». Ο Πλίνιος γράφει ότι «οι Υάδες είναι δεινός και οχληρός αστήρ, προξενών θυέλλας και καταιγίδας, αι οποίαι επιφέρουν βλάβας, τόσον επί της ξηράς, όσον και επί της θαλάσσης». O John Minsheu στο λήμμα «Hyades» παραπέμπει τον αναγνώστη στη λέξη «Raine», όπου αναφέρει: «Hyades, υάδες, dictae stellae quaedam in cornibus Tauri; quae ortu occasuq, sus pluvias largosque imbres concitant» δηλαδή: « Υάδες, λεγόμενοι μερικοί αστέρες εις τα κέρατα του Ταύρου, οι οποίοι κατά την εώαν επιτολήν (ανατολή) και την εσπερίαν δύσιν προκαλούν ασθενείς ή ραγδαίας βροχάς».

Η περίοδος της ανατολής και της δύσεώς τους, είναι στα τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου. Ο Οβίδιος καλεί το σμήνος και «Sidus Hyantis» δηλαδή «Άστρο του Ύαντος», από το όνομα του πατέρα τους, ο οποίος ονομαζόταν Ύας. Κατ’άλλους ο πατέρας τους ήταν ο Άτλας, μητέρα τους η Αίθρα και ήταν αδελφές με τις Πλειάδες.

Οι Ρωμαίοι αγρότες ονόμαζαν τις Υάδες «Suculae», δηλαδή «Μικρούς χοίρους», από τη λέξη «Sus» ή από το Ομηρικό «Συς». Ο Πλίνιος αποδίδει την ονομασία αυτή στο γεγονός ότι οι συνεχείς βροχές, κατά την περίοδο που έδυαν οι Υάδες, καθιστούσαν τους δρόμους τόσο λασπώδεις, ώστε να νομίζει κανείς ότι άρεσε στους αστέρες αυτούς ο βούρκος, όπως στους χοίρους. Οι Άραβες τις ονόμαζαν «Al Mijdah», δηλαδή «Τριγωνικό κοχλιάριο» και «Al Kilas», «Μικρές καμήλες», για να τις διακρίνουν από τον «Aldebaran – Λαμπαδία», που ήταν η «Μεγάλη Καμήλα». Σ’ έναν μύθο τους αναφέρεται ότι οι Μικρές Καμήλες (Υάδες) οδηγούνταν από τον «Aldebaran», σαν ένδειξη πλούτου, όταν αυτός ερωτοτροπούσε με τις «Al Thurayya» τις Πλειάδες, οι οποίες τον είχαν απορρίψει γιατί ήταν φτωχός. Άλλος Άραβας, όμως, μετάτρεψε τη λέξη σε «Al Kallas» υποδεικνύοντας το βροχερό των Υάδων. Στην Κίνα από το 1100 π.Χ. ήταν γνωστές με το όνομα «Yu Shi» δηλαδή «Στρατηγός ή Κυβερνήτης της βροχής». Σε όλα τα αρχαία ελληνικά κείμενα, επίσης, αναφέρονται οι Υάδες, σε μυθολογικό επίπεδο. Ας τα γνωρίσουμε:

«Κοντά στα πόδια του Ηνίοχου τα κέρατα του σουφρωμένου Ταύρου να αναζητήσετε. Έχει σημάδια ευκολογνώριστα. Διακρίνεται θαυμάσια η κεφαλή του, που δεν μπορούμε καλύτερα να περιγράψουμε παρά μονάχα με τ’ άστρα που στρεφόμενα παρουσιάζουν το σχήμα του και ονόματα έχουν γνωστά. Και δεν υπάρχει κανείς που να μην έχει ακούσει για τις Υάδες που βρίσκονται στο μέτωπο του Ταύρου. Ένα μονάχα αστέρι κάνει την άκρη του αριστερού κεράτου γειτονικό με το δεξί πόδι του Ταύρου. Αυτά τα δύο σημάδια προχωρούν μαζί. Αλλά ο Ταύρος όντας πιο κάτω από τον Ηνίοχο δύει πάντα πριν από αυτόν αν και σύγχρονα μ’ εκείνον ανατέλλει».
(Άρατος ο Σολεύς).

 

« οι νύμφες που μοιάζουν με τις Χάριτες.
Η Φαισύλη, η Κορωνίς και η Κλέεια με το όμορφο στεφάνι,
η τρυφερή Γαιώ και η Ευδώρη με διαφανές πέπλο, τις οποίες
ονομάζουν Υάδες, εμφανίζονται στους ανθρώπους στη Γη». (Ησίοδος).

Στους «Καταστερισμούς» του Ερατοσθένους του Κυρηναίου αναφέρεται: «Ο Ταύρος, λέγεται ότι, τοποθετήθηκε μεταξύ των άστρων διότι μετέφερε την Ευρώπη από την Φοινίκη στην Κρήτη μέσω του Πελάγους, όπως αναφέρει ο Ευριπίδης στον «Φρίξο». Εξ αιτίας αυτού του γεγονότος θεωρείται ένας από τους επιφανέστερους αστερισμούς που τιμήθηκε από το Δία. Άλλοι λένε ότι ο βους είναι απομίμηση της Ιούς, χάριν δε αυτής ο Ζευς τίμησε το άστρο. Το μέτωπο και το πρόσωπο του Ταύρου περιέχουν τους αστέρες που ονομάζονται Υάδες. Προς το μέρος δε της ράχης υπάρχει η Πλειάς, η οποία έχει 7 αστέρες και γι’ αυτό ονομάζεται και επτάστερος. Δεν βλέπουμε όμως παρά μόνο τους 6. Ο έβδομος είναι πολύ αμυδρός. Έχει δε ο Ταύρος 7 αστέρες στο μπροστινό μέρος σαν να έρπει έχοντας αντίθετα προς τον εαυτό του την κεφαλή. Σε κάθε δε κέρατο και στη βάση του έχει από έναν αστέρα, από τους οποίους λαμπρότερος είναι αυτός του αριστερού. Σε καθέναν από τους οφθαλμούς έχει από έναν αστέρα. Στη μύτη έχει έναν. Σε κάθε ώμο έχει από έναν. Αυτοί λέγονται Υάδες. Στο αριστερό γόνατο μπροστά έναν. Στις οπλές από έναν. Στο δεξιό γόνατο έναν. Στον τράχηλο δύο. Στη ράχη τρεις, τον τελευταίο λαμπρό. Κάτω από την κοιλιά έναν. Στο στήθος έναν λαμπρό. Σύνολο 18».

Η πιο αρχαία μυθολογική παράδοση, όμως, βρίσκεται στον ΄Ομηρο (Ιλιάδος Ζ, 130 – 140). Κατ’ αυτόν οι Υάδες παριστάνουν στον Ουρανό τις Δωδωνίδες νύμφες, στις οποίες ο Ζευς εμπιστεύθηκε την ανατροφή του Βάκχου. Όταν ο Λυκούργος, γιος του Δρύαντος και βασιλιάς των Ηδωνών, λαού που κατοικούσε στις όχθες του ποταμού Στρυμόνα, τις καταδίωξε από το ιερό Νυσήιο βουνό και τις έριξε στη θάλασσα μαζί με το Βάκχο, ο οποίος από το φόβο του κρύφτηκε στην αγκαλιά της Θέτιδας, εκείνες για να σωθούν ανυψώθηκαν από το Δία στον Ουρανό, σαν Υάδες. «Ουδέ γαρ ουδέ Δρύαντος υιός, κρατερός Λυκούργος, δην ην, ος ρα θεοίσιν επουρανίοισιν έριζεν ος ποτε μαινομένοιο Διωνύσοιο τιθήνας σεύε κατ’ηγάθεον Νυσήϊον. Αι δε άμα πάσαι θύσθλα χαμαί κατέχευαν, υπ’ανδροφόνοιο Λυκούργου θεινόνεναι βουπλήγι. Διώνυσος δε φοβηθείς δύσεσθ’αλός κατά κύμα, Θέτις δ’υπεδέξατο κόλπω δειδιότα, …»

Κατ’άλλους είναι κόρες του Ωκεανού ή του Ύαντος και της Βοιτίας.

Ας τις δούμε, όμως, και αστρολογικά: 

Οι Υάδες έχουν Ποσειδωνο-Αρειανές ιδιότητες σε συνδυασμό με προσόντα του Ουρανού. Η επιρροή τους εκδηλώνεται με κλονίζουσες τον οργανισμό σεξουαλικές ορμές κατά την επιδίωξη της αυτοσυντήρησης, που οδηγεί συνολικά στην απληστία, λαιμαργία, υπερ-σεξουαλικότητα, έκλυση ηθών, ηθικό ξεπεσμό και υπερβολικότητα. Επίσης φανερώνεται επιζήτηση γοήτρου και πολιτικής εξουσίας. Αν αυτές οι τάσεις τιθασευτούν, τότε αυξάνεται η θετική ενέργεια που οδηγεί σε μεγάλες επιτυχίες στη ζωή. Αν η καριέρα φτάσει στην κορυφή, τότε αναφύεται κίνδυνος, ότι τα εσωτερικά προσόντα θα βγουν και πάλι σε πρώτη γραμμή και αν σταματήσει η επαγρύπνηση θα οδηγήσουν σε πτώση και αποτυχία. Μιλώντας για τις Υάδες, διπλά πρέπει να υπογραμμιστεί, ότι η ισχύς και η κυριαρχία δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την καταστολή και υποδούλωση απλών ανθρώπων.

 • Αν ανατέλλουν δημιουργούν άσχημη όραση, βλάβες στο πρόσωπο, πληγές, μαχαιρώματα, φυλάκιση.

Θέλω να διευκρινίσω εδώ κάτι πολύ σημαντικό για τους απλανείς αστέρες. Πάντοτε θα λαμβάνουμε υπ’όψιν μας εάν υπάρχει απλανής σε αντίθεση με τον εξεταζόμενο απλανή και τις δυνατότητές του στην αντίθεση, συνδυάζοντας τις ιδιότητές τους. Εδώ, απέναντι από τις Υάδες υπάρχει ο Αντάρης και είναι σίγουρο ότι οι προβληματισμοί των πλανητών σε αρνητικές όψεις θα επιτείνονται.

 • Αν μεσουρανούν δημιουργούν δυσμένεια, καταστροφή.
 • Αν ανατέλλουν, μεσουρανούν ή βρίσκονται σε σύνοδο με τον Ήλιο ή τη Σελήνη, δίνουν έμφαση σε στρατιωτικά επαγγέλματα, γιατί και ο Αντάρης παρέχει ίδιες δυνατότητες από τον Τοξότη.
 • Σε σύνοδο με τον Ήλιο δημιουργούν αρνητική σκέψη, αποτυχία στις μελέτες και θάνατο από ατύχημα.
 • Με Σελήνη, τακτ, δυσκολίες με πλαστογράφηση αλλά αποφυγή του ποινικού κινδύνου και οφθαλμολογικά προβλήματα.
 • Με Ερμή γρήγορη αντίληψη, μικρά προβλήματα, έλξη στο κέρδος.
 • Με Αφροδίτη καλλιτεχνική ικανότητα και δυνατά πάθη.
 • Με Άρη θάρρος αλλά και έλλειψη συγκέντρωσης.
 • Με Δία φιλοδοξία αλλά και νομικές δυσκολίες.
 • Με Κρόνο ατυχήματα από πτώση, επιστημονικότητα, εξέχουσα μνήμη, σκεπτικισμό, αλλά μερική καταξίωση.
 • Με Ουρανό καλλιτεχνικά και μυστικιστικά ενδιαφέροντα, επηρεασμό από το περιβάλλον, γάμο και παιδιά μετά τα 35, προβληματική υγεία.
 • Με Ποσειδώνα καλοκαγαθία, επιστημονικό και φιλοσοφικό ενδιαφέρον, φήμη αλλά όχι πλούτο, ανορθόδοξες θρησκευτικές απόψεις, οφέλη από εταιρείες, πιθανό θάνατο σε εργασιακή απασχόληση.

Ο Βεχλόου γράφει ότι οι Υάδες σε σύνοδο με τον Ποσειδώνα στον 8ο οίκο προξενούν παραληρηματικές ιδέες του τύπου «σωτήρας του κόσμου» και μεγαλομανία, ίσως εξετάζοντας το χάρτη του Χίτλερ, στον οποίο ο Ποσειδών και ο Πλούτων βρίσκονται σε σύνοδο με τις Υάδες στον 8ο οίκο του. Τον Πλούτωνα δεν τον έχουμε εξετάσει λεπτομερώς, στη σύγκρισή του με τους απλανείς αστέρες που βρίσκονται στη ζώνη από τον Αιγόκερω έως και τους Διδύμους, γιατί ανακαλύφθηκε στις 21 Ιανουαρίου του 1930, στο ζώδιο των Διδύμων, από τον αστρονόμο William Tombaugh (1906 – 1997) και κάνει 248,54 γήινα χρόνια για να πραγματοποιήσει μία περιφορά γύρω από τον Ήλιο (περίπου 21 χρόνια σε κάθε ζώδιο, κατά μέσο όρο), οπότε δεν έχουμε συγκεκριμένα στατιστικά δεδομένα.

Απ’ ό,τι διαβάσατε μέχρι τώρα, υπάρχει μία αρκετά εκτενής ζώνη στο ζωδιακό κύκλο, η οποία αρχίζει από τις 26ο 02΄του Ταύρου και φτάνει μέχρι τις 5ο 40΄ των Διδύμων, η οποία παρουσιάζει ευαισθησίες και προβλήματα. Πώς, λοιπόν, θα αντιμετωπίσουμε τους πλανήτες, που βρίσκονται στις συγκεκριμένες ζωδιακές μοίρες; Με σύνεση και προβλεπτικότητα γιατί, όπως αναφέρω και στα μαθήματά μου, αν ξέρεις ότι θα βρέξει θα πάρεις ομπρέλα. Θα βραχούν τα πόδια σου, αλλά θα γλιτώσουν το κεφάλι και το σώμα σου. Σκεφτείτε το! Δε θα χάσετε!

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Τα «Φαινόμενα και Διοσημεία» του Αράτου του Σολέως
 • Ευαγγέλου Σπανδάγου – Εκδόσεις «Αίθρα»
 • Οι «Καταστερισμοί» του Ερατοσθένους του Κυρηναίου – Ευαγγέλου Σπανδάγου –Εκδόσεις Αίθρα
 • «Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ Η ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ AΞΙΟΠΑΡΑΤΗΡΗΤΑ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΩΝ» – Σταύρου Πλακίδου – Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων
 • «Απλανείς Αστέρες» των Έμπερτιν – Χόφμαν
 • «Σταθεροί Αστέρες» – Καραμηνάς Περικλής – Εκδόσεις « Ηλίανθος»
 • «BRADY’S BOOK OF FIXED STARS» – BERNADETTE BRADY – WEISER

 

Ε. Σούρδη Ζάχαρη

Πηγή: Αστρολογία για όλους

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments