5 2 votes
Article Rating

Πώς λειτουργούν οι πλανήτες χωρίς όψη; Οι πλανήτες χωρίς όψη είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την ανάλυση ενός χάρτη.

Στο γενέθλιο χάρτη είναι σημείο ισχύος που δεν μπορεί να συνεργαστεί με τους υπόλοιπους παίχτες στο χάρτη. Αυτό σημαίνει ότι η επιρροή στο χάρτη είναι πολύ σημαντική γιατί δεν δέχεται παρεμβάσεις από άλλους πλανήτες. Σκεφτείτε τον πλανήτη αυτόν σαν ένα άτομο σε μία γωνιά που φωνάζει εκκωφαντικά και τον ακούν όλοι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τον ακολουθούν βέβαια….

Ποιοι είναι οι πλανήτες χωρίς όψη;

Πριν προχωρήσουμε θα πρέπει να πούμε ότι ο πλανήτης θεωρείται χωρίς όψεις όταν δεν σχηματίζει τις λεγόμενες πτολεμαικές. Οι πτολεμαικές όψεις είναι η Σύνοδος, το Εξάγωνο, το Τετράγωνο, το Τρίγωνο και η Αντίθεση. Η ανοχή που δίνουμε είναι για όλες τις όψεις που αναφέραμε 7ο εκτός από το εξάγωνο που του δίνουμε 5ο. Επίσης κάποιες φορές ένας πλανήτης είναι χωρίς όψεις όταν για παράδειγμα κάνει μόνο μία αντίθεση με ανοχή 6ο. Επίσης ένας πλανήτης είναι χωρίς όψεις όταν η μοναδική πτολεμαική όψη που κάνει είναι γενιάς. Μία όψη γενιάς για παράδειγμα είναι το εξάγωνο του Πλούτωνα με τον Ποσειδώνα.

Οι πλανήτες χωρίς όψη στο προοδευτικό ωροσκόπιο….

Όταν ένας πλανήτης χωρίς όψη μέσω του προοδευτικού δημιουργεί όψεις πάντα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια εδώ θα πρέπει να πούμε ότι δεν χρειάζεται να είναι ο πλανήτης χωρίς όψεις ο προοδευτικός αλλά απλά ένας προοδευτικός να κάνει όψεις με κάποιον πλανήτη χωρίς όψεις στο γενέθλιο.
Στις δύο αυτές περιπτώσεις σχεδόν πάντα θα πρέπει να περιμένουμε μία σημαντική αλλαγή η ακόμη και γεγονός στη ζωή του ατόμου. Αυτό το γεγονός μπορεί να μην είναι ιδιαίτερης σημασίας στην πραγματικότητα αλλά επειδή ο πλανήτης που αναλύουμε είναι τρομερά ευαίσθητος στην επικοινωνία με άλλους πλανήτες θα θεωρηθεί από το άτομο σαν κάτι ιδιαίτερης σημασίας.
Σκεφτείτε έναν άνθρωπο για πολλά χρόνια απομονωμένος ξαφνικά να δέχεται την επίσκεψη από κάποιο άλλο πρόσωπο. Είτε το θέλει είτε όχι θα νιώσει ακόμη και σε θετικό γεγονός πολύ μεγάλη ταραχή.

Για αυτό ακριβώς οι πλανήτες χωρίς όψη είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι, σκεφτείτε τους σαν σφουγγάρια που απορροφούν όλο το νερό.
Μέσα λοιπόν από αυτές τις όψεις το άτομο δυσκολεύεται να χειριστεί κάποια ζητήματα με το σωστό τρόπο. Πολλές φορές ακόμη και αν ο πλανήτης είναι η Αφροδίτη η ο Δίας υπάρχει μία μεγάλη αντίθεση η αποστροφή προς αυτό το θέμα του πλανήτη και αυτό γιατί δεν τους είναι εύκολο να δεχτούν μία διαφορετική ενέργεια.

Η πιο δύσκολη όψη που μπορεί να δεχτεί ένας τέτοιου είδους πλανήτης δεν είναι άλλος από την σύνοδο. Δεν είναι δύσκολο να το καταλάβουμε αυτό. Ένα σώμα που έχει μάθει να καλύπτει ένα χώρο με ένα καθολικό τρόπο και να μην αλλάζει έστω και στο ελάχιστο η κρίση που θα επέλθει μέσα από μία σύνοδο αν μη τι άλλο είναι αρκετά δύσκολη.

Χειρότερο σενάριο είναι ο πλανήτης χωρίς όψεις να είναι ο στάσιμος προοδευτικός εξωκρόνιος και να περνάει από πάνω κάποιος εσωτερικός πλανήτης και αυτό γιατί δεν υπάρχει η εξέλιξη που έστω και λίγο υπάρχει σε έναν πλανήτη όπως η Αφροδίτη που κινείται αρχικά οπότε θα υπάρχει έστω και μία αίσθηση προετοιμασίας.

Πέρα όμως από την κρίση δεν θα πρέπει να παραλείψουμε ότι υπάρχει μία καθαρότητα στα γεγονότα που συμβαίνουν. Κοινώς είναι γεγονότα με μία καθαρή θετική η αρνητική χροιά. Επίσης είναι γεγονότα τα οποία μπορεί και πιο εύκολα να βρει ένας αστρολόγος. Ακόμη και στην περίπτωση του Ποσειδώνα όπου συνήθως η ενέργεια είναι ιδιαίτερα λεπτοφυείς και δύσκολα μπορεί κάποιος να την εντοπίσει στο πρακτικό επίπεδο είναι πολύ εύκολο να μπορέσει να την κατανοήσει ακόμη και ένας αστρολόγος που δεν έχει αφιερώσει πολύ χρόνο στην επιστήμη του.

Πέρα από τη σύνοδο όλες οι όψεις μπορούν να αναπαραγάγουν γεγονότα όταν σχηματίζονται με πλανήτη που γενέθλια είναι χωρίς όψεις. Είναι τόσο ευαίσθητα αυτά τα σημεία που σίγουρα ακόμη και δευτερεύουσες όψεις μπορούν να δώσουν ξεκάθαρα αποτελέσματα.

Αλλαγή ζωδίου ή Οίκου 

Εκτός από τις όψεις πολύ σημαντικό για έναν προοδευτικό πλανήτη χωρίς όψεις είναι και όταν μέσω της προόδου αλλάζει ζώδιο η οίκο. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν βλέπουμε κάποια κρίση στο άτομο η κάτι που να προκαλεί μία αλλαγή που προέρχεται από διάφορες εξωτερικές συνθήκες. Σε αυτές τις περιπτώσεις αυτή η «μονοκόμματη» ενέργεια μεταφέρετε σε ένα άλλο επίπεδο η αλλάζει χαρακτήρα. Αυτή η αλλαγή μπορεί να προκαλέσει μεγάλη έκπληξη σε άλλους αλλά όχι στο ίδιο το άτομο που πολύ πιθανόν να δει τις αλλαγές σαν μία δικιά του εσωτερική εξέλιξη.
Όταν αλλάζει ζώδιο τότε αλλάζει η έκφραση του πλανήτη που είναι χωρίς όψεις, αν αλλάζει οίκο τότε αλλάζει το πεδίο δράσης του ατόμου στον τομέα που ασχολείται ο πλανήτης. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι και στις δύο περιπτώσεις η αλλαγή γίνεται σταδιακά και όχι σε μία στιγμή.

Εκεί που θα πρέπει να προσέξουμε είναι όταν ένας πλανήτης αλλάζει ζώδιο από κάποιο ζώδιο που για παράδειγμα είναι ουδέτερο προς τον πλανήτη σε κάποιο ζώδιο που είναι αρνητικό για τη φύση του πλανήτη. Ας σκεφτούμε για παράδειγμα τον Άρη στους Διδύμους στο γενέθλιο, προοδευτικά αυτός ο πλανήτης θα πάει αργότερα στον Καρκίνο ένα ζώδιο πτώσης για τον Άρη. Αυτό σημαίνει ότι από εκείνη τη στιγμή το άτομο θα αρχίζει να παρουσιάζει καθολικά προβλήματα στα ζητήματα που αφορούν τον πλανήτη. Όμως μπορεί να γίνει ακριβώς το αντίστροφο για παράδειγμα μία Αφροδίτη στην Παρθένο ζώδιο μάλιστα πτώσης της να πάει στο Ζυγό οπότε και θα πάει σε ζώδιο της κυβέρνησης της. Στις δύο αυτές περιπτώσεις πάντα τα αποτελέσματα είναι αρκετά εμφανή ακόμη και αν ο πλανήτης κυβερνά τον 12ο οίκο.

ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΨΗ:

ΗΛΙΟΣ: Ο Ήλιος όταν είναι χωρίς όψεις στο γενέθλιο και δέχεται όψεις στο προοδευτικό ή έχει μία από τις παραπάνω περιπτώσεις σημαίνει ότι θα έχουμε σημαντικά γεγονότα που θα αφορούν την προσωπικότητα του ατόμου και το ίδιο του το Εγώ. Μπορεί να σημαίνει μία περίοδο όπου το άτομο αλλάζει βασικά θεμέλια της προσωπικότητας του.ΣΕΛΗΝΗ: Στην περίπτωση της Σελήνης το άτομο έχει σημαντικές συναισθηματικές ανακατατάξεις. Επίσης αρχίζει να έχει μία σημαντική αλλαγή στις συνήθειες του. Πολλές φορές με αυτό τον πλανήτη παρουσιάζονται προβλήματα στο σπίτι η με τη μητέρα του ατόμου.

ΕΡΜΗΣ: Με τον Ερμή το άτομο μπορεί να αλλάξει τρόπο επικοινωνίας καθώς και να απασχοληθεί σε μεγάλο βαθμό με έγγραφα. Πολλές φορές υπάρχει μία δυσαρμονία στην εσωτερική ισορροπία του οργανισμού ενώ σχέσεις με αδέλφια και γείτονες μπορεί να βρεθούν στο επίκεντρο.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ: Μπορεί να παρατηρηθεί μία αλλαγή στα πράγματα που ικανοποιούν και ευχαριστούν το άτομο. Επίσης μπορεί να δημιουργηθεί μία αλλαγή αξιών. Αλλαγές παρατηρούνται και στα οικονομικά ζητήματα κάποιες φορές. Τα αισθηματικά ζητήματα έρχονται στο επίκεντρο.

ΑΡΗΣ: Πολλές φορές με αυτό τον πλανήτη υπάρχουν ζητήματα υγείας η ζωτικότητας. Είναι περίοδος όπου μπορεί να δοκιμαστεί η επιθυμία μας για επιτυχία και επιβίωση. Ατυχήματα η ζητήματα βίας μπορεί να παρουσιαστούν. Επίσης υπάρχουν και νέα ξεκινήματα που μπορεί να επιτύχουν.

ΔΙΑΣ: Με τον Δία τα πράγματα συνήθως μπορεί να αφορούν ηθικές αξίες ή και μία περίοδο εκπαίδευσης. Θέματα τύχης και επέκτασης μπορεί να ενεργοποιηθούν καθώς και ταξίδια.

ΚΡΟΝΟΣ: Η κοινωνική εικόνα μπορεί να βρεθεί σε κρίση ενώ μπορεί να υπάρξει πρόβλημα με τον Πατέρα του ατόμου. Πολλές φορές υπάρχει μία σημαντική περίοδος εμποδίων ή επιτυχίας που πάντα έρχεται ύστερα από πάρα πολύ μεγάλο μόχθο.

ΟΥΡΑΝΟΣ: Με τον Ουρανό το άτομο επιτυγχάνει σε κάτι ιδιαίτερα σημαντικό αλλά και υπάρχουν ξαφνικές επιτυχίες και αποτυχίες. Επίσης μπορεί να υπάρξουν ζητήματα που αφορούν τη σχέση με κοινωνικά σύνολα.

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ: Με αυτό τον πλανήτη υπάρχει πάντα ένα εσωτερικό ξύπνημα για κάποια ιδέα η σχέδιο. Από την άλλη υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της πλάνης η δημιουργίας διάφορων εξαρτήσεων. Επίσης με αυτό τον Πλανήτη το άτομο πετυχαίνει να πετύχει ένα υψηλό πνευματικό στόχο.

ΠΛΟΥΤΩΝΑΣ: Συνήθως συμβαίνουν μεγάλες κρίσεις στη ζωή του ατόμου που σκοπό έχουν πάντα η την εξουσία η το χρήμα η το θάνατο. Σε όλες τις περιπτώσεις το άτομο βιώνει σημαντικές αλλαγές που τον κάνουν να μπορεί να χειρίζεται μετέπειτα τα πράγματα με περισσότερη δεξιότητα.

Χρήστος Άρχος

5 2 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Antpek
08/05/2021 12:51 AM

Τέλειο ??