0 0 votes
Article Rating

Μεσαιωνική και Σύγχρονη αστρολογία … σημασία δεν έχει η θεώρηση, που έχει κανείς για την αστρολογία και τη ζωή, αν είναι ανθρωποκεντρικός, ντετερμινιστής, κυνικός, αν πιστεύει στην ελεύθερη βούληση ή αν πιστεύει στο μοιραίο και αναπόφευκτο. Σημασία έχει να θέλει να φτάσει στην ΑΛΗΘΕΙΑ, είτε του αρέσει είτε όχι και είναι διατεθειμένος να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε μέσο προς αυτή την κατεύθυνση…

Αδυναμίες πλανητών

Ένας πλανήτη θεωρείται αποδυναμωμένος και ανίκανος, εάν βρίσκεται στο ζώδιο της αδυναμίας του. Τα ζώδια αυτά βρίσκονται απέναντι από τα ζώδια, τα οποία ο πλανήτης κυβερνά και στα ζώδια στα οποία βρίσκεται σε έξαρση.

1. Εξορία: Ένας πλανήτης βρίσκεται σε κατάσταση «εξορίας» εάν είναι τοποθετημένο απέναντι από το ζώδιο το οποίο κυβερνά. Οι πλανήτες σε αυτή την κατάσταση έχουν φθοροποιό επίδραση και λειτουργούν με επιβλαβή τρόπο. Ένας κακοποιός πλανήτης σε εξορία είναι πολύ χειρότερος από έναν αγαθοποιό στην ίδια κατάσταση.

2. Πτώση: Ένας πλανήτης βρίσκεται σε πτώση εάν είναι τοποθετημένος απέναντι από το ζώδιο της έξαρσης του. Πλανήτης σε πτώση υποδηλώνει δυσκολίες, εμπόδια, ανησυχίες και πίεση. Έτσι λοιπόν ένα πλανήτης σε πτώση δεν προσφέρει πολλά σε ένα θετικό οίκο, αλλά μπορεί να παράξει κακό σε αρνητικούς οίκους. Όταν δέχεται όψη από αγαθοποιό, τότε σημαίνει ότι το άτομο μέσα στις ατυχίες και τα εμπόδια θα βρεί συμπαράσταση και βοήθεια, εάν δέχεται όψη από κακοποιό σημαίνει πως μέσα στις ατυχίες και τις δυσκολίες πολλοί εχθροί θα τον επιβουλεύονται και θα του προκαλούν ζημιές.
Όπως λοιπόν οι δυνάμεις των πλανητών υποδηλώνουν ισχυρά γεγονότα, οι αδυναμίες υποδηλώνουν πώς ο πλανήτης δεν θα παράξει θετικά ή αποτελεσματικά τα γεγονότα τα οποία υπόσχεται για το άτομο.

Μικρότερης σημασίας δυνάμεις

Οι δυνάμεις αυτές συμβάλουν ώστε να αποφασίσουμε ποιος πλανήτης είναι πιο ισχυρός στα θέματα που μας αφορούν, στην περίπτωση που συγκεντρώνει τους ίδιους τίτλους με κάποιον άλλο. Δεν χρησιμοποιούνται ανεξάρτητα, αλλά προκειμένου να βοηθήσουν να ξεκαθαρίσει κάποιο ζήτημα.
Από αυτές τις δυνάμεις θα αναφερθώ σε μια.

Ανύψωση: Ένας πλανήτης είναι ανυψωμένος, εάν βρίσκεται κοντά στο μεσουράνημα. Είναι ποιοτικά δυνατός, το σε ποια πλευρά του μεσουρανήματος θα καθορίσει εάν είναι και ποσοτικά δυνατός. Στον 10ο οίκο θα είναι γωνιακός και ισχυρός, στον 9ο σε κατιόντα οίκο και πολύ λιγότερο δυνατός.
Όταν εξετάζουμε την κοινωνική επιφάνεια και καταξίωση ενός ατόμου, τα άτομα με κακοποιούς πλανήτες ανυψωμένους πάνω από τους αγαθοποιούς, γνωρίζουμε πως θα βιώσουν περισσότερες δυσκολίες στη ζωή τους, ακόμα και αν οι κακοποιοί δεν βρίσκονται κοντά στο μεσουράνημα.

Υπάρχουν αρκετοί πίνακες με διάφορες δυνάμεις πλανητών, θεμελιώδεις και μη. Οι πιο πολλές αφορούν την ωριαία αστρολογία. Στην γενέθλια αστρολογία και τις προβλέψεις τα πράγματα είναι απλούστερα. Εάν ο πλανήτης είναι σε κυβέρνηση ή έξαρση δεν χρειάζεται να μπούμε στη διαδικασία να δούμε τις υπόλοιπες δυνάμεις. Το επόμενο βήμα είναι να ελέγξουμε πιθανότητες που αποδυναμώνουν την κυριαρχία, όπως η αναδρομή και combust.

Εάν τώρα ο πλανήτης δεν διαθέτει τίτλους ή είναι πλανώμενος ελέγχουμε αν ο πλανήτης αποδυναμώνεται με κάποιο τρόπο ή ενδυναμώνεται.
Στην περίπτωση που ο πλανήτης είναι σε εξορία ή πτώση, οι μικρότερες δυνάμεις δεν πρόκειται να αναιρέσουν την άσχημη κατάσταση του.

Οι «μικρότερες δυνάμεις» εξυπηρετούν συγκεκριμένες τεχνικές, όπως η κατεύθυνση του ωροσκόπου βάσει ορίων και ο υπολογισμός των almuten.
Εάν δύο πλανήτες είναι ίσοι τότε ο πλανήτης που είναι πιο ανυψωμένος, γωνιακός ή ανατολικός θα προτιμηθεί ως σημειοδότης.

Οι Πλανήτες

Σε αντίθεση με τη σύγχρονη αστρολογία, η οποία χρησιμοποιεί πληθώρα ουρανίων σωμάτων, ακόμη και υποθετικούς πλανήτες, στην παραδοσιακή αστρολογία χρησιμοποιούνται ΜΟΝΟ οι επτά ορατοί από τη γη πλανήτες (Ήλιος, Σελήνη, Ερμής, Αφροδίτη, Άρης, Δίας, Κρόνος). Οι μεσαιωνικοί επίσης αστρολόγοι χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένους κλήρους της τύχης και της εκλήψεις. Δεν υπάρχει στην παραδοσιακή αστρολογία η έννοια του εξωκρόνιου πλανήτη, των αστεροειδών ή οποιαδήποτε άλλη σύγχρονη ανακάλυψη ουράνιου σώματος, υπαρκτού ή υποθετικού.

Κάθε πλανήτης λοιπόν, διαθέτει κάποια συγκεκριμένη φύση και συγκεντρώνει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία προσδιορίζουν τις ιδιότητες, καθώς και τον τρόπο που αυτές εκδηλώνονται. Το ζώδιο στο οποίο βρίσκεται αυτός ο πλανήτης του προσδίδει την ικανότητα ή την αδυναμία να εκδηλώσει τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες τις οποίες διαθέτει. Ο οίκος στον οποίο βρίσκεται προσδιορίζει τις επιδράσεις του σε συγκεκριμένους τομείς. Κάθε πλανήτης δεν ξεχνάμε πως πάντοτε δρα σύμφωνα με τη φύση του και μπορεί να «παράξει» ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ γεγονότα ή να υποδηλώσει ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ πράγματα.

Με τη βοήθεια της μεσαιωνικής αστρολογίας, μπορεί κανείς να προβεί σε ακριβείς περιγραφές, όταν χρησιμοποιεί παράλληλα τις θεμελιώδεις ιδιότητες του πλανήτη καθώς και τη συλλογικές έννοιες/ ιδιότητες , τις οποίες διαθέτει και κάνοντας με αυτές αντικειμενικές περιγραφές γεγονότων, ανθρώπων και ιδιοτήτων.
Αφού λοιπόν κάθε πλανήτης είναι ενεργό στοιχείο και διαθέτει τη δική του ξεχωριστή φύση, αυτό που κάνει είναι να παράγει ή να προσπαθεί να παράξει γεγονότα και ιδιότητες που ανταποκρίνονται σε αυτή. Τα γεγονότα και οι ιδιότητες αυτές εκδηλώνονται απρόσκοπτα ή «προβληματικά» με βάση τρία κριτήρια: Α) τη ζωδιακή του τοποθέτηση Β) την οικοθεσία Γ) την «κατάσταση» του και τη σχέση του με τους άλλους πλανήτες.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να εξετάζουμε τον κάθε πλανήτη ξεχωριστά όπως αυτός αντιμετωπιζόταν από τους ελληνιστικούς και μεσαιωνικούς αστρολόγους, ως προς τη φύση και τη σημασία του:

Αγαθοποιοί και κακοποιοί πλανήτες

Οι πλανήτες μπορεί να είναι θετικοί ή αρνητικοί για το θέμα το οποίο δηλώνουν/ κυβερνούν. Όταν είναι αγαθοποιοί δηλώνουν αφθονία, διάρκεια και ανάπτυξη, όταν είναι κακοποιοί δηλώνουν περιορισμό, έλλειψη και εμπόδια.
Κακοποιοί: όπως είπαμε και πιο πάνω είναι Κρόνος και ο Άρης
Αγαθοποιοί: ο Δίας, ο Ηλιος και Αφροδίτη
Ο Ερμής και η σελήνη μπορούν να διαθέτουν τη μια ή την άλλη φύση. Η σελήνη θεωρείται αγαθοποιός από την ανύψωση μέχρι και πανσέληνο και κακοποιός όταν είναι σε κατάβαση μέχρι Νέα Σελήνη.
«κατά τύχη» αγαθοποιοί είναι οι κακοποιοί πλανήτες που βρίσκονται σε καλή κατάσταση και λειτουργούν σε ένα θετικό οίκο.

Η θετική δράση τους εντείνεται σε περίπτωση που δέχονται όψη από αγαθοποιό πλανήτη. Βέβαια τα θετικά γεγονότα επιτυγχάνονται μέσα από δυσάρεστες συνθήκες σύμφωνα με την πρωταρχική φύση των πλανητών.
«κατά τύχη κακοποιοί» είναι πλανήτες, που ενώ είναι αγαθοποιοί βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση και λειτουργούν σε αρνητικό οίκο. Η άσχημη δράση τους εντείνεται, εάν δέχονται όψη από κακοποιό πλανήτη. Έχουν τη τάση να διακόπτουν ή ν καταστρέφουν ένα γεγονός.

Οι δεσμοί της Σελήνης

Ο Bόρειος δεσμός είναι ευεργετικός με τους αγαθοποιούς πλανήτες, καθώς αυξάνει την ευεργετική τους δράση. Το αντίθετο, όμως συμβαίνει στην περίπτωση που βρίσκεται με κακοποιούς πλανήτες, καθώς αυξάνει την αρνητική τους δράση.

Ο Νότιος δεσμός λειτουργεί με αντίθετο τρόπο καθώς περιορίζει τη θετική δράση των αγαθοποιών πλανητών αλλά περιορίζει και την δράση των κακοποιών. Όταν βρίσκεται σε απόσταση 12ο από οποιονδήποτε πλανήτη ακυρώνει τη δράση του, και προκαλεί βλάβη στα θέματα του οίκου, που αυτό ο πλανήτης κυβερνά.
Είναι εξαιρετικά αρνητικό για τον ήλιο να βρίσκεται σε απόσταση 4ο με οποιοδήποτε από τους δεσμούς
Μερικοί βοηθητικοί κανόνες για τον τρόπο που λειτουργούν οι αγαθοποιοί και κακοποιοί πλανήτες και πώς τους ερμηνεύουμε:

1. Κακό και βλάβη προκαλείται από κακοποιούς πλανήτες σε άσχημη κατάσταση (εξορία, πτώση ή άλλη κατάσταση που τους αποδυναμώνει). Το καλό προκαλείται από αγαθοποιούς πλανήτες σε καλή κατάσταση.
Ακόμη και κακοποιοί πλανήτες σε αρνητικό οίκο απελευθερώνουν το άτομο από τα δυσάρεστα, που υπόσχεται ο οίκος, φτάνει να βρίσκεται σε καλή κατάσταση.
2. Οι κακοποιοί πλανήτες μετριάζουν την αρνητική τους ενέργεια, εάν υποβοηθούνται με όψεις από αγαθοποιούς
3. Οι μεγαλύτερες δυνάμεις εκδηλώνονται από αγαθοποιούς, που προκαλούν θετικά γεγονότα και από κακοποιούς που προκαλούν αρνητικά γεγονότα. Ανάμεικτες δυνάμεις και επιρροές είναι συνήθως αποδυναμωμένες.

Σχέσεις πλανητών με τον ήλιο

Οι πλανήτες μπορεί να γίνουν πιο δυνατοί ή αδύναμοι αναλόγως της σχέσης τους με τον Ήλιο.
Ένας πλανήτης ενδυναμώνεται εξαιρετικά σε περίπτωση που βρίσκεται σε απόσταση από 0-016΄από τον ήλιο. Η κατάσταση αυτή ενός πλανήτη λέγεται cazimi και περιγράφεται σαν κάποιος να κάθεται μαζί με τον βασιλειά στο θρόνο.

Εάν κάποιος πλανήτης βρίσκεται σε απόσταση από 0 16-7,5 από τον Ήλιο βρίσκεται σε κατάσταση combust και αυτό σημαίνει πως ο ήλιος «καίει» και επισκιάζει την δράση του πλανήτη αυτού. Σε περίπτωση που ο ήλιος βρίσκεται σε έξαρση ή κυριαρχία, τότε μπορεί να απορροφήσει την κατάσταση του πλανήτη και να την εκδηλώσει ήλιος.
Κάτω από τις ακτίνες του ήλιου βρίσκεται ο πλανήτης που είναι σε απόσταση 7,5- 15ο από αυτόν και είναι τελείως αποδυναμωμένος.

Ένας πλανήτης λειτουργεί και παράγει διαφορετικά την ενέργεια του, ανάλογα με το αν είναι ανατολικός ή δυτικός. Είναι θετικό όταν είναι ανατολικός. Το ζήτημα αυτό χρίζει ιδιαίτερης επεξήγησης και γι’αυτό δεν θα επεκταθώ. Ο τρόπος για να χαρακτηριστεί κάποιος πλανήτης ανατολικός ή δυτικός είναι βάσει του οίκου στον οποίο βρίσκεται 10-12 Και 4-7 και βάσει της σχέσης του με τον ήλιο.

Με βάσει λοιπόν τα πιο πάνω μπορούμε να έχουμε μια ισχυρή ένδειξη, για έναν γενέθλιο χάρτη, ως προς το ποιοι τομείς της ζωής του ατόμου θα ρέουν ομαλά και από πού το άτομο μπορεί να περιμένει θετικά γεγονότα και θετικά αποτελέσματα. Σε ποιους τομείς οι προσπάθειες του ατόμου θα αποδίδουν και βάση αυτού, μπορούμε να γνωρίζουμε που θα πρέπει να καταναλώσει πιο πολύ την ενέργεια του.

Από την άλλη χρήσιμο είναι να γνωρίζουμε και από ποιο θέμα και τομείς υπάρχει σοβαρή περίπτωση να προκύπτουν προβλήματα και εμπόδια.
Οι δυνάμεις και οι αδυναμίες των πλανητών είναι μια σοβαρή ένδειξη για τις «προδιαγραφές» και το φορτίο που έχει ο γενέθλιος χάρτης.

 

Χριστίνα Τσιόλη

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments