Ένας από τους πιο «δημοφιλείς» κλάδους της Αστρολογίας είναι η λεγόμενη «Αστρολογία Επιλογής», «Electional Astrology», στη διεθνή ορολογία.

Το είδος αυτό της Αστρολογίας έχει να κάνει με την επιλογή κατάλληλης στιγμής για την επιτέλεση μιας πράξης. Είναι τμήμα της Ωριαίας Αστρολογίας, έχει όμως και αρκετές διαφοροποιήσεις που είναι, σε γενικές γραμμές, οι εξής:

 • α) Χρησιμοποιούνται και οι δέκα πλανήτες (στην κλασική ωριαία, όπως έχουμε γράψει και σε άλλα άρθρα μας και στο site και σε αστρολογικά περιοδικά, χρησιμοποιούνται μόνον οι επτά πλανήτες, μέχρι δηλ. τον Κρόνο).
 • β) Δεν λειτουργούν τόσο αυστηρά τα λεγόμενα «προειδοποιητικά σημάδια», όπως Κρόνος στον πρώτο ή στον έβδομο οίκο, πρώτες και τελευταίες μοίρες του ζωδίου κ.ά.
 • γ) Οι εξωκρόνιοι χρησιμοποιούνται ως δείκτες (π.χ. αν ο ωροσκόπος είναι Υδροχόος, κυβερνήτης θα θεωρηθεί ο Ουρανός και όχι ο Κρόνος μόνο, όπως στης αυστηρά κλασική ωριαία).
 • δ) Θα χρησιμοποιηθεί οπωσδήποτε το ωροσκόπιο του ενδιαφερομένου˙ δεν αρκεί η μέρα να είναι καλή, πρέπει να είναι και συμβατή με το ωροσκόπιο του επιλέγοντος, να υπάρξει, αν είναι δυνατόν, αυτό που εμείς οναμάζουμε «καλωδιακή σύνδεση», όλοι ή, έστω, οι περισσότεροι πλανήτες και σημεία του χάρτη επιλογής να έχουν σύνδεση με πλανήτες ή σημεία του χάρτη του ερωτώντος, γενέθλιου και προχωρημένου.

Επειδή «εμπειρία απειρίας κρατεί» και «οὐδέν ἐν τῇ νοήσει, ὃ μή πρότερον ἐν τῇ αἰσθήσει», ας δούμε ένα πρόσφατο συγκεκριμένο παράδειγμα. Η συνέντευξή μας που δημοσιεύθηκε στο site μας πριν μερικές εβδομάδες, συγκεκριμένα στις 28/02/06, ώρα 13:58 μ.μ. Παραθέτουμε τον χάρτη της στιγμής και το χάρτη του ατόμου που έδινε τη συνέντευξη, το δικός μας δηλ. χάρτη που είναι 08/01/1956, ώρα 6:30 μ.μ. Αθήνα (παραθέτουμε και τους δύο χάρτες).

Β. Ο χάρτης της στιγμής
Στο χάρτη της στιγμής παρατηρούμε τα εξής:

 1. Η Σελήνη είναι αύξουσα, στον «οίκο του Θεού» (9ο), έτοιμη να κλείσει μεγάλο τρίγωνο με Ωροσκόπο και Δία. Έχουμε δηλαδή εκείνη τη στιγμή σχηματισμό μεγάλου τριγώνου με εμπλοκή Σελήνης, Ωροσκόπου, Δία, κάτι που κατά τον Reinholdt Ebertin δίνει «αυτοπεποίθηση και ευτυχία, παρέα με άλλους ανθρώπους, δημιουργία ευχάριστου περιβάλλοντος» και βέβαια, εμείς με τη συνέντευξη αυτή τέτοιες παρέες θέλαμε και τέτοιο περιβάλλον και οι πρώτες ανταποκρίσεις δείχνουν πως, μάλλον, το κερδίσαμε και, επ’ ευκαιρία, σας ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας.
 2. Η Σελήνη φυσικά και δεν είναι κενή πορείας άλλωστε, οι «μυημένοι» της Ωριαίας ξέρουν πως στα Ψάρια, στον Τοξότη, στον Ταύρο και στον Καρκίνο η Σελήνη δεν είναι ποτέ void of course -κενή πορείας- και στη διαδρομή της μέσα στο ζώδιο που βρίσκεται θα κάνει εξάγωνο με την Αφροδίτη, σύνοδο με τον Ερμή, αλλά θα συναντήσει και το τετράγωνο Ερμή – Πλούτωνα. Αυτό το τετράγωνο είναι και η μόνη δύσκολη όψη της ημέρας που, όμως, δεν μπορούσαμε να το αποφύγουμε – άλλωστε δεν μπορεί να τα έχει κανείς όλα. Όμως, το τετράγωνο αυτό περιορίζεται γιατί και ο Ερμής και ο Πλούτωνας κάνουν άριστες όψεις με το ωροσκόπιο του δίδοντος τη συνέντευξη αλλά και γιατί η εμπλοκή της Σελήνης με Ερμής και Πλούτωνα, πάντα κατά τον δάσκαλό μας R. Ebertin, συνδέεται με «δύναμη να μιλά κάποιος με καρδιά και ψυχή. Ομιλίες με πειστικότητα», κάτι που το προσπαθήσαμε και αν το πετύχαμε θα το κρίνετε εσείς, οι αναγνώστες.
 3. Το θέμα μας είναι η Αστρολογία, άρα θέλαμε έντονο Ουρανό. Τι πιο έντονος Ουρανός, από Ουρανό σε σύνοδο με Ήλιο, μετά από μια Νέα Σελήνη στην οποία υπήρχε έντονη η εμπλοκή του Ουρανού και με Ουρανό κοντά στον ευνοϊκότατο απλανή Skat που συνδέεται με «χαρά που έχει διάρκεια»; Επίσης ο Ουρανός στον οίκο της Αστρολογίας, τον 9ο (ο «άλλος» οίκος της Αστρολογίας είναι βέβαια ο 11ος).
 4. Ο ’ρης σε εξάγωνο με Κρόνο.
 5. Ο ’ρης σε τρίγωνο με Νότιο Δεσμό.
 6. Ο Κρόνος σε τρίγωνο με Βόρειο Δεσμό.
 7. Η Αφροδίτη σε εξάγωνο με Ερμή.
 8. Ο Βόρειος Δεσμός στο Μεσουράνημα.
 9. Το τετράγωνο Δία – Ποσειδώνα δεν μπορούσε να αποφευχθεί, άλλωστε για καιρό θα υπάρχει, εξουδετερώνεται ή έστω περιορίζεται και αυτό όπως το άλλο τετράγωνο Ερμή – Πλούτωνα, από τις όψεις που κάνουν προς το ωροσκόπιο του προσώπου που δίνει τη συνέντευξη.

Ας δούμε λοιπόν τώρα την «αλυσιδωτή» σχέση των δύο ωροσκοπίων.

Γ. Η «καλωδιακή» σύνδεση

 • α) Ο Ήλιος του Χ.Παίζη είναι σε εξάγωνο με Δία ωριαίου χάρτη, στην ακμή του 7ου οίκου του και σε εξάγωνο με Σελήνη. Εμπλέκεται δηλαδή με Δία – Σελήνη – Ωροσκόπο και το μεγάλο τρίγωνο που αυτοί σχηματίζουν και για το οποίο μιλήσαμε παραπάνω.
 • β) Η Σελήνη, ο Κρόνος, ο ’ρης του Χ. Παίζη κάνουν τρίγωνο με τον Ερμή και έτσι «απαλύνεται» το σκληρό τετράγωνο Ερμή – Πλούτωνα που υπάρχει εκείνη την ήμέρα (χωρίς, βέβαια ανάδρομο τον Ερμή και τον Πλούτωνα).
 • γ) Ο Ερμής του Χ. Παίζη δέχονταν τρίγωνο από τον ’ρη της ημέρας, τρίγωνο και εξάγωνο με τους Δεσμούς και αντίθεση από τον Κρόνο, δέχονταν δηλαδή δύο καλές όψεις και μια δύσκολη – είπαμε, δεν μπορεί κανείς να τα έχει όλα – ο Κρόνος όμως, ήταν αδύναμος (στο Λέοντα) και εξασθενημένος (ανάδρομος) και σε καλή όψη με ’ρη και Δεσμούς.
 • δ) Η Αφροδίτη του Χ. Παίζη εμπλέκεται με το τετράγωνο Δία – Ποσειδώνα κάτι που, όμως, πάντα κατά Ebertin, μπορεί να δώσει «αγάπη για το γράψιμο, αισιοδοξία για τη ζωή» και εμείς τουλάχιστον αυτά προσπαθήσαμε να αξιοποιήσουμε μέσα απ- αυτήν την πλανητική δυναμική.
 • ε) Ο Ωροσκόπος και ο Ουρανός του Χ. Παίζη κάνουν τρίγωνο με το Μεσουράνημα της στιγμής.
 • στ) Ο προχωρημένος Ήλιος του Χ. Παίζη – και με Secondary και με Solar Arc – είναι στις 8° 30΄ των Ιχθύων, πάνω στον Ήλιο και τον Ουρανό της στιγμής.
 • ζ) Ο Βόρειος Δεσμός και το Μεσουράνημα του Χ. Παίζη δέχονται ακριβείας εξάγωνο από τον Ποσειδώνα της στιγμής.
 • η) Ο διελαύνων Πλούτωνας κάνει ακριβείας τρίγωνο με Δία και Πλούτωνα του Secondary ωροσκοπίου του Χ. Παίζη.
 • θ) Θα μπορούσαμε να επεκταθούμε ακόμα περισσότερο, δε θέλουμε όμως να γίνουμε κουραστικοί, θέλουμε απλά να σας δώσουμε ένα δείγμα «ωροσκοπίου επιλογής».

Ας μείνει για «κανόνας» το εξής: αν η μέρα είναι γενικά καλή για το θέμα που μας ενδιαφέρει και υπάρχει κάποια δύσκολη όψη, ας δούμε μήπως αυτή «περιορίζεται» αν κάνουν και οι δύο πλανήτες ευνοϊκές όψεις με πλανήτες του γενέθλιου ωροσκοπίου. Στο παράδειγμα είδαμε το τετράγωνο Ερμή – Πλούτωνα και Ποσειδώνα – Δία να αποδυναμώνεται με τις καλές όψεις που έκαναν και οι τέσσερις πλανήτες με το γενέθλιο ωροσκόπιο. Και για να κλείσουμε: τα δύο ευνοϊκά μεσοδιαστήματα Ήλιου – Δία και Δία – Ουρανού είναι στις 15° Αιγόκερω, κοντά στον ωροσκόπο της στιγμής, τον Ήλιο του Χ. Παίζη και με αντισκιά στο Vertex του αστρολόγου. Ελπίζοντας πως δε σας κουράσαμε, ελπίζουμε να απολαύσετε αυτό το μικρό μάθημα Electional Astrology.

Χρήστος Παϊζης

Πηγή: Αστρολογία για όλους

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here