4 1 vote
Article Rating

Η αστρολογία εμφανίστηκε ήδη στην αυγή του ανθρώπινου πολιτισμού, στην αρχαία Μεσοποταμία, και σταδιακά εξαπλώθηκε σε όλους τους αρχαίους πολιτισμούς. Η πρώτη μορφή της ήταν προγνωστική και κοσμική και χρειάστηκε να περάσουν αρκετοί αιώνες για να εμφανιστεί η γενέθλια ή ατομική αστρολογία.

Οι άνθρωποι εκείνης της εποχής ήταν εκτεθειμένοι στα στοιχεία της φύσης, σε κάθε είδους καταστροφές (πλημμύρες, ακρίδες κ.ά.), ανήμποροι να προστατέψουν την σοδειά τους. Οι πόλεμοι ήταν συχνοί γύρω από την καλλιεργήσιμη γη και τα προϊόντα που εμπορεύονταν και συχνή ήταν επίσης η λεηλασία του ιδρώτα τους. Ήταν εκτεθειμένοι στο άγνωστο.

Η προγνωστική αστρολογία ήταν ένα εργαλείο για να ξεδιπλώσουν τα πέπλα του άγνωστου, ένα μέσο για να προστατευτούν και να επιβιώσουν.

Στους αρχαίους Έλληνες συναντάμε για πρώτη φορά το ατομικό ωροσκόπιο και τις πρώτες προσπάθειες ατομικής πρόβλεψης. Με την ανθρωποκεντρική φιλοσοφία των αρχαίων Ελλήνων και την προβολή της αξίας του ατόμου, η αστρολογία έπαψε να είναι αποκλειστικά στην υπηρεσία του κράτους και του βασιλιά που όριζε τις ζωές της μάζας των υπηκόων του και απευθύνθηκε σε κάθε άνθρωπο που ζητούσε τις υπηρεσίες της.

Από τότε, η γενέθλια και η προγνωστική αστρολογία πέρασαν μέσα από μια μακριά πορεία εξέλιξης. Η θεωρητική βάση των προγνωστικών συστημάτων τέθηκε από νωρίς αλλά μόνο αργότερα, με την εξέλιξη των μαθηματικών και της αστρονομίας, μπόρεσαν να εξελιχθούν στην σημερινή τους μορφή, αφού τα προγνωστικά συστήματα απαιτούν πολύ μεγάλη ακρίβεια στον υπολογισμό τους.

Σ’ αυτή την εξέλιξη, βοήθησε σημαντικά και η ανακάλυψη και χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, αφού η διαδικασία αυτών των υπολογισμών είναι πολύ χρονοβόρα, γεγονός που ήταν αποτρεπτικό για την διάδοση και ευρεία χρήση των προγνωστικών συστημάτων.

Μέσα στον 20ο αιώνα, η εξέλιξη κυρίως της ψυχολογίας έδωσε άλλη διάσταση και δυναμική στην ύπαρξη. Με την κατανόηση του ασυνείδητου και υποσυνείδητου άρχισε η χαρτογράφηση άγνωστων «χώρων» μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο. Οι σημαντικές αυτές ανακαλύψεις επηρέασαν φυσικά και την αστρολογία, η οποία μετατράπηκε σταδιακά σ’ ένα εργαλείο αυτογνωσίας.

Μέσα σ’ αυτή την νέα προοπτική, η προγνωστική αστρολογία άλλαξε επίσης χαρακτήρα. Η αρχική της μορφή ήταν φαταλιστική, δηλαδή περίγραφε γεγονότα πάνω στα οποία ο άνθρωπος δεν είχε καμιά δύναμη και έλεγχο, γεγονότα που ήταν «εξωτερικά» και επιβάλλονταν στον άνθρωπο, με την έννοια του πεπρωμένου.

Σήμερα, η προγνωστική αστρολογία θεωρεί ότι τα γεγονότα στην ζωή ενός ατόμου αποτελούν την έκφραση και την εξέλιξη στον χρόνο όλων των τάσεων του γενέθλιου ωροσκοπίου του. Η αντίληψη ότι όλα τα γεγονότα της ζωής μας είναι εκδήλωση των τάσεων που φέρουμε από την γέννησή μας αποδίδει τώρα την ευθύνη των όσων μας συμβαίνουν στον ίδιο τον άνθρωπο.

Επομένως, ο άνθρωπος έχει την ελεύθερη βούληση μέσα από την αυτογνωσία και την προσωπική ανάπτυξη να κατανοεί και να ορίζει σ’ ένα βαθμό τις εμπειρίες της ζωής του.

Στον 20ο αιώνα τέθηκαν και τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ένα προγνωστικό σύστημα για να θεωρείται έγκυρο. Τα κριτήρια εγκυρότητας που έθεσε ο C.E.O. Carter για τις κατευθύνσεις είναι τα ακόλουθα:

1. Κανένα σημαντικό γεγονός δεν μπορεί να συμβεί χωρίς να φαίνεται στις κατευθύνσεις
2. Καμιά όψη στις κατευθύνσεις δεν μπορεί να περάσει χωρίς κάποιο γεγονός
3. Τα γεγονότα και οι κατευθύνσεις πρέπει να έχουν στενή χρονική αντιστοιχία
4. Τα γεγονότα και οι όψεις των κατευθύνσεων πρέπει να είναι της ίδιας φύσης

Σύμφωνα με το πρώτο και δεύτερο κριτήριο, ένα σύστημα κατευθύνσεων δεν αρκεί να μας δείχνει μερικές φορές τα γεγονότα που πρόκειται να συμβούν αλλά πρέπει να είναι σε θέση να το κάνει πάντα ή τουλάχιστο να έχει ένα πολύ ψηλό ποσοστό επιτυχίας.

Σύμφωνα με το τρίτο και τέταρτο κριτήριο, ένα σύστημα κατευθύνσεων για να θεωρείται έγκυρο πρέπει να μας δίνει την δυνατότητα να προβλέπουμε τόσο τον χρόνο που θα συμβεί ένα γεγονός όσο και την φύση του γεγονότος αυτού.

Το ηλιακό τόξο, μέσα από την μακροχρόνια χρήση του, δείχνει ότι πληροί και τα τέσσερα αυτά κριτήρια εγκυρότητας.

Υπολογισμός του Ηλιακού Τόξου

Οι υπολογισμοί για να καταστρώσουμε τους χάρτες όλων των προγνωστικών συστημάτων είναι χρονοβόροι και κοπιαστικοί. Έτσι, οι αστρολόγοι σήμερα χρησιμοποιούν αστρολογικά προγράμματα που κάνουν όλους αυτούς τους υπολογισμούς με απόλυτη ακρίβεια μέσα σε δευτερόλεπτα. Όταν άρχισα να ασχολούμαι με την αστρολογία δεν υπήρχαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές και αστρολογικά προγράμματα έτσι έκανα όλους τους υπολογισμούς στο χέρι. Μου έπαιρνε για την εργασία αυτή, δηλαδή να καταστρώσω ένα χάρτη και να κάνω όλα τα συστήματα πρόβλεψης, περίπου 18 με 19 ώρες. Αντιλαμβάνεται κανείς απ’ αυτό πόσο βοήθησε η τεχνολογία την αστρολογία.

Θα εξηγήσω όμως εδώ θεωρητικά τον τρόπο που υπολογίζουμε το ηλιακό τόξο γιατί αυτό θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση του τι ακριβώς είναι.

Μπορούμε να υπολογίσουμε το ηλιακό τόξο για οποιαδήποτε ημερομηνία μέσα στην χρονιά που μας ενδιαφέρει για να δούμε τι όψεις σχηματίζονται στην συγκεκριμένη ημερομηνία. Είναι πολύ καλύτερα όμως να υπολογίζουμε το τόξο για την μέρα των γενεθλίων μέχρι και τα επόμενα γενέθλια της χρονιάς που θέλουμε να εξετάσουμε. Δηλαδή, υπολογίζουμε το ηλιακό τόξο από γενέθλια σε γενέθλια και σημειώνουμε τις όψεις που σχηματίζονται μέσα στην συγκεκριμένη χρονιά. Με τον τρόπο αυτό, μπορούμε να συγκρίνουμε παράλληλα τις όψεις που βλέπουμε στο ηλιακό τόξο με την ηλιακή επιστροφή, τις δευτερεύουσες κατευθύνσεις και τους τράνζιτς κι έτσι να έχουμε μια πλήρη εικόνα των γεγονότων μιας συγκεκριμένης χρονιάς.

Το ηλιακό τόξο, όπως είπαμε, βασίζεται στην ιδέα ότι κάθε μια μέρα από τα γενέθλιά μας αντιστοιχεί σ’ ένα χρόνο ζωής μας. Ας πάρουμε ως παράδειγμα ένα άτομο που γεννήθηκε στις 4/5/1985 και θέλουμε να εξετάσουμε την χρονιά του από τα γενέθλιά του στις 4/5/2007 μέχρι τα γενέθλιά του στις 4/5/2008.

Αφαιρούμε από το 2007 το 1985 και βλέπουμε ότι τότε θα είναι 22 χρόνων. Παίρνουμε την αστρολογική εφημερίδα και μετράμε 22 μέρες από την μέρα που γεννήθηκε, δηλαδή από τις 4/5/1985. Φτάνουμε έτσι στις 26/5/1985. Βλέπουμε ότι ο Ήλιος στις 26/5/1985 βρίσκεται στις 5ο.10΄ των Διδύμων. Οι αστρολογικές εφημερίδες που χρησιμοποιούνται κυρίως στην Ευρώπη είναι αυτές του αστεροσκοπείου του Γκρίνουιτς. Το Γκρίνουιτς δίνει τις θέσεις των πλανητών για τις 12μ.μ. ώρα Γκρίνουιτς, δηλαδή για τις 2μ.μ. ώρα Ελλάδος. Έτσι πρέπει να διορθώσουμε την θέση του Ήλιου για την ώρα γέννησης του ατόμου για να βρούμε ακριβώς την θέση του.

Η ακρίβεια είναι πολύ σημαντική στους υπολογισμούς αυτούς και αν δεν διορθώσουμε την νέα θέση του Ήλιου για την ώρα γέννησης μπορεί να πέσουμε έξω κατά πολύ στον χρονικό προσδιορισμό των γεγονότων. Διορθώνουμε λοιπόν την νέα θέση του Ήλιου και βλέπουμε ότι βρίσκεται στις 5ο.03΄ των Διδύμων. Ο Ήλιος την μέρα γέννησης, δηλαδή στις 4/5/1985 είναι στις 13ο.50΄ του Ταύρου. Αφαιρούμε από την προχωρημένη θέση του Ήλιου την γενέθλια θέση του.

Ένας απλός τρόπος να το κάνουμε είναι να προσθέσουμε 30ο στην προχωρημένη θέση του Ήλιου, αφού απέχει ένα ζώδιο από την γενέθλια θέση του. Δηλαδή αφαιρούμε από τις 35ο.03΄ τις 13ο.50΄ και έχουμε 21ο.13΄. Οι 21ο.13΄ είναι το ηλιακό τόξο για το άτομο αυτό στα γενέθλιά του στις 4/5/2007.

Το ηλιακό τόξο είναι η απόσταση που διανύει ο Ήλιος μέχρι μια συγκεκριμένη χρονιά μετρώντας μια μέρα για κάθε χρόνο από την ημερομηνία γέννησής μας.

Αυτό το τόξο, δηλαδή στο παράδειγμά μας τις 21ο.13΄, το προσθέτουμε σε όλους τους πλανήτες και όλες τις ακμές του γενέθλιου ωροσκοπίου. Έτσι, έχουμε τον χάρτη του ηλιακού τόξου για τα 22α γενέθλια, δηλαδή για τις 4/5/2007, του ατόμου αυτού.

Στο ηλιακό τόξο δεν παίρνουμε υπόψη μας την ανάδρομη φορά των πλανητών στο γενέθλιο ωροσκόπιο αλλά το προσθέτουμε κανονικά σε όλους τους πλανήτες ανεξαρτήτως φοράς.

Σχήμα 1

Στο σχήμα 1 βλέπουμε την θέση του Ήλιου στο γενέθλιο ωροσκόπιο και την θέση του προχωρημένου Ήλιου, όταν το άτομο είναι 22 χρόνων.

Αν χρησιμοποιήσουμε ένα αστρολογικό πρόγραμμα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή για να καταστρώσουμε ένα ηλιακό τόξο η διαδικασία είναι πολύ απλή. Πάμε στο ηλιακό τόξο στο μενού του προγράμματος και πληκτρολογούμε την ημερομηνία των γενεθλίων της χρονιάς που μας ενδιαφέρει. Στο παράδειγμά μας τις 4/5/2007. Αμέσως το πρόγραμμα μας εμφανίζει το ηλιακό τόξο της χρονιάς αυτής, δηλαδή μας δίνει τις προχωρημένες θέσεις όλων των πλανητών και ακμών.

Ξαναπάμε στο ηλιακό τόξο στο μενού του προγράμματος και τοποθετούμε την ημερομηνία των επόμενων γενεθλίων, δηλαδή τις 4/5/2008. Αυτό το κάνουμε για να δούμε πόση απόσταση θα διανύσει ο Ήλιος μέσα στην χρονιά αυτή. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Ήλιος στις 4/5/2007 βρίσκεται στις 5ο.03΄ των Διδύμων ενώ στις 4/5/2008 βρίσκεται στις 6ο.01΄ των Διδύμων. Αφαιρούμε από τις 6ο.01΄ τις 5ο.03΄ για να βρούμε πόσο θα κινηθεί ο Ήλιος μέσα στην χρονιά αυτή. Και βλέπουμε ότι ο Ήλιος θα κινηθεί 0.58΄. Αυτή θα είναι η ανοχή που θα δώσουμε για να θεωρήσουμε ότι σχηματίζεται μια όψη ανάμεσα στους προχωρημένους πλανήτες και ακμές με το γενέθλιο ωροσκόπιο.

Είναι σημαντικό να βρούμε πόσο θα κινηθεί ο Ήλιος μέσα στην χρονιά που μας ενδιαφέρει γιατί η κίνηση του Ήλιου δεν είναι ακριβώς η ίδια καθημερινά. Υπάρχουν ζώδια στα οποία ο Ήλιος κινείται πιο αργά και άλλα στα οποία κινείται πιο γρήγορα. Έτσι, η ανοχή που θα δώσουμε στις όψεις του τόξου δεν είναι η ίδια για όλα τα άτομα και όλες τις χρονιές.

Έχουμε βρει λοιπόν (προσθέτοντας το ηλιακό τόξο) τους προχωρημένους πλανήτες και τις ακμές για τα γενέθλια της χρονιάς που μας ενδιαφέρει και έχουμε βρει επίσης την ανοχή που θα δώσουμε για να θεωρήσουμε ότι σχηματίζεται μια όψη.

Το επόμενο μας βήμα είναι το εξής:

• Εξετάζουμε όλους τους προχωρημένους πλανήτες με τους γενέθλιους πλανήτες για να δούμε αν σχηματίζεται κάποια κύρια όψη μέσα στην ανοχή που βρήκαμε, στο παράδειγμά μας 0.58΄• Εξετάζουμε όλους τους προχωρημένους πλανήτες με τις γενέθλιες ακμές

• Εξετάζουμε όλες τις προχωρημένες ακμές με τους γενέθλιους πλανήτες

Αν διαπιστώσουμε ότι σχηματίζεται κάποια όψη ή όψεις μέσα στην χρονιά που εξετάζουμε τις σημειώνουμε για να τις ερμηνεύσουμε.

Η ανοχή που δίνουμε στις όψεις του τόξου, όπως είδαμε, είναι η απόσταση που διανύει ο Ήλιος μέσα στην χρονιά που εξετάζουμε, στο παράδειγμά μας 0.58΄. Η ανοχή αυτή όμως αρχίζει να ισχύει όταν ένας προχωρημένος πλανήτης φτάσει 0.58΄ πριν σχηματίσει όψη ακριβείας μ’ ένα γενέθλιο πλανήτη ή ακμή και εξακολουθεί να ισχύει για 0.58΄ αφού ο προχωρημένος πλανήτης σχηματίσει την όψη με ακρίβεια. Η ανοχή αυτή, δηλαδή, ισχύει και πριν σχηματιστεί η όψη με ακρίβεια αλλά και αφού σχηματιστεί.

Τα γεγονότα συμβαίνουν μερικές φορές όταν η όψη γίνει ακριβείας. Τις περισσότερες φορές όμως συμβαίνουν όταν ο προχωρημένος πλανήτης φτάσει στην ανοχή περίπου μισής μοίρας πριν σχηματίσει την όψη και μισής μοίρας αφού την περάσει, με μεγαλύτερες πιθανότητες να εκδηλωθεί το γεγονός όταν η όψη πάει να σχηματιστεί, όταν δηλαδή είναι συγκλίνουσα.

Έτσι, με το ηλιακό τόξο μπορούμε να εντοπίσουμε χρονικά ένα γεγονός περίπου μέσα στο διάστημα ενός έτους. Τα υπόλοιπα προγνωστικά συστήματα μας βοηθούν μετά να προσδιορίσουμε ακριβέστερα το χρονικό διάστημα που θα εκδηλωθεί το γεγονός.

Η αξία του ηλιακού τόξου ως προγνωστικό σύστημα είναι ότι μας βοηθά να διακρίνουμε τα κύρια γεγονότα από τα δευτερεύοντα μέσα στην χρονιά που εξετάζουμε.

 

Κοραλλία Μόζορα

4 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments