0 0 votes
Article Rating

Πάντοτε προβληματιζόμουν γιατί ο θεός Δίας της μυθολογίας μας είχε δύο ονόματα, Δίας και Ζευς. Προσπαθούσα, λοιπόν, να το αποδελτιώσω, κυρίως, στο αντικείμενο που ασχολούμαι τα τελευταία χρόνια, την Αστρολογία. Πιστεύω ότι τα αποτελέσματα των σκέψεων και των ερευνών μου, τα οποία και παρουσιάζονται, θα βοηθήσουν και σας. Είμαι ανοιχτή στο διάλογο και θα χαρώ να μάθω τις απόψεις σας.

Ζευς

Όλες οι αρχαίες παραδόσεις μας μιλούν για επίπεδα ή δονήσεις ή ακτίνες έκφρασης της πρωταρχικής Μητέρας – Ύλης – Φύσης – Γαίας, όταν γονιμοποιείται από το Πνεύμα – Λόγο, τον Πνευματικό Εαυτό. Τα ονόματα μόνον αλλάζουν ή η μυθική περιγραφή και προσέγγιση, στους διάφορους πολιτισμούς. Όταν αυτές οι δονήσεις περιβάλλουν τον άνθρωπο δημιουργούνται 3 συνειδησιακές καταστάσεις, οι οποίες αναφέρονται στο νοητικό πεδίο, και οι οποίες περιέχονται στον ζωδιακό κύκλο με το όνομα Τετραπλότητες. Αυτές είναι:

  1. Η Θεμελιώδης ή Παρορμητική ενεργητική συνειδησιακή κατάσταση, η οποία υπάρχει στα ζώδια του Κριού, του Καρκίνου, του Ζυγού και του Αιγόκερω. Σʼαυτήν τη συνειδησιακή κατάσταση το Σύμπαν και ο άνθρωπος, ως κατώτατη έκφρασή του, εισέρχονται σε δημιουργική λειτουργικότητα.
  2. Η Σταθερή συνειδησιακή κατάσταση ή δεκτική, η οποία προϋπήρχε σε παθητική κατάσταση πριν ξεκινήσει η ενεργητική, ίσως αυτή που εκφράζεται ως «Χάος» από τον Ησίοδο. Υπάρχει στα ζώδια του Ταύρου, του Λέοντα, του Σκορπιού, του Υδροχόου, και
  3. Η μεταβλητή συνειδησιακή κατάσταση στην οποία περιέχονται οι δύο προηγούμενες καταστάσεις, ως παθητική παρατήρηση, δεκτικότητα και ως ενεργητική, δημιουργική λειτουργία. Αυτή αποτελείται από τα ζώδια των Διδύμων, της Παρθένου, του Τοξότη και των Ιχθύων, γιʼ αυτό και αυτά τα ζώδια έχουν αμφιταλάντευση στο πώς και τι θα κάνουν, σχεδόν σε όλους τους τομείς της ζωής τους..

Αν θελήσουμε στον ζωδιακό κύκλο να τις ενώσουμε γραμμικά, σύμφωνα με τα ζώδια που περιλαμβάνουν, θα πάρουμε το αρχικό γράμμα του Ζηνός (Διός), ακολουθώντας, όμως, πλέον την ένωσή τους ως Ζήτα και όχι ως Μεγάλο Σταυρό, όπως συνηθίζαμε μέχρι τώρα. Αυτόματα βλέπουμε ότι το Ζ ενεργοποιεί το Μεγάλο Τετράγωνο.

Ας δούμε, όμως, πώς λειτουργεί η λέξη ΖΕΥΣ, βάσει των ερευνών μου σε γλωσσική και αστρολογική ανάλυση:

Α) Γλωσσική διερεύνηση 

Χωρίζουμε την λέξη Ζ-ευς στα δύο μέρη που την αποτελούν, δηλαδή, στο Ζ και το ευς. Το Ζ στον ζωδιακό χάρτη μάς δίνει, όπως προανέφερα, το Μεγάλο Σταυρό.

Ως άφωνο, κατά τον κ. Σημαιοφόρο Θεολόγο, «περιέχει την ΟΥΣΙΑΝ την πρωταρχικήν, αυτήν η οποία αποδίδει την πραγματική έννοια των λέξεων και εκφράζει την ενέργεια εις όλας τας μορφάς της. …Τα ουράνια άφωνα, τα οποία προέκυψαν εκ του Ρ είναι συν φωνή Α τα κάτωθι: …ΖΑ= Ζωή, Ζέσις (ΖΕΥΣ)

(ΖΑ), φέρει εις θέσιν την δημιουργίαν». Σε πρώτη φάση, ας σκεφτούμε επάνω σε αυτή την άποψη…Το δεύτερο συνθετικό, το ευ, όπως όλοι γνωρίζουμε σημαίνει Καλό, Θετικό, Σωστό (Λεξικό Σουΐδα Α΄ Τόμος). Ο Ζευς, λοιπόν, ως έννοια, και γιʼ αυτό τον διαχωρίζω από το Δία, έχει να μας δείξει πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε την καλή συνειδησιακή κατάσταση μας (ΕΥ), ενώνοντας στον ζωδιακό κύκλο τις Τετραπλότητες σαν Ζ, δηλαδή εκφράζοντας την Ουσία την πρωταρχική. Το Μεγάλο Τετράγωνο, μάλιστα, που δημιουργεί στο χάρτη μάς δείχνει πώς μπορούμε να εξουδετερώσουμε τα σχηματιζόμενα τετράγωνά μας και να ενωθούμε με την πρωταρχική Ουσία, με την υπέροχη απεικόνιση του ιδεογράμματος Ζ. Μας δείχνει, δηλαδή, αν αντιστρέψουμε τη λέξη, τη λειτουργικότητα του Ευ – Ζην.

Ας δούμε τη λειτουργία του Ευ – Ζην αστρολογικά: 

Β) Αστρολογική αναφορά 

Θα τοποθετήσω το Ζ σε έναν αστρολογικό χάρτη. Για να γίνω κατανοητή, αν αυτό μπορώ να το κάνω με μία απλή αναφορά, ας πούμε, ότι στο ωροσκόπιό μας έχουμε ένα τετράγωνο μεταξύ Ουρανού και Άρη. Ένα τετράγωνο Ουρανού – Άρη γνωρίζουμε ότι δημιουργεί νευρικότητα, στην πιο απλή του εξήγηση. Το άτομο που εξετάζουμε έχει Ουρανό στον Υδροχόο και Άρη στον Ταύρο. Είμαστε, λοιπόν, στον άξονα της σταθερής συνειδησιακής κατάστασης. Πώς αυτό το άτομο θα εκφράσει αυτή του τη νευρικότητα; Παρατηρώντας και αντιδρώντας, σπάνια μεν, λόγω της σταθερής συνειδησιακής κατάστασης των ζωδίων, αλλά όταν αντιδράσει θα το βγάλει πολύ έντονα, λόγω του Άρη στον Ταύρο, πιθανόν φωνάζοντας και επιμένοντας στις απόψεις του, με μονομέρεια (Υδροχόος). Τι όμως μπορεί να του το ενεργοποιήσει; Ο Ταύρος, σαν πρώτο ζώδιο στο χάρτη και μετά ο Υδροχόος, με το δικό τους τρόπο, όπως αναφέρθηκε, και, αν θελήσουμε να σχηματίσουμε το ιδεόγραμμα Ζ μέσα στο χάρτη του ατόμου, θα μας παρουσιαστούν ξαφνικά τα ζώδια του Λέοντος και του Σκορπιού. Η γραμμή ξεκινά από τον Ταύρο, πηγαίνει στον Υδροχόο, κάνει την αντίθεσή της στον Λέοντα και τελειώνει στον Σκορπιό. Αυτή η φορά του ζωδιακού έχει να κάνει με την πνευματική εξέλιξη του ατόμου, γιατί είναι δεξιόστροφη φορά.

Η δεξιόστροφη φορά των πλανητών, για όσους δεν γνωρίζουν, η οποία είναι αντίθετη από την κανονική τους φορά στον ζωδιακό κύκλο, δείχνει την πνευματική και ψυχική μας εξέλιξη, σε αντίθεση με την αριστερόστροφη πορεία τους, η οποία διαμορφώνει την καθημερινότητά μας, όπως άλλωστε αναφέρεται και στον Μύθο του Ηρός, στην Πολιτεία του Πλάτωνος, εκεί όπου περιγράφεται η κίνηση του Τροχού από την Κλωθώ, την Λάχεσι και την Άτροπο: «Πέριξ δε της ατράκτου και εις ίσας αποστάσεις, εκάθηντο επί θρόνων αι τρεις Μοίραι, θυγατέρες της Ανάγκης, η Λάχεσις, η Κλωθώ και η Άτροπος, με φορέματα λευκά και με στέμματα εις την κεφαλήν. Συνώδευον δε με το άσμα των την αρμονίαν των Σειρήνων και έψαλλον η μεν Λάχεσις τα παρελθόντα, η Κλωθώ τα παρόντα και η Άτροπος τα μέλλοντα. Και η μεν Κλωθώ μετέδιδεν, εγγίζουσα κατά διαλείμματα με την δεξιάν της χείραν την άτρακτον, την εξωτερικήν περιστροφήν (καθημερινότητα) εις αυτόν, η Άτροπος πάλιν με την αριστεράν χείραν εις τους εσωτερικούς σφονδύλους (πνευματικότητα), η δε Λάχεσις πότε με την μίαν, πότε με την άλλην χείραν ήγγιζε και την άτρακτον και τους σφονδύλους (επιλογή ανάμεσα στην καθημερινότητα και την πνευματικότητα)». Τι πρέπει, λοιπόν, να πετύχει το άτομο του παραδείγματος, για να εξελιχθεί πνευματικά και ψυχικά; Να σκεφθεί επάνω στις ηθικές αξίες του Ταύρου, δηλαδή, το πώς θα φερθεί υλικά και συναισθηματικά στα άτομα του περιβάλλοντός του, και στην ελευθερία τους σε υδροχοϊκό επίπεδο για να μπορέσει να δώσει και να εισπράξει με σωστό τρόπο την αγάπη του ερωτικού του συντρόφου, των παιδιών του και να δημιουργήσει με σωστό τρόπο (Λέων), καθώς επίσης να κάνει την χρηματική και συναισθηματική προσφορά σκοπό της ζωής του, λειτουργώντας σαν υψιπετής αετός (Σκορπιός). Έτσι το τετράγωνό του θα εξισορροπηθεί, θα ακολουθήσει άλλα κανάλια και δεν θα έχει νευρικότητα, λόγω της νευροϋποφύσεως την οποία εξουσιάζει ο Ουρανός και της αδρεναλίνης, η οποία εκκρίνεται από τα επινεφρίδια τα οποία εξουσιάζει ο Άρης.

Ας πάρουμε, τώρα, τις γραμμές έτσι ώστε να ακολουθούν την υλική πλευρά του Ωροσκοπίου, να πάμε δηλαδή από τον Υδροχόο στον Ταύρο και από εκει στον Σκορπιό και στον Λέοντα. Τι άραγε θα παρακινήσει αυτό το τετράγωνο, σε καθημερινό επίπεδο, να κάνει το άτομο; Θα θέλει την ανεξαρτησία του (Υδροχόος) και θα προβάλλει την τάση του να ασχοληθεί με ό,τι το ενδιαφέρει με ταυρίσια απαιτητικότητα σε υλικό και συναισθηματικό επίπεδο, αλλά και θα ζητάει να του προσφέρουν τα πάντα και με πείσμα (Σκορπιός) οι ερωτικοί του σύντροφοι, τα παιδιά του, αλλά και η δημιουργικότητά του θα προβάλλεται έντονα (Λέων), αλλιώς θα μπαίνει στην κατάσταση της νευρικότητάς του και θα του φταίνε όλοι, με αποτέλεσμα να έχει πονοκεφάλους (Άρης -κεφάλι) ή να φωνάζει δυνατά (Ταύρος), ή να έχει νεύρα (Ουρανός -κεντρικό νευρικό σύστημα). Δίνεται το πιο απλό πρόβλημα υγείας που μπορεί να παρουσιαστεί, για να γίνει πιο κατανοητό το παράδειγμα. Άρα, αν την εξέλιξη των τετραγώνων την διοχετεύσουμε στο ηθικό κανάλι, τότε τα προβλήματα της υγείας μας διορθώνονται και έχουμε το Ευ Ζην (Ζ-ευς), διαφορετικά υποφέρουμε από την υλιστική αρνητικότητά μας. Τι λέτε; Δεν αξίζει να πειραματιστείτε;

Στους δικούς μου προβληματισμούς το Ζ μού έχει δώσει λύσεις, τις οποίες έχω εφαρμόσει στην διερεύνηση της συμπεριφοράς μου και είμαι πλέον ένα φυσιολογικό άτομο με μία αναπηρική πολυθρόνα «στα αζήτητα». Αυτά μας προσφέρουν με τη γνώση και την κατανόηση τους οι τρεις συνειδησιακές μας καταστάσεις, η παρορμητική ή θεμελιώδης, η σταθερή ή δεκτική και η μεταβλητή, μέσα από το Ζήτα και όχι από τον νοητό Μεγάλο Σταυρό, όπως συνηθίζαμε να αναπτύσσουμε τα τετράγωνα τού χάρτη μας μέχρι τώρα. Σημαντικό ρόλο στην αποκρυπτογράφηση του Ζ παίζουν οι ζωδιακές μοίρες που συμμετέχουν στις άκρες τους, με την ερμηνεία τους. Αυτό, όμως, θα πρέπει να το μελετήσουμε στην ανάλυση συγκεκριμένου ωροσκοπίου σε άλλο άρθρο. Στο τωρινό άρθρο σας δίνω μόνον τους χειρισμούς των εννοιών του Ζ.

Στο επόμενο άρθρο θα εκθέσουμε την γλωσσική και αστρολογική ανάλυση της λέξεως «Δίας» και τη χρησιμοποίηση του Δ στα ωροσκόπιά μας.

Βιβλιογραφία

  • Πλάτωνος Πολιτεία – Μετάφραση Ι. Ν. ΓΡΥΠΑΡΗ – Βιβλιοθήκη Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων – ΑΘΗΝΑΙ
  • Λεξικό Σουΐδα – Εκδόσεις Γεωργιάδης 2002
  • «ΚΩΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΝ – ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ» – Σημαιοφόρος Αναστ. Θεολόγος – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΡΑ – ΜΑ – ΦΑ
  • «Εσωτερική Αστρολογία» Άλαν Λίο – Εκδόσεις «Πύρινος Κόσμος»

Ε. Σούρδη Ζάχαρη

Πηγή: Αστρολογία για όλους

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments