0 0 votes
Article Rating

Ο προοδευμένος Ήλιος και τα ζώδια του ζωδιακού κύκλου
Παρόλο που το γενέθλιο ωροσκόπιο δεν αλλάζει από άποψη θέσης πλανητών, ζωδίων και λειτουργιών, υπάρχουν πολλοί αστρολογικοί κύκλοι οι οποίοι είναι ενεργοποιημένοι και κατΆ αυτόν τον τρόπο επηρεάζουν τον χάρτη μας. Για να μπορέσει ο αστρολόγος να έχει μια σαφή εικόνα για τη θέση του ατόμου στο σύμπαν, τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον, θα πρέπει να είναι πολύ καλά εξοικειωμένος με την φύση αυτών των πλανητικών κύκλων, τους τύπους και τις επιπτώσεις τους. Αυτή η πλευρά της αστρολογικής έρευνας απαιτεί αρκετό χρόνο και εξάσκηση, για να μπορέσει ο αστρολόγος να πει ότι τη γνωρίζει επαρκώς. Η αστρολογική πρόγνωση και ο χρονικός προσδιορισμός των γεγονότων (η αποκαλούμενη «επιλεκτική» αστρολογία) είναι πολύπλοκες τέχνες, στις οποίες η επιδεξιότητα δεν αποκτάται εύκολα.

Σε αυτή τη σειρά άρθρων θα ήθελα να καταστήσω τον αναγνώστη πιο εξοικειωμένο με τη φύση των κυριότερων πλανητικών κύκλων και με αυτόν τον τρόπο να ρίξω περισσότερο φως στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Αστρολογία και πιο συγκεκριμένα στο πώς επιδρά στο προσωπικό ωροσκόπιο.

Από όλες τις πλανητικές θέσεις, η θέση του προοδευμένου Ήλιου είναι η πιο εύκολη στο να προσδιοριστεί. Δεν χρειάζεται καν να χρησιμοποιηθεί υπολογιστής – ένα στυλό και χαρτί είναι αρκετά (μαζί με ένα αντίγραφο του γενέθλιου χάρτη σας, εννοείται). Αλλά πριν υπολογίσουμε τον προοδευμένο Ήλιο και καθορίσουμε την επίδραση του στη ζωή μας, θα πρέπει να προσδιορίσουμε τη φύση και τη σημασία αυτής της θέσης. Ο Ήλιος στο γενέθλιο ωροσκόπιο είναι το κέντρο της ζωτικότητας. Μπορεί κάλλιστα να ονομαστεί ως η «Καρδιά του Ωροσκοπίου». Είναι σαν τον βασιλιά στο σκάκι – δεν κινείται πολύ (ο Ήλιος είναι άλλωστε σταθερός στο ηλιακό σύστημα) αλλά, παρόλο που τα υπόλοιπα πιόνια είναι αναλώσιμα, δεν νοείται παιχνίδι χωρίς τον βασιλιά. Το ίδιο ισχύει και για το γενέθλιο χάρτη: δεν υφίσταται ωροσκόπιο χωρίς τον Ήλιο. ΓιΆ αυτό και δίνεται τόσο μεγάλη έμφαση στη φύση τού ηλιακού ζωδίου. Ας αναφέρουμε, όμως, τις τέσσερις πρωταρχικές ποιότητες και σημασίες του Ήλιου στο γενέθλιο χάρτη:

  1. Υγεία και ζωντάνια: ένας δυνατός Ήλιος φανερώνει μια δυνατή καρδιά και έτσι την ικανότητα να διαχέεται το «υγρό της ζωής» – το αίμα- σε όλο το σώμα.
  2. Δημιουργικά ένστικτα: ο Ήλιος φανερώνει στον αστρολόγο πολλά σχετικά με τη δημιουργικότητα του ατόμου και τον τρόπο που τέτοιου είδους ένστικτα μπορούν πιθανότατα να εκφραστούν στην προσωπική ζωή του ατόμου.
  3. Συνείδηση της ταυτότητας: ο Ήλιος είναι στενά συνδεδεμένος με την ενέργεια που αποτελεί την ζωογόνο δύναμη του «Εγώ», την αίσθηση του «Ποιος είμαι». Ένας αδύναμος Ήλιος σ’ έναν χάρτη θα δυσκολέψει το άτομο στο να αποδώσει στον εαυτό του μια ξεκάθαρη αντίληψη αυτοπροσδιορισμού του, την προσωπική του υπογραφή.
  4. Κίνητρα: ο Ήλιος δίνει ζωή και ξυπνά κάθε άλλο πλανήτη με τον οποίο κάνει όψεις στο γενέθλιο χάρτη, είτε μέσα από τη γενέθλια θέση του είτε μέσα από τις «κατευθύνσεις» του σε σχέση με το γενέλθιο ωροσκόπιο, δηλ. μέσα από τις προόδους και τις διελεύσεις.

Ο «προοδευμένος» Ήλιος κάνει ακριβώς αυτό, μετακινεί τη θέση του γενέθλιου Ήλιου, κουβαλώντας μαζί του τις τέσσερις αυτές ποιότητες, ενώ λειτουργεί μαζί με αυτόν. Αυτό που κάνει εύκολα προσδιορίσιμη τη θέση του προοδευμένου Ήλιου είναι ότι ο Ήλιος έχει ένα βασικό ρυθμό ημερήσιας κίνησης, που είναι σχετικά σταθερός. Αυτή η ημερήσια κίνηση είναι περίπου 58 λεπτά του τόξου του ζωδιακού κύκλου ή ελάχιστα λιγότερο από μια μοίρα ανά ημέρα. Έτσι, με το τέλος των 365 ημερών, ο Ήλιος έχει κάνει έναν ολόκληρο κύκλο 360 μοιρών γύρω από τον ζωδιακό κύκλο. Όταν ο αστρολόγος προσπαθεί να υπολογίσει τον προοδευμένο Ήλιο ενός ατόμου, ανάλογα με την ηλικία του, είναι σύνηθες να λαμβάνεται μια μέρα πλανητικής κίνησης για κάθε χρόνο ζωής τού ατόμου. Έτσι, αν κάποιος είναι γεννημένος με τον Ήλιο στις 14 μοίρες του Ταύρου (μια μοίρα χάνεται συνήθως στις 4 Μαΐου κάθε χρόνου) και θέλουμε να εντοπίσουμε τη θέση του προοδευμένου Ήλιου του για τα τριακοστά πέμπτα γενέθλιά του, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να προσθέσουμε 35 μοίρες στη γενέθλια θέση του Ήλιου του. Αυτό μας δίνει περίπου την 19η μοίρα των Διδύμων ως θέση του προοδευμένου Ήλιου.

Τώρα ας δούμε τον δικό μας γενέθλιο χάρτη. Σημειώνουμε τη γενέθλια θέση του Ήλιου μας. Ας πούμε για παράδειγμα ότι ο γενέθλιος Ήλιος είναι στην 14η μοίρα του Ταύρου, στον τρίτο οίκο του ωροσκοπίου μας. Ας υποθέσουμε, επιπλέον, ότι η ακμή του 4ου οίκου σας βρίσκεται στην 1η μοίρα των Διδύμων. Έτσι, η θέση του προοδευμένου Ήλιου στις 19 μοίρες των Διδύμων είναι πλέον στον 4ο οίκο μας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γνωρίζουμε τη θέση του προοδευμένου μας Ήλιου, επειδή ακριβώς, καθώς ο Ήλιος κινείται τόσο αργά (μια μοίρα για κάθε προοδευμένο χρόνο), θα απασχολεί κάποιον οίκο για δεκάδες χρόνια! Ο ακριβής αριθμός των ετών, όπου οι ιδιότητες αυτού του οίκου θα είναι ενεργοποιημένες, εξαρτάται από τον αριθμό των μοιρών του γενέθλιου οίκου, που εξετάζεται. Αν ένα άτομο γεννήθηκε πάνω ή κοντά στον ισημερινό, τότε ο Ήλιος θα έχει την τάση να κάνει 30 χρόνια να διασχίσει κάθε οίκο. Υπολογίζουμε τις μοίρες του οίκου στον οποίο ο Ήλιος προοδεύει και μΆ αυτόν τον τρόπο βρίσκουμε πόσα χρόνια έχει μείνει σε αυτόν τον οίκο και πόσο ακόμα θα παραμείνει.

Στο ανωτέρω παράδειγμα, ο προοδευμένος Ήλιος κινήθηκε στον τέταρτο οίκο στην ηλικία των 17 (17 χρόνια/μοίρες που προστέθηκαν στις 14 μοίρες του Ταύρου δίνουν την 1η μοίρα των Διδύμων). Αν για παράδειγμα η ακμή του 5ου οίκου βρίσκεται στην 28η μοίρα των Διδύμων, ο προοδευμένος Ήλιος θα αφήσει τον τέταρτο οίκο όταν θα το άτομο θα είναι περίπου στην ηλικία των 45 ετών, καθώς ήταν 17 χρόνων όταν ο Ήλιος μπήκε στον τέταρτο οίκο στην 1η μοίρα των Διδύμων. Έτσι, είκοσι εφτά μοίρες/χρόνια αργότερα (στις 28 μοίρες των Διδύμων) ο προοδευμένος Ήλιος θα εισέλθει στον πέμπτο οίκο και το άτομο θα επικεντρωθεί σε ένα διαφορετικό πεδίο εμπειριών.

Σχεδόν όλοι όσοι ακολουθούν αυτές τις απλές οδηγίες και εντοπίζουν τη θέση του προοδευμένου Ήλιου τους, θα δουν ότι ο Ήλιος τους αλλάζει ζώδια και οίκους. Τί υποδηλώνουν, όμως, αυτές οι ηλιακές κινήσεις για τον καθένα μας;

Η θέση του προοδευμένου Ήλιου θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα πιο λεπτομερές αντίγραφο μιας πρωτότυπης φωτογραφίας. Η αυθεντική φωτογραφία (γενέθλια οικοθεσία και ζωδιακή θέση του Ήλιου) είναι ήδη αρκετά ξεκάθαρη, αλλά η εικόνα-αντίγραφο είναι επίσης εντυπωμένη πάνω στην πρωτότυπη εικόνα που βρίσκεται μπροστά στα μάτια μας. Το γεγονός ότι ο γενέθλιος Ήλιος ενός προσώπου είναι στην Παρθένο και ο προοδευμένος είναι τώρα στον Σκορπιό δεν σημαίνει ότι το άτομο αυτό δεν έχει πλέον τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά της Παρθένου! Σημαίνει όμως ότι η ενέργεια της γενέθλιας Παρθένου λειτουργεί μέσα από ένα σκορπίσιο πλαίσιο εμπειριών. Εν συντομία, αυτό σημαίνει ότι η ενστικτώδης ανάγκη του προς την τελειότητα και η συγκέντρωση των εργαλείων και των τεχνικών, τα οποία κατέχει για να έρθει όσο το δυνατόν περισσότερο κοντά στην ιδανική εικόνα που επιδιώκει (Παρθένος), τώρα θα υποβληθεί σε μία μακροχρόνια πορεία ριζικών μεταμορφώσεων (Σκορπιός). Αν τα συγκεκριμένο άτομο πορευτεί στη ζωή του με σοφία, τέτοιες κινήσεις θα φέρουν ευχάριστες αλλαγές και μεγαλύτερη δύναμη, ενώ οι παλιομοδίτικες και μη ανανεώσιμες πλευρές της προσωπικότητάς του θα εγκαταλειφθούν, μέσα από μία διαδικασία ανανέωσης.

Αυτά που ακολουθούν είναι κάποιες ενδεικτικές αναφορές, σχετικά με το τι πρέπει να περιμένουμε, όταν ο Ήλιος προοδεύει μέσα από ζώδια και οίκους στον γενέθλιο χάρτη μας. Ας έχουμε πάντως υπόψη μας ότι η ενέργεια του προοδευμένου Ήλιου πάνω στα ζώδια διαρκεί πάντα τριάντα χρόνια, ενώ η επήρεια του προοδευμένου Ήλιου μέσα από τους οίκους διαφέρει αναλόγως της μοίρας στην οποία βρίσκονται οι ακμές του γενέθλιου χάρτη μας. Στα περισσότερα ωροσκόπια ατόμων γεννημένων στις Η.Π.Α., τον Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία, την Αυστραλία, τη Νότιο Αφρική και το Ηνωμένο Βασίλειο, η διάρκεια επίδρασης σε κάθε γενέθλιο οίκο ποικίλει από 17 μέχρι 45 χρόνια!

Όταν ο προοδευμένος Ήλιος βρίσκεται:

στον Κριό: ο Κριός εστιάζει και προσανατολίζεται στα δημιουργικά ένστικτα κάποιου. Βιώνετε μια περίοδο στη ζωή σας, κατά τη διάρκεια της οποίας αναζητάτε νέες εμπειρίες προκειμένου να εκφραστείτε! Έχετε συγκεντρώσει πολλές πληροφορίες αναφορικά με την ανθρώπινη φύση, τώρα απλά πρέπει να συγκεκριμενοποιήσετε αυτά που ξέρετε και να προσδιορίσετε έτσι την ταυτότητα σας. Λέξεις κλειδιά: Αναζητώ μια άμεση σύνδεση με τη δημιουργικότητά μου.

στον Ταύρο: ο Ταύρος εξωτερικεύει την ενέργεια της ζωής σε πρακτικές εκφάνσεις. Η ενέργεια και η δημιουργικότητα που νιώθετε να σας κατακλύζει πρέπει να εξωτερικευτεί και να λάβει φυσική μορφή. Πρόκειται για μια χρονική περίοδο στη ζωή σας, που πρέπει να προσπαθήσετε να εκπέμψετε αυτό που υποκειμενικά είστε προς τον αντικειμενικό κόσμο. Θα νιώσετε έντονα την ανάγκη να δείτε το μόχθο σας να αποδίδει καρπούς, υλικούς και οικονομικούς.

Λέξεις κλειδιά: Αναζητώ να δώσω μορφή στη δημιουργικότητά μου.

στους Διδύμους: οι Δίδυμοι δίνουν έναν τόνο μεταβλητότητας και οδηγούν στον πειραματισμό. Επιδιώκετε να πάρετε τα ταλέντα και τις δυνατότητες που έχετε αναπτύξει και να προσθέσετε ποικιλία στη ζωή σας, διερευνώντας τα ενδιαφέροντά σας. Μπαίνετε σε μια εποχή στην οποία ανακαλύπτετε τη σπουδαιότητα του να είστε ευέλικτοι και χαλαροί. Το ενδιαφέρον σας για επικοινωνία επεκτείνεται και διαφαίνεται η πιθανότητα να ανακαλύψετε νέους δρόμους μέσα από τη συγγραφή, τον προφορικό λόγο και τα ταξίδια.

Λέξεις κλειδιά: Ψάχνω νέες εμπειρίες για να τροφοδοτήσω τη δημιουργικότητά μου.

στον Καρκίνο: ο Καρκίνος προσφέρει τα θεμέλια και την ολοκλήρωση. Όταν ο προοδευμένος Ήλιος είναι στον Καρκίνο, μπαίνετε σε μια εποχή κατά την οποία θα επιδιώξετε να αποκτήσετε μια βαθιά πληρότητα και να δώσετε νόημα στη ζωή σας. Θέτετε τα θεμέλια για την εγκαθίδρυση του «Εγώ» σας, τη βάση πάνω στην οποία θα είναι εφικτή η εξέλιξη και η δημιουργικότητα. Η αγάπη για το σπίτι, οι ψυχολογικά – συναισθηματικά κατευθυνόμενες ιδέες και η προσωπική ανάπτυξη είναι όλα παράγοντες της ηλιακής αυτής θέσης.

Λέξεις κλειδιά: Επιδιώκω ένα πραγματικό μέρος να στεγάσω τη δημιουργικότητά μου.

στον Λέοντα: ο Λέοντας εξωτερικεύει την έκφραση και την επέκταση της προσωπικότητας. Έχετε φτάσει σε ένα σημείο της ζωής σας που είναι εξαιρετικά σημαντικό να δείχνετε τον πραγματικό σας εαυτό με απόλυτα ξεκάθαρο τρόπο. Αυτό θα παίξει, λοιπόν, σπουδαίο ρόλο στο να ανακαλύψετε αυτή τη μεγάλη χρονική περίοδο την πραγματική αγάπη στη ζωή σας, την πραγματική κλίση σας και να εκφράσετε τη δημιουργικότητα σας με όλες σας τις δυνάμεις. Για πολλούς από εσάς πρόκειται και για μια περίοδο στην οποία καλείστε να εκδηλώσετε την προσωπική σας αγάπη, μια περίοδος που κυριαρχεί η αναζήτηση των προσωπικών αντικειμένων αγάπης. Οι πιο πνευματικοί ανάμεσά μας θα ανακαλύψουν ότι το υπέρτατο αντικείμενο αγάπης είναι η ψυχή.

Λέξεις κλειδιά: Επιδιώκω σε όλα όσα κάνω την εξωτερίκευση της δημιουργικότητάς μου.

στην Παρθένο: η Παρθένος προσφέρει την ώθηση για την τελειοποίηση και την αυτοβελτίωση. Σε αυτή τη φάση της ζωής σας θα μάθετε πώς να εκλεπτύνετε τις ικανότητες και την δημιουργικότητά σας. Είναι η εποχή στην οποία παρουσιάζονται οι κυριότερες ευκαιρίες, ούτως ώστε να εκμεταλλευτείτε πρακτικά τα ταλέντα και τις ιδέες σας. Είναι εποχή αυτοσυγκέντρωσης, απόρριψης της υπερβολής και ανάλυσης του πυρήνα της προσωπικότητας σας. Αυτό που θα ανακαλύψετε μέσα από την εντατική προσπάθεια θα αποτελεί και τον απώτατο στόχο της αυτοεξέλιξης σας. Λέξεις κλειδιά: Αναζητώ την απόλυτη, τέλεια έκφραση της δημιουργικότητάς μου.

στον Ζυγό: Ο Ζυγός ανοίγει το δρόμο τόσο στις σχέσεις όσο και στην ανάγκη της ισορροπίας μεταξύ της ψυχής και της προσωπικότητας. Ο Ήλιος, καθώς προοδεύει μέσα από αυτό το ζώδιο, διδάσκει τον τρόπο της αλληλεπίδρασης με τους άλλους, δημιουργώντας στενές σχέσεις. Είναι μια εποχή κατά την οποία αντιλαμβάνεστε τον εαυτό σας μέσα από το βλέμμα των ανθρώπων με τους οποίους μοιράζεστε τόσο την δημιουργικότητα όσο και τα συναισθήματα σας. Αν δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτό που αντικρίζετε, είναι προφανώς ώρα να αποκτήσει η ζωή σας περισσότερη αρμονία. Ο σύντροφός σας αποτελεί αντικατοπτρισμό της προσωπικότητάς σας. Ο Άλλος είστε εσείς.

Λέξεις κλειδιά: Αναζητώ έναν σύντροφο να μοιραστώ τις εμπειρίες που αποκομίζω από τη δημιουργικότητά μου.

Στον Σκορπιό: ο Σκορπιός φέρνει μαζί του την ευκαιρία για κάθαρση και αναγέννηση. Αυτό είναι το ζώδιο μέσα από το οποίο πεθαίνει οτιδήποτε ανήκει στο παρελθόν και δεν είναι θετικό για τη μετέπειτα ολοκλήρωση και ελευθερία σας. Καθώς απελευθερωνόσαστε από την μη αναγεννήσιμη φυσική, συναισθηματική και πνευματική ρουτίνα, έχετε την δυνατότητα να εκμεταλλευθείτε εκείνες τις εμπειρίες ζωής που βελτιώνουν και αναζωογονούν την εξέλιξη του ατόμου. Σε αυτή την περίοδο ζωής, καθώς ο Ήλιος προοδεύει μέσα από το ζώδιο του Σκορπιού, ίσως βιώσετε τις ανάλογες μεταβατικές εμπειρίες που θα σας βοηθήσουν τα μέγιστα στην προσωπική σας ολοκλήρωση.

Λέξεις κλειδιά: Αναζητώ την μεταμόρφωση που κρύβει μέσα της το λαμπρότερο φως της δημιουργικότητάς μου.

στον Τοξότη: ο Τοξότης κουβαλά τα βέλη του δημιουργικού οίστρου του οποίου οι στόχοι διευρύνουν τους ορίζοντές σας. Σε αυτό το στάδιο της ζωής σας, αναζητάτε τρόπους να διευρύνετε τις προοπτικές σας και να επεκταθείτε, εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητές σας. Πιθανόν να οδηγηθείτε με ευκολία σε κάποιο επίπεδο ανώτερης εκπαίδευσης και συνεχών ταξιδιών. Η πνευματική σας ζωή παίρνει μια εκπληκτική ώθηση, καθώς ο Ήλιος προοδεύει μέσα σε αυτό το ζώδιο και – για αρκετούς – η κλίση σας γίνεται εξαιρετικά προφανής.

Λέξεις κλειδιά: Αναζητώ τους τρόπους να διευρύνω περαιτέρω τις οδούς έκφρασης της δημιουργικότητάς μου.

στον Αιγόκερω: Ο Αιγόκερως φέρνει οργάνωση και συμπαγή δομή στις δημιουργικές ανησυχίες και ορμές σας. Αυτή την περίοδο αναζητάτε να εγκαθιδρύσετε την ταυτότητα σας στη ζωή είτε μέσα από την καριέρα είτε μέσα από την πνευματική καθοδήγηση και εξέλιξη. Έχετε πλήρη αντίληψη της ανάγκης σας να οργανώσετε τα διάφορα ταλέντα και τις ικανότητες σας σε μια ολότητα που προωθεί την επιτυχία. Η δύναμη της ζωής σας κατευθύνεται στην προσέγγιση της κορυφής για κάθε σας προσπάθεια, για κάθε εγχείρημα που αναλαμβάνετε.

Λέξεις κλειδιά: Αναζητώ τον δρόμο προς την κορυφή για την ουσιαστικότερη έκφραση της δημιουργικότητάς μου.

στον Υδροχόο: Ο Υδροχόος βιώνει την ανάγκη να υπηρετεί τους ανθρώπους γύρω του. Σε αυτή την περίοδο προσπαθείτε να ενσωματώσετε όλες τις ικανότητές σας σε μια κοινωνική ολότητα. Εύκολα παρασύρεστε και συμμετέχετε σε ομαδικές δραστηριότητες και οργανώσεις που έχουν ανθρωπιστικό ή τεχνολογικό χαρακτήρα. Ένα σοβαρό θέμα με την πρόοδο του Ήλιου μέσα στον Υδροχόο είναι η «διασπορά των ενεργειών» σας. Αυτό σημαίνει ότι θα ανακαλύψετε ότι έχετε εμφανή την τάση να μοιράζεστε τις ιδέες και ενώνετε τις δυνάμεις σας με άτομα που έχουν ίδια νοοτροπία.

Λέξεις κλειδιά: Αναζητώ τον τρόπο προκειμένου να επωφεληθούν οι συνάνθρωποί μου από την μέγιστη έκφραση της δημιουργικότητάς μου.

στους Ιχθύς: Οι Ιχθείς κολυμπούν στα βαθιά νερά της συλλογικής συνείδησης. Πρόκειται για μια περίοδο κατά την οποία αναζητάτε τον τρόπο να κατανοήσετε τα μυστήρια της ζωής. Το αντίτιμο που πρέπει να πληρώσετε γιΆ αυτό είναι ο επαναπροσδιορισμός της προσωπικής σας ταυτότητας. ΚατΆ αυτόν τον τρόπο, η ζωή παύει να είναι μια σκηνή στην οποία είστε πρωταγωνιστές και καθίσταται ένα πεδίο αναζήτησης μέσα από το οποίο η ανακάλυψη του νοήματος της ζωής και του δεσμού όλων των ανθρώπων αποκτά μέγιστη σημασία. Πολλοί άνθρωποι ανακαλύπτουν μια νέα πνευματική ισορροπία, όταν ο Ήλιος προοδεύει μέσα από το ζώδιο αυτό.

Λέξεις κλειδιά: Αναζητώ την αλήθεια πίσω από τις ψευδαισθήσεις που κρύβουν την πραγματικότητα της δημιουργικότητάς μου.

 

Συγγραφέας: Alan Oken
Πρωτότυπος τίτλος: Planetary circles, part 1 – The Progressed Sun and the signs of the Zodiac
Πηγή: Περιοδικό Dell Horoscope (Απρίλιος 2003) – Κατόπιν άδειας.

Μετάφραση – Απόδοση: Γκέλυ Κ.
(κατόπιν έγγραφης άδειας του συγγραφέα).

 

Διαβάστε εδώ και το 2ο μέρος του άρθρου

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments