Wednesday, November 29, 2023
Μεταφράσεις Μεταφράσεις (γενέθλια)

Ο Κυβερνήτης του γενέθλιου χάρτη σας (2)

0
0 0 votes
Article Rating

Ο κυβερνήτης σε ζώδιο και οίκο
«Είναι σημαντικό να βλέπουμε το ωροσκόπιο σαν ένα χάρτη αλληλένδετων ενεργειακών δυνάμεων που περιμένουν να αποκαλυφθούν, να εξηγηθούν και να ερμηνευτούν. Εφόσον ο μελετητής της αστρολογίας έχει εδραιώσει μια συμπαγή γνώση των σημασιών των γραμμάτων σε αυτό το κοσμικό αλφάβητο- πλανήτες, ζώδια, οίκοι και όψεις-, τότε πρέπει να προχωρήσει προς το πιο σύνθετο έργο της σύνθεσης. Ο βαθμός ικανότητας σε αυτή την πλευρά της αστρολογικής μελέτης καθορίζει το πραγματικό επίπεδο της ικανότητας του αστρολόγου».

Στο άρθρο μου στο τεύχος του προηγούμενου μήνα του Dell Horoscope καθορίσαμε ότι ο κυβερνήτης του ωροσκοπίου είναι είτε ο κυβερνήτης του ζωδίου του ωροσκόπου ή ένας πλανήτης που συνδέεται με αυτό το σημαντικό σημείο στο γενέθλιο χάρτη. Το ζώδιο όπου βρίσκεται ο κυβερνήτης αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο ο πλανήτης αυτός εκφράζεται. Ο αναγνώστης θα ήταν καλό να κοιτάξει πίσω στο τεύχος του Μάρτη του 2004, προκειμένου να αποκτήσει μια πιο συνεκτική κατανόηση της φύσης της σημασίας του κυβερνώντος πλανήτη σε κάθε ωροσκόπιο.

Τώρα θα παραθέσω τα δώδεκα ζώδια και θα χωρίσω τα σχόλιά μου σε δυο κατηγορίες: (α) όταν ο κυβερνήτης είναι καλά τοποθετημένος στο χάρτη και (β) όταν η θέση του κυβερνήτη δυσχεραίνεται από δύσκολες όψεις ή από δύσκολη τοποθέτηση στο ωροσκόπιο. Ο αναγνώστης πρέπει να λάβει υπόψη του ότι το ζώδιο που ανατέλλει στον ωροσκόπο καθορίζει το βασικό θέμα του χάρτη. Έτσι, εάν ανατέλλει ο Λέων, για παράδειγμα, και ο κυβερνήτης είναι σε ζώδια που λειτουργούν συμπληρωματικά προς τον Λέοντα (όπως είναι όλα τα ζώδια της φωτιάς και του αέρα –εκτός από τον υδροχόο που κάνει αντίθεση στον Λέοντα), ο χάρτης και το άτομο σίγουρα θα ωφεληθούν. Αλλά εάν ανατέλλει ο Ταύρος, ας υποθέσουμε, και ο κυβερνήτης είναι σε ένα άλλο σταθερό ζώδιο που κάνει τετράγωνο ή αντίθεση στον ωροσκόπο, αυτό θα κάνει τα πράγματα πολύ πιο δύσκολα.

Η φύση του κυβερνήτη του ωροσκοπίου τονίζεται όταν είναι:

 • στον Κριό: (α) σαν μια έντονη επιθυμία να ξεκινήσει νέες εμπειρίες και να εμπνεύσει δημιουργικές δυνατότητες στον εαυτό του και στους άλλους· (β) σαν μία ανάγκη να προσδιορίσει το χώρο των καταστάσεων στις οποίες το άτομο βρίσκει τον εαυτό του σε πολύ προσωπικούς όρους και μετά να κυριαρχήσει πάνω τους συνήθως υποκινώντας προκλήσεις και διαμάχες.
 • στον Ταύρο: (α) σαν μια έντονη επιθυμία να προσδώσει στις καταστάσεις μεγαλύτερη σημασία και δυναμική, τροφοδοτώντας έτσι το περιβάλλον μέσα από την κατάλληλη χρήση προσωπικών και συλλογικών πόρων· (β) σαν μια ανάγκη να περιορίσει τις καταστάσεις του περιβάλλοντος, έτσι ώστε να ταιριάζουν με τη φύση της προσωπικής επιθυμίας ή των φυσικών αναγκών του.
 • στους Διδύμους: (α) σαν μια έντονη επιθυμία να αυξήσει όλες τις επικοινωνιακές δυναμικές και δυνατότητες, αυξάνοντας έτσι τη διαθέσιμη γνώση σε κάθε πεδίο καταστάσεων· (β) σαν μία τάση να εξανεμίσει τη ζωτικότητα μέσα από τη συνεχή, και συχνά χωρίς συνάφεια, διαφοροποίηση και τον πολλαπλασιασμό των δραστηριοτήτων.
 • στον Καρκίνο: (α) σαν μια έντονη επιθυμία να επιφέρει πληρότητα και ασφαλή συναισθηματική θεμελίωση για τον ίδιο και τους άλλους στο άμεσο περιβάλλον του· (β) σαν την τάση για αυτοσυντήρηση με μικρή ή ανεπαρκή γνώση των αναγκών των άλλων, που σχετίζονται με τέτοιες βασισμένες στο ένστικτο πράξεις.
 • στον Λέοντα: (α) σαν μια έντονη επιθυμία να χρησιμοποιήσει τις ενέργειες του κυβερνώντος πλανήτη ως επίκεντρο για την έμμονη και εστιασμένη απελευθέρωση της θετικής, δημιουργικής δυναμικής· (β) σαν την ανάγκη να ελέγξει τα γεγονότα του περιβάλλοντός του, μέσα από τη χρήση της προσωπικής θέλησης που βασίζεται στις απαιτήσεις του Εγώ.
 • στην Παρθένο: (α) σαν μια έντονη επιθυμία να χρησιμοποιήσει όλες τις προσωπικές ικανότητες και τα ταλέντα κάποιου για να επιφέρει βελτίωση και θεραπεία στις καταστάσεις του άμεσου περιβάλλοντος· (β) σαν μια αίσθηση διαρκούς δυσαρέσκειας και απογοήτευσης είτε με τον εαυτό του και /ή με τους άλλους στο να χειριστεί τα αντιληπτά σφάλματα και λάθη στο περιβάλλον του.
 • στο Ζυγό: (α) σαν μια έντονη επιθυμία να φέρει ενότητα και συνεργασία ανάμεσα σε όλα τα μέρη, σε ένα οποιοδήποτε κοινωνικό πλαίσιο και έτσι να δημιουργήσει αμοιβαία οφέλη από αυτές τις σχέσεις· (β) σαν μία ανάγκη να επιβάλλει ή να ρυθμίζει όλες τις κοινωνικές ανταλλαγές για τους προσωπικούς σκοπούς κάποιου, και κάνοντας αυτό, να προκαλεί αντίθεση και διαμάχη.
 • στο Σκορπιό: (α) σαν μια έντονη επιθυμία να μεταμορφώσει και να τελειοποιήσει την ενέργεια κάθε κατάστασης του περιβάλλοντος, παρέχοντας έτσι σαν αποτέλεσμα μεγαλύτερες δημιουργικές δυνατότητες· (β) σαν την παρόρμηση να προκαλέσει χάος και σύγκρουση με σκοπό να χειριστεί καταστάσεις της ζωής που έχουν να κάνουν με προσωπικές επιθυμίες· ενστικτώδης απελευθέρωση βαθύτερων ψυχολογικών αμυντικών μηχανισμών ως αντίδραση στις καταστάσεις του περιβάλλοντος.
 • στον Τοξότη: (α) σαν μια έντονη επιθυμία να επεκτείνει τις δυνατότητες για την έκφραση κάθε πιθανής δημιουργικής εμπειρίας στο περιβάλλον, αυξάνοντας το όραμα και την προοπτική χαράς από την εμπειρία της ζωής· (β) σαν μια υπερβολή οποιωνδήποτε καταστάσεων που το άτομο θέτει σε εφαρμογή ή μοιράζεται με μια ελάχιστα ανεπτυγμένη αίσθηση των προσωπικών ορίων.
 • στον Αιγόκερω: (α) σαν μια έντονη επιθυμία να χρησιμοποιήσει τις πιο εξελιγμένες αρετές και χαρίσματα του κυβερνώντος πλανήτη, με σκοπό την προσωπική και κοινωνική επίτευξη, συνοδευμένη συχνά από μια αίσθηση ειλικρινούς κοινωνικής υπευθυνότητας· (β) σαν ένα μέσο για κυριαρχία, έλεγχο ή την εσφαλμένη χρήση της προσωπικής θέλησης που μπορεί στη χειρότερη περίπτωση να χρησιμοποιηθεί για να καταστείλει, να περιορίσει ή να εμποδίσει τις δημιουργικές δυνατότητες ή τη δύναμη θέλησης άλλων ανθρώπων.
 • στον Υδροχόο: (α) σαν μια έντονη επιθυμία να είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε ανθρώπους και /ή ιδέες με σκοπό το συλλογικό καλό ή τη δημιουργία κάποιου πολύ μοναδικού πράγματος που θα έχει ευρείας κλίμακας εφαρμογές και κοινωνικά οφέλη· (β) σαν ένα άτομο που εξανεμίζει, διαχέει, συγχέει ή εκμηδενίζει την έμφυτη δημιουργική δυνατότητα σε οποιεσδήποτε περιβαλλοντικές καταστάσεις.
 • στους Ιχθείς: (α) σαν μια έντονη επιθυμία να φέρει μια βαθύτερη αίσθηση νοήματος στις ζωές των άλλων είτε μέσα από πράξεις αυτοθυσίας ή μέσα από μεθόδους διδασκαλίας ή θεραπείας· (β) σαν μία άρνηση όλων των πρακτικών σκέψεων που έχουν να κάνουν με προσωπικές πράξεις, καθώς και των αποτελεσμάτων τους στον εαυτό τους και στους άλλους.

Η οικοθεσία του Κυβερνήτη του Ωροσκοπίου έχει τεράστια σημασία, καθώς δείχνει πού θα εστιάσει κυρίως κάποιος στη ζωή του για να εξωτερικεύσει την προσωπικότητά του. Η οικοθεσία του Ήλιου αποκαλύπτει το χώρο για την έκφραση (και πρωταρχική πηγή) της δημιουργικής και φυσικής ζωτικότητας. Η οικοθεσία όμως του Κυβερνήτη αποκαλύπτει το επίκεντρο της δραστηριότητας του εαυτού μας σε δράση. Με άλλα λόγια, μπορούμε να πούμε ότι η οικοθεσία του Ήλιου είναι εκεί όπου η ζωτική ενέργεια σφύζει και πάλλεται, ενώ η οικοθεσία του Κυβερνήτη μάς λέει σε ποιον χώρο αυτή η ζωτικότητα παίρνει μια πιο προσωπική μορφή μέσα από τις δραστηριότητες του Εγώ. «Εγώ είμαι» η οικοθεσία του Ήλιου, «εγώ κάνω» η οικοθεσία του Κυβερνήτη. Συνεπώς, εάν ο Ήλιος και ο Κυβερνήτης του χάρτη βρίσκονται στον ίδιο οίκο, τότε ο αστρολόγος θα πρέπει να θεωρήσει ότι αυτός ο οίκος έχει ύψιστη σημασία στον γενέθλιο χάρτη.

Η ενέργεια του κυβερνώντος πλανήτη έχει την τάση να εκφράζεται:

 • στον 1ο οίκο: ως μια δυνατή ενσάρκωση του εν λόγω πλανήτη. Όταν ερμηνεύει αυτή τη θέση ο μελετητής της αστρολογίας θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις του πάνω στις σημασίες των πλανητών, προκειμένου να αντιληφθεί την έμφαση του πλανήτη αυτού. Έτσι, όποιος κι αν είναι ο Κυβερνήτης πλανήτης, τα χαρακτηριστικά του θα κυριαρχήσουν πάνω στο χαρακτήρα της προσωπικής έκφρασης του ατόμου. Ένα άτομο με Ωροσκόπο Καρκίνο και με τη Σελήνη σε αυτό το ζώδιο στον πρώτο οίκο θα είναι η ίδια η προσωποποίηση της Σελήνης και θα εκφράζει την έντονη επιθυμία να γαλουχήσει και να παρέχει συναισθηματική σημασία σε κάθε του πράξη. Βέβαια, αν η Σελήνη είναι χτυπημένη, τότε αυτό το άτομο θα έχει την τάση να προβάλει αυτά που τη χτυπούν σε κάθε κατάσταση της ζωής. Εάν η Σελήνη σε αυτή τη θέση κάνει τετράγωνο με τον Κρόνο, για παράδειγμα, τότε το άτομο αντιλαμβάνεται τον κόσμο μέσα από ένα πρίσμα αυτό-αμφισβήτησης, φόβου, ανασφάλειας και αβεβαιότητας.
 • στον 2ο οίκο: ως μια φυσική έντονη επιθυμία να χρησιμοποιήσει κανείς τα ταλέντα του και τους πόρους του στη ζωή. Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι ο 2ος οίκος δεν είναι μόνο ο οίκος των χρημάτων και των προσωπικών περιουσιακών στοιχείων, αλλά επίσης η κατοικία ενός πολύ μεγαλύτερου πλαισίου θεμάτων: η αυτό-εκτίμησή μας και η έννοια των προσωπικών μας αξιών. Έτσι, εάν ο Κυβερνήτης του χάρτη βρίσκεται σε ένα ζώδιο της γης και στον 2ο οίκο, προσωπικά και υλικά ζητήματα θα έχουν εξαιρετική σημασία για το άτομο. Αν ο Κυβερνήτης σε αυτή τη θέση κάνει καλές όψεις, ας πούμε από τον Κυβερνήτη του (παράδειγμα: η Αφροδίτη στον Αιγόκερω σε τρίγωνο με τον Κρόνο στην Παρθένο), τότε είναι πολύ πιθανό για το άτομο να μην έχει ιδιαίτερα προβλήματα με τα οικονομικά, εκτός εάν πολλές άλλες θέσεις στο χάρτη δείχνουν το αντίθετο. Σε κάθε περίπτωση, όταν ο Κυβερνήτης του Ωροσκοπίου είναι στον 2ο οίκο, η ζωή θα απαιτήσει από το άτομο να εκμεταλλευτεί στο έπακρο αυτά που έχει, διότι θα τείνει να είναι σε μεγάλο βαθμό η πηγή του ατομικού του ανεφοδιασμού.
 • στον 3ο οίκο: σαν μια ανάγκη να επικοινωνήσει, να ενσωματωθεί και να εδραιώσει τον εαυτό του στη ζωή μέσα από την έντονη επιθυμία για μάθηση και εξερεύνηση του κόσμου των ιδεών και των διανοητικών του παρορμήσεων. Ο Κυβερνών πλανήτης σε αυτή τη θέση θα οδηγήσει το άτομο σε ένα ταξίδι σχέσεων. Αυτό ίσως δεν είναι απαραίτητο να περιορίζεται αποκλειστικά στις προσωπικές σχέσεις (εκτός εάν ανατέλλει ο Ζυγός και η Αφροδίτη βρίσκεται στον 3ο οίκο), αλλά πιο πολύ στο πώς πράγματα, άνθρωποι και χώροι σχετίζονται μεταξύ τους ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με την άμεση επαφή κάποιου με αυτές τις ιδέες, αντικείμενα και άτομα. Αυτός ο οίκος συνδέεται παραδοσιακά με τα «μικρά ταξίδια». Μπορούμε να επεκτείνουμε αυτή την ιδέα σε «μικρά ταξίδια του μυαλού στο άμεσο περιβάλλον». Έτσι, αν ο Κυβερνήτης του χάρτη είναι σε αυτό τον οίκο -και ιδιαίτερα σε ένα μεταβλητό ζώδιο- το άτομο θα είναι πολύ απασχολημένο με την έρευνα των ποικίλων όψεων του κόσμου του.
 • στον 4ο οίκο: σαν ένα μάθημα ζωής που έχει να κάνει πάρα πολύ με τη δημιουργία μιας ψυχολογικής βάσης ή τη θεμελίωση της αυτό-έκφρασης. Θέματα προσωπικής ασφάλειας (ειδικά εάν ο Κυβερνήτης είναι η Σελήνη και/ ή στα ζώδια του Καρκίνου ή του Αιγόκερου) μπορούν να έχουν εξαιρετική σημασία σε ένα τέτοιο άτομο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτή δεν είναι η ευκολότερη θέση, καθώς πάρα πολλά εξαρτώνται από την πρώιμη παιδική ηλικία και τη φύση του «βιολογικού κάρμα». Επίσης, πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Κυβερνήτης του χάρτη είναι ο κυβερνήτης του 1ου οίκου και, ως τέτοιος, αντιπροσωπεύει την έντονη επιθυμία του Εγώ να δημιουργήσει νέες εμπειρίες και να μην γυρίζει πίσω στις πρώτες εμπειρίες, που διαμόρφωσαν τους όρους γύρω από τον πρώιμο ψυχολογικό καθορισμό κάποιου. Ωστόσο, ένας καλά τοποθετημένος και με καλές όψεις Κυβερνήτης σε αυτόν τον οίκο (όπως είναι η Σελήνη στον ταύρο σε εξάγωνο με τον Δία στον Καρκίνο) μπορεί να δώσει μια πολύ ισχυρή και θετική βάση πάνω στη οποία θα χτίσει την υπόλοιπη ζωή του.
 • στον 5ο οίκο: σαν μια κινητήρια δύναμη για τη βελτίωση των δημιουργικών ταλέντων και δυνατοτήτων ζωής κάποιου. Αυτή μπορεί να είναι μια πολύ τυχερή θέση για τον Κυβερνώντα πλανήτη. Ο 5ος οίκος έχει την τάση να αγκαλιάζει τον Κυβερνήτη και να αυξάνει και να στηρίζει τις δυνατότητες των ζητημάτων που συνδέονται με τον 1ο οίκο μέσα από την προσθήκη επιπλέον ζωτικότητας (ένα δώρο του 5ου οίκου). Εάν ο Κυβερνήτης είναι σε ένα ζώδιο που δεν επηρεάζεται από τη φυσική περήφανη έκφραση αυτού του οίκου, όπως είναι ο ωροσκόπος Καρκίνος με τη Σελήνη στον Σκορπιό στον 5ο οίκο, τα πιθανά οφέλη στον Κυβερνήτη ίσως κατά κάποιον τρόπο μειωθούν. Ο 5ος οίκος αφορά πολύ τις χαρές της ζωής: τα παιδιά, τον έρωτα, τα παιχνίδια και εκείνες τις δημιουργικές ασχολίες που φέρνουν ικανοποίηση και χαμόγελα. Ένας χτυπημένος Κυβερνήτης στον 5ο οίκο μπορεί εύκολα να φέρει απογοήτευση και δυσαρέσκεια σε αυτούς τους τομείς της ζωής και άρα προβλήματα με τα παιδιά και την ερωτική ζωή.
 • στον 6ο οίκο: σαν μία τάση να ανακαλύψει τα μέσα, τις τεχνικές, τις μεθόδους και τις ικανότητες που τελειοποιούν και βελτιώνουν τις δημιουργικές δυνατότητες κάποιου και την αίσθηση του Εγώ. Η τάση για το άτομο που έχει τον Κυβερνήτη στον 6ο οίκο είναι να νιώθει κάπως δυσαρεστημένος με τον εαυτό του και με τη ζωή γενικότερα. Αλλά αυτό μπορεί να είναι ένα πολύ καλό πράγμα, καθώς τον βοηθά να αποφύγει την τεμπελιά και τον εφησυχασμό, διεγείροντας του την ανάγκη να βρίσκει νέους και βελτιωμένους τρόπους αυτό-έκφρασης. Αυτή η έντονη επιθυμία για αυτό-εξέλιξη μπορεί εύκολα να βρει έκφραση μέσω ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την υγεία, την υπηρεσία στο περιβάλλον (οικολογία) ή άλλων δραστηριοτήτων που τελειοποιούν και βελτιώνουν τη ζωή γύρω του. Ένας Κρόνος με καλές όψεις σε αυτή τη θέση σαν Κυβερνήτης του χάρτη, για παράδειγμα, μπορεί να δηλώνει ότι κάποιος θα ακολουθούσε πιο παραδοσιακές οδούς θεραπείας ή υπηρεσίας, ενώ ένας θετικά τοποθετημένος Ουρανός εδώ θα αποκάλυπτε ότι το άτομο θα έτεινε προς εναλλακτικές θεραπευτικές πρακτικές και ενδιαφέροντα.
 • στον 7ο οίκο: σαν μια ισχυρή ανάγκη να συνδεθεί με ένα άλλο άτομο ή ζήτημα ή να θέσει τον εαυτό του ενάντια σε κάποιο άτομο ή ζήτημα προκειμένου να εδραιώσει μια ισχυρότερη αίσθηση του εαυτού του. Υπάρχει ανάγκη για διαρκή κοινωνική ανταλλαγή και στοχασμό –αντανάκλαση (ιδιαίτερα εάν ο Κυβερνήτης είναι στο Ζυγό ή σε κάποιο άλλο ζώδιο του αέρα σε αυτόν τον οίκο). Αυτό μπορεί να έχει ορισμένες αδυναμίες, εάν η έννοια του εαυτού μας δεν είναι καλά προσδιορισμένη -σαν «Εγώ» να είμαι διαρκώς εξαρτημένος από «Εσένα» για να προσδιορίσω πρόσθετα ποιος είμαι εγώ ή αφήνω τον εαυτό μου ανοιχτό σε κάθε είδους προβλήματα εξάρτησης. Εάν, από την άλλη πλευρά, ο Κυβερνήτης του χάρτη είναι καλά τοποθετημένος στον 7ο οίκο (και η αίσθηση της ψυχολογικής ένταξης είναι επίσης δυνατά εδραιωμένη), μπορώ συνήθως να είμαι βέβαιος ότι κάθε σχέση μου θα έχει την τάση να υποστηρίζει τις πράξεις μου και την αίσθηση του εαυτού μου και, αν δε συμβαίνει αυτό, η ίδια μου η αξιοπρέπεια δεν θα μου επιτρέψει να πέσω θύμα των αδυναμιών των σχέσεων.
 • στον 8ο οίκο: σαν την ανάγκη να μεταμορφώσει τη φύση της προσωπικότητας και/ ή να γίνει ένας καταλυτικός παράγοντας μεταμόρφωσης στις ζωές των άλλων, έτσι ώστε αυξημένες και πιο εξελιγμένες δημιουργικές δυνατότητες να είναι πιθανές. Ο Κυβερνήτης στον 8ο οίκο είναι συνήθως μια μεγάλη δοκιμασία! Πληροφορεί τον αστρολόγο ότι το άτομο θα πρέπει να περάσει πολλές κρίσεις μετάλλαξης, προκειμένου να γεννήσει το μεγαλύτερο καλό για το ίδιο. Αυτό περιλαμβάνει τη δοκιμασία εκείνων των ενεργειών στη ζωή που δηλώνονται από τον Κυβερνήτη πλανήτη. Εάν ανατέλλει ο Σκορπιός και ο Άρης είναι στον 8ο οίκο, για παράδειγμα, τότε ο χώρος μεταμόρφωσης είναι προφανώς κάποιος που έχει να κάνει με την προσωπική φύση της επιθυμίας. Αν είναι η Αφροδίτη, ας υποθέσουμε, σε ένα γήινο ζώδιο, τότε ό,τι αφορά το κάρμα θα έχει σίγουρα να κάνει με χρήματα, υλικά αποκτήματα ή, στην περίπτωση της Αφροδίτης στον Αιγόκερω, με κύρος ή θέση στην κοινωνία. Οι κυβερνήτες του 8ου οίκου είναι ισχυροί! Ένας Δίας με καλές όψεις στον σαν Κυβερνήτης μπορεί να δηλώνει ένα άτομο που ανακατευθύνει τις πεποιθήσεις των άλλων ανθρώπων, φέρνοντας καθολικότητα εκεί όπου κάποτε υπήρχε δογματική πίστη και προκατάληψη.
 • στον 9ο οίκο: σαν ένας τρόπος επέκτασης των οριζόντων κάποιου μέσα από τα μακρινά ταξίδια, τις ανώτερες σπουδές και τη φιλοσοφία. Ουσιαστικά, ο 9ος οίκος (και σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό, ο 12ος οίκος) μας πηγαίνει πέρα από τα όρια της προσωπικότητας. Αν ο Κυβερνήτης του ωροσκοπίου είναι αδύναμος σε αυτή τη θέση, μπορεί να υπάρχει ένας δισταγμός για τα ταξίδια ή για την προσωπική, φιλοσοφική επέκταση (για παράδειγμα ο Κρόνος ή η Σελήνη με άσχημες όψεις, ιδιαίτερα σε ένα σταθερό ζώδιο). Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να είναι πολύ τρομακτικό να ξεριζώνεται κάποιος από τον τόπο του και να πηγαίνει μακριά σε ένα μέρος όπου η γλώσσα και οι συνήθειες είναι πολύ διαφορετικές από τις γνώριμες. Εάν ο Κυβερνήτης του ωροσκοπίου είναι καλά τοποθετημένος, μπορεί να είναι κανείς βέβαιος ότι τέτοιες δραστηριότητες όχι μόνο θα τις αντιμετωπίζει με κατανόηση, αλλά ότι επιπλέον θα του είναι ευπρόσδεκτες στη ζωή, θα τις αγκαλιάζει και θα τις εξερευνά με ενθουσιασμό.
 • στον 10ο οίκο: σαν μια ισχυρή ανάγκη να εδραιώσει κανείς τον εαυτό του στον κόσμο, καθώς επίσης να φέρει μια αίσθηση προσωπικής καρποφορίας σε όλες τις προσπάθειες έκφρασης της προσωπικότητας. Όταν ο Κυβερνήτης του ωροσκοπίου μεσουρανεί στον 10ο οίκο, ειδικά αν είναι κοντά στο Μεσουράνημα, ως προς τη θέση του σε μοίρες, το άτομο θέλει να πραγματοποιήσει κάτι που να έχει αξία στον κόσμο. Αν η ζωδιακή θέση του Κυβερνήτη και/ ή του Ωροσκόπου είναι στη φωτιά, τότε η ανάγκη για προσωπική αναγνώριση εντείνεται. Καθώς ο Κρόνος είναι ο φυσικός κυβερνήτης του 10ου οίκου, σκληρές όψεις αυτού του πλανήτη προς τον Κυβερνήτη σε αυτή τη θέση ή ένας δύσκολος Κρόνος σαν Κυβερνήτης (ο Αιγόκερως και ο Υδροχόος όταν ανατέλλουν σε αυτό τον οίκο μπορεί να προκαλέσουν μια σειρά προβλημάτων. Σίγουρα θα έχει την τάση να καθυστερεί την πρόοδο στη ζωή μέχρι κάποιος να μεγαλώσει αρκετά και/ ή να γίνει πολύ ικανός σ’ έναν τομέα προσπαθειών. Ένας δυνατός και καλά τοποθετημένος Κυβερνήτης του ωροσκοπίου σε αυτό τον οίκο μπορεί να επηρεάσει πολύ φέρνοντας την εγκόσμια (υλική) επιτυχία που ένα τέτοιο άτομο λαχταρά.
 • στον 11ο οίκο: σαν μια ανάγκη να επεκτείνει τον εαυτό του στον ευρύτερο κόσμο μέσα από αυτές τις δραστηριότητες που περιλαμβάνουν ομάδες, οργανισμούς ή μορφές μαζικής επικοινωνίας. Το διαδίκτυο και ο παγκόσμιος ιστός είναι καλές μεταφορές για τον 11ο οίκο, καθώς συνδέουν το άτομο σε ένα δίκτυο διασυνδεόμενων πηγών και επαφών. Όταν ο Κυβερνήτης του ωροσκοπίου βρίσκεται σε αυτόν τον οίκο, το άτομο έχει την τάση να παίρνει την προσωπική του ζωή και τη δημιουργική του κατεύθυνση και να τη θέτει στην προσοχή πολλών ανθρώπων. Τουλάχιστον, ένα τέτοιο άτομο εξαρτάται από την κοινωνία πολύ για την επιτυχία (ή την αποτυχία!) των σχεδίων και των έργων του. Όταν ο Κυβερνήτης του Ωροσκοπίου είναι στον 11ο οίκο, το πεδίο των δραστηριοτήτων κάποιου και η φύση των επιθυμιών του περιλαμβάνουν την ενεργό συμμετοχή και ανταπόκριση πολλών ατόμων ή ομάδων ατόμων. Αυτό είναι ακριβώς το αντίθετο από τον Κυβερνήτη στον 5ο οίκο, ο οποίος εστιάζει στη βελτίωση των ταλέντων και των δημιουργικών δυνατοτήτων κάποιου και όχι απαραίτητα στη διανομή τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο όπως στην περίπτωσή μας εδώ.
 • στον 12ο οίκο: σαν μια διακριτή τάση για εργασία ή λειτουργία στο παρασκήνιο. Ανεξάρτητα από το ποιες μπορεί να είναι οι υπόλοιπες ενδείξεις του Ωροσκοπίου, εάν ο Κυβερνήτης του χάρτη βρίσκεται στον 12ο οίκο, το άτομο έχει μια απίστευτα κλειστή πλευρά από τη φύση του. Συχνά τέτοια άτομα βρίσκονται μόνα, μερικές φορές χωρίς τη θέλησή τους, αλλά συχνά από επιλογή. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα εάν ανατέλλει ο Λέων και ο Ήλιος είναι στο 12ο οίκο. Μπορεί να υπάρχει ένα έμφυτο χάρισμα για έρευνα (όταν ο Ωροσκόπος είναι στους Διδύμους ή στην Παρθένο και ο Ερμής είναι στον 12ο οίκο) ή για απόκρυφες και μεταφυσικές μελέτες (Ωροσκόπος στον Τοξότη και Δίας –ειδικά στο Σκορπιό- στο 12ο οίκο). Ίσως υπάρχει ένας προσανατολισμός προς τη συναναστροφή με άτομα που βρίσκονται είτε σε σκοτεινές ή σε δύσκολες θέσεις ζωής, όπως είναι τα νοσοκομεία, οι φυλακές ή η εξορία (Ωροσκόπος Καρκίνος με τη Σελήνη στον Καρκίνο στο 12ο οίκο ή Ωροσκόπος Ζυγός με την Αφροδίτη-κυρίως στην Παρθένο- στον 12ο οίκο).

 

Διαβάστε επίσης το πρώτο μέρος του άρθρου
Ο κυβερνήτης του γενέθλιου χάρτη σας– Μέρος 1ο

Συγγραφέας: Alan Oken
Πρωτότυπος τίτλος: Soul-Centered Astrology. Your natal chart ruler, part II – The ruler by sign and house.
Πηγή: Περιοδικό Dell Horoscope (Απρίλιος 2004) – Κατόπιν άδειας του συγγραφέα.
Μετάφραση – Απόδοση: Σοφία Ψ. της Ομάδας Μεταφραστών του myHoroscope.gr
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x