0 0 votes
Article Rating

Η παρατήρηση της κίνησης των πλανητών οδήγησε στη διαπίστωση ότι υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στην κίνηση αυτή και σε διάφορα επίγεια γεγονότα. Κάποιοι θεώρησαν (και θεωρούν) ότι είναι οι πλανήτες αυτοί που δημιουργούν το γεγονός.

Κάποιοι άλλοι διέκριναν απλώς ένα είδος συγχρονισμού μεταξύ των δύο, θεωρώντας ότι όλα (ακόμα και εμείς οι άνθρωποι) αποτελούν επιμέρους κομμάτια ενός μεγαλύτερου συστήματος που λειτουργεί επειδή όλα όσα το συναπαρτίζουν υπόκεινται σε κοινούς κανόνες και σε έναν κοινό γενικό νόμο. Κάτι σαν ένα μεγάλο ρολόι δηλαδή, από εκείνα με τα πολλά γρανάζια που το ένα δίνει την κίνηση στο άλλο και όλα μαζί δουλεύουνε συγχρονισμένα.

Φυσικά, δεν είναι η κίνηση των γραναζιών που δημιουργεί τον χρόνο. Αυτό που κάνει το ρολόι, με την κίνηση των γραναζιών του, είναι να δείχνει τον χρόνο. Έτσι και με τους πλανήτες και τις θέσεις που έχουν. Δεν είναι αυτοί που δημιουργούν το γεγονός, αλλά είναι αυτοί που δείχνουν το γεγονός.

Όπως και να έχει όμως, παραμένει γεγονός ότι συγκεκριμένες θέσεις και όψεις πλανητών υποδεικνύουν συγκεκριμένες επίγειες καταστάσεις. Στη βάση αυτή, και με δεδομένη την κυκλικότητα της κίνησης των πλανητών, άρα και την δυνατότητα υπολογισμού των μελλοντικών θέσεών τους, ήταν δυνατό να ξεκινήσει η ανθρώπινη νόηση τη μαγευτική (αλλά δύσκολη και επικίνδυνη ενίοτε) προσπάθειά της να προβλέψει καταστάσεις που θα συμβούν, αρχικά σε γενικό επίπεδο και στη συνέχεια εξατομικεύοντας στο επίπεδο μιας ανθρώπινης προσωπικότητας.

Στην προσπάθειά της αυτή ανά τους αιώνες δημιούργησε διάφορα συστήματα πρόβλεψης. Άλλα από αυτά εξελίχθηκαν, άλλα περιέπεσαν σε αφάνεια και άλλα, πιο σύγχρονα, τελούν ακόμα υπό …διερεύνηση αναφορικά με την εγκυρότητά τους.

Αδιαμφισβήτητα το πιο παλιό και απλό σύστημα πρόβλεψης είναι αυτό των διελεύσεων. Συνίσταται στη σχέση που δημιουργούν οι πλανήτες, καθώς διαγράφουν την τροχιά τους στον ζωδιακό, με τις θέσεις που είχαν οι πλανήτες κατά τη στιγμή που γεννήθηκε κάποιος (ή κάτι).

Στη θεματική μας ενότητα αυτή, θα παρουσιάσουμε σε συνέχειες την ερμηνεία των διελεύσεων καθενός πλανήτη από τους Οίκους και πολύ συνοπτικά την ερμηνεία των όψεων που σχηματίζει με τους άλλους πλανήτες. Φυσικά, δεν θα αναφερθούμε στη Σελήνη, καθώς η πολύ γρήγορη κίνησή της δεν προσφέρει πολλά στην πρόγνωση με αυτήν τη μέθοδο. Όμως, η Νέα Σελήνη ή η Πανσέληνος και, ιδίως, οι εκλείψεις είναι στοιχεία που λαμβάνονται υπόψιν, αλλά σε αυτήν την ενότητα δεν θα μας απασχολήσουν. Σε αυτό το τεύχος ξεκινάμε με την παρουσίαση των διελεύσεων του Ήλιου.

Όψεις Ήλιου

Όπως με τη Σελήνη, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τον Ήλιο, για αυτό και είναι πολλοί εκείνοι που δεν λαμβάνουν υπόψιν τους τις όψεις που σχηματίζουν οι διελεύσεις του στην πρόγνωση. Από την άλλη πλευρά όμως, αυτές οι διελεύσεις βοηθούν τον αρχάριο μελετητή να εξοικειωθεί με τις ιδιότητες των πλανητών και τον εισάγουν σταδιακά στον κόσμο της αστρολογίας, που φαντάζει μεν απλή, είναι όμως πολυσύνθετη και δαιδαλώδης.

Επειδή οι όψεις του διελαύνοντος Ήλιου στο ωροσκόπιό μας έχουν μικρή δυναμική και μόνο για 1-2 μέρες, αν εξεταστούν ιδιαιτέρως κάποιες, αυτές θα πρέπει να είναι της συνόδου και της αντίθεσης, σε σχέση με τη Σελήνη και τις ακμές του 1ου και του 10ου Οίκου, ενδεχομένως και με τον κυβερνήτη του 1ου Οίκου.

Θεωρητικά, οι σύνοδοι του Ήλιου με τα προαναφερθέντα σώματα ή σημεία είναι πιο ισχυρές και ενδέχεται να βγάλουν κάτι, ενώ οι αντιθέσεις μπορεί να εκδηλώσουν κάποια αρνητική προοπτική αν στο γενέθλιο ωροσκόπιο υπάρχουν βαριές όψεις αντιθέσεων ή /και τετραγώνων.

Πιο βαρύνουσα είναι η διέλευση του Ήλιου από το ζώδιο του Λέοντα, ιδίως στις περιπτώσεις που ο ωροσκόπος, ή η Σελήνη, ή ο κυβερνήτης του ωροσκόπου βρίσκονται σε αυτό το ζώδιο.

Από Σελήνη: Έμφαση σε θέματα σπιτιού και οικογένειας. Πιθανόν χειρωνακτικές εργασίες στο σπίτι.
Από Ερμή: Διάθεση προβολής με έντονο τρόπο. Πιθανότητα κοντινών μετακινήσεων, επαφές, ή εμπορική δραστηριότητα.
Από Αφροδίτη: Ενδιαφέρον για την εξωτερική μας εμφάνιση, ράθυμη διάθεση, ίσως διασκέδαση ή ψυχαγωγία.
Από Άρη: Οξυθυμία, σωματικός κάματος, είτε για εργασία είτε για άσκηση. Πιθανότητα ατυχήματος, λόγω βιασύνης.
Από Δία: Αισιόδοξη διάθεση, τάση για υπερβολές. Εύνοια σε επιχειρηματικά ή νομικά θέματα, αλλά και σε μελέτες.
Από Κρόνο: Δυστοκία σε κάποια θέματα όπως και καθυστερήσεις μπορεί να παρουσιαστούν. Ενδεχομένως μελαγχολία.
Από Ουρανό: Φαεινές ιδέες, πρωτοτυπία και τάση απελευθέρωσης από την καθημερινότητα. Ένταση.
Από Ποσειδώνα: Τάσεις καταχρήσεων και φυγής, έκφραση πνευματικότητας ή ιδεαλισμού, ή καλλιτεχνίας.
Από Πλούτωνα: Δυνατότητα ξεκαθαρίσματος διάφορων καταστάσεων, π.χ. από τη χαρτούρα του γραφείου ως και κάποιας σχέσης.
Από Ωροσκόπο: Εύνοια για το ξεκίνημα κάτι καινούργιου, είτε σε επαγγελματικό είτε σε προσωπικό επίπεδο.
Από Μεσουράνημα: Δραστηριοποίηση στα επαγγελματικά, ή/και στα οικογενειακά. Πιθανές αλλαγές στα πρώτα.

Διελεύσεις Ήλιου από Οίκους

Από τον 1ο
Τονισμένη αυτοπεποίθηση και διάθεση για να ξεκινήσει το άτομο κάτι καινούργιο. Αυτή η κατάσταση είναι πιθανό να υποκινείται όχι απλώς από τις δικές του διαθέσεις, αλλά και από πραγματικές ευκαιρίες που θα συναντά και από ευοίωνες προϋποθέσεις που θα αναζωπυρώσουν την αισιοδοξία και την πίστη στις δυνατότητές του. Χρειάζεται προσοχή στο πώς θα συγκεράσει τις δικές του επιθυμίες με τις επιθυμίες των άλλων.

Από τον 2ο
Το άτομο θα ασχοληθεί με τα οικονομικά του και για ό,τι θεωρεί ότι έχει κάποια αξία, είτε υλική είτε όχι. Οι αφορμές για να γίνει αυτό μπορεί να προέρχονται από νέες συνθήκες (καλές ή κακές) που θα υπάρξουν στον οικονομικό τομέα, είτε επειδή θα θελήσει να καθορίσει τη θέση του και μέσα από το πρίσμα των αποκτημάτων που έχει. Αν έχει πολλά, θα αισθάνεται καλά. Αν όχι, ….

Από τον 3ο
Η ανάγκη για επικοινωνία θα είναι πιο έντονη και ουσιαστική και είναι πιθανό να εκδηλωθεί με ποικίλους τρόπους. Από επαφές και συζητήσεις μέχρι και κάποια κοντινά ταξίδια ή μετακινήσεις. Στον επαγγελματικό τομέα το άτομο ίσως χρειαστεί να καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες, ενώ δεν πρέπει να αποκλείονται και κάποιες αλλαγές εκεί. Αναφορικά με τα αισθηματικά, μπορεί να σχηματίσει κάποια άλλη άποψη για κάποιες σχέσεις του.

Από τον 4ο
Με αυτήν τη διέλευση έχουμε την ολοκλήρωση ενός κύκλου λίγων μηνών. Καιρός λοιπόν για να κάνει έναν μίνι απολογισμό, να ετοιμάσει τις επόμενες κινήσεις του, αλλά και να ετοιμαστεί να αντιμετωπίσει τις, θετικές ή αρνητικές, συνέπειες των προηγούμενων επιλογών του. Ο 4ος μάς παραπέμπει και σε θέματα σπιτιού ή οικογένειας, οπότε το άτομο μπορεί να το απασχολήσουν και αυτά.

Από τον 5ο
Εδώ ο Ήλιος φωτίζει τις δημιουργικές πτυχές του χαρακτήρα του ατόμου και το ωθεί σε μια πιο εύθυμη διάθεση. Η έκφραση της δημιουργικότητας όμως μπορεί να συνοδευτεί με πιο επιδεικτική συμπεριφορά ή και με κάποια έξοδα, ή και απώλειες λόγω ανάληψης ρίσκου. Η φιλοδοξία του θα ανέβει, και δεν αποκλείεται να πετύχει κάποια πράγματα στον αισθηματικό ή επαγγελματικό τομέα. Το ενδιαφέρον για τα παιδιά του, αν έχει, και αυτό θα αυξηθεί.

Από τον 6ο
Πιθανόν η καθημερινότητα του ατόμου να αποκτήσει άλλους ρυθμούς, εξαιτίας των αυξημένων υποχρεώσεων που θα επωμιστεί. Επιπλέον το ενδιαφέρον του θα στραφεί και σε πιο συγκεκριμένα και εξειδικευμένα τμήματα των σχεδίων που διαμόρφωσε πριν. Πιο απλά,, οι λεπτομέρειες θα του είναι πολύ πιο σημαντικές. Δείχνει ενδιαφέρον για την υγεία του και λαμβάνει υποστήριξη από τους συντρόφους του.

Από τον 7ο
Περίοδος κατά την οποία το ενδιαφέρον του ατόμου θα στραφεί έντονα στους συντρόφους ή και στους συνεργάτες του και γενικά σε αυτούς με τους οποίους σχετίζεται. Ευκαιρία να βελτιώσει τις σχέσεις του, να συνεργαστεί με άλλους, να γνωρίσει τον εαυτό του μέσα από αυτούς. Πιθανόν να ενοχληθεί από κάποια κριτική σε σχέση με τα φανερά του ενδιαφέροντα. Γενικά όμως, είναι ευνοϊκή φάση για θέματα γάμου ή σχέσεων.

Από τον 8ο 
Μέσω της ενδοσκόπησης, το άτομο θα έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει υποσυνείδητες πτυχές του χαρακτήρα του, ίσως όμως εξαιτίας μιας έντονης διαμάχης. Θα καταλαβαίνει καλύτερα τις προθέσεις και τα κρυφά κίνητρα των άλλων και ίσως βοηθήσει μερικούς να βρούνε λύσεις. Ενδέχεται, ακόμα, να υπάρξουν εξελίξεις σε οικονομικά θέματα, καλές ή κακές, ιδίως σε σχέση με τον σύντροφο ή κάποιον συνέταιρο.

Από τον 9ο
Μια τάση απόρριψης των τετριμμένων της καθημερινότητας και διάθεση διεύρυνσης των οριζόντων του είναι πιθανόν να καταλάβουν το άτομο. Στο μυαλό του θα κυριαρχούν μεγαλόπνοα σχέδια, αλλά θα πρέπει να σχεδιάζει με γνώμονα την πραγματικότητα. Η επιπολαιότητα μπορεί να του κοστίσει ακριβά. Η μελέτη, νέες εμπειρίες και ταξίδια συνήθως μπορούν να του προσφέρουν πολλά.

Από τον 10ο
Το ενδιαφέρον του ατόμου θα στραφεί σε θέματα που αφορούν την κοινωνική του θέση, την καριέρα και τη φήμη του, απομακρύνοντάς το προσωρινά από την καθημερινότητα. Πιθανόν να αξιολογήσει τη μέχρι τώρα στάση του στα προαναφερθέντα και να βελτιώσει κάποια κακώς κείμενα, προκειμένου να προχωρήσει ευκολότερα πιο πέρα. Είναι στο χέρι του το αν θα αξιοποιήσει τα συμπεράσματα που θα βγάλει αλλά και τι εμπνεύσεις που θα έχει.

Από τον 11ο
Αν πριν το άτομο αξιολόγησε τη θέση του και οριοθέτησε τα μακροπρόθεσμα σχέδιά του, τώρα θα πρέπει να βρει και άλλους με κοινούς στόχους, προκειμένου να κινηθεί συμπλέοντας μαζί τους, δημιουργώντας συμμαχίες, και να έχει έτσι περισσότερες πιθανότητες να πετύχει. Επειδή οι φίλοι του ίσως δείξουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για αυτόν, καλό θα ήταν να τους δώσει τη δυνατότητα να τον γνωρίσουν καλύτερα.

Από τον 12ο
Τώρα το άτομο πρέπει να ασχοληθεί με πιο σοβαρά πράγματα, αφήνοντας πίσω ανούσιες ή προβληματικές καταστάσεις, και να δει τι πραγματικά μπορεί να κάνει. Σε σχέση με τον σύντροφό του, καλό θα ήταν, για ένα διάστημα τουλάχιστον, να αποφύγει τις πολλές συζητήσεις μαζί του, ώστε ανεπηρέαστο να κάνει τις επιλογές του. Ακόμα, θα πρέπει να είναι έτοιμο να αναγνωρίσει τα λάθη του, αποφεύγοντας όμως την υποβάθμιση της προσωπικότητάς του.

Αναφορές – Βιβλιογραφία:
Myhoroscope.gr
“Αστρολογία” των Τζούλια & Ντέρεκ Πάρκερ, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα

 

Δημήτρης Μέλλος

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments