0 0 votes
Article Rating

Συνεχίζουμε την παρουσίαση των τάσεων που υποδεικνύουν οι διελεύσεις των πλανητών σε σχέση με τους γενέθλιους πλανήτες και Οίκους με τον Δία, αφού επισημάνουμε για άλλη μια φορά ότι αυτού του είδους οι όψεις μπορεί να δείχνουν μια τάση, αλλά από μόνες τους δεν είναι αρκετές για να σηματοδοτήσουν ένα γεγονός.

Βασικότατος παράγοντας είναι ο προσωπικός χάρτης του καθενός, καθώς μόνο ο συνδυασμός της σφαιρικής εξέτασης των στοιχείων του με τις διελεύσεις μπορεί να μας δώσει πιο συγκεκριμένα στοιχεία – εφόσον φυσικά επιβεβαιώνονται αυτά και από κάποιες άλλες μεθόδους πρόβλεψης.

Ο και «μεγάλος ευεργέτης» του ζωδιακού είναι και ο μεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος. Ακόμα και αστρονομικά είναι αποδεδειγμένη η ευεργετική του δράση, καθώς χάρη σε αυτόν και τη βαρύτητά του πολλοί κομήτες και αστεροειδείς, αντί να καταλήξουν στην επιφάνεια της Γης, με ολέθρια αποτελέσματα για τα έμβια όντα της, καταλήγουν στην επιφάνειά του! Συμβολίζει την επέκταση και την ανάπτυξη, την τύχη, την εύνοια, τους νόμους, τη διδασκαλία, τη θρησκεία (από τη φιλοσοφική της σκοπιά), τη φιλοσοφία και την ανώτερη γνώση, την ηθική, ενώ με αυτόν συνδέονται και η αστική τάξη, η διαφήμιση, οι εκδοτικοί οίκοι, τα αθλητικά σωματεία, οι θείοι και οι θείες μας. Ακόμα, κυβερνά το συκώτι, το πάγκρεας και το μυικό σύστημα. Η υπερβολή, η υπεραισιοδοξία, η σπατάλη, ο τυχοδιωκτισμός, ορίζουν τα αρνητικά του χαρακτηριστικά.

Σε αντίθεση με τους πλανήτες που εξετάσαμε στα προηγούμενα τεύχη, ο Δίας ανήκει στους αργούς πλανήτες. Ενώ οι προηγούμενοι ολοκληρώνανε μια πλήρη περιστροφή του ζωδιακού από ένα μήνα περίπου (Σελήνη) έως 26 περίπου μήνες (Άρης), ο Δίας θέλει …144 περίπου. Και για να είμαστε πιο πρακτικοί, θέλει 12 χρόνια. Το τελείωμα του κύκλου αυτού των 12 ετών είναι αρκετά σημαντικό και πρέπει να εξετάζεται με μεγάλη προσοχή, καθώς οριοθετεί έναν νέο κύκλο ανάπτυξης και επέκτασης, που μπορεί να γίνει εύκολα ή δύσκολα, ανάλογα με τον προσωπικό χάρτη του καθενός. 

Αν και όλες οι επιστροφές του Δία στη γενέθλια θέση του είναι ιδιαίτερα σημαντικές, ίσως θα έπρεπε να δίνουμε λίγο περισσότερη σημασία όταν εξετάζουμε την επιστροφή που συμβαίνει γύρω στην ηλικία των 60 ετών, καθώς γειτνιάζει χρονικά με την 2η επιστροφή του Κρόνου, που γίνεται γύρω στα 57 μας. Στις περιπτώσεις της επιστροφής του Δία αλλά και των όψεων που σχηματίζει από διέλευση με τη γενέθλια θέση πρέπει να εξετάζουμε αναλυτικά και τις γενέθλιες όψεις του Δία και τη θέση του σε Οίκο και ζώδιο, καθώς αν υπάρχουν αρνητικές όψεις στο γενέθλιο, ακόμα και ένα τρίγωνό του δεν θα βγάλει όλο το θετικό φορτίο του, ενώ αν είναι θετικές οι γενέθλιες, ακόμα και μια δυσμενής όψη διέλευσης μπορεί να φέρει πολλά θετικά.

Σε γενικές γραμμές, οι πλανήτες από τον Δία και μετά αποκτούν άλλη υπόσταση, παύουν να είναι «προσωπικοί», οι όψεις που σχηματίζουν με τους γενέθλιους πλανήτες και τα σημεία του χάρτη μας διαρκούν περισσότερο και έχουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, μπορούν δηλαδή να διαμορφώσουν σημαντικές τάσεις μας. Έτσι, στις διελεύσεις του Δία εξετάζουμε όλες τις όψεις και όχι μόνο τις συνόδους και τις αντιθέσεις, όπως κάναμε έως τώρα με τους άλλους πλανήτες. Αν και κατά κύριο λόγο οι καταστάσεις που συνδέονται μαζί του είναι θετικές, συνδυάζονται με τύχη, επέκταση και αισιοδοξία, χρειάζεται προσοχή, καθώς η αισιοδοξία μπορεί να οδηγήσει το άτομο σε κακή εκτίμηση ή υπερβολές.

Αν στον γενέθλιο χάρτη που εξετάζουμε ο Δίας σχηματίζει αρνητικές όψεις με τους άλλους πλανήτες ή σημεία, οι υποδεικνυόμενες τάσεις της διέλευσης δεν θα έχουν την επιθυμητή θετική χροιά, ακόμα και αν πρόκειται για τρίγωνο/εξάγωνο. Το άτομο όμως, στο βαθμό που έχει επίγνωση και θέληση, μπορεί να διαμορφώσει πιο ευνοϊκό περιβάλλον και να αποκομίσει κάποια ευεργετήματα από την διέλευση αυτή. Η ισχύς των όψεων που σχηματίζει μπορεί να διαρκέσει από κάποιες μέρες έως κάποιους …μήνες, καθώς, λόγω της αργής του κίνησης και της ενίοτε ανάδρομης φοράς, μπορεί να περάσει από το ίδιο σημείο τρεις φορές σε διάστημα 7-8 μηνών.

Όψεις του Δία με γενέθλιο:

Ήλιο

Σύνοδος: Πρόκειται για περίοδο που της αποδίδονται εύνοια, τύχη, σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης και θεωρείται σημαντική για το άτομο. Όπως έχουμε αναφέρει, συμβαίνει κάθε 12 χρόνια, όπως και με κάθε άλλο πλανήτη ή σημείο. Το ζητούμενο εδώ είναι να μην αφήσει τις ευκαιρίες ανεκμετάλλευτες, να δραστηριοποιηθεί και να διεκδικήσει. Ο Δίας θα ενισχύσει τα χαρακτηριστικά του γενέθλιου Ήλιου, προσδίδοντας αισιοδοξία και ενθουσιασμό.

Θετικές όψεις: Ευκαιρία για …διακοπές, μελέτη και αξιοποίηση των όποιων ευκαιριών θα υπάρξουν. Εδώ το εξάγωνο δεν είναι και τόσο ισχυρό, με την έννοια ότι η θετικότητά του μπορεί να υποσκελιστεί από τις άλλες δυσμενείς όψεις που μπορεί να υπάρξουν.

Δυσμενείς όψεις: Το άτομο θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικό και μετρημένο, καθώς η υπερβολική αισιοδοξία και η προσήλωση στον μακρόπνοο στόχο μπορεί να το εμποδίσουν να δει σημαντικές πτυχές ή λεπτομέρειες των καταστάσεων που θα κληθεί να διαχειριστεί. Προσοχή θα πρέπει να δείξει και στις ενδεχόμενες τάσεις να ρισκάρει, ακόμα και σε τυχερά παιχνίδια. Ακόμα θα πρέπει να αποφεύγει πρακτικές που μπορεί να επιβαρύνουν το σηκώτι του και τη λήψη σημαντικών αποφάσεων.

Σελήνη

Σύνοδος: Ο συναισθηματικός κόσμος του ατόμου θα εμπλουτιστεί με αρκετή δόση συγκίνησης και οι σχέσεις του με άτομα από το γυναικείο φύλο ή γενικότερα με το κοινό θα είναι πιο ευχάριστες. Δεν αποκλείονται εισροές κεφαλαίων ή επιχειρηματική ανάπτυξη. Σε συνδυασμό με άλλες όψεις, είναι πιθανός ένας αρραβώνας ή γάμος, ή κάποια σοβαρή σχέση. Αν όμως υπάρχουν δυσμενείς όψεις στο γενέθλιο, δεν αποκλείονται καταχρήσεις σε φαγητό και ποτό, ή υπερβολικός και ενοχλητικός συναισθηματισμός.

Θετικές όψεις: Πρόκειται για μια ευχάριστη και θετική περίοδο για τη συναισθηματική και οικογενειακή ζωή του ατόμου. Θα έχει διάθεση για συνεργασία, θα είναι φιλικό και ενδεχομένως να δεχθεί και υποστήριξη από άτομα της οικογένειάς του. Οι σχέσεις του με τις γυναίκες θα είναι αρμονικές, όπως και αυτές με μεγάλες ομάδες ανθρώπων, ενδεχομένως και κερδοφόρες. Καλή περίοδος για εργασίες επέκτασης στο σπίτι ή κατασκευές σε αυτό, για υπηρεσίες που σχετίζονται με τη σίτιση και γενικά για λήψη αποφάσεων. Οι αναμνήσεις μπορεί να είναι ευχάριστες και διασκεδαστικές τώρα. Όπως πάντα όμως, προσοχή χρειάζεται για την αποφυγή υπερβολών.

Δυσμενείς όψεις: Εδώ μπορεί να υπάρξει πρόβλημα στις σχέσεις του ατόμου με μέλη της οικογένειάς του, ενδεχομένως επειδή υπάρχει δυσαρμονία ανάμεσα στα όσα απαιτούνται από την εργασία με αυτά που απαιτεί η οικογένεια. Άλλα ενδεχόμενα είναι η διάσταση απόψεων μαζί τους σε θέματα ιδεολογικά/φιλοσοφικά, ή τριβές που θα έχουν την αιτία τους στον μελοδραματικό και πομπώδη τρόπο που θα εκφράζει το άτομο τα συναισθήματά του. Ακόμα μπορεί να υπάρξει απαισιοδοξία λόγω κάποιας οικονομικής απώλειας, λόγω λανθασμένων εκτιμήσεων,

Ερμή

Σύνοδος: Πρόκειται για μια πολύ καλή περίοδο, κατά την οποία το άτομο μπορεί να ασχοληθεί επισταμένα με θέματα νομικής, εκπαιδευτικής ή γενικότερα διανοητικής φύσεως. Έχουμε τους δύο εκπροσώπους της διανόησης να συνεργάζονται πολύ καλά και να ευνοούν κάθε δραστηριότητα που απαιτεί διανοητικές δεξιότητες ή που διευρύνει τους πνευματικούς ορίζοντες του ατόμου. Ακόμα, ευνοούντααι τα ταξίδια. Επειδή όμως ελλοχεύει ο κίνδυνος της υπερβολής, δεν θα ήταν κακό παράλληλα να συντρέχει και ο Κρόνος με κάποια θετική όψη. Επειδή ο Ερμής δεν απέχει πολύ από τον Ήλιο, συχνά δημιουργείται μία πολύ ενδιαφέρουσα και παρατεταμένη ευνοϊκή περίοδος.

Θετικές όψεις: Ώρα για …ταξίδια, είτε επαγγελματικά είτε αναψυχής, αλλά σε νέους, άγνωστους ως τώρα προορισμούς, που μπορούν να προσθέσουν γνώση και εμπειρίες. Ακόμα, ευνοούνται οι κάθε είδους διανοητικές και πνευματικές δραστηριότητες, ο σχεδιασμός μακροπρόθεσμων σχεδίων. Δεν αποκλείονται δε οι ευχάριστες ειδήσεις, οι θετικές εξελίξεις σε νομικά θέματα και οι επικερδείς εμπορικές συμφωνίες. Προσοχή, και εδώ, στην μεγάλη αισιοδοξία.

Δυσμενείς όψεις: Αφηρημάδα, επιπολαιότητα και υπεραισιοδοξία, βιασύνη, έλλειψη διάθεσης για συνεργασία και απουσία σύνεσης σίγουρα δεν είναι και ό,τι καλύτερο για κάποιον που μελετάει, πρέπει να διαπραγματευθεί, να κλείσει συμφωνίες ή να σχεδιάσει κάτι που θα τον δεσμεύσει μακροπρόθεσμα. Οι υπερβολές στο λόγο μπορεί να οδηγήσουν σε υποσχέσεις που θα είναι αδύνατον να κρατηθούν. Καλό είναι να αποφεύγονται οι αποφάσεις και η αλαζονική συμπεριφορά.

Αφροδίτη

Σύνοδος: Η συνεργασία μεταξύ αυτών των δύο πλανητών μπορεί να χαρακτηριστεί άψογη. Καλοσύνη, γενναιοδωρία, φιλικότητα και ευτυχία θα κυριαρχούν και θα διαμορφώνουν πολύ ευνοϊκό πλαίσιο για την προώθηση των στόχων του ατόμου, είτε στον επαγγελματικό/οικονομικό τομέα είτε στον αισθηματικό. Αν η σύνοδος αυτή υποστηρίζεται και από όψεις προόδου, τότε μιλάμε για μια πραγματικά πολύ ευνοϊκή περίοδο, που μπορεί να φέρει από πολύ κερδοφόρες επαγγελματικές κινήσεις, έως και …γάμο! Φυσικά, και εδώ η υπερβολή μπορεί να οδηγήσει είτε σε υπεραισιόδοξες εκτιμήσεις, είτε σε …τεμπελιά, είτε ακόμα και σε αύξηση βάρους ή σπατάλες.

Θετικές όψεις: Μια καλή περίοδο υπόσχονται οι θετικές όψεις εδώ, με εύνοια στα οικονομικά και στα αισθηματικά του ατόμου, χάρη στην εγκαρδιότητα, τη φιλική προαίρεση αλλά και την τύχη που θα υπάρχουν. Ακόμα, δεν αποκλείονται οφέλη από τις κοινωνικές επαφές, ή έσοδα από πηγές που το άτομο δεν υπολόγιζε. Λόγω Δία όμως, η περίπτωση να ξεφύγουν τα έξοδα από τον προϋπολογισμό είναι αρκετά πιθανή, οπότε χρειάζεται και εδώ προσοχή.

Δυσμενείς όψεις: Αν και βασικά η περίοδος μπορεί να έχει παγίδες, λόγω της φύσης των πλανητών το άτομο μπορεί να μεταστρέψει υπέρ του τις συνθήκες εύκολα, αρκεί να δείξει σοβαρότητα και αυτοσυγκράτηση. Αν δεν κινηθεί όπως πρέπει, η απάθεια, η νωχελικότητα, οι βουλιμικές τάσεις και η σπατάλη μπορεί να του δημιουργήσουν πολλά προβλήματα. Ο υπέρμετρος ενθουσιασμός μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε λανθασμένες εκτιμήσεις και στα αισθηματικά και στα επαγγελματικά του ατόμου, με αποτέλεσμα την απογοήτευσή του λίγο αργότερα.

Άρη

Σύνοδος: Καλή περίοδος για να προωθήσει το άτομο τα σχέδιά του, καθώς η αυτοπεποίθηση, η αισιοδοξία αλλά και η σωματική δύναμη θα έχουν τονωθεί. Οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που το άτομο θα μπορεί να δημιουργεί ευκαιρίες ακόμα και εκεί που δεν υπάρχουν, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και διεκδικώντας με περισσότερο θάρρος. Οι φιλοδοξίες του θα παίξουν μεγάλο ρόλο, καθώς από την ύπαρξή τους αλλά και από την ποιότητά τους θα εξαρτηθούν πολλά. Πολύ καλή περίοδος και για αθλητικές δραστηριότητες. Προσοχή χρειάζεται στην υπέρβαση των γενικά των ορίων, λόγω της αυξημένης αυτοπεποίθησης.

Θετικές όψεις: Σχεδόν τα ενδεχόμενα είναι τα ίδια με της συνόδου, με τη διαφορά ότι εδώ ίσως είναι πιο ήπιες οι δυνάμεις. Και έτσι όμως, το άτομο μπορεί να αλλάξει πράγματα στη ζωή του, έχοντας και την τύχη με το μέρος του. Ευνοούνται θέματα που σχετίζονται με την ανώτατη εκπαίδευση, τον νόμο, διάφορες πνευματικές/φιλοσοφικές, αθλητικές δραστηριότητες, επιχειρηματικές κινήσεις αλλά και …μυστικές συναντήσεις.

Δυσμενείς όψεις: Βιασύνη, απερισκεψία, υπερβολική έκθεση σε αυξημένο ρίσκο, περίσσια φυσική ενέργεια και γενικά υπερβολές είναι στοιχεία που κατά μόνας ή και σε συνδυασμό μπορεί να σημαδέψουν την περίοδο που ισχύει η όψη. Αισιοδοξία θα υπάρχει, αλλά οι βάσεις της δεν θα είναι καθόλου σταθερές, ενδεχομένως και να απουσιάζουν πλήρως. Καλό είναι να αποφεύγονται τα τυχερά παιχνίδια, οι παράτολμες δραστηριότητες και οι εμπορικές/οικονομικές κινήσεις, και το άτομο να προσπαθήσει να περιοριστεί στα όρια που του επιβάλλουν οι συνθήκες και η φυσική του κατάσταση.

Δία

Σύνοδος: Η όψη αυτή μπορεί να είναι ακριβείας για 4 μέρες ίσως (αν δεν την παρατείνουν οι λόγοι που αναφέρονται στην εισαγωγή), όμως σηματοδοτεί μια 12χρονη περίοδο, η οποία είναι πολύ σημαντική. Σε περίπτωση δε που ο χάρτης το ατόμου έχει τονισμένο το στοιχείο των Τοξότη/Δία (π.χ. ωροσκόπος ή Ήλιος ή Σελήνη στον Τοξότη, Δίας στη ακμή γωνιακών Οίκων, Δίας στον 9ο, 12ο, ή στους Ιχθείς/Καρκίνο) είναι πιθανό να υπάρχουν ακόμα πιο ουσιαστικές εξελίξεις. Γενικά πάντως, αν και δεν αποκλείεται να έχουν προηγηθεί ιδιόμορφες καταστάσεις, δύσκολες και επίπονες στη ζωή του ατόμου, τώρα ανοίγεται μπροστά του μια ευνοϊκή περίοδος εξέλιξης και ανάπτυξης, με ευκαιρίες και θετικές προκλήσεις. Τα ενδιαφέροντά του μπορεί να στραφούν σε πολιτιστικά, εκπαιδευτικά ή θέματα που σχετίζονται με τη φιλοσοφία, τα ταξίδια, το νόμο, αναζητώντας καινούργιες εμπειρίες που θα του δώσουν επιπλέον γνώση και πληρότητα. Αν και μπορεί, όσο διαρκεί η χρονιά της επιστροφής του Δία στη γενέθλια θέση του, να κουραστεί, χάρη στην αισιοδοξία και τις θετικές προοπτικές που διαβλέπει, θα κινηθεί προς τα εμπρός, διαγράφοντας μια νέα πορεία. Σε τελείως πρακτικό επίπεδο και κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να υπάρξει βελτίωση της φυσικής του κατάστασης, ακόμα και βελτίωση της υγείας του, αν αυτή έχει κάποιο πρόβλημα. Το βασικό όμως ζητούμενο από αυτήν την όψη είναι να μην αναλωθεί η δυναμική του ατόμου σε ενέργειες που μελλοντικά δεν θα του αποδώσουν.

Θετικές όψεις: Ένα ταξιδάκι αναψυχής, εφόσον συνδυάζεται με επιμορφωτικούς σκοπούς, είναι ό,τι πρέπει για αυτές τις ημέρες! Πέρα από αυτό όμως, ευνοούνται τώρα η μελέτη, η ενασχόληση με νομικά θέματα, με τη φιλοσοφία, αλλά και οι επιχειρηματικές κινήσεις ή οι οικονομικές.

Δυσμενείς όψεις: Η λέξη «υπερβολή» χαρακτηρίζει απόλυτα αυτήν την περίοδο. Η ροπή του ατόμου σε υπερβολές κάθε είδους θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, διαφορετικά η περιπτώσεις που θα το παρακάνει θα είναι πολλές και όχι ευχάριστες μακροπρόθεσμα. Ίσως, ακόμα, θελήσει να αναλάβει περισσότερα από αυτά που μπορεί, ή να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στους άλλους από αυτόν που έχει διαθέσιμο, ή να ξοδεύει περισσότερα χρήματα από όσα του επιτρέπει ο προϋπολογισμός του. Κακή περίοδος για υπογραφές οικονομικών συμφωνιών, νομικών εγγράφων ή συμβάσεων αλλά και για τα αισθηματικά θέματα, καθώς λόγω του ενθουσιασμού μπορεί ο άτομο να παραβλέψει σημαντικά στοιχεία.

Κρόνο

Σύνοδος: Τις μέρες κατά τις οποίες συναντιούνται οι δύο «δάσκαλοι» του ζωδιακού, το άτομο νιώθει αρκετά συγκεντρωμένο και προσπαθεί να αναπτύξει διάφορα σχέδιά του σε πλαίσιο λογικής και πρακτικότητας. Ο συνδυασμός του κρόνιου ορθολογισμού με τον φιλοσοφικό ιδεαλισμό του Δία μπορεί να γεννήσει πολλά και μακροπρόθεσμα οφέλη για το άτομο. Η αντικειμενική και «γήινη» προσέγγιση των ζητημάτων καθώς και η αναγνώριση των σημαντικών λεπτομερειών τους βοηθούν να επιτευχθούν σημαντικοί στόχοι. Δεν αποκλείεται το άτομο να αισθανθεί και κάποιου είδους δυσφορία, αλλά πιθανότερο είναι να επικρατήσουν τελικά η λογική και η διάθεση να ολοκληρωθεί κάποιο έργο, ή να διορθωθούν λάθη του παρελθόντος.

Θετικές όψεις: Πρόκειται για εποχή κατάλληλη για να καταπιαστεί το άτομο σοβαρά με μια υπόθεσή του που εκκρεμεί εδώ και καιρό. Η ενεργοποίηση των οργανωτικών του ικανοτήτων θα το βοηθήσει να κινηθεί σωστά και αποτελεσματικά. Η οργάνωση επαγγελματικών ταξιδιών ή η σοβαρή ενασχόληση με θέματα που αποτελούσαν terra incognita, τώρα μπορεί και να καταστεί επικερδής. Καλή στιγμή για να παρθούν αποφάσεις που αφορούν μακροπρόθεσμα σχέδια.

Δυσμενείς όψεις: Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει το άτομο να προσέχει τη συμπεριφορά του προς τους συνεργάτες ή το σύντροφό του. Αυτό διότι η αίσθηση της υπευθυνότητας απέναντι στις επαγγελματικές (ή άλλες) υποχρεώσεις μπορεί να διαταράξει τις σχέσεις του, είτε τις οικογενειακές είτε τις επαγγελματικές. Τα συναισθήματά του μπορεί να εναλλάσσονται ανάμεσα στην απαισιοδοξία και την αισιοδοξία, θλιβερές μνήμες θα το προβληματίζουν και θα βαρύνουν ακόμα περισσότερο την κατάστασή του. Καλό θα ήταν να αποφύγει αυτήν την περίοδο ουσιαστικές κινήσεις και αλλαγές.

Ουρανό

Σύνοδος: Πολλές και ξαφνικές αλλαγές είναι πιθανό να συμβούν κατά τη διάρκεια ισχύος της όψης, των οποίων τα θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα υποδεικνύονται από την εξέταση των γενέθλιων θέσεων των δύο αυτών πλανητών και των προόδων. Σε γενικές γραμμές είναι περίοδος κατά την οποία το άτομο μάλλον δεν θα …βαρεθεί, καθώς προμηνύονται συναρπαστικά και αξέχαστα γεγονότα, που θα του μείνουν αξέχαστα. Δεν αποκλείονται οι ευκαιρίες σε πρακτικό επίπεδο, ενώ έχει προηγηθεί μια περίοδος αστάθειας και ανασφάλειας, αλλά ούτε και η πιθανότητα να αποκτήσει το άτομο μια νέα αντίληψη για τα πράγματα.

Θετικές όψεις: Φρέσκες ιδέες και εφευρετικότητα μπορούν να βοηθήσουν στη λήψη ορθών επαγγελματικών ή άλλων αποφάσεων, ακόμα και αν εμπεριέχουν ρίσκο, ενώ δεν πρέπει να αποκλείεται και μια ξαφνική αναγνώριση των προσπαθειών του ατόμου, οι οποίες συνδέονται και με άλλους ανθρώπους. Η επιθυμία του για ταξίδια θα είναι έντονη και ίσως υπάρξουν επαφές με ανθρώπους που θα διευρύνουν το πνεύμα και τις γνώσεις του. Οι διαισθητικές του δυνάμεις ενδεχομένως να ενεργοποιηθούν, καθώς κάτι που σε άλλη περίπτωση θα ήταν εκκεντρικό ή ρηξικέλευθο τώρα θα έχει τουλάχιστον ενδιαφέρον.

Δυσμενείς όψεις: Εδώ απαιτούνται υπομονή και αυτοσυγκράτηση, καθώς είναι πιθανό κάποιες απρόσμενες και δυσάρεστες αλλαγές που θα γίνουν ερήμην του ατόμου να δημιουργήσουν ανασφάλεια, νευρικότητα ή εντάσεις. Ακόμα, η ανικανότητα να ελεγχθεί σε όλες του τις παραμέτρους ένα σχέδιο, λόγω ανυπομονησίας και επιπολαιότητας, μπορεί να επιφέρει απώλειες, οικονομικές και άλλες. Το άτομο πρέπει να έχει στο νου του ότι υπάρχουν, τελικά, πολλές όψεις σε μια κατάσταση και ότι αυτήν την περίοδο δεν είναι σίγουρο ότι τις διακρίνει όλες. Προσοχή χρειάζεται στον προγραμματισμό ταξιδιών και επεκτάσεων.

Ποσειδώνα

Σύνοδος: Πρόκειται για την αρχή ενός κύκλου που αφορά την πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη του ατόμου. Η όψη αυτή διευρύνει την πνευματικότητα και αυξάνει την ευαισθησία του ατόμου και μπορεί να το βοηθήσει να συνειδητοποιήσει υπερβατικές αλήθειες και έννοιες που θα το οδηγήσουν σε πιο γενναιόδωρη και αβρή στάση απέναντι στους άλλους. Αν όμως στο χάρτη του το στοιχείο της Γης είναι ισχυρό, αυτές οι υποδείξεις δεν θα έχουν ισχυρή έκφραση. Σε πιο πρακτικό επίπεδο, μπορεί να νιώσει την ανάγκη να ξεφύγει από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας ήρεμες αποδράσεις, ή, αν έχει έντονο το θρησκευτικό στοιχείο, να διαλογισθεί. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή έχουμε να κάνουμε με τον κύριο εκφραστή της εξιδανίκευσης, της ασάφειας, αλλά και με δείκτη υγείας, το άτομο καλά θα κάνει να μην θεωρεί ότι η σκέψη του είναι απόλυτα αντικειμενική, να είναι επιφυλακτικό σε υποδείξεις και νουθεσίες, αλλά και να ελέγξει την τάση φυγής με χρήση ουσιών.

Θετικές όψεις: Πρόκειται για μια περίοδο πνευματικής και δημιουργικής έμπνευσης και αυξημένης διαίσθησης. Στο πλαίσιο αυτό, η ενεργοποίηση ιδιαίτερων ψυχικών δυνάμεων και η αυξημένη ευαισθησία θα βοηθήσουν το άτομο να αναπτύξει κάποιες ξεχωριστές δραστηριότητες οι οποίες μπορεί να εξελιχθούν σε μια ξεχωριστή πηγή εσόδων του. Ζητούμενο εδώ είναι η πρακτικότητα στην εφαρμογή αυτών των δυνατοτήτων, καθώς η ονειροπόληση και η εξιδανίκευση καραδοκούν για να εκτρέψουν τα πλεονεκτήματα των θετικών όψεων σε χαμένες ευκαιρίες.

Δυσμενείς όψεις: Το ζητούμενο, ουσιαστικά, είναι να μην χάσει το άτομο την επαφή του με την πραγματικότητα, αν και μάλλον θα είναι δύσκολο. Ασάφεια, υποκειμενικότητα, ανεδαφικές βλέψεις, αλλαγές σε επαγγελματικές/οικογενειακές καταστάσεις, μελοδραματικές προσεγγίσεις, υπερβολική ευαισθησία, τάση εξιδανίκευσης «άρρωστων» καταστάσεων, ονειροπόληση και άλλα, σίγουρα δεν συνθέτουν το πλαίσιο εκείνο που πρέπει να υπάρχει προκειμένου το άτομο να χειριστεί όπως πρέπει τις καταστάσεις. Όσο διαρκεί η όψη καλό είναι να αποφεύγονται συμφωνίες και η λήψη αποφάσεων, αλλά και να ελεγχτεί αυστηρά η τάση φυγής.

Πλούτωνα

Σύνοδος: Η αυξημένη διαίσθηση, η συναισθηματική ευφορία και η τονισμένη αυτοπεποίθηση μπορεί να βοηθήσουν το άτομο να εκπληρώσει ορισμένους στόχους που είχε θέσει στο παρελθόν. Οι κοινωνικές του δραστηριότητες θα βρεθούν σε υψηλό σημείο και η επιτυχία του θα εξαρτηθεί από τον τρόπο που θα χειριστεί το πολύτιμο ψυχολογικό υλικό που θα διαθέτει. Το ενδιαφέρον του για την οικονομική του ευμάρεια θα αυξηθεί και υπάρχει το ενδεχόμενο να έχει οικονομικά οφέλη. Από την άλλη όμως, δεν αποκλείονται και οι τάσεις έκφρασης δογματικών ιδεολογικών θέσεων, μεγαλομανίας και φανατισμού. Ενδιαφέρον έχει η περίπτωση των χαρτών των ατόμων που γεννήθηκαν κατά την περίοδο της δεκαετίας του 1960, όταν υπήρχε η σύνοδος του Ουρανού με τον Πλούτωνα. Σε αυτές τις περιπτώσεις ενδέχεται οι παραπάνω τάσεις να είναι πιο έκδηλες.

Θετικές όψεις: Καλή περίοδος για την ριζική ανανέωση των αντιλήψεων (ιδεολογικών/θρησκευτικών/φιλοσοφικών) του ατόμου και την τοποθέτησή τους σε νέες, σταθερότερες βάσεις. Βελτιωμένη ικανότητα διείσδυσης στην ουσία των θεμάτων, αυτοπεποίθηση, δύναμη πνεύματος και λογική μπορεί να του αποφέρουν οικονομικά και άλλα οφέλη. Θετική επαγγελματική εξέλιξη και ισχυροποίηση, πολιτισμική αναμόρφωση και εκπαιδευτική πρόοδος είναι εξίσου πιθανές, όπως και η διάθεση να διοχετευθούν οι υγιείς αυτές δυνατότητες του ατόμου όχι μόνο προς το προσωπικό του όφελος αλλά και προς όφελος άλλων ανθρώπων.

Δυσμενείς όψεις: Είναι πολύ πιθανό το άτομο να νιώθει τόση αυτοπεποίθηση και τέτοια ανάγκη προσπορισμού υλικών αγαθών και χρήματος, που να παρασυρθεί σε πρακτικές που δεν υπολογίζουν καθόλου τις ανάγκες των άλλων. Αυταρχικότητα, σκαιότητα και ύπουλη δραστηριότητα δεν είναι σίγουρο ότι θα του αποφέρουν κέρδη, απεναντίας, είναι πιο πιθανές οι απώλειες –και μάλιστα ουσιαστικές. Φανατισμός και δογματική συμπεριφορά είναι εξίσου πολύ πιθανά ενδεχόμενα, όπως και οι συγκρούσεις με άτομα που εφαρμόζουν το νόμο ή τον εκπροσωπούν.

Ωροσκόπο

Σύνοδος: Το πέρασμα του Δία από τον 12ο Οίκο στον 1ο σηματοδοτεί την εξέλιξη από το στάδιο της περισυλλογής και της εσωστρέφειας, που σκοπό είχε όμως την εσωτερική ανάπτυξη, στο στάδιο της εξωστρέφειας και της ανάγκης να επεκταθεί ο ρόλος του ατόμου στα δρώμενα και να δημιουργήσει ευκαιρίες που θα του αποφέρουν σημαντικά οφέλη. Ο ενθουσιασμός, η αισιοδοξία, η ανέμελη και διασκεδαστική διάθεση που θα κυριαρχούν, αν δεν υπάρχει αυτοσυγκράτηση, μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση του βάρους ή σε ηπατικές ενοχλήσεις.

Θετικές όψεις: Η διάθεση του ατόμου θα είναι αισιόδοξη και με δυνατότητες επέκτασης και θετικών αλλαγών στον τομέα που ορίζει ο Οίκος από τον οποίο γίνεται η διέλευση του Δία. Αν π.χ. ενεργοποιείται ο 9ος Οίκος, υπάρχει πιθανότητα ταξιδιών που θα αποφέρουν κέρδη ή/και γνώσεις, εύνοιας σε νομικά ή εκπαιδευτικά θέματα κ.λπ.

Δυσμενείς όψεις: Εδώ τα ενδεχόμενα είναι να μην μπορεί το άτομο να εκτιμήσει το σύνολο των πτυχών που συνθέτουν μια κατάσταση, ή να έχει πομπώδη συμπεριφορά, ή να παρασυρθεί σε λάθος επιλογές, εξαιτίας της υπεραισιοδοξίας του. Χρειάζεται προσοχή στις εκτιμήσεις και αυτοσυγκράτηση στην τάση του να αναλάβει υποχρεώσεις που υπερβαίνουν τις δυνατότητές του. Σημασία έχει και ο Οίκος από τον οποίο κάνει τη διέλευση ο Δίας, καθώς με βάση αυτόν προσδιορίζεται και ο τομέας που θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα.

Μεσουράνημα

Σύνοδος: Οι ευκαιρίες για βελτίωση της κοινωνικής θέσης του ατόμου, όπως και οι πιθανότητες μεγαλύτερης προβολής, αναγνώρισης των επαγγελματικών του ικανοτήτων, ιεραρχική εξέλιξη ή και διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του είναι πιθανά ενδεχόμενα. Αύξηση των επαγγελματικών επαφών και ίσως των εσόδων του επίσης.

Θετικές όψεις: Ευνοϊκή περίοδος, αλλά μάλλον θα χρειαστεί να κινηθεί πιο δραστήρια το άτομο, προκειμένου οι ευκαιρίες να μην περάσουν ανεκμετάλλευτες. Οι θετικές προοπτικές ενδυναμώνονται αν η ακμή του MC βρίσκεται στον Τοξότη ή αν εκεί βρίσκεται γενέθλιος Δίας.

Δυσμενείς όψεις: Αν και θα υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για θετικές εξελίξεις στον επαγγελματικό και κοινωνικό τομέα του ατόμου, θα πρέπει να προσέξει να μην παρασυρθεί από την υπερβολική αισιοδοξία και γενικά «να κρατά μικρό καλάθι» σε υποσχέσεις που θα του δοθούν. Προσοχή χρειάζεται και σε συμφωνίες άλλα και αυτοσυγκράτηση σε εκτιμήσεις, μπορεί εύκολα να αποδειχθούν εκτός τόπου και χρόνου.

Διελεύσεις του Δία από τους Οίκους

1ο Οίκο: Μάλλον υπερβολική αισιοδοξία και κάποιος εγωισμός θα διακρίνονται στη συμπεριφορά του ατόμου. Βασικός στόχος του θα είναι η βελτίωση των συνθηκών που χαρακτηρίζουν την οικογένεια και το σπίτι του. Η κοινωνικότητα και η καλή διάθεσή του δεν θα πρέπει να το παρασύρουν σε παροχές προς τρίτους, που κατά πάσα πιθανότητα δεν τις αξίζουν. Ακόμα, θα πρέπει να περιμένει και κάποιες εντάσεις στα αισθηματικά του.

2ο Οίκο: Τα οικονομικά του ατόμου πιθανόν να έχουν κάποια θετική εξέλιξη, ίσως και από την πλευρά του συντρόφου του. Το βασικό αυτήν την περίοδο είναι να μην υπάρχει βιασύνη και να περιοριστούν οι δαπάνες. Οι δε τελευταίες δεν είναι σίγουρο ότι πραγματοποιούνται με βάση τις πραγματικές ανάγκες, ίσως δεν να υποκινούνται και από τον/την …σύντροφο. Προσοχή θα πρέπει να υπάρξει και σε θέματα τιμής και αξιοπρέπειας.

3ο Οίκο: Η διεύρυνση των διανοητικών ικανοτήτων του ατόμου μπορεί να του αποβεί εξαιρετικά επωφελής στα επαγγελματικά, ιδίως αν η βασική του ενασχόληση αφορά την επικοινωνία γενικότερα. Ενδεχομένως να υπάρξει αύξηση του ρυθμού της εργασίας, η οποία μπορεί να απομακρύνει το άτομο από το σύντροφό του. Κάποια σχέδια που έγινα αναφορικά με το σπίτι ή την οικογένεια φαίνεται πως πλησιάζουν στο χρόνο υλοποίησής τους.

4ο Οίκο: Κάποιες προβληματικές καταστάσεις που υπήρχαν στον οικογενειακό κύκλο, στο άμεσο περιβάλλον ή στο πατρικό σπίτι του ατόμου μπορεί τώρα να βελτιωθούν. Η εξέλιξη του ατόμου μπορεί να συνδέεται άμεσα με θέματα που αφορούν την οικογένεια ή το χώρο στον οποίο αισθάνεται ασφαλές. Πιθανή και κάποια θετική οικονομική εξέλιξη, όχι όμως απαραίτητα και ουσιαστική. Καλή περίοδος για να μπούνε οι βάσεις μιας επαγγελματικής ή οικογενειακής δραστηριότητας.

5ο Οίκο: Αν και οι ιδέες για διάφορα νέα πράγματα θα κατακλύζουν το μυαλό του ατόμου, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να …περιμένει λίγο και να μην βιάζεται! Είναι προτιμότερο κατά τη διέλευση αυτή να «ψαχτεί»λίγο περισσότερο, καθώς η αισιοδοξία και η αυτοπεποίθηση θα είναι πολύ ισχυρές και μπορεί να παρασύρουν κάποιον σε λάθος δρόμο. Κατά άλλα, πρόκειται για αρκετά ευνοϊκή περίοδο για αναζήτηση εργασίας αλλά και για τα αισθηματικά.

6ο Οίκο: Είναι πολύ πιθανό να πρόκειται για περίοδο που το άτομο πρόσφατα έχασε κάτι που αγαπούσε, ίσως έναν φίλο ή κάτι πολυτιμότερο. Δεν πρέπει να πτοείται όμως, καθώς η εποχή της αναπλήρωσης του κενού πλησιάζει. Αυτό που θα πρέπει να σκεφτεί τώρα είναι το πώς θα οργανώσει καλύτερα τα επαγγελματικά του, συμπεριλαμβάνοντας στην ανάλυση και τις λεπτομέρειες. Η καθημερινότητά του μπορεί να είναι καλή, αλλά ενδέχεται να απογοητευθεί από κάποιους φίλους ή συνεργάτες.

7ο Οίκο: Το ξεκίνημα μίας καλής εποχής για πολλά και καινούργια πράγματα πλησιάζει. Σχέσεις οποιασδήποτε μορφής προσωπικής ή όχι θα αποκτήσουν ιδιαίτερη σημασία, ενώ θα υπάρχει εύνοια σε θέματα γάμου και σταθερών σχέσεων. Το άτομο δεν πρέπει να αφήσει να περάσουν ανεκμετάλλευτες οι ευκαιρίες και να φροντίσει ώστε να μην υπεραναλύει καταστάσεις και να ξεχάσει τα πρόσφατα δυσάρεστα γεγονότα.

8ο Οίκο: Είναι καλή περίοδος για να απαλλαγεί το άτομο από καταστάσεις και αντιλήψεις που έκαναν τον κύκλο τους στον επαγγελματικό τομέα και να κινηθεί πιο δυναμικά, κάνοντας πλέον ουσιαστικές κινήσεις. Μερικές όμως φορές, σε αυτό το στάδιο, ίσως να μην μπορεί να προσδιορίσει αν οι δικές του υποθέσεις έχουν προτεραιότητα ή των άλλων. Σε αυτές τις περιπτώσεις το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να περιμένει μέχρι να ξεκαθαρίσει τις απόψεις του και να ενεργήσει μετά.

9ο Οίκο: Το ενδεχόμενο να αναπτύξει το άτομο το διανοητικό του πεδίο και μέσω αυτής της ανάπτυξης να έχει οφέλη στον επαγγελματικό τομέα είναι μεγάλο. Ακόμα, θα πρέπει να αξιοποιήσει τις ικανότητές του στο να ακούει αλλά και να κατανοεί τα προβλήματα των άλλων, να αποφύγει την εσωστρέφεια και να εκφράζει με μεγαλύτερη άνεση τις επιθυμίες και τα συναισθήματά του. Αυτή η πρακτική θα του φανεί πολύ χρήσιμη, σε συνδυασμό με το ότι πολύ δύσκολα τώρα κάποιος θα εκμεταλλευόταν εις βάρος του την κατάσταση.

10 Οίκο: Περίοδος κατά την οποία θα υπάρξουν πολλές αλλαγές, κυρίως θετικές, στον επαγγελματικό τομέα και στο κοινωνικό στάτους του ατόμου. Επειδή θα υπάρξουν και πολλές ευκαιρίες ανέλιξης στον τομέα, θα πρέπει να έχει τα μάτια του ανοιχτά και να είναι προσηλωμένο στις διαδικασίες που συντελούνται στην εργασία του. Οι αλλαγές που θα γίνουν τώρα θα έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, για αυτό και πρέπει να υπάρχει σοβαρότητα αλλά και διορατικότητα.

11ο Οίκο: Η σκέψη του ατόμου θα περιλαμβάνει πέρα από τις προσωπικές του επιδιώξεις και τη δυνατότητα να επωφεληθούν και άλλοι από τους μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς του. Η ενδεχόμενη βελτίωση των οικονομικών του δεν πρέπει να οδηγήσει σε σπατάλες. Ίσως τα αισθηματικά του να μην πηγαίνουν και τόσο καλά, αλλά δεν μπορούμε και να τα έχουμε όλα… Έτσι κι αλλιώς όμως, σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα οι συνθήκες θα αλλάξουν υπέρ του.

12ο Οίκο: Μια πιο ευαίσθητη στάση απέναντι στα προβλήματα των άλλων και διάθεση βοήθειας θα χαρακτηρίσουν το άτομο, ενώ υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθούν εξαιτίας της μακροχρόνιες επιρροές στην καριέρα ή και στη ζωή του γενικότερα. Περίοδος που θα θελήσει να εξιλεωθεί απέναντι σε κάποιους που τους είχε αδικήσει ή παραμελήσει. Σε καθαρά πρακτικό επίπεδο και σε σχέση με την εργασία του, μάλλον θα κυριαρχεί ασάφεια προσωρινά.

Αναφορές/βιβλιογραφία:
Myhoroscope.gr,
«Αστρολογία» των Τζούλια & Ντέρεκ Πάρκερ, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα

Δημήτρης Μέλλος

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments