5 1 vote
Article Rating

Οι πολικότητες είναι εκείνο το χαρακτηριστικό των ζωδίων, που περιγράφει το πώς διοχοτεύουν την ψυχική τους ενέργεια σε σχέση με το περιβάλλον τους. Πιο συγκεκριμένα περιγράφουν το αν η ροή της ψυχικής τους ενέργειας είναι από μέσα προς τα έξω – δηλαδή από τον εαυτό τους προς τα έξω – ή από έξω προς τα μέσα – δηλαδή από το περιβάλλον τους προς τα μέσα.

Μαζί με τις ποιότητες και τα στοιχεία οι πολικότητες περιγράφουν συνολικά τον τρόπο που λειτουργεί η ενέργεια που περιέχει το κάθε ζώδιο. Σε αυτό το άρθρο θα μιλήσουμε γι’ αυτές, κάνοντας αναφορές τόσο στις πολικότητες των ζωδίων όσο και στις πολικότητες των πλανητών.. Θα επιμείνουμε ιδιαίτερα στις πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο που εκφράζεται το κάθε ζώδιο και θα αναλύσουμε ιδιαίτερα την εξωτερική του συμπεριφορά.

Ας καθορίσουμε όμως αρχικά τι σημαίνει ο όρος πολικότητα

Πολικότητα είναι το σημείο που βρίσκεται απέναντι από την θέση του Ήλιου στον ζωδιακό κύκλο. Πρακτικά δεν είναι τίποτα άλλο από το απέναντι ζώδιο από αυτό που έχουμε γεννηθεί. Ό,τι θεωρούμε πολικό (αντίθετο) για το κάθε ζώδιο καθρεφτίζεται στο ακριβώς απέναντι ζώδιο. Για παράδειγμα, αν κάποιο άτομο έχει γεννηθεί με τον Ήλιο του στο ζώδιο του Κριού, τότε το απέναντί του ζώδιο είναι το ζώδιο του Ζυγού. Ακολούθως, αν κάποιο άτομο έχει γεννηθεί με τον Ήλιο του στο ζώδιο του Ταύρου, το απέναντί του ζώδιο είναι το ζώδιο του Σκορπιού κ.ο.κ.

Πολικότητα όμως είναι και το απέναντι σημείο μία συγκεκριμένης πλανητικής θέσης στο χάρτη. Μπορούμε έτσι να επεκτείνουμε τη χρήση της πολικότητας για όλες τις πλανητικές θέσεις του χάρτη, αντλώντας σημαντικές πληροφορίες για την ψυχοσύνθεση του ατόμου, καθώς η εκάστοτε συμπεριφορά είναι απόρροια ενός συνόλου από στοιχεία, που άλλοτε αντιπαρατίθενται και άλλοτε αλληλοσυμπληρώνονται.

Αν θέλαμε να ορίσουμε την πολικότητα αστρολογικά, θα λέγαμε ότι τα απέναντι ζώδια έχουν την ίδια πολικότητα, θετική ή αρνητική. Με τον όρο πολικότητα, εδώ πια δεν εννοούμε την αστρονομική αντίθεση, αλλά εισάγουμε ένα αστρολογικό όρο, όπως αυτός της ποιότητας ή του στοιχείου. Πολικότητα είναι πια μία ιδιότητα ενός ζωδίου. Σημαντικό είναι να σημειώσουμε ότι λέγοντας αρνητική πολικότητα δεν εννοούμε κάτι κακό, κάτι για το οποίο θα γίνει αναφορά αργότερα στο άρθρο αυτό για τα χαρακτηριστικά των ζωδίων που έχουν θετική και αρνητική πολικότητα.

Από την στιγμή που τα απέναντι ζώδια συμπληρώνουν το ένα το άλλο κάθε διάμετρος (π.χ. Κριός – Ζυγός, Καρκίνος – Αιγόκερως, κ.ο.κ.) μπορεί να θεωρηθεί ως μια πολικότητα. Μέσω λοιπόν της αρχής για τις πολικότητες τα ζώδια της Φωτιάς και του Αέρα είναι περισσότερο αρμονικά, αφού ανήκουν στην ίδια πολικότητα (θετικά). Το αντίστοιχο συμβαίνει και στη σχέση των ζωδίων που ανήκουν στο Νερό και τη Γη (αρνητικά). Ξεκινώντας από τον Κριό, τα διαδοχικά ζώδια είναι θετικά ή αρνητικά. Η πολικότητα ως έννοια συνδέεται στενά με τη φιλοσοφία του Γιν και του Γιανγκ. Το Γιανγκ είναι το θετικό, η αρσενική δύναμη στη φύση, που εκφράζεται εξωτερικά και κάνει εντύπωση, η εξωστρέφεια, η ενεργητικότητα, η δυναμική αυτοέκφραση, η διανόηση, η κυριαρχία, αυτό που σχετίζεται με το υποκειμενικό. Το Γιν είναι το αρνητικό, η θηλυκή δύναμη, που δέχεται εντυπώσεις και αντανακλάται πάνω σε αυτές, η αυτοσυγκράτηση, η εσωστρέφεια, η δεκτικότητα, η ενσυναίσθηση, η διαίσθηση και αυτό που σχετίζεται με το αντικειμενικό.

Για να γίνει ο όρος πιο κατανοητός θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε την πολικότητα με τους δύο πόλους μιας μπαταρίας. Το θετικό με το αρνητικό φορτίο ουσιαστικά χρησιμοποιούν τη δύναμη της έλξης τους για να παράγουν την χρήσιμη σε εμάς ενέργεια. Με τον ίδιο τρόπο το Υin και Υang, οι πολικότητες των ζωδίων ουσιαστικά δείχνουν πως μέσω της κατανόησης και αποδοχής των αντιθέσεων έρχεται η ισορροπία και η εσωτερική αρμονία.

Σύμφωνα με την Κινέζικη φιλοσοφία, το Γιν και το Γιανγκ εκφράζουν τη διπλή φύση του σύμπαντος. Έχουν πολυάριθμες ερμηνείες, αλλά αυτές που χρησιμοποιούνται περισσότερο αστρολογικά είναι οι εξής:

Γιανγκ: η δράση που εξωτερικεύεται, το ενεργό και γνωστικό κομμάτι
Γιν: η εσωστρεφής δράση , η διαίσθηση, το δεκτικό κομμάτι

Στην πραγματικότητα το Γιν και το Γιανγκ είναι χαρακτηριστικά συμπεριφοράς που όλοι μας διαθέτουμε. Καθένας από μας περικλείει μέσα του τόσο την αρσενική όσο και τη θηλυκή φύση και όλοι μας έχουμε την ανάγκη να εκφράσουμε και τις δύο πλευρές αυτής της φύσης, καθώς κάθε πλευρά είναι το ίδιο σημαντική με την άλλη και η υγιής έκφρασή τους είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί η ισορροπία. Όπως είπαμε και παραπάνω τα απέναντι ζώδια έχουν μεταξύ τους την ίδια πολικότητα. Αυτό σημαίνει ότι μεταξύ των απέναντι ζωδίων δημιουργείται μια ιδιαίτερη σχέση.

Τα απέναντι ζώδια προσελκύουν το ένα το άλλο και αλληλοσυμπληρώνονται. Γενικά μιλώντας, τα άτομα που έχουν περισσότερο Θετικό (Γιανγκ) στον γενέθλιο χάρτη τους επιδιώκουν να αφήσουν το αποτύπωμά τους στο περιβάλλον τους ή να παρακάμψουν καταστάσεις ανάλογα με την προθυμία – θέλησή τους. Αν δηλαδή σε ένα ωροσκόπιο υπάρχουν έξι ή περισσότεροι πλανήτες σε θετικά ζώδια, είναι πιο έντονη η ανάγκη τους για αυτοέκφραση, άσχετα εάν η θέση του Ήλιου είναι σε θετικό ή αρνητικό ζώδιο. Τα άτομα που έχουν περισσότερο Αρνητικό (Γιν) στον γενέθλιο χάρτη τους θα έχουν την τάση να αφομοιώνουν εμπειρίες και να καθρεφτίζονται πάνω σε αυτές, υιοθετώντας καταστάσεις και λαμβάνοντας ευκολότερα ότι έρχεται προς αυτούς. Επομένως, αν υπάρχουν έξι ή περισσότεροι πλανήτες σε ένα ωροσκόπιο σε αρνητικά ζώδια, το άτομο είναι περισσότερο συγκρατημένο, καταπιεσμένο και εσωστρεφές, άσχετα αν η θέση του Ήλιου είναι σε θετικό ή αρνητικό ζώδιο.

Κάθε ζώδιο του ζωδιακού κύκλου αντιπροσωπεύει μία από τις δύο πολικότητες: ή το Γιν ή το Γιανγκ. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τον πίνακα των ζωδίων και την πολικότητα του καθενός:

Τα ζώδια, όπως βλέπουμε και στον πίνακα είτε έχουν θετική (Γιανγκ) πολικότητα είτε αρνητική (Γιν), χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αντιμετωπίζεται το θετικό ως καλό και το αρνητικό ως κακό. Είναι προτιμότερο να σκεφτούμε αυτή την πολικότητα σαν έναν μαγνήτη ή μια μπαταρία, που έχει ένα θετικό κι ένα αρνητικό πόλο, καθένας από τους οποίους είναι διαφορετικός αλλά και οι δύο λειτουργούν συμπληρωματικά. Έτσι συμβαίνει και με τα ζώδια. Θέτοντας ως σημείο εκκίνησης τον Κριό τα ζώδια έχουν είτε θετική είτε αρνητική πολικότητα.

Όλα τα ζώδια της Φωτιάς (Κριός, Λέων και Τοξότης) και του Αέρα (Δίδυμοι, Ζυγός και Υδροχόος) έχουν θετική πολικότητα (Γιανγκ) και θεωρούνται ως τα ζώδια που εκφράζονται αυθόρμητα και έχουν έντονη επιθυμία προβολής της προσωπικότητας. Το βασικό χαρακτηριστικό των θετικών ζωδίων είναι η εξωστρέφεια. Είναι περισσότερο παρορμητικά, επικοινωνιακά και κοινωνικά από τα αρνητικά σε πολικότητα ζώδια αλλά σπάνια παρουσιάζουν τα ίδια επίπεδα ευαισθησίας ή σε βάθος κατανόησης των συναισθημάτων. Αυτά τα ζώδια είναι ισχυρά, παλεύουν για τους στόχους τους και επιθυμούν να δημιουργήσουν νέες περιστάσεις. Στρέφουν το ενδιαφέρον τους προς το περιβάλλον τους και προκαλούν αλλαγές. Επιπλέον, τα θετικά σε πολικότητα ζώδια έχουν μια τάση να ενθουσιάζονται έντονα και επομένως τείνουν να κατευθύνουν τις ενέργειες στον έξω κόσμο.

Όλα τα ζώδια του Νερού (Καρκίνος, Σκορπιός και Ιχθύς) και της Γης (Ταύρος, Παρθένος και Αιγόκερως) έχουν αρνητική πολικότητα (Γιν) και θεωρούνται ως τα ζώδια που προβάλλουν τις επιθυμίες και τα αισθήματά τους περισσότερο έμμεσα και είναι περισσότερο συνεσταλμένα και συγκαταβατικά. Το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι η τάση που έχουν προς την εσωστρέφεια. Προτιμούν να χρησιμοποιούν και να δίνουν περισσότερη προσοχή στους δικούς τους πόρους παρά στα εξωτερικά ερεθίσματα. Αντιδρούν με υπόγειο ή παθητικό τρόπο στις καταστάσεις που δεν συμβαδίζουν με τις εσωτερικές τους ανάγκες και διαθέτουν μεγάλη δεκτικότητα. Είναι ευαίσθητα στα εξωτερικά ερεθίσματα, πιο προσεκτικά στις αντιδράσεις τους και πιο απρόσιτα στην επικοινωνία, με μια τάση να προσπαθούν να τιθασεύσουν τα συναισθήματά τους ή να προσκολλώνται σε αυτά.

Σύμφωνα με την αστρολόγο και συγγραφέα Alice O. Howell στο βιβλίο της “Γιουγκιανή συγχρονικότητα στις αστρολογικές εποχές και τα ζώδια” όλες οι πολικότητες ανάγονται στην φύση του πρώτου διπόλου του Κριού – Ζυγού και των κυβερνητών του (Άρης – Αφροδίτη) και στην σχέση Ηλίου – Κρόνου οι οποίοι έχουν αντιστοίχως την έξαρσή τους σε αυτά τα ζώδια.

Σύμφωνα με αυτή την άποψη η πλανητική θέση του ατόμου αποτελεί το εγώ (Ήλιος) της ψυχοδομής του, ενώ το απέναντι πολικό του ζώδιο την αλληλεπίδραση του ατόμου με τους άλλους, την αντικειμενική και αρμονική συνεργασία (Κρόνος). Τα ζωδιακά δίπολα λοιπόν δείχνουν ουσιαστικά την αντιπαράθεση μεταξύ του εγώ του ατόμου και του όχι εγώ, δηλαδή του εμείς. Η έλλειψη ισορροπίας ενός ζωδίου θεραπεύεται από τα προτερήματα του πολικού του αντιθέτου (αλλά και του επόμενου του ζωδίου όπως αναφέρεται παρακάτω), τα οποία το άτομο καλείται να κατανοήσει. Επιπλέον η συγγραφέας επεκτείνει την χρησιμότητα και θεραπευτική αξία των δίπολων, θεωρώντας πως η πολικότητα βοηθά ώστε το άτομο όχι μόνο να βρει την ισορροπία του αλλά ταυτόχρονα να εξελιχθεί μέσα από αυτήν, πηγαίνοντας από το Γιανγκ στο Γιν και το αντίθετο ανάλογα με τον χάρτη.

Ένα ακόμα σημείο που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι κατά την διάρκεια της ζωής, μέσω των προόδων (οι πλανήτες και όλα τα σημεία του χάρτη μετακινούνται μπροστά ανάλογα με την ταχύτητά τους και καθώς ο Ήλιος προχωρά μπροστά κατά μία μοίρα για κάθε έτος, βρίσκεται μετά από 30 χρόνια στον Ταύρο, αν έχει για παράδειγμα ξεκινήσει από την πρώτη μοίρα του Κριού τη στιγμή της γέννησης ενός ατόμου) το άτομο καλείται να αντιμετωπίσει διαφορετικές αντιθέσεις, διαφορετικά δίπολα, περνώντας από την συνεχή εναλλαγή Υin και Υang και μέσω αυτού του μετατοπισμού της συνειδητότητάς του, του δίνεται η ευκαιρία να αυξήσει το αστρολογικό του δυναμικό και να κατανοήσει καλύτερα την ψυχή του.

Ας δούμε τώρα τις πολικότητες, όπως αυτές παρουσιάζονται με βάση τους άξονες των ζωδίων και τους οίκους και τι ακριβώς αντιπροσωπεύουν. Όπως έχουμε αναφέρει, υπάρχουν έξι πολικότητες: Κριός – Ζυγός, Ταύρος – Σκορπιός, Δίδυμοι – Τοξότης, Καρκίνος – Αιγόκερως, Λέων – Υδροχόος και τέλος Παρθένος – Ιχθύς. Οι αντίστοιχες πολικότητες με βάση τους οίκους είναι οι εξής:

Άξονας 1ου – 7ου οίκου (Άξονας Κριού – Ζυγού): Εγώ – Άλλοι

Ο Κριός είναι ζώδιο της Φωτιάς, παρορμητικό, θετικής πολικότητας (Γιανγκ) και ο Ζυγός ζώδιο του Αέρα, παρορμητικό, θετικής πολικότητας (Γιανγκ). Ο Κριός αντιπροσωπεύει το ΕΓΩ και την αυτοπροβολή και ο Ζυγός τους ΑΛΛΟΥΣ και τον συμβιβασμό. Από την μία πλευρά έχουμε την προσωπική ταυτότητα, τον εγωκεντρισμό, τον πόλεμο και από την άλλη πλευρά έχουμε την σχέση, το μοίρασμα, την ειρήνη και τον συμβιβασμό. Το κοινό τους σημείο είναι ότι και τα δύο είναι παρορμητικά ζώδια αλλά η παρόρμηση τους έχει διαφορετική βάση. Η δράση του Κριού προέρχεται από την εσωτερική του ανάγκη για προβολή του εγώ του, δηλαδή δρα αυτόβουλα, ενώ ο Ζυγός δρα με βάση τα ερεθίσματα από το περιβάλλον του, η αντίδραση του δηλαδή είναι προϊόν εξωτερικών παραγόντων.
Ο Κριός αναζητά την ταυτότητα του διεκδικώντας το ΕΓΩ του και από την άλλη ο Ζυγός αναζητά την ταυτότητα και αυτοπροσδιορίζεται μέσω της σχέσης του με τους άλλους. Τα άτομα που έχουν γεννηθεί με πλανήτες και στον Κριό και στον Ζυγό ή και στον 1ο και στον 7ο οίκο, έχουν την ανάγκη να βρουν την ισορροπία ανάμεσα στην ώθηση για προβολή του εγώ και την αρμονική συνεργασία και υποχωρητικότητα, ανάμεσα σε αυτό που είναι και σε αυτό που τείνουν να προβάλλουν ή αναζητούν.

Άξονας 2ου – 8ου οίκου (Άξονας Ταύρου – Σκορπιού): Προσωπικά αποκτήματα – Κοινά αποκτήματα

Ο Ταύρος είναι ζώδιο της Γης, σταθερό, αρνητικής πολικότητας (Γιν) και ο Σκορπιός ζώδιο του Νερού, σταθερό, αρνητικής πολικότητας (Γιν). Από την μία πλευρά έχουμε την υπεροχή του υλικού κόσμου, τη νωχελικότητα, την κτητικότητα, την προσωπική ευχαρίστηση, την ικανοποίηση των αισθήσεων και από την άλλη πλευρά έχουμε την υπεροχή του εσώτερου εαυτού, τη σύγκρουση, την απαλοιφή, τα κοινά αποκτήματα – αξίες. Αυτή η πολικότητα σχετίζεται με την μορφή – Ταύρος και την μεταμόρφωση – Σκορπιός και ενώ ο 2ος οίκος σχετίζεται με τα υλικά αποκτήματα, αγαθά και αξίες και την ασφάλεια, ο 8ος οίκος συνδέεται με την επαναδόμηση, τον ανασχηματισμό, την αλλαγή και τα κοινά αποκτήματα. Το κοινό τους σημείο είναι ότι είναι και τα δύο σταθερά ζώδια. Ο Ταύρος χρησιμοποιεί τη σταθερότητα του χαρακτήρα του, για να διατηρήσει όσα απέκτησε, ώστε να τα απολαύσει ενώ ο Σκορπιός τη μετατρέπει σε ακλόνητη αποφασιστικότητα, ώστε αργά και προσεκτικά να επιτύχει τους σκοπούς του. Ο Ταύρος βρίσκει την ασφάλεια στην υπεροχή του υλικού κόσμου και ο Σκορπιός βρίσκει τη δύναμη μέσα από την υπεροχή του εσώτερου εαυτού. Τα άτομα με αυτές τις θέσεις καλούνται να βρουν την ισορροπία ανάμεσα στην αξία της απόλαυσης του παρόντος και της αξίας της σύγκρουσης για την επιτυχία μελλοντικών στόχων.

Άξονας 3ου – 9ου οίκου (Άξονας Διδύμων – Τοξότη): Άμεσο περιβάλλον – Επέκταση οριζόντων

Οι Δίδυμοι είναι ζώδιο του Αέρα, μεταβλητό, θετικής πολικότητας (Γιανγκ) και ο Τοξότης ζώδιο της Φωτιάς, μεταβλητό, θετικής πολικότητας (Γιανγκ). Από την μία πλευρά έχουμε την καθημερινή επικοινωνία, τη λογική, τη γνώση, το κοντινό (παρόν), την επιστήμη και από την άλλη πλευρά έχουμε την πίστη, τον οραματισμό, τη σοφία, το μακρινό (μέλλον), τη θρησκεία. Εδώ οι Δίδυμοι και ο 3ος οίκος αντιπροσωπεύουν τον κατώτερο νου καθώς ο νους εστιάζει κυρίως στα πρακτικά ζητήματα, την περιέργεια και τη λογική σκέψη, ενώ ο Τοξότης και ο 9ος οίκος αντιπροσωπεύουν τον ανώτερο νου, την ευρεία σκέψη, την αναζήτηση νοημάτων, την επεξεργασία αφηρημένων ιδεών, την επέκταση ιδεών, τη συνολική εικόνα. Το κοινό τους σημείο είναι ότι είναι και τα δύο ζώδια της γνώσης. Οι Δίδυμοι επιδιώκουν την εγκυκλοπαιδική γνώση και τη χρήση της λογικής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας ενώ ο Τοξότης επιδιώκει τη συλλογή εμπειριών ως μέσο γνώσης και έπειτα την σύνθεση και κατανόηση εις βάθος της γνώσης που απέκτησε. Οι Δίδυμοι λειτουργούν μέσω της λογικής του συγκεκριμένου και πρακτικού και ο Τοξότης μέσω του αφηρημένου και φιλοσοφικού στοχασμού, της αποκάλυψης και της πίστης. Τα άτομα με πλανήτες σε αυτές τις θέσεις θα πρέπει να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ανάγκη για γνώση με εφαρμογή σε πρακτικό επίπεδο και τη συνεχή επικοινωνία και στην ανάγκη για εμβάθυνση – σύνθεση των πληροφοριών και συλλογή εμπειριών ως μέσο απόκτησης φιλοσοφικού υπόβαθρου.

Άξονας 4ου – 10ου οίκου (Άξονας Καρκίνου – Αιγόκερου): Εσώτερος κόσμος (σπίτι) – Εξώτερος κόσμος (εργασία)

Ο Καρκίνος είναι ζώδιο του Νερού, παρορμητικό, αρνητικής πολικότητας (Γιν) και ο Αιγόκερως ζώδιο της Γης, παρορμητικό και αρνητικής πολικότητας (Γιν). Από την μία πλευρά έχουμε το σπίτι, την οικογένεια, τη μητέρα, την άνευ όρων αγάπη και φροντίδα και από την άλλη πλευρά έχουμε την κοινωνική θέση (status), τον πατέρα, την υπό όρους αγάπη και την επάρκεια του εαυτού μας – ικανότητα. Ο Καρκίνος και ο 4ος οίκος σχετίζεται με την προσωπική ζωή, την οικογένεια και την φροντίδα, τη συναισθηματική ασφάλεια καθώς και με τα συναισθηματικά δεσίματα, ενώ ο Αιγόκερως και ο 10ος οίκος σχετίζεται με τη δημόσια ζωή, τη φήμη, την καριέρα, την υπευθυνότητα καθώς και τα κατορθώματα, τις επιτυχίες ή τις αποτυχίες. Το κοινό τους σημείο είναι η επιθυμία για δημιουργία και διατήρηση σταθερής βάσης και της αίσθησης της ασφάλειας που αυτή προσφέρει. Ο Καρκίνος όμως θεωρεί τη δημιουργία και την διατήρηση οικογένειας ως σταθερή βάση, ενώ ο Αιγόκερως την τήρηση των νόμων και της τάξης για την διατήρηση της κοινωνικής δομής, η οποία αποτελεί την δική του βάση. Ο Καρκίνος προστατεύει και φροντίζει το σπίτι και την οικογενειακή του ζωή, ενώ ο Αιγόκερως αναβαθμίζει και προστατεύει την επαγγελματική και δημόσια ζωή του. Τα άτομα με τέτοιες θέσεις θα πρέπει να βρουν την ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη για τη δημιουργία προσωπικών σχέσεων, το παρορμητικό συναίσθημα και την προσωπική ζωή με την ανάγκη για κοινωνική άνοδο, συναισθηματική πειθαρχία και επαγγελματική επιτυχία.

Άξονας 5ου – 11ου οίκου (Άξονας Λέοντα – Υδροχόου): Προσωπική δημιουργικότητα – Ομαδική δημιουργικότητα ή Συνεισφορά

Ο Λέων είναι ζώδιο της Φωτιάς, σταθερό, θετικής πολικότητας (Γιανγκ) και ο Υδροχόος είναι ζώδιο του Αέρα, σταθερό, θετικής πολικότητας (Γιανγκ). Από την μία πλευρά έχουμε την ατομικότητα, την προσωπική προβολή, τη δημιουργική αυτοέκφραση και από την άλλη πλευρά έχουμε την ομαδική ταυτότητα, τη συλλογική προβολή και την ομαδική έκφραση. Ο Λέων και ο 5ος οίκος σχετίζεται με την δημιουργική αυτο-έκφραση και την ενίσχυση του προσωπικού μας ΕΓΩ μέσω του ρομαντισμού και της ευχαρίστησης, ενώ ο Υδροχόος και ο 11ος οίκος σχετίζεται με την ομάδα, τις απρόσωπες φιλίες και την αντικειμενικότητα.
Ο Λέων χρησιμοποιεί το υπάρχον σύστημα και μέσα σε αυτό δημιουργεί και αυτοπροβάλλεται, ενώ ο Υδροχόος αμφισβητεί ή επαναστατεί σε αυτό και οραματίζεται το μέλλον. Το κοινό τους σημείο είναι η κοινωνικότητα και η δημιουργικότητα. Ο Λέων είναι ο μεγαλόψυχος, ο γενναιόδωρος και ο Υδροχόος είναι ο οπαδός της ισότητας που επαναστατεί ενάντια σε κάθε ατομικότητα. Τα άτομα με πλανήτες σε αυτές τις θέσεις θα πρέπει να βρουν την ισορροπία ανάμεσα στην συμμόρφωση με τα κοινωνικά πλαίσια και τη δημιουργία μέσα σε αυτά με σκοπό την προσωπική προβολή – επιβολή τη δεδομένη στιγμή και την ανάγκη για αμφισβήτηση του κατεστημένου πλαισίου και της διαχρονικής δημιουργίας με πανανθρώπινο χαρακτήρα και με όραμα την βελτίωση του μέλλοντος.

Άξονας 6ου – 12ου οίκου (Άξονας Παρθένου – Ιχθύ): Καθημερινή ζωή – Πνευματική ζωή

Η Παρθένος είναι ζώδιο της Γης, μεταβλητό, αρνητικής πολικότητας (Γιν) και οι Ιχθείς είναι ζώδιο του Νερού, μεταβλητό, αρνητικής πολικότητας (Γιν). Από την μία πλευρά έχουμε τον ορθολογισμό, την ανάλυση, την πραγματικότητα (ρεαλισμό), τη διάκριση, την πρακτικότητα και την οργάνωση, το συγκεκριμένο, τις λεπτομέρειες και από την άλλη πλευρά έχουμε το όραμα, την υποκειμενική και διαισθητική αντίληψη της αλήθειας, τη συμπόνια, το χάος, την φαντασία, το όλον. Η Παρθένος και ο 6ος οίκος σχετίζεται με την σωματική υγεία και την ανάγκη για τάξη, κυβερνά τα εργαλεία και τις τεχνικές που χρησιμοποιούμε, για να αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητα και την ρουτίνα, ενώ οι Ιχθύς και ο 12ος οίκος σχετίζεται με το όραμα, την πνευματική υγεία, την αταξία και την απειρία και κυβερνά τα εργαλεία και τις τεχνικές που χρησιμοποιούμε, για να διαχειριστούμε την πνευματικότητα. Το κοινό τους σημείο είναι η ανάγκη για προσφορά.

Η Παρθένος βλέπει τα πράγματα απολύτως ρεαλιστικά, αφοσιώνεται ανιδιοτελώς για να εκπληρώσει τις πρακτικές ανάγκες της οικογένειας ή του κοινωνικού περιβάλλοντος, ενώ οι Ιχθείς είναι οι ιδεαλιστές, που αφοσιώνονται ανιδιοτελώς στην συναισθηματική προσφορά στον πλησίον, με κατανόηση και συμπόνια. Τα άτομα με πλανήτες σε αυτές τις θέσεις θα πρέπει να βρουν την ισορροπία ανάμεσα στην αναγκαιότητα της λογικής, πρακτικής σκέψης για την αντιμετώπιση της καθημερινότητας και στην αξία του ιδεαλισμού, του συναισθήματος και της υπέρβασης από τον υλικό κόσμο.

Όπως παρατηρούμε οι πολικότητες μας δείχνουν ποια στοιχεία των ζωδίων αλληλοσυμπληρώνονται. Στο σημείο αυτό θα ήταν σκόπιμο να αναφέρουμε ότι τα πρώτα έξι ζώδια, τα προσωπικά όπως λέγονται, δρουν με τρόπο που ευνοεί την προσωπική τους ανάπτυξη, ενώ τα έξι υπόλοιπα, τα οποία ονομάζονται διαπροσωπικά, δρουν με τρόπο που τελικά ευνοεί μια ιδέα, έναν στόχο, το σύστημα ή γενικά τους άλλους ανθρώπους. Αυτός ο διαχωρισμός βοηθά να ερμηνεύσουμε πώς λειτουργεί το εγώ σε σχέση με τους άλλους χρησιμοποιώντας τις πολικότητες.

Τα έξι δίπολα ομαδοποιούνται σε έξι κατηγορίες τάσεων που μπορούν να μας δείξουν πού επικεντρώνεται η δραστηριότητα του κάθε διπόλου. Έτσι το πρώτο δίπολο Κριού-Ζυγού αφορά την αρχή και τη δράση. Το δεύτερο δίπολο Ταύρου-Ζυγού αφορά την διατήρηση. Το τρίτο δίπολο των Διδύμων –Τοξότη αφορά την επικοινωνία και τη διδασκαλία. Το τέταρτο δίπολο Καρκίνου- Αιγόκερου την οικοδόμηση σταθερής βάσης. Το πέμπτο δίπολο Λέοντα –Υδροχόου την δημιουργία. Το έκτο και τελευταίο δίπολο Παρθένου – Ιχθύων, αφορά την υπηρεσία.

Φώτα, Πλανήτες και Πολικότητες

Οι πλανήτες (συμπεριλαμβανομένων και των φώτων) όπως και τα ζώδια χωρίζονται σε θετικούς με την έννοια της αρσενικής ενέργειας και σε αρνητικούς με την έννοια της θηλυκής ενέργειας που τους χαρακτηρίζει.

Όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα οι θετικοί – αρσενικοί πλανήτες είναι ο Ήλιος, ο Άρης, ο Δίας, ο Κρόνος, ο Ουρανός και ο Πλούτωνας. Τα άτομα με ισχυρή επίδραση των θετικών πλανητών τείνουν να αντιδρούν με δύναμη, ενέργεια, θετικότητα και ασυλλόγιστα. Το κεφάλι ακολουθεί τα πόδια, δηλαδή ενεργούν εντελώς αυθόρμητα και παρορμητικά. Είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι με την θέση που έχουν στην ζωή αλλά στερούνται αυτοελέγχου. Οι αρνητικοί (δεκτικοί) – θηλυκοί πλανήτες είναι η Σελήνη, η Αφροδίτη και ο Ποσειδώνας. Τα άτομα με ισχυρή επίδραση των αρνητικών πλανητών άτομα τείνουν να είναι ιδιαίτερα στοχαστικά, επιφυλακτικά και εχέμυθα. Σπανίως είναι παρορμητικά και επιδεικτικά, προτιμούν να εργάζονται πίσω από την σκηνή και λόγω του ότι σκέφτονται προτού δράσουν, αποτελούν τον καθοριστικό παράγοντα. Ο Ερμής είναι πλανήτης που δεν ανήκει ούτε στους αρσενικούς ούτε στους θηλυκούς και η ενέργεια – πολικότητά του είναι ουδέτερη, καθώς χαρακτηρίζεται ως ο ερμαφρόδιτος πλανήτης. Στην αστρολογική ορολογία οι αρσενικοί πλανήτες χαρακτηρίζονται και ως ενεργητικοί, θετικοί, στεγνοί, θερμοί και φωτεινοί, ενώ οι θηλυκοί πλανήτες χαρακτηρίζονται και ως παθητικοί, αρνητικοί, υγροί, κρύοι (παγωμένοι) και σκοτεινοί.

Αν ένας πλανήτης βρίσκεται σε ζώδιο του οποίου η πολικότητα είναι θετική (Γιανγκ) το άτομο γίνεται δραστήριο και εκφράζεται πιο ενεργητικά. Από την άλλη πλευρά βέβαια, αν πολλοί πλανήτες βρίσκονται σε ζώδια με θετική πολικότητα μπορεί να κάνουν το άτομο κάπως επιθετικό, με μία τάση να προκαλεί χάος και να είναι τρόπον τινά δεσποτικό. Στην αντίθετη περίπτωση, όταν ένας πλανήτης βρίσκεται σε ζώδιο του οποίου η πολικότητα είναι αρνητική (Γιν), το άτομο δρα μοναχικά και γίνεται πιο παθητικό. Εάν πολλοί πλανήτες βρίσκονται σε ζώδια με αρνητική πολικότητα, τότε το άτομο μπορεί να είναι αδύναμο και ‘ανήμπορο’, καθώς οι δυναμικοί – θετικοί πλανήτες δυσκολεύονται να εκφραστούν και η υπερίσχυση της αρνητικής πολικότητας λειτουργεί σα φρένο για τους πλανήτες.

Ήλιος, Ωροσκόπος και Πολικότητες

Η προσωπικότητα και ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε συνδέονται στην Αστρολογία με δύο κυρίως στοιχεία, τον Ήλιο και τον Ωροσκόπο (Ascendant). Ο Ήλιος δηλώνει την βασική μας προσωπικότητα, τη θεμελιώδη ενέργεια, τον εαυτό μας, αυτό που θέλουμε. Η θέση του Ήλιου σε ένα ζώδιο δηλώνει τα βασικά χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς μας, το χαρακτήρα μας. Επίσης δείχνει και την επίγνωσή μας. Ο Ωροσκόπος (Ascendant) δηλώνει αυτό που βγάζουμε προς τα έξω, τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε και το πώς εκφράζουμε τις ιδιότητες που μας δίνει ο Ήλιος. Το ζώδιο στο οποίο ανατέλλει ο Ωροσκόπος μάς δείχνει τα χαρακτηριστικά με τα οποία θα ωριμάσουμε, άσχετα αν θα είμαστε γνώστες αυτών ή όχι. Όταν γεννιόμαστε, ο Ήλιος μάς επηρεάζει στο έπακρο. Καθώς μεγαλώνουμε, η προσωπικότητά μας κερδίζει νέα χαρακτηριστικά και νέες διαστάσεις εξαιτίας των εμπειριών που ζούμε και της επανάστασής μας. Αυτές οι νέες διαστάσεις εκπροσωπούνται από τον Ωροσκόπο σαν μια “βόμβα” βασικής ενέργειας και δηλώνει τον τρόπο που θα την εκφράσουμε.

Οι συνδυασμοί ανάμεσα στον Ήλιο και τον Ωροσκόπο, σύμφωνα με τη πολικότητα (Γιν-Γιανγκ), δείχνουν χαρακτηριστικά του τρόπου με τον οποίο εκφραζόμαστε και τις πιθανές εσωτερικές μας συγκρούσεις. Στην πραγματικότητα υπάρχουν τέσσερις δυνατοί συνδυασμοί πολικότητας μεταξύ Ήλιου και Ωροσκόπου. Οι τέσσερις αυτοί συνδυασμοί περιγράφονται εν συντομία πιο κάτω. Είναι σημαντικό όμως να σημειωθεί ότι οι ερμηνείες μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με το σύνολο των στοιχείων ενός γενέθλιου χάρτη.

Όταν ο Ήλιος είναι σε θετικό ζώδιο (Γιανγκ) και ο Ωροσκόπος επίσης σε θετικό ζώδιο (Γιανγκ) 

Ο συγκεκριμένος συνδυασμός είναι αρκετά εύκολος για το άτομο, καθώς και οι δύο παράγοντες κυβερνούν θετικά – αρσενικά ζώδια. Τα άτομα αυτά είναι πολύ δραστήρια, έχουν μια αρκετά εντυπωσιακή προσωπικότητα και πολύ δυνατή συναισθηματική δομή. Το ΕΓΩ τους είναι τονισμένο λόγω της φύσης του Ήλιου και του Ωροσκόπου σε ίδια ή συμβατά ζώδια. Το ΕΓΩ (Ήλιος) εκφράζεται με μεγάλη ευκολία, ιδιαίτερα αν τα ζώδια ανήκουν και στο ίδιο στοιχείο.

Τα άτομα αυτά έχουν παράστημα, δύναμη, χάρη και είναι φύσει ελκυστικά. Ο συμβατός Ωροσκόπος διασφαλίζει να έλκουν άτομα και καταστάσεις που είναι αρμονικές με την κύρια εσώτερη φύση τους (Ήλιος), έτσι ώστε να είναι ευτυχισμένοι και επιτυχημένοι. Η επικοινωνία είναι αυθόρμητη, η δράση αυτόβουλη και τα αισθήματα και οι αισθήσεις εκφράζονται πολύ καθαρά. Η έκφραση του εγώ ταυτίζεται με την εικόνα που το άτομο προβάλλει.

Όταν ο Ήλιος είναι σε θετικό ζώδιο (Γιανγκ) και ο Ωροσκόπος σε αρνητικό ζώδιο (Γιν)

Ο συνδυασμός αυτός μπορεί να γίνει παραπλανητικός και για το ίδιο το άτομο αλλά και τους γύρω του, καθώς το εγώ του ατόμου είναι μεν ισχυρό, αλλά το άτομο προβάλλει μια πιο αδύναμη εικόνα για τον εαυτό του ή ακόμα δυσκολεύεται να εκφραστεί. Η προσωπικότητα είναι δυνατή και δραστήρια, αλλά η εικόνα που προβάλλει τελικά είναι του εσωστρεφούς ή παθητικού ατόμου. Τα άτομα αυτά δεν μπορούν πάντα να εκφράσουν αυτό που θέλουν. Μπορεί να δείχνουν ότι είναι αδύναμοι αλλά άπαξ και κάποιος τα γνωρίσει καλύτερα, εκπλήσσουν με τη δυνατή και θετική τους φύση. Ο ασύμβατος Ωροσκόπος συχνά ελκύει ανθρώπους και καταστάσεις που είναι αντίθετοι ή δεν εναρμονίζονται με την εσώτερη φύση του Ήλιου τους.

Όταν ο Ήλιος είναι σε αρνητικό ζώδιο (Γιν) και ο Ωροσκόπος σε αρνητικό ζώδιο (Γιανγκ)

Ο συνδυασμός αυτός είναι αρμονικός, καθώς υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στους δύο παράγοντες. Όμως εξαιτίας της αρνητικής φύσης και των δύο παραγόντων, τα άτομα αυτά είναι εξαιρετικά εσωστρεφή και αποφεύγουν να εκφράζονται ανοιχτά. Το εγώ δεν είναι τόσο ισχυρό, ενώ η δεκτικότητα σε εξωτερικούς παράγοντες είναι ισχυρή. Επιλέγουν την υπόγεια δράση ή κάποτε και την παθητικότητα σε οτιδήποτε συμβαίνει και αποφεύγουν να κάνουν το πρώτο βήμα. Μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα δημοφιλή άτομα, καθώς αποφεύγουν την αυτοπροβολή, αλλά παρόλα αυτά νιώθουν πολύ καλά και άνετα με τον εαυτό τους και είναι πολύ αγαπητοί από τους κοντινούς τους ανθρώπους. Είναι αυτό που φαίνονται και γενικά έλκουν άτομα και καταστάσεις που εναρμονίζονται με την εσώτερη φύση του Ήλιου τους. Δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον στην υλική ή στην συναισθηματική πλευρά της ζωής. Η επικοινωνία ανάμεσα στη προσωπικότητα και την συναισθηματική δομή είναι πολύ καλή.

Όταν ο Ήλιος είναι σε αρνητικό ζώδιο (Γιν) και ο Ωροσκόπος σε θετικό ζώδιο (Γιανγκ)

Ο συνδυασμός αυτός είναι επίσης δεκτικός αλλά και παραπλανητικός, καθώς οι δύο παράγοντες είναι σε ασυμφωνία μεταξύ τους. Τα άτομα αυτά είναι διαφορετικά από αυτό που δείχνουν και έχουν τη τάση να έλκουν τα λάθος άτομα και καταστάσεις. Προβάλλουν μια δυναμική εικόνα για τον εαυτό τους, αλλά το εγώ τους δεν είναι τόσο ανεπτυγμένο και ισχυρό ώστε να υποστηρίξει αυτή την εικόνα. Έτσι μπορεί να δείχνουν αισιόδοξοι και με αυτοπεποίθηση, ελκυστικοί και επιτυχημένοι αλλά πίσω από αυτήν την εικόνα κρύβει μια πιο συναισθηματική, προσεκτική και ανασφαλή προσωπικότητα. Όσο αφήνουν την θετική φύση του Ωροσκόπου να κυριαρχήσει στην φύση του Ηλιακού ζωδίου, δυσκολεύονται να νιώσουν την πραγματική ευτυχία ούτε με τον εαυτό τους ούτε με τους άλλους. Μπορεί να χρησιμοποιήσουν την εξωτερική εμφάνιση ή την γοητεία τους, για να προοδεύσουν επαγγελματικά ή οικονομικά. Τα αισθήματα και τα ένστικτα είναι πολύ δυνατά και ενεργά και έρχονται ως αντίφαση με την βασική ενέργεια και τον τρόπο που θέλουν και μπορούν να εκφράσουν.

Συνήθως, όταν η πολικότητα του ζωδίου του Ήλιου διαφέρει από την πολικότητα του ζωδίου του Ωροσκόπου, τα άτομα καλούνται να αντιμετωπίσουν μια ακραία αλλαγή της προσωπικότητας και της έκφρασης τους. Οι διαφορές αυτές γίνονται κυρίως στην ηλικία των 30 όπου και πλέον παίζει ακόμη πιο σημαντικό ρόλο ο Ωροσκόπος. Αν το ζώδιο του Ήλιου έχει αρνητική πολικότητα (Γιν) και το ζώδιο του Ωροσκόπου θετική πολικότητα (Γιανγκ), το άτομο θα αλλάξει και από συναισθηματικό και στοχαστικό θα γίνει πιο δραστήριο, ενεργητικό και αποφασιστικό. Στην αντίθετη περίπτωση, όταν το ζώδιο του Ήλιου έχει θετική πολικότητα (Γιανγκ) και το ζώδιο του Ωροσκόπου αρνητική πολικότητα (Γιν), το άτομο αυτό θα επιβραδύνει λίγο και θα γίνει πιο εσωστρεφές και προσεκτικό στις κινήσεις του.

Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι οι πολικότητες είναι ένα ποιοτικό στοιχείο που χρήζει ιδιαίτερης ερμηνείας σε ένα αστρολογικό χάρτη. Η κατανόηση της λειτουργίας των ζωδιακών διπόλων, όταν ενεργοποιούνται από την ταυτόχρονη παρουσία πλανητών σε απέναντι ζώδια είναι ιδιαίτερης σημασίας, για να κατανοήσει κανείς την ψυχοσύνθεση ενός ατόμου και να διαμορφώσει μία εικόνα για τον τρόπου που αυτό λειτουργεί σαν προσωπικότητα και σχετίζεται με το περιβάλλον. Ειδικότερα η συμβολή των πολικοτήτων στην κατανόηση των εσωτερικών συγκρούσεων του ατόμου, όταν οι ενέργειες που παρουσιάζονται στο ωροσκόπιο του έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους είναι αναντικατάστατη.
Ηλεκτρονικές Πηγές
Polarities of the zodiacal signs, by Dan Ciubotaru
Polarity · Astrological definition of Polarity · Astrology Encyclopedia
Sign & House Polarities

Βιβλιογραφία
“Ψυχολογική Αστρολογία”, Χρ.Χριστοφορίδη, Εκδόσεις ΔΙΟΝ
“Γιουγκιανή Συγχρονικότητα στις Αστρολογικές Εποχές και τα ζώδια”, Alice O. Howell, Εκδόσεις ΚΥΒΕΛΗ

 

Ευδοκία Ξεφτέρη

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments