0 0 votes
Article Rating

Η Πολιτική Αστρολογία είναι ένας πολύ γοητευτικός κλάδος της αστρολογίας. Είναι μαγικό να μελετάς τα γεγονότα της ιστορίας της χώρας σου ή για όποια χώρα ενδιαφέρεσαι ως ερευνητής, απ’ την αστρολογική πλευρά. Αντιλαμβάνεσαι καλύτερα, τα πώς και τα γιατί συνέβησαν τα ιστορικά γεγονότα, θετικά και αρνητικά.

Με βοηθό το βιβλίο του Άλαν Λήο «Κοσμική και Πολιτική αστρολογία» προσπαθώ να κατανοήσω την επίδραση των άστρων στη μοίρα, κατ’ αρχήν της χώρας μου. Η πολιτική αστρολογία είναι ένας κλάδος της αστρολογίας που ασχολείται με την επίδραση του ζωδιακού και των πλανητών στα κράτη, τις πόλεις και τις περιοχές της γης. Είναι η τέχνη της πρόβλεψης των σημαντικών γεγονότων που συμβαίνουν ή θα συμβούν στο μέλλον, στον συγκεκριμένο τόπο που μελετάμε.

Πρωτίστως φτιάχνουμε το γενέθλιο χάρτη της χώρας στην οποία θέλουμε να κάνουμε πρόβλεψη. Για τις νέες χώρες αυτό είναι εύκολο, για τις χώρες με πολύ μεγάλο παρελθόν είναι λίγο πιο δύσκολο να βρούμε ημερομηνία γέννησης, γι’ αυτό παίρνουμε κάποια ημερομηνία σταθμό όπως π.χ. για την Ελλάδα άλλοι χρησιμοποιούν τον χάρτη της «Ελληνικής Επανάστασης 25/3/1821» και άλλοι τη «Συνθήκη του Λονδίνου 3/2/1930». Προσωπικά βρίσκω ότι ο χάρτης της «Συνθήκης του Λονδίνου» λειτουργεί καλύτερα.

Για μια γρήγορη πρόβλεψη σχετικά το κράτος που μας ενδιαφέρει, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε (αφού έχουμε μελετήσει προσεκτικά το γενέθλιο) τους βαρείς πλανήτες, Δία, Κρόνο, Ουρανό, Ποσειδώνα και Πλούτωνα, για να δούμε γενικά, ποια θέματα θα ενεργοποιηθούν. Αν αυτοί οι πλανήτες ενεργοποιήσουν μια πολύ σημαντική όψη -του κράτους που μελετάμε- θα υποψιαστούμε ότι κάτι μπορεί να προκύψει.

Για να κάνουμε όμως πιο λεπτομερή πρόβλεψη, πρέπει να δούμε τους τριμηνιαίους χάρτες που είναι τέσσερις και ξεκινάνε με την Εαρινή Ισημερία, δηλαδή τη στιγμή που ο Ήλιος μπαίνει στην μηδενική μοίρα του Κριού. Φυσικά θα δούμε τα προοδευτικά συστήματα και τις Εκλείψεις. Στην πολιτική αστρολογία δεν κάνουμε solar του γενέθλιου ωροσκοπίου του κράτους. Το έτος για κάθε κράτος, ξεκινά τη στιγμή που ο Ήλιος μπαίνει στην μηδενική μοίρα του Κριού, με την Εαρινή Ισημερία.

Τριμηνιαία ωροσκόπια

Φτιάχνουμε τέσσερα τριμηνιαία ωροσκόπια για την στιγμή της εισόδου του Ήλιου στα τέσσερα παρορμητικά ζώδια, δηλαδή τον Κριό, τον Καρκίνο, το Ζυγό και τον Αιγόκερω με τις συντεταγμένες της πρωτεύουσας του κράτους που κάνουμε πρόβλεψη. Καθένας απ’ αυτούς τους χάρτες ονομάζονται «Είσοδοι», διότι είναι στιγμή κατά την οποία μπαίνουμε από τη μία εποχή στην άλλη. Δηλαδή η εαρινή ισημερία σηματοδοτεί το τέλος του χειμώνα και την είσοδο στην άνοιξη, το θερινό ηλιοστάσιο σηματοδοτεί το τέλος της άνοιξης και την είσοδο μας στο καλοκαίρι κ.τ.λ. Η διάρκεια του κάθε χάρτη, ισχύει ανάλογα με το ζώδιο που ανατέλλει την στιγμή της εισόδου του Ήλιου στο καθένα απ’ αυτά τα ζώδια.

Όμως ο βασικότερος είναι ο πρώτος χάρτης, της εαρινής ισημερίας, είναι το θεμέλιο του αστρολογικού έτους του κράτους, τα υπόλοιπα τριμηνιαία είναι συμβουλευτικά για περισσότερη βοήθεια και ιδιαίτερα αν ο ωροσκόπος του χάρτη πέσει σε σταθερό ζώδιο. Όμως αν ο ωροσκόπος του χάρτη βρεθεί σε παρορμητικό ζώδιο, τότε ισχύει για τρεις μήνες και θα κοιτάξουμε και την επόμενη «είσοδο», αν ο ωροσκόπος βρεθεί σε μεταβλητό τότε ισχύει για τους επόμενους έξι μήνες και αν ο ωροσκόπος βρεθεί σε σταθερό τότε ισχύει και για όλο το χρόνο πως αναφέρεται παραπάνω, π.χ. αν με την είσοδο του Ήλιου στον Κριό, ο Ωροσκόπος του χάρτη αυτού πέσει σε σταθερό ζώδιο, ο χάρτης αυτός ισχύει και για τους δώδεκα μήνες που ακολουθούν και τα άλλα τριμηνιαία θα τα συμβουλευτούμε για περεταίρω πληροφορίες. Μέσα απ’ αυτούς τους χάρτες έχουμε μια εικόνα της πορείας του κράτους μέσα στο χρόνο.

Μετά έχουμε τους Σεληνιακούς χάρτες, που είναι 13, χαράσσονται για κάθε Νέα Σελήνη ή Πανσέληνο, στη διάρκεια του έτους. Ο πρώτος Σεληνιακός χάρτης γίνεται με την πρώτη νέα Σελήνη ή Πανσέληνο, αμέσως μετά την είσοδο του Ήλιου στον Κριό. Οι Σεληνιακοί χάρτες δεν είναι αυτόνομοι, αλλά είναι υποδιαιρέσεις του τριμηνιαίου και κατ’ επέκταση το γενέθλιου χάρτη.

Ο οίκος και οι όψεις της εισόδου

Πρέπει να μελετάται πολύ προσεκτικά ο οίκος που θα βρεθεί ο Ήλιος του τριμηνιαίου χάρτη. Θα κυριαρχήσουν όλα τα θέματα που κυβερνώνται απ’ αυτό τον οίκο, κατά την διάρκεια της περιόδου που θα είναι σε ισχύ αυτός ο χάρτης. Τα αποτελέσματα θα είναι θετικά ή αρνητικά, ανάλογα τον οίκο, την θέση και την δύναμη του πλανήτη που σχηματίζει όψη με τον Ήλιο.

Πολύ σημαντικός είναι ο ωροσκόπος του χάρτη αυτού, ο κυβερνήτης του ωροσκόπου, οι πλανήτες στον ωροσκόπο, και οι όψεις τους. Ο κυβερνήτης του ωροσκόπου είναι ο κυβερνήτης του έτους άρα είναι πολύ σημαντικό να εξετάσουμε την δύναμη ή την αδυναμία του, την θέση του στο χάρτη και τις όψεις που σχηματίζει. Ανάλογη θα είναι η επίδραση του (έντονη, αδύναμη, δύσκολη, δυναμική, ευχάριστη κ.λπ.) κατά την διάρκεια της περιόδου. Για παράδειγμα, αν ο κυβερνήτης του ωροσκόπου, είναι Κρόνος ή Άρης τότε η επίδρασή τους θα είναι αρνητική, αν όμως είναι η Αφροδίτη ή ο Δίας είναι πολύ καλό γιατί θα φέρει βελτίωση στα θέματα της χώρας γενικά αλλά και του οίκου στον οποίο βρίσκεται.

Εκλείψεις

Οι εκλείψεις γενικά, συνήθως πυροδοτούν γεγονός και δεν δημιουργούν γεγονότα. Πολύ σημαντικός είναι ο πλανήτης που κυβερνά το ζώδιο στο οποίο πέφτει μια έκλειψη και πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά η θέση του, η δύναμη του και οι όψεις που κάνει, γιατί θα εκδηλωθεί ό,τι υποδηλώνει αυτός ο πλανήτης. Επίσης πολύ σημαντικός είναι ο κυβερνήτης του ωροσκόπου του χάρτη της έκλειψης. Οι εκλείψεις είναι πολύ σημαντικές στην πολιτική αστρολογία γιατί πυροδοτούν τα πιο σημαντικά και μεγάλης εμβέλειας γεγονότα. Μπορεί τα γεγονότα τα οποία ενεργοποιήθηκαν από τις εκλείψεις να εκδηλωθούν και μετά από μήνες. Η μεγαλύτερη ή μικρότερη επίδραση μιας έκλειψης, εξαρτάται από το αν είναι ολική ή μερική. Όσο πιο ολοκληρωτική είναι, τόσο πιο έντονα θα επιδράσει στη γη και στους ανθρώπους. Θα πληγούν απ’ τις εκλείψεις οι χώρες -ιδιαίτερα στις χώρες που είναι πλήρως ορατές οι εκλείψεις- αυτές που έχουν Ήλιο ή Σελήνη ή ωροσκόπο στο ζώδιο που γίνεται η έκλειψη.

Η επίδραση μιας έκλειψης έχει μεγαλύτερη διάρκεια αν γίνονται στα σταθερά ζώδια, ενώ στα παρορμητικά θα είναι σύντομη η επίδραση και θα τελειώσει γρήγορα, στα μεταβλητά η επίδραση θα λειτουργεί ένα διάστημα μετά θα σταματάει και θα αρχίζει ξανά. Η θέση του πλανήτη – κυβερνήτη της έκλειψης πρέπει να εξετάζεται πολύ προσεκτικά γιατί θα εκδηλωθεί ό,τι δηλώνει αυτός ο πλανήτης.

Εκλείψεις σε ζώδια Φωτιάς, όταν επηρεάζουν τη χώρα, δηλώνουν ένα δυσάρεστο γεγονός σε κάποιο μέλος της κυβέρνησης ή σε άτομο που έχει σημαντική θέση στη χώρα, καταστροφές στη γεωργία και την κτηνοτροφία, φωτιές και πυρκαγιές. Μεγάλη δυσαρέσκεια του λαού και αναστάτωση στο στρατό.

Εκλείψεις σε ζώδια Γης δηλώνουν μεγάλη ξηρασία που βλάπτει τη γεωργία, προκαλούν σεισμούς, ατυχήματα σε ορυχεία, και μεγάλη ύφεση στη γεωργική παραγωγή.

Εκλείψεις σε ζώδια του Αέρα, θα φέρουν καταστροφές από καταιγίδες και θύελλες, πείνα και ασθένειες στο λαό.

Εκλείψεις στα ζώδια Νερού, δηλώνουν μεγάλη θνησιμότητα στο λαό, καταστροφές σε παραθαλάσσια μέρη, μόλυνση των θαλασσών και θαλάσσια ατυχήματα.

Ηλιακές Εκλείψεις

Τα ωροσκόπια των Ηλιακών εκλείψεων είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δεν πρέπει να υπολογίζονται για τη στιγμή της κεντρικής έκλειψης αλλά για την στιγμή ακριβώς της Νέας Σελήνης. Οι Ηλιακές εκλείψεις έχουν επίδραση για τόσα χρόνια όσες και οι ώρες που διαρκεί η έκλειψη. Η επίδρασή της είναι ισχυρή αν πιάνει κάποιο σημαντικό πλανήτη του κράτους, αλλά είναι ακόμα ισχυρότερη στις χώρες εκείνες όπου είναι ορατή, καθώς και σε εκείνες που κυβερνώνται από το ζώδιο στο οποίο πέφτει η έκλειψη. Ακόμα σημαντικός είναι ο δεκανός και η ζωδιακή μοίρα που θα πέσει η έκλειψη.

Σεληνιακές εκλείψεις

Τα ωροσκόπια αυτά χαράσσονται για τη στιγμή της πανσελήνου και όχι για τη στιγμή της κεντρικής έκλειψης. Αυτά τα ωροσκόπια είναι σημαντικά, αλλά λιγότερο απ’ ότι οι Ηλιακές εκλείψεις και η περίοδος δράσης τους εκτείνεται σε τόσους μήνες όσες και οι ώρες διάρκειας της έκλειψης. Και αυτές επηρεάζουν περισσότερο τις χώρες εκείνες που είναι ορατή η έκλειψη, στις χώρες που κυβερνώνται από το ζώδιο που πέφτει η έκλειψη και αν πέφτουν πάνω σε σημαντικό πλανήτη ή σημείο της χώρας.

Σεισμοί

Οι σεισμοί ακολουθούν μετά από εκλείψεις και ειδικά σ’ αυτές τις χώρες που «χτυπάνε» τον άξονα 4ου / 10ου. Οι εκλείψεις στα σταθερά ζώδια προκαλούν σεισμούς και ιδιαίτερα στον άξονα Ταύρου – Σκορπιού. Επίσης, ενδέχεται να συμβεί σεισμός αν πλανήτες γενέθλιοι ή προοδευτικοί της χώρας, κάνουν πολλές όψεις με την έκλειψη. Ακόμα, μεγάλες σύνοδοι στην ακμή του 4ου οίκου μπορεί να προκαλέσουν σεισμό. Αν παρατηρήσουμε τις θέσεις πλανητών, σε κάθε τριμηνιαίο χάρτη και στον πρώτο χάρτη Νέας Σελήνης που είναι πιο κοντά στο τριμηνιαίο, ώστε να εξετάσουμε σε ποιο μέρος του κόσμου πέφτουν οι κακεργέτες στην ακμή του 4ου οίκου, τότε θα δούμε πως πιθανότατα σ’ αυτό το μέρος θα γίνουν σεισμοί.

Ο 4ος οίκος εξετάζεται για σεισμούς. Σεισμούς θα έχουμε όταν έχουμε σκληρές όψεις των πλανητών που θεωρούνται κακεργέτες (Άρης, Κρόνος, Ουρανός) και καμιά φορά συμμετέχει και ο Δίας διότι η αυξητική του τάση θα δώσει περισσότερη ένταση και έκταση του σεισμού. Πολλές φορές, σεισμοί γίνονται όταν υπάρχουν προσβολές στο σταθερό σταυρό και ειδικά στο ζώδιο του Σκορπιού. Όταν έχουμε σεισμό, έχει προηγηθεί έκλειψη.

Πλανητικές σύνοδοι και αντιθέσεις

Οι πλανητικές σύνοδοι και αντιθέσεις, από τους πλανήτες Άρη, Δία, Κρόνο, Ουρανό, Ποσειδώνα ή Πλούτωνα, παίζουν σημαντικό ρόλο. Είναι υπερβολικά σημαντικοί σχηματισμοί, και δίνουμε προσοχή στο ζώδιο και τον οίκο που γίνεται αυτή η συνάντηση. Η σύνοδος Άρη – Δία γίνεται κάθε 27 μήνες, δεν είναι ένα μηναίο φαινόμενο. Αυτή η σύνοδος μπορεί να φέρει νομικά ή θρησκευτικά προβλήματα. Μία σύνοδος Άρη – Κρόνου που γίνεται κάθε δύο χρόνια θα φέρει συνήθως ταραχές και μια τάση για θάνατο κάποιου ισχυρού της χώρας. Η πλανητική σύνοδος Δία – Κρόνου γίνεται κάθε 20 χρόνια και θεωρείται η «μεγάλη μεταλλαγή», φέρνει σημαντικές αλλαγές που θα εξαρτηθούν από τον οίκο και το ζώδιο που συμβαίνει. Σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή στην πορεία της χώρας. Για να ξαναγίνει αυτή η σύνοδος στο ίδιο ζώδιο, θα χρειαστούν 724 χρόνια. Η σύνοδος Κρόνου – Ουρανού και Ουρανού – Ποσειδώνα δημιουργούν σοβαρά προβλήματα και φέρνουν μεγάλες ταραχές, ανάλογα στο ζώδιο και στον οίκο όπου θα γίνει αυτή η συνάντηση.

Αστρο*χαρτο*γραφία

Η αστρο*χαρτο*γραφία είναι ένα σύστημα που ανακάλυψε ο Τζιμ Λιούις και βοηθά να βρεις σε πιο σημείο του κόσμου και ποια ημέρα, η γραμμή π.χ. του Άρη τέμνεται με την γραμμή του Ποσειδώνα. Στο σημείο όπου γίνεται αυτή η συνάντηση, μπορεί να έχουμε κάποιο ναυάγιο ή κάποια μόλυνση.

Κομήτες

Καταστρώνουμε ένα ωροσκόπιο για τη στιγμή που γίνεται ορατός ο κομήτης. Η εμφάνιση κομητών θεωρείται δυσοίωνη, φέρνει σεισμούς, θύελλες, πείνα κ.τ.λ. Σήμερα ελάχιστοι αστρολόγοι ασχολούνται με τους κομήτες. Λέγεται ότι εάν ο κομήτης εμφανιστεί στον ωροσκόπο ενός κράτους, σημαίνει ότι υπάρχει άνοδος ενός νομοθέτη, εάν εμφανιστεί στο μεσουράνημα θα υπάρξει άνοδος ενός ηγέτη. Εάν είναι στη δύση, δηλαδή στον 7ο οίκο, σημαίνει μια καταστροφή ή απώλεια. Μπορεί να χαθεί ένα σημαντικό πρόσωπο, ένας κυβερνήτης που έχει σχέση με το κράτος. Εάν είναι σε παρορμητικά συνήθως σημαίνει θάνατο σημαντικών ανδρών, σε σταθερά εισβολές και πολέμους στο κράτος και σε μεταβλητά εξεγέρσεις και πείνα. Πρέπει να ξέρουμε πότε ακριβώς εμφανίστηκε το φαινόμενο και απ’ την στιγμή εκείνη το τοποθετούμε μέσα στους χάρτες των κρατών για να δούμε αν και εφόσον επηρεάζει ορισμένα κράτη και σε ποιους τομείς.

Σταθεροί αστέρες

Οι σταθεροί αστέρες παίζουν σημαντικό ρόλο στην πολιτική αστρολογία τόσο όσο και στα ατομικά ωροσκόπια. Επίσης παίζουν ρόλο και στην αστρομετεωρολογία. Μελετώνται οι πλανήτες σε συνάρτηση με τους σταθερούς αστέρες και με τον 4ο οίκο που είναι και τα καιρικά φαινόμενα, έτσι μπορούν οι ερευνητές να δουν τι καιρό θα κάνει.

Γεωδαιτικός χάρτης

Ο Γεωδαιτικός χάρτης γίνεται για να δούμε κατά πόσο μπορούμε να προοδεύσουμε, σε περίπτωση που κατοικήσουμε σε μία πόλη ή σε άλλη, της χώρας που βρισκόμαστε. Τον γεωδαιτικό χάρτη τον φτιάχνουμε ως εξής: παίρνουμε (για τα ανατολικά μήκη) το ανατολικό μήκος της πόλης που θέλουμε να κατοικήσουμε π.χ. για την Αθήνα 23:43 και μετράμε συν απ’ την μηδενική του Κριού, άρα στις 23:43 Κριού βάζουμε το μεσουράνημα και οι υπόλοιπες ακμές θα βγουν με άξονα αυτό το μεσουράνημα. Μέσα απ’ την οικοθεσία που θα προκύψει, θα βάλουμε το δικό μας γενέθλιο χάρτη για να δούμε αν μας ταιριάζει η πόλη. Ο χάρτης που θα προκύψει, θα μας δείξει αν μπορούμε να προοδεύσουμε και να περάσουμε καλά στην πόλη αυτή που επιλέγουμε να κατοικούμε. Εάν η πόλη που θα επιλέξουμε για να ζήσουμε είναι δυτικά του Greenwich, μετράμε διαφορετικά, δηλαδή στην 00ο κριού προσθέτουμε 360 και αφαιρούμε το γεωγραφικό μήκος της πόλης π.χ. 000 + 360 – το γεωγραφικό μήκος της πόλης. Εκεί θα βάλουμε το MC και την οικοθεσία που θα προκύψει θα την εξετάσουμε σε σχέση με τον γενέθλιο χάρτη μας.

Διαβάστε επίσης: Πλανήτες και Οίκοι στην Πολιτική Αστρολογία

Άννα Σχοινοπλοκάκη

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments