0 0 votes
Article Rating

Η ερμηνεία του γενέθλιου χάρτη μας βοηθάει να κατανοήσουμε σε βαθύτερο επίπεδο τον εαυτό μας, και τον τρόπο με τον οποίο φτάσαμε στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα. Είναι το αποτύπωμα που άφησαν επάνω μας οι πλανήτες, οι δεκάδες διαστημικές πέτρες και το ορατό ή αόρατο σε μας σύμπαν τη στιγμή που γεννηθήκαμε. Μία πλανητική υπογραφή αποκλειστικά δική μας.

Όπως όμως μπορεί να αλλάζει ο γραφικός μας χαρακτήρας με την πάροδο του χρόνου, έτσι αλλάζουμε και εμείς καθώς η ζωή μας εμπλουτίζει με εμπειρίες. Τα πάντα γύρω μας εξελίσσονται, το ίδιο και εμείς. Αυτές οι αλλαγές συχνά απεικονίζονται σε ένα προοδευτικό χάρτη. Ο προοδευτικός μας χάρτης δείχνει τον τρόπο με τον οποίο αντιδράμε στις πλανητικές ενέργειες του γενέθλιου χάρτη μας μία δεδομένη χρονική περίοδο. Πόσο έχουμε «προοδεύσει» στη ζωή μας.

Ενώ λοιπόν, ο γενέθλιος χάρτης επηρεάζει όλη μας τη ζωή, ο προοδευτικός επηρεάζει συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Ίσως το πιο ευρέως διαδεδομένο προοδευτικό σύστημα είναι αυτό κατά το οποίο ένας χρόνος ισοδυναμεί με μία μέρα, μέθοδος η οποία αρχικά επινοήθηκε και χρησιμοποιήθηκε από τον Johannes Kepler τον 17ο αιώνα.

Οπροοδευτικός χάρτης δεν είναι μόνο ένα εργαλείο με το οποίο μπορούμε να ανιχνεύσουμε αλλαγές στη συμπεριφορά μας, αλλά επίσης χρησιμοποιείται με άριστα αποτελέσματα στην προγνωστική αστρολογία. Οι διελεύσεις είναι εκείνες οι οποίες θα πυροδοτήσουν τις όψεις του προοδευτικού χάρτη όπως επίσης και του γενέθλιου. Κανένα όμως γεγονός που υποδηλώνεται σε έναν προοδευτικό χάρτη δεν πρόκειται να εκδηλωθεί αν δε το «υπόσχεται» ο γενέθλιος. Με απλά λόγια έστω ότι δύο πλανήτες σχηματίζουν όψη από πρόοδο που υπονοεί την εκδήλωση ενός συγκεκριμένου γεγονότος. Αν αυτοί οι δύο πλανήτες δεν συνδέονται στο γενέθλιο χάρτη με κάποια όψη το πιο πιθανό είναι να μην συμβεί τίποτα. Αν υπάρχει γενέθλια όψη ανάμεσά τους είναι πολύ περισσότερο πιθανό να εκδηλωθεί το γεγονός αυτό, η χρονική στιγμή του οποίου μπορεί να εντοπιστεί από κάποια διέλευση (ειδικότερα ενός εκ των δύο) που θα πυροδοτήσει την όψη αυτή.

Η Σελήνη είναι ο πιο γρήγορα κινούμενος «πλανήτης» και ως εκ τούτου ο μοναδικός ο οποίος μπορεί να επιστρέψει από πρόοδο στη γενέθλια θέση και μάλιστα περισσότερες από μία φορές. Το ζώδιο της προοδευμένης Σελήνης επηρεάζει την συναισθηματική πλευρά της προσωπικότητάς μας και οι αλλαγές που μπορεί να προκληθούν μπορεί να είναι από υποσυνείδητες έως δραματικά συναισθηματικές και συνειδητές.

Το ταξίδι της προοδευμένης Σελήνης σε όλο το ζωδιακό κύκλο ολοκληρώνεται σε 28 περίπου χρόνια. Η Σελήνη κινείται περίπου 13 μοίρες την ημέρα ή συμβολικά 13 μοίρες τον χρόνο με αποτέλεσμα σε έναν προοδευτικό χάρτη να μένει σε ένα ζώδιο περίπου 2,5 χρόνια. Έτσι, η Σελήνη μας επιτρέπει να βιώσουμε το κάθε ένα από τα 12 ζώδια και οίκους καθόλη τη διάρκεια της ζωή μας, κάτι που δεν κάνει κανένας άλλος πλανήτης. Αυτό από μόνο του είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικό!

Οι συναισθηματικές ανησυχίες της εκάστοτε περιόδου χρωματίζονται από το ζώδιο, τον οίκο αλλά και τις όψεις που σχηματίζει από πρόοδο. Έτσι, μπορεί να ντυνόμαστε διαφορετικά, μπορεί να αλλάζουμε τον τρόπο με τον οποίο εκφράζουμε τα συναισθήματά μας, και επίσης μπορεί ακόμα και τα ενδιαφέροντά μας να αλλάζουν και να πλησιάζουν περισσότερο σε αυτά που ταιριάζουν στο ζώδιο της προοδευμένης Σελήνης. Για παράδειγμα, αν η προοδευμένη μας Σελήνη (και ειδικότερα αν είναι ενεργή από όψεις) βρίσκεται στον Ταύρο μπορεί να αρχίσουμε να επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στα οικονομικά και τις πηγές των εσόδων μας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η μοίρα στην οποία βρίσκεται. Αν για παράδειγμα βρίσκεται κοντά στις κρίσιμες μοίρες, 28 και 29 που σύμφωνα με την Carol Rushman είναι οι μοίρες στις οποίες βρίσκουμε τη χρεωκοπία και τα χρέη γενικότερα, αυτό σαφώς δε σημαίνει απαραίτητα ότι θα χρεωκοπήσουμε, αλλά ότι ίσως με κάποιο τρόπο θα πληρώνουμε εμείς τη νύφη!

Οι κρίσιμες μοίρες είναι οι 0, 13 και 26 των παρορμητικών, οι 8-9 και 21-22 των σταθερών, και οι 4 και 17 των μεταβλητών. Είναι σημεία τα οποία θεωρούνται ευαίσθητα και επίσης εμπερικλείουν ισχυρή και δυναμική ενέργεια. Πλανήτες οι οποίοι βρίσκονται στις μοίρες αυτές τονίζονται και αναλαμβάνουν περισσότερη δράση στη ζωή κάποιου, το ίδιο και η προοδευμένη Σελήνη.

Επίσης, πολλοί αστρολόγοι θεωρούν κρίσιμες τις 0 και 29 (αναιρετική) μοίρες οποιουδήποτε ζωδίου. Τα σημεία αυτά σημειοδοτούν περισσότερο περιόδους κρίσης, και χρησιμοποιούνται ευρέως στην προγνωστική αστρολογία, γεγονός που έχει κερδίσει το ενδιαφέρον της Carol Rushman γράφοντας το βιβλίο «The Art of Predictive Astrology: Forcasting Your Life Events» στο οποίο μιλάει ακριβώς για τη σημασία των κρίσιμων μοιρών και της προοδευμένης Σελήνης.

Όταν η Σελήνη από πρόοδο περάσει στην 29η μοίρα το άτομο μπορεί να νιώθει ότι βρίσκεται σε μία περίοδο συναισθηματικής κρίσης. Αν παραδείγματος χάρη αυτό συμβαίνει στο ζώδιο του Ζυγού τότε η αίσθηση της κρίσης και του επείγοντως μπορεί να αφορά στις σχέσεις και τις συνεργασίες του. Αν συμβαίνει στο ζώδιο της Παρθένου μπορεί να έχει να κάνει με την εργασία ή την υγεία κοκ.

Συνήθως στην περίπτωση αυτή υπάρχει η τάση να αμφιταλαντευόμαστε για κάποια απόφασή μας, και εν συνεχεία να ενεργούμε βιαστικά κάνοντας αντίθετα πράγματα από αυτά που ζυγίζαμε και σκεφτόμασταν την προηγούμενη μέρα. Ας μη ξεχνάμε ότι λόγω της κίνησης της προοδευμένης Σελήνης βιώνουμε το πέρασμά της από 12 αναιρετικές μοίρες κάθε 28 περίπου χρόνια, περισσότερες από κάθε άλλον πλανήτη. Δεν είναι και λίγο!

Ακολουθώντας το ταξίδι της προοδευμένης Σελήνης μέσα από τα ζώδια, τους οίκους και τις όψεις που σχηματίζει, είναι σαν να έχουμε έναν εξαίρετο οδηγό στο μονοπάτι της εσωτερικής και συναισθηματικής μας ζωής. Περνάμε από το γιν στο γιανγκ, από το κρύο στο ζεστό, όπως η Σελήνη οδηγεί την πλημμυρίδα και την άμπωτη καθώς κινείται πάνω από τους ωκεανούς. Έτσι, προκαλεί πλυμμηρίδες και άμπτωτες στην συναισθηματική μας ζωή κάνοντάς μας άλλοτε περισσότερο πρακτικούς, και εργατικούς όταν για παράδειγμα η Σελήνη περνάει από γήινα ζώδια, άλλοτε περισσότερο οραματιστές, μπερδεμένους ή μέχρι και ανήμπορους όταν περνάει από τους Ιχθείς ή από το 12ο οίκο και άλλοτε μας κάνει να επιθυμούμε νέες επαφές, νέες εμπειρίες, και την εκμάθηση νέων πραγμάτων όταν περνάει από το εφηβικό ζώδιο των Διδύμων.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η σημασία και η συνεισφορά της προοδευμένης Σελήνης στην ωριμότητα και την υπευθυνότητά μας όπως επίσης και στη συναισθηματική μας ανάπτυξη. Η επιστροφή του Κρόνου όπως επίσης και η ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου της προοδευμένης Σελήνης (επιστροφή από πρόοδο) συμβαίνει γύρω στα 28 χρόνια. Η ωριμότητα που έρχεται από τον Κρόνο έχει να κάνει με την επιθυμία μας να επιτύχουμε πράγματα, να αφοσιωθούμε σε έναν σκοπό, και αυτό απαιτεί χρόνο, και υπομονή.

Η συναισθηματική ωριμότητα που έρχεται από τη Σελήνη έχει να κάνει με την ικανότητά μας να προσαρμοζόμαστε στην αλλαγή, και να αντιμετωπίζουμε εποικοδομητικά την πραγματικότητα, την ικανότητά μας να μεγαλώνουμε και να μαθαίνουμε από τις εμπειρίες της ζωής. Η Σελήνη κυβερνά τις ανάγκες μας, την ασφάλεια και την προστασία, και μην έχετε καμία αμφιβολία πως όταν απογοητευόμαστε ή νιώθουμε ότι απειλούμαστε, σε αυτήν ανατρέχουμε. Η προοδευμένη Σελήνη συμβολίζει την συνεχή αναζήτηση να ανήκουμε κάπου, να θυμόμαστε, να ανανεώνουμε. Είναι επίσης ένας συνεχής κύκλος απώλειας και επανεύρεσης των συναισθηματικών μας προσκολλήσεων.

Ο προοδευτικός Σεληνιακός κύκλος χωρίζεται σε τρείς φάσεις οι οποίες συμβολίζονται από την νεαρά κόρη, την μητέρα και την γηραιά.

Έως τα 27 μας χρόνια η Σελήνη απορροφά, καταγράφει, συλλέγει εμπειρίες, αισθάνεται. Κατά τον πρώτο κύκλο η προοδευμένη Σελήνη βιώνει και σχηματίζει το συναισθηματικό κόσμο μας. Είναι μία περίοδος εξερεύνησης και περιπέτειας κατά την οποία σιγά σιγά μαθαίνουμε να απομακρυνόμαστε από τη μητέρα και την οικογένεια. Η συναισθηματική ωριμότητα ολοκληρώνεται με την επιστροφή της στη γενέθλια θέση.

Ο δεύτερος κύκλος της από τα 27 έως τα 54 χρόνια είναι η φάση της ενήλικης ζωής κατά την οποία οι συναισθηματικές και προσωπικές μας προσκολλήσεις διαμορφώνονται. Η δυναμική της ζωής είναι στοχευμένη και δημιουργική. Κυοφορούμε είτε κυριολεκτικά είτε μεταφορικά όντας δημιουργικοί. Έχουμε την ικανότητα να ξεχωρίζουμε αυτό που νιώθουμε εμείς από αυτό που νιώθουν οι άλλοι και αυτό είναι μέρος της συναισθηματικής μας ωριμότητας.

Ο τελευταίος κύκλος από τα 54 έως τα 82 χρόνια συμβολίζει την σοφία που έχει κατακτηθεί, την γηραιά γυναίκα, το κύκνειο άσμα. Έχουμε κατανοήσει αυτά που εκτιμούμε και αξίζουν στη ζωή μας. Η Σελήνη ξεθωριάζει….ο σκοπός έχει ολοκληρωθεί…

Οι δευτερεύουσες πρόοδοι παρέχουν πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο ξεδιπλώνεται η μοναδική προσωπικότητά μας με τον χρόνο. Ο οίκος στον οποίο βρίσκεται η Σελήνη από πρόοδο δείχνει το τομέα εκείνο της ζωής μας στον οποίο επικεντρωνόμαστε περισσότερο σε συναισθηματικό και ψυχικό επίπεδο. Αναγνωρίζουμε και μάλιστα περισσότερο έντονα αλλά ίσως όχι τόσο ξεκάθαρα τις ανάγκες που έχουμε στους εν λόγω τομείς.

Σαφώς η γενέθλια θέση της Σελήνης δείχνει ποιές είναι οι συναισθηματικές μας ανάγκες με την γενικότερη έννοια, αυτές οι ανάγκες μας όμως φαίνεται να μεταπηδούν από οίκο σε οίκο με το ταξίδι της προοδευμένης μας Σεληνης. Ειδικότερα αν γυρίσετε πίσω και εντοπίσετε τις περιόδους εκείνες στις οποίες η Σελήνη περνούσε από γωνιακούς οίκους, θα δείτε ότι ήταν πολύ σημαντικές περίοδοι στη ζωή σας.

Το ζώδιο από το οποίο περιοδεύει δείχνει τη συναισθηματική μας συμπεριφορά και στάση την εκάστοτε περίοδο. Αυτό μπορείτε κάλλιστα να το παρατηρήσετε σε γνωστούς και φίλους που γνωρίζετε χρόνια ή ακόμα και στον ίδιο σας τον εαυτό, διαπιστώνοντας αλλαγές κυρίως στον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν σε συναισθηματικό επίπεδο.

Μία γενέθλια Σελήνη στον Αιγόκερω μπορεί κυριολεκτικά να μεταμορφωθεί όταν μετακομίσει από πρόοδο στον Κριό. Η γενέθλια θέση της Σελήνης σε ζώδιο δείχνει επίσης τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούμε ενστικτωδώς ειδικότερα σε συναισθηματικές και αγχωτικές καταστάσεις.

Αν η Σελήνη κρατάει όλο το βιβλίο της ζωής μας, η προοδευμένη Σελήνη μας κατευθύνει σε εκείνο το κεφάλαιο στο οποίο αποκαλύπτεται και αντανακλάται ο εσωτερικός μας κόσμος εκείνη τη στιγμή.

Μία από τις λειτουργίες της προοδευμένης Σελήνης στην προγνωστική αστρολογία είναι αυτή του χρονοδείκτη γεγονότων δεδομένου ότι οι όψεις που σχηματίζει με γενέθλιους πλανήτες διαρκούν το πολύ 2 μήνες. Η ανοχή που δίνεται στις όψεις αυτές είναι 1,5 μοίρα.

Κατά την περίοδο που η Σελήνη σχηματίζει κάποια όψη από πρόοδο με κάποιον γενέθλιο πλανήτη, βλέπουμε να τονίζεται η φύση και η ενέργεια του συγκεκριμένου πλανήτη και η ικανότητά του να λειτουργεί και να μορφοποιεί συγκεκριμένους τομείς της ζωής μας φανερώνεται μπροστά μας.

Οι αρμονικές όψεις σημειοδοτούν περιόδους στις οποίες νιώθουμε άνετα με τους τομείς εκείνους της ζωής μας που η Σελήνη επηρεάζει.

Οι δύσκολες όψεις σημειοδοτούν εποχές κατά τις οποίες νιώθουμε ότι οι αντιδράσεις μας δεν ευδοκιμούν και δεν πετυχαίνουμε αυτά που επιθυμούμε στους εν λόγω τομείς.

Πηγές – Αναφορές
  • Astrology on the Web: Moon
  • The Progressed Chart
  • CYCLES OF THE PROGRESSED MOON – Astrology – tribe.net
  • Predictive Astrology 1 by Celeste Teal (c)1997
  • COSMIC INTELLIGENCE AGENCY – Zone 4 – The progressed Moon, Traditional, Classical Astrology, The roots of Astrology

    Μαρία Ευαγγελίδου

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments