0 0 votes
Article Rating

Κοιτάζοντας με μια πρώτη ματιά ένα ωροσκόπιο, διακρίνουμε ως βασικά του στοιχεία την κυκλική του μορφή και την διαίρεσή του σε 12 ίσα τμήματα που αποτελούν τους 12 οίκους (σπίτια) του ωροσκοπίου. Ένα ωροσκόπιο αποτυπώνει φωτογραφικά τις θέσεις των ουρανίων σωμάτων με επίκεντρο την γη, σαν μια φωτογραφία του ουράνιου θόλου που παίρνεται την συγκεκριμένη στιγμή της γέννησης ενός ατόμου και από την συγκεκριμμένη θέση γέννησής του.

Η συνεχής και βαθιά παρατήρηση της δομής ενός ωροσκοπίου και οι σχέσεις που δημιουργούνται στις αποστάσεις των πλανητών μεταξύ τους μπορεί να μας αποκαλύψουν και πολλά μυστικά για την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα του συγκεκριμένου ατόμου, αλλά και να μας θέσουν κάποια βαθύτερα ερωτήματα και προβληματισμούς σχετικά με την Συμπαντική μας τοποθέτηση και την μεταφυσική μας αποστολή. Το ωροσκόπιο αποτυπώνει στατικά τις θέσεις των πλανητών στον ουράνιο θόλο και τις σχέσεις τους με τα διάφορα προσωπικά στοιχεία του ατομικού ωροσκοπίου, αλλά όμως ένα ωροσκόπιο δεν είναι ούτε επίπεδο ούτε δυσδιάστατο.

Από την στιγμή της γέννησής του ένα άτομο αρχίζει να διαμορφώνει σταδιακά μια προσωπικότητα με βάση την αντιληπτική του ικανότητα και τις εμπειρίες που αποκομίζει και διαχειρίζεται από τα διάφορα καθημερινά γεγονότα στην ζωή του. Το ωροσκόπιο, από εκείνη την στιγμή, αρχίζει και λειτουργεί εξελικτικά σαν ένα ρολόι, μόνο που οι διάφοροι πλανήτες και τα προσωπικά του σημεία κινούνται με διαφορετικές ταχύτητες, διαμορφώνοντας συνεχώς καινούργιες σχέσεις μεταξύ τους, που άλλοτε είναι αρμονικές και άλλοτε δυσαρμονικές.

Την κίνηση αυτή μπορούμε να την διαχωρίσουμε σε εξωτερική (την κίνηση δηλαδή των εξωτερικών διελαυνόντων πλανητών) και σε εσωτερική (την προοδευτική κίνηση-ωρίμανση των γενέθλιων πλανητών), που την αποκαλούμε με την αστρολογική ορολογία σαν προοδευμένο ωροσκόπιο.

Στην 2η περίπτωση μάς ενδιαφέρει περισσότερο σαν κύκλος ζωής η κίνηση της προοδευμένης Σελήνης. Η προοδευμένη Σελήνη απεικονίζει την θέση της Σελήνης σε φάση προόδου. Πρόοδος ενός πλανήτη είναι η θέση του, αν θεωρήσουμε τον ένα χρόνο ζωής μας σαν μια ουράνια μέρα. Με λίγα λόγια, εφ’ όσον η Σελήνη διανύει σε μια μέρα μια απόσταση 12-13 μοιρών περίπου στον ουράνιο θόλο, η προοδευμένη θέση της σε ένα έτος θα είναι 12-13 μοίρες. Εφ’ όσον ο ζωδιακός κύκλος έχει 360 μοίρες, η προοδευμένη Σελήνη θα ολοκληρώσει αυτόν τον κύκλο σε 28 χρόνια, όσες μέρες δηλαδή κάνει για να ολοκληρώσει μια πλήρη περιστροφή του ζωδιακού σε πραγματικό χρόνο.

Οι Διελαύνοντες Πλανήτες και οι Κύκλοι Ζωής

Οι εξωτερικοί πλανήτες είναι όλοι εκείνοι που έχουν αποτυπωθεί στο γενέθλιο ωροσκόπιο και από την στιγμή της γέννησής μας και μετά καταγράφουμε την συνεχιζόμενη κίνησή τους και τις συνεχείς όψεις που πραγματοποιούν με τις συγκεκριμμένες πλέον θέσεις των γενέθλιων πλανητών. Κάθε πλανήτης κινείται σε διάφορες αποστάσεις πέριξ του Ηλίου, διαμορφώνοντας περιοδικούς κύκλους σε διαφορετικούς χρόνους. Ο Δίας ολοκληρώνει την περιστροφή του σε 12 χρόνια, ο Κρόνος σε 28, ο Ουρανός σε 84, ο Ποσειδώνας σε 160 περίπου και ο Πλούτωνας σε 250 χρόνια περίπου. Κάθε ολοκλήρωση του κύκλου ενός πλανήτη θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί έναν κύκλο ζωής στα θέματα που αυτός ο συγκεκριμένος πλανήτης επηρεάζει. Ο κάθε πλανήτης στην κυκλική αυτή διαδρομή του, θα περάσει από όλους τους 12 οίκους του ωροσκοπίου μας και θα επαναλάβει αυτό το πέρασμά του στον επόμενο κύκλο. Στην διάρκεια της διέλευσής του από κάθε οίκο επηρεάζει, ανάλογα με την φύση του, τον τομέα της ζωής μας που αυτός ο οίκος αντιπροσωπεύει.

Προφανώς μέσα από την διέλευσή του αυτή, ο καθένας μας πρέπει να συλλεξει κάποια δεδομένα και να τα αποτυπώσει στην μνήμη και τον ψυχισμό του, προωθώντας έτσι την εξελικτική του διαδικασία και πρόοδο. Και προφανώς, κάθε επανάληψη ενός κύκλου σκοπό έχει να αποτυπώσει στον ψυχισμό μας κάποια συγκεκριμμένα ερεθίσματα, ποιοτικώς διαφορετικά, ανάλογα με την ηλικία και τον βαθμό ωρίμανσής μας. Με λίγα λόγια, θα μπορούσαμε να φανταστούμε την εξελικτική μας πορεία σαν μια ελικοειδή ανελισσόμενη σπείρα. Σημαντικά συμπεράσματα θα μπορούσαμε να αποκομίσουμε από την επεξεργασία και αποτύπωση αυτών των διελεύσεων σε σχέση με τις γενέθλιες θέσεις-εκκινήσεις του κάθε πλανήτη και να επισημάνουμε κάποιες χαρακτηριστικές ηλικίες-σταθμούς στην ζωή μας, όπου η εξελικτική μας διαδικασία περνάει σε ένα άλλο επίπεδο.

Παραδείγματα: Κρόνος & Ουρανός

  • Ο Κρόνος π.χ. που ολοκληρώνει έναν κύκλο σε 28 χρόνια, περνώντας από όλους τους οίκους του ωροσκοπίου μας, σχηματίζει χαρακτηριστικές όψεις με την γενέθλια θέση του κάθε 7 χρόνια. Η εφταετία είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό χρονικό μέγεθος στην εξέλιξη του ωροσκοπίου μας καθώς, όπως θα σημειώσουμε και παρακάτω, συμπίπτει και με σταθμούς που σχηματίζονται και από άλλους κύκλους.
  • Ο Ουρανός π.χ. ολοκληρώνει τον κύκλο του στα 84 χρόνια, όσα περίπου είναι η ζωή ενός μέσου ανθρώπου, ενώ χαρακτηριστικά αλλάζει ζώδιο κάθε 7 χρόνια. Κάθε 7 χρόνια λοιπόν, συμπίπτουν κάποιες βασικές όψεις στο ωροσκόπιό μας, ενώ η αλλαγή ζωδίου του Ουρανού αλλάζει ταυτόχρονα και τον τρόπο που πρέπει να αντιδράσουμε στις αλλαγές που διαμορφώνονται στην ζωή μας. Παράλληλα, η 7ετία είναι ένα χρονικό μέγεθος που σημειώνεται και από τις όψεις που πραγματοποιεί η προοδευμένη μας Σελήνη, κάτι που θα αναλύσουμε παρακάτω, και σηματοδοτεί έτσι μια έντονη διαδικασία ωρίμανσης της προσωπικότητάς μας. Οι ηλικίες που δέχονται τις πιο έντονες πιέσεις στην εξελικτική μας διαδικασία είναι τα 21 και περισσότερο τα 42 μας χρόνια. Ενώ πολύ χαρακτηριστικές ηλικίες που διαμορφώνουν εσωτερικές αλλαγές είναι τα 14, τα 28 και τελικά τα 56 μας χρόνια.

Ας δούμε όμως γιατί είναι χαρακτηριστικές αυτές οι ηλικίες και τι σημαίνουν στην διαμόρφωση της προσωπικότητάς μας:

14 ετών: Στα 14, ο Κρόνος έρχεται σε αντίθεση με την γενέθλια θέση του, ενώ η προοδ. Σελήνη σε αντίθεση και αυτή με την γενέθλια θέση της. Ο Ουρανός πραγματοποιεί όψη εξαγώνου με την γενέθλια θέση του. Σε αυτήν την ηλικία ερχόμαστε σε πρώτη σύγκρουση με τις γενέθλιες δομές μας, ενώ ο Ουρανός δημιουργεί τα πρώτα σκιρτήματα αναζήτησης και αλλαγής στις συνήθειες και απαιτήσεις μας.

21 ετών: Στα 21, ο Κρόνος έρχεται σε δυσαρμονική όψη τετραγώνου με την γενέθλια θέση του, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με την προοδ. Σελήνη. Ο Ουρανός πραγματοποιεί έντονα δυσαρμονική όψη τετραγώνου με την γενέθλια θέση του. Μια δύσκολη στροφή στην ζωή μας πραγματοποιείται τότε, καθώς αναγκαζόμαστε να αντιμετωπίσουμε κάποιες αλλαγές που δεν είναι συμβατές με τις ιδιαίτερότητες της προσωπικότητάς μας, ενώ παράλληλα οι απαιτήσεις της περιόδου εκείνης δεν συντονίζονται αρμονικά με την ψυχοσύνθεσή μας και τις δικές μας προσωπικές μας δομές.

28 ετών: Στα 28, μια πολύ χαρακτηριστική ηλικία, θα μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε σαν ηλικία «ενηλικίωσης» και πρώτης πρακτικά ωρίμανσής μας. Είναι η χρονική στιγμή που ο Κρόνος και η προοδ. Σελήνη μας επιστρέφουν στην γενέθλια θέση μας, ολοκληρώνοντας έτσι τον πρώτο κύκλο «εκπαίδευσής» μας σε αυτήν την ζωή. Η συνειδητοποίηση κάποιων καταστάσεων μας κάνει τώρα πιο υπεύθυνους και η αίσθηση της ολοκλήρωσης δίνει μια ώθηση στην αυτοπεποίθησή μας. Παράλληλα ο Ουρανός δημιουργεί αρμονική όψη τριγώνου με την γενέθλια θέση του, δίνοντάς μας την δυνατότητα να κάνουμε με επιτυχία τα πρώτα άλματα στην ζωή μας. Ένας νέος κύκλος ζωής αρχίζει τότε.

42 ετών: Τα 42 είναι η πιο κρίσιμη ηλικία μας, καθώς Κρόνος, Ουρανός και η προοδ. Σελήνη έρχονται ταυτόχρονα σε αντίθεση με τις γενέθλιες θέσεις τους. Τότε συντελούνται οι μεγάλες ανατροπές στην ζωή μας. Είτε αυτές πραγματοποιούνται αναγκαστικά από εξωτερικά γεγονότα, είτε έρχονται σαν φυσικό επακόλουθο μιας έντονης εσωτερικής μας παρόρμησης για αλλαγή. Είναι ακόμα πολύ πιθανόν ο Πλούτωνας και Ποσειδώνας να σχηματίζουν δυσαρμονικές θέσεις τετραγώνου στις γενέθλιες θέσεις τους, οπότε τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο περίπλοκα και δύσκολα στις διαδικασίες τους.

56 ετών: Στα 56 έχουμε πάλι την 2η επιστροφή των Κρόνου και προοδ. Σελήνης στις γενέθλιες θέσεις τους, ενώ ο Ουρανός σχηματίζει την αρμονική όψη τριγώνου με την γενέθλια θέση του.
Εδώ τα πράγματα δείχνουν να έχουν πολλές ομοιότητες με την ηλικία των 28, με την διαφορά ότι τώρα θα παίξει σημαντικό ρόλο η δυνατότητα του καθένα μας να ακολουθήσει σωστά την εξελικτική του διαδικασία, που τον φέρνει έτσι στο 3ο και τελευταίο στάδιο της ζωής του.

Ο Κρόνος είναι ο μεγάλος δάσκαλος του ζωδιακού. Ο ρόλος του είναι να μας μαθαίνει τους κανόνες της επίγειας ζωής μας σε κάθε τομέα της ζωής μας, και αυτός ο ρόλος του επαναλαμβάνεται μετά από 28 χρόνια, όταν θα έχει επιστρέψει στην γενέθλια θέση του.
Θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε ότι στην διάρκεια μιας φυσιολογικής σε χρονική διάρκεια ζωής μας, ο Κρόνος θα ολοκληρώσει 3 κύκλους του. Το ίδιο θα πραγματοποιήσει και η προοδευμένη Σελήνη μας, που κινείται αστρολογικά με την ίδια σχεδόν ταχύτητα του Κρόνου.

Οι 3 αυτοί κύκλοι του Κρόνου και της προοδευμένης Σελήνης, διαμορφώνουν τα 3 εξελικτικά μας επίπεδα που θα πρέπει να ολοκληρώσουμε στην διάρκεια της ζωής μας. Και τούτο γιατί, ενώ ο Κρόνος μεταφέρει τα εξωτερικά γεγονότα σαν επιρροές σε πρακτικό επίπεδο στην ζωή μας, η Σελήνη καταδεικνύει την ψυχική μας συμπεριφορά και αντίδραση απέναντι στα εξωτερικά γεγονότα. Ετσι λοιπόν, η ταυτόχρονη παρουσία και επιρροή του Κρόνου, με τον δικό μας εσωτερικό τρόπο αντίδρασης στην διαδικασία της είσπραξης αυτών των γεγονότων, διαμορφώνει την προσωπική μας ωρίμαση σε εξωτερικό και εσωτερικό επίπεδο στην διάρκεια της ζωής μας.

 

Μπαφαλούκος Μελέτης

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments