0 0 votes
Article Rating

Τι είναι κληρονομική αστρολογία;
Η κληρονομική αστρολογία είναι ένας κλάδος της αστρολογίας που ενώ έχει ξεκινήσει από το 1950 μόλις την τελευταία δεκαετία άρχισε να προσεγγίζει το ενδιαφέρον του κόσμου και των αστρολόγων. Αν μπορούσαμε να δώσουμε έναν ορισμό η Κληρονομική αστρολογία είναι η μελέτη ενός αστρολογικού χάρτη ή συνόλου χαρτών με σκοπό την ανάλυση και την μελέτη μιας οικογένειας με σκοπό την εξερεύνηση των στοιχείων που κληρονομούνται (θετικών ή αρνητικών) ανά γενεές.


Σε προηγούμενο άρθρο είχαμε αναφερθεί σχετικά με την κληρονομική αστρολογία (βλ Κληρονομικότητα στην αστρολογία) σε ένα απλό επίπεδο αναφοράς σχετικά με τα στοιχεία και τις ποιότητες και πως μας δείχνουν κάποια στοιχεία γύρω από το οικογενειακό περιβάλλον ενός ανθρώπου. Είχαμε ξεκινήσει με την πρόταση «κανένας άνθρωπος δεν είναι απομονωμένο νησί» του John Donne θέλοντας να ξεκαθαρίσουμε ότι η μελέτη μόνο του ατομικού χάρτη του ατόμου δεν είναι αρκετή και πως λόγω της φύσης της ανθρώπινης κοινωνίας θα πρέπει να εξετάσουμε πιο λεπτομερώς και άλλους χάρτες.

Η δύναμη των υδάτινων οίκων

Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε τους υδάτινους οίκους και τι μπορούν να μας αποκαλύψουν γύρω από ένα πρόσωπο. Το βασικό είναι να μπορέσουμε να εξετάσουμε τους οίκους όχι με βάση την εγωκεντρικότητα που διακρίνει την αστρολογία τον τελευταίο αιώνα (Ferman 2001) αλλά να μπορέσουμε να δούμε πώς αυτός ο χάρτης μπορεί να μας δώσει πληροφορίες για το παρελθόν του ατόμου και της οικογένειας στην οποία ανήκει. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μία γέφυρα μεταξύ του ατόμου και της οικογένειας του. Αλλά όχι μόνο της οικογένειας του αλλά και να έχουμε και αρκετά στοιχεία για τις γενιές που πέρασαν.

Οι Υδάτινοι οίκοι συνήθως έχουν μία πολύ πιο σύνθετη λειτουργία στο χάρτη πέρα από το σπίτι, τη σεξουαλικότητα και το υποσυνείδητο που όλοι οι αστρολόγοι θεωρούν ότι αντιπροσωπεύονται από τον 4ο – 8ο και 12ο σπίτι αντίστοιχα. Ο Dane Rudhyar στο Βιβλίο του «New mansions for New men” 1971 μας έδωσε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε περισσότερο τους οίκους. Σε αυτό το κείμενο ο συγγραφέας αναφέρει στη σχέση του 4ου οίκου μεταξύ της σύνδεσης σώματος και «ψυχής» ενώ στον 8ο αναφέρει ότι ο 8ος οίκος είναι το επίπεδο όπου ο θάνατος με τον έρωτα γίνονται ένα επίσης αφήνει αρκετά στοιχεία γύρω από τα στάδια της “ψυχής” και την εξέλιξη της μέσα στο χρόνο συνδέοντας στο φιλοσοφικό του πλαίσιο την έννοια την θυσίας κατά τον χριστιανικό δόγμα. Τέλος στον 12ο οίκο είδε το ημιτελές και την τελειότητα μαζί. Τον γάμο του παρελθόντος με το μέλλον και τη σύνδεση τους στο παρόν.

Το 2004 ο Robert P Blaschke αναφέρεται στον 4ο οίκο σαν μία πύλη που δείχνει συνδέσεις με την οικογένεια ενώ τον 12ο τον είδε σαν μία πηγή πλούσιων πληροφοριών για το παρελθόν μεταξύ δύο ατόμων. Σύμφωνα με τους Καρμικούς αστρολόγους γενικότερα οι υδάτινοι οίκοι είναι πηγή πληροφοριών για την προηγούμενη ζωή του. Η διαφορά με την άποψη της κληρονομικής αστρολογίας είναι ότι όλα αυτά τα στοιχεία που αναφέρουμε δεν είναι σε σχέση με μία προηγούμενη ζωή του ατόμου αλλά στοιχεία προηγουμένων γενεών που μεταβιβάζονται μέσω της κυτταρικής μνήμης έτσι όπως την ανέλυσε ο Ρουμάνος Κοινωνικός Ψυχολόγος Μοσκοβίτσι.

Είτε με τον ένα η τον άλλο τρόπο οι υδάτινοι οίκοι μας βοηθούν στο να μπορέσουμε να καταλάβουμε το παρελθόν του ατόμου είτε από την παιδική ηλικία η την πριν την γεννησή του οικογενειακή κατάσταση. Ταυτόχρονα όμως μέσω του 12ου οίκου μας δίνονται πολλές πληροφορίες γύρω από τις μελλοντικές προοπτικές του ατόμου. Ο 12ος φαίνεται ότι έχει κάτι από το παρελθόν και από το μέλλον του ατόμου. Είναι η σήραγγα που μας βοηθά στο να καταλάβουμε την εξέλιξη της ζωής. Γιατί ο 12οσ είναι πίσω από τον ωροσκόπο αλλά είναι και στο τέλος του ταξιδιού του ατόμου.

Οι Υδάτινοι Οίκοι προς τον Ωροσκόπο

Αν παρατηρήσουμε πιο σωστά ο 1ος οίκος είναι συνήθως σε όψη τετραγώνου σε φάση αύξησης με τον 4ο, χιαστί με τον 8ο σε φάση μείωσης και μισού εξαγώνου με τον 12ο πάλι σε φάση μείωσης. Όπως παρατηρούμε και στις τρεις περιπτώσεις έχουμε όψεις που είναι δύσκολες και χρειάζονται ιδιαίτερο χειρισμό. Το τετράγωνο πάντα απαιτεί μία ένταση η οποία και είναι λογικό να γίνει για να μπορέσει το άτομο να αναπτυχθεί και να κόψει τον ομφάλιο λώρο από το σπίτι του. Με την χιαστί γίνεται μία αναπροσαρμογή του ατόμου και στο μισό εξάγωνο Τέλος με το μισό εξάγωνο χρειάζεται μία ανάπτυξη από ένα σημείο σε ένα άλλο, μία εξέλιξη που μπορεί να είναι για κάτι καλό ή κακό.

Η Γιώτα Καλογερά στο βιβλίο της Η επιρροή των όψεων αναφέρει ότι το τετράγωνο σε φάση αύξησης «είναι η δημιουργική απορρόφηση των εμπειριών μας και μετέπειτα συνεχίζει πως μας βοηθά να καταλάβουμε τις βασικές αιτίες που ευθύνονται για την υποσυνείδητη ωριμότητα η ανωριμότητα μας. Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω πως ο 4ος οίκος είναι το σημείο που μπορούμε να καταλάβουμε εάν κατάφερε η οικογένεια σε ένα μεγάλο βαθμό να δημιουργήσει σωστά θεμέλια για τις επόμενες γενεές.

Η φάση μείωσης της χιαστί πάλι από την ίδια συγγραφέα αναφέρει ότι παρεμποδίζει τη συσσώρευση επιπρόσθετων ευθυνών είτε σε προσωπικό είτε σε συλλογικό επίπεδο. Συνεχίζοντας αναφέρει ότι η ψυχική υγεία είναι άμεσα συνδεδεμένη με αυτή την όψη καθώς και για την κατανόηση του εαυτού μας. Πάλι θα ήθελα να συμπληρώσω από την πλευρά της κληρονομικής αστρολογίας ότι δείχνει πολλές φορές το κρυμμένο. Αυτό που δεν μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα. Δείχνει το καταπιεσμένο σε μία οικογένεια και επίσης τις κρυφές της αμαρτίες και ανάγκες. Είναι το σημείο θανάτου της οικογενείας και το σημείο αναγέννησης της, για αυτό και έχω παρατηρήσει ότι οι άνθρωποι που έχουν πλανήτες στον οικογενειακό χάρτη στον 8ο οίκο είναι και τα άτομα που θα φέρουν και τις μεγαλύτερες κρίσεις έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει σε ένα μεγάλο βαθμό μία κάθαρση η μεταμόρφωση.

Τέλος για το ημιεξάγωνο σε φάση μείωσης για ακόμη μία φορά η Κα Καλογερά αναφέρεται ότι «μας δειγείρει να εκδηλώσουμε τα αδρανή αποθέματα ενέργειας που είναι αποθηκευμένα στα βάθη της ψυχής μας». Αυτή η πρόταση είναι πολύ σημαντική καθώς μας αποκαλύπτει ότι σε ένα μεγάλο βαθμό ο 12ος έχει σαν σκοπό την ανακάλυψη του βαθύτερου εαυτού μας και την αποκάλυψη ενεργειών που προσπαθούμε ή να καταπνίξουμε ή μας έχουν βοηθήσει να καταπνίξουμε.

Μέσα από διάφορους χάρτες που έχω παρατηρήσει αυτή η όψη άρα και η σχέση του 12ου με τον 1ο υποδηλώνει εκτός από τις οικογενειακές μας καταβολές και επιρροές την δυναμική και επιρροή του συλλογικού ασυνείδητου. Έτσι ιδιαίτερα τα άτομα που έχουν τις λεγόμενες όψεις γενεών ( όπως η πολύ γνωστή όψη εξαγώνου μεταξύ Πλούτωνα – Ποσειδώνα τον αιώνα που πέρασε) σχετιζόμενες με τον 12ο οίκο είτε από κυβέρνηση είτε από οίκο συνήθως παράγουν συμπεριφορές πολύ σημαντικές σε σχέση με το κοινωνικό σύνολο. Με αυτό τον τρόπο πιστεύω πως ο 12ος συσχετίζεται περισσότερο με τη θυσία για το κοινωνικό σύνολο και όχι την προσωπική θυσία μέσω της αγάπης που φαίνεται στον 8ο. Στον 12ο οίκο μπορεί να μην υπάρχει καν η αίσθηση της προσωπικής μας θέλησης ενώ στον 8ο υπάρχει πάντα μία εσωτερική ορμή που μας σπρώχνει σε κάποια επίπεδα έκφρασης. Το ζήτημα είναι ότι και οι τρεις υδάτινοι οίκοι είναι σημεία έντονης μεταμόρφωσης και εσωτερικής διαπραγμάτευσης.

Ο 12ος Οίκος: – Η έξοδος και η είσοδος της ζωής

Ησχέση 12ου – 1ου είναι πολύ σημαντική όπως και σε κάθε οίκο που είναι δίπλα σε κάποιον άλλο. Η σχέση μεταξύ του 12ου με τον 1ο αλλά και του 1ου με τον 2ο είναι πολύ σημαντική αν και δεν θα την αναλύσουμε σε αυτό το άρθρο. Όπως βλέπουμε στο σχήμα 1 το παρελθόν χωρίζεται σε δύο κατηγορίες στις επιρροές και αποφάσεις που είχαμε στο παρελθόν οι οποίες σε συνδυασμό παράγουν κάποια γεγονότα τα οποία και αυτά με τις σειρά τους θα οδηγήσουν σε νέες αποφάσεις και επιρροές που θα συμβούν στο μέλλον.

Παρόλα αυτά ο 12ος μπορεί να σημαίνει τις επιρροές του παρελθόντος στη ζωή μας μελλοντικά περισσότερο συνδέεται με τις προσωπικές μας κινήσεις γιατί βρίσκεται στο τέλος του ζωδιακού κύκλου. Με αυτό τον τρόπο ουσιαστικά ο 1ος που παλιότερα σήμαινε τις κινήσεις μας που είχαμε κάνει πια στο μέλλον θα δείξει τις μελλοντικές επιρροές. Το Κόκκινο σημείο στο σχήμα δεν είναι άλλο από το παρόν το σημείο της χρονοδίνης στο οποίο ανάλογα με την δική μας ελεύθερη βούληση μπορούμε να πάρουμε κάποιες επιλογές.

Για την κληρονομική αστρολογία ο άνθρωπος ούτε είναι 100% δέσμιος της μοίρας ούτε βέβαια και 100% ελεύθερος. Σύμφωνα με την κληρονομική αστρολογία αλλά και τις μοντέρνες μελέτες ιδιαίτερα της κοινωνικής ψυχολογίας ο άνθρωπος είναι ελεύθερος σε ένα ποσοστό αλλά έχει πάρει αρκετά στοιχεία από το παρελθόν και θα επηρεαστεί σε αρκετά γεγονότα επίσης σε αρκετό βαθμό στο μέλλον του.

Όπως είπαμε και παραπάνω κάθε οίκος έχει το δικό του σκοπό και λειτουργία ο 12ος έχει σαν σκοπό το να μπορέσουμε να εξελιχθούμε και να μεταμορφωθούμε μέσα από δικές μας κινήσεις του παρελθόντος και εξωτερικές επιρροές που θα μας διαμορφώσουν. (σχήμα 1)
Με αυτό τον τρόπο σε ένα σύνθετο χάρτη της πυρηνικής για παράδειγμα οικογένειας ο 12ος δείχνει το κοινό της παρελθόν τη θέση της στο κόσμο και πως ο κόσμος την επηρέασε και πως την οδήγησε σε αυτό που είναι τώρα. Όλα τα σπουδαία πρόσωπα που έπαιξαν κάποιον ρόλο στην κοινωνία μέσα από το οικογενειακό παρελθόν φαίνονται. Επίσης στον 12ο οίκο θα φανούν τα δάνεια και οι πληγές του παρελθόντος.

Πέρα από τον σύνθετο χάρτη θα πρέπει να κοιτάξουμε και κάτι άλλο. Παίρνουμε το χάρτη του συμβουλευόμενου και κοιτάμε τον 12ο οίκο του σε σχέση με τους χάρτες τις οικογένειας που αναλύουμε στους οίκους των άλλων ατόμων που θα δούμε θα καταλάβουμε με ποιο τρόπο αυτό το άτομο επηρεάστηκε από τα άλλα άτομα και τι έχει στο ασυνείδητο του μέσα από την οικογενειακή κληρονομιά. Εδώ επίσης θα δούμε και τους ρόλους που η κοινωνία θα περάσει στο άτομο μέσα από την οικογένεια και αν θα καταφέρει να τους εκπληρώσει.

Ο 8ος ΟΙΚΟΣ – Η αλλαγή της πορείας της ζωής

Ο8ος οίκος επίσης είναι πολύ σημαντικός για να καταλάβουμε το προφιλ μιας οικογένειας. Ποιοι είναι οι κρυφοί φόβοι της; Που βρίσκονται τα μυστικά της που είναι κρίσιμα ακόμη και για την ύπαρξη της; Τι έγινε στις προηγούμενες φορές που η οικογένεια βρισκόταν σε κρίση; Πως αντιμετωπίζει τις υποσυνείδητες αλλαγές και αν υπάρχει κάτι σκοτεινό στο παρελθόν. Έχει τις δυνατότητες να ανανεωθεί μετά από ένα πλήγμα;

Ο 8ος οίκος στο σύνθετο χάρτη μεταξύ των ατόμων που απαρτίζουν μία οικογένεια είναι καθοριστικής σημασίας για να δούμε ποιο άτομο είναι αυτό που θα φέρει τον «θάνατο¨ στην οικογένεια και θα την ανανεώσει. Είναι σημαντικός γιατί μέσα από αυτόν τα άτομα καταφέρνουν να φτάσουν στη λύτρωση. Αν έχει η οικογένεια έναν προβληματικό 8ο οίκο πολύ δύσκολα θα μπορέσει να επιβιώσει.

Το άτομο που έχει πολλούς πλανήτες στον 8ο οίκο του σύνθετου της οικογένειας θα έχει σχεδόν σίγουρα και τη δυσκολότερη μοίρα από τα άτομα που την απαρτίζουν καθώς πάντα είτε παίρνει το ρόλο του μαύρου πρόβατου είτε είναι αυτοκαταστροφικό και φτάνει την οικογένεια στα άκρα της. Είναι το άτομο που θα φέρει το σκάνδαλο αλλά και την λύτρωση. Επίσης το άτομο που ο 8ος οίκος του φέρει πολλούς από τους πλανήτες του σύνθετου είναι αυτός που θα μαζέψει τα κομμάτια της οικογένειας αλλά και κάποιες φορές για κάποιο λόγο αυτός που φεύγει και πρώτος και προκαλεί τον πόνο και την θλίψη στο σπίτι.

Αυτός ο οίκος έχει πολύ μεγάλη σημασία για οτιδήποτε κληρονομικό φέρει η οικογένεια από βιολογική σκοπιά. Πολλές φορές μία άσχημη όψη μεταξύ κυβερνητών 8ου και 6ου σε ένα σύνθετο χάρτη μπορεί να σημαίνει μία κληρονομική ασθένεια η αδυναμία.

Ο 4ος ΟΙΚΟΣ – Η ζωή

Ο4ος οίκος είναι η ίδια η οικογένεια είναι ας πούμε ο ωροσκόπος της οικογένειας τα θεμέλια της αλλά και το τέλος της. Η όλη εξέλιξη της ως ένα βαθμό. Εδώ θα δούμε τα πρωταρχικά προβλήματα ενός οικογενειακού προφίλ. Θα φτάσουμε πολύ βαθιά στις ρίζες της οικογένειας και θα μπορέσουμε να φτάσουμε στην ίδια την ύπαρξη της οικογένειας. Μέσα από τον 4ο οίκο θα μπορούσαμε να βρούμε την ύβρι του Οιδιπόδειου η κάποιου άλλου σκοτεινού σημείο της οικογένειας. Εδώ επίσης θα δούμε ποια άτομα θα παίξουν πρωταρχικό ρόλο στην εξέλιξη της οικογένειας. Εδώ θα δούμε την εκάστοτε κεφαλή αυτής, τα σωστά της και τα λάθη της.

Ποιες θα είναι οι επιλογές των αρχηγών αυτής της οικογένειας και που θα οδηγήσουν. Ένας καλός 4ος δείχνει ότι θα υπάρξει η ασφάλεια για να μπορέσει η οικογένεια να συνεχίσει και να εξελιχθεί. Ένας άσχημο 4ος αποκαλύπτει ότι η οικογένεια έχει φθαρεί σε τόσο μεγάλο βαθμό που αρχίζει να αποσυντίθεται άρα και να διαλύεται σαν έννοια. Κάτι τέτοιο μπορεί να σημαίνει σε οικογένειες για παράδειγμα δεν αφήνουν απογόνους.

Πριν περίπου 8 μήνες υπήρξα μάρτυρας μιας τέτοιας κατάστασης όταν γνώρισα μία γυναίκα στα 45 χρόνια της όπου είναι και η τελευταία που έχει μείνει από την οικογένεια της μιας και ο αδερφός της έχει ήδη πεθάνει σε μικρή ηλικία και η ίδια δεν είχε την δυνατότητα να κάνει παιδιά λόγος για τον οποίο και την χώρισε ο άνδρας της. Αυτό βέβαια μπορεί να φανεί στον χάρτη της ίδιας της γυναίκας αλλά και από την πλευρά της κληρονομικής αστρολογίας είναι πολύ ενδιαφέρον αν δούμε την όλη πορεία της οικογένειας της.

Στον σύνθετο πάντως χάρτη της οικογένειας της υπήρχε μία σύνδεση Κρόνου με Αφροδίτη στον 4ο και αυτό σε τετράγωνο με τον Δία κυβερνήτη του 5ου οίκου του σύνθετου. Στο μέλλον αφότου έχουν προχωρήσει λίγο οι γνώσεις μας μέσα από τα δοκίμια θα μπούμε και στο επίπεδο της πρακτικής πάνω στους χάρτες. Με λίγα λόγια ο 4ος οίκος είναι απλά η θέληση για ζωή μιας οικογένειας και η δυνατότητα της να περάσει στο επόμενο επίπεδο.

Κάποιοι αστρολόγοι χρησιμοποιούν τους κληρονομικούς χάρτες σε παιδιά που έζησαν με θετούς γονείς για να καταλάβουν αν είναι γενετικό αποτέλεσμα της οικογένειας ( κανονικά δεν θα πρέπει να είναι) ή συγκρίνουν διάφορες οικογένειες για να μπορέσουν να καταλάβουν πως φαίνεται η κληρονομική συγγένεια με οικογενειακά σύνολα. Οπωσδήποτε οι οποιεσδήποτε έρευνες είναι ακόμη στην αρχή τους μιας και στο παρελθόν πολύ δύσκολα είχαμε ακριβείς ακόμη και ημερομηνίες για γονείς οι παππούδες και γιαγιάδες οπότε και δεν μπορούσε να αναπτυχθεί η έρευνα.

Σύνολο παραγόντων που επηρεάζουν το άτομο.

Ποιο είδος σύνθετου χάρτη θα πρέπει να χρησιμοποιήσω;

Πολλοί αστρολόγοι έχουν ερώτημα σχετικά με το ποιο είδος σύνθετου χάρτη θα πρέπει να χρησιμοποιούν για να μπορέσουν να κάνουν ακριβείς τοποθετήσεις στον κληρονομικό χάρτη.
Για όσους δεν γνωρίζουν υπάρχουν δύο βασικά είδη σύνθετων χαρτών.
Ο 1ος χάρτης είναι με τη μέθοδο μεσοδιαστημάτων μεταξύ των πλανητών. Αυτό σημαίνει ότι βρίσκουμε τα μεσοδιαστήματα των χαρτών της οικογενείας και κοιτάμε το αποτέλεσμα το οποίο παράγει πλανητικές όψεις οι οποίες είναι αφύσικες.
Αφύσικες όψεις ονομάζουμε αυτές που δεν αναπαράγονται σε ένα πραγματικό χάρτη. Σε ένα σύνθετο μεσοδιαστημάτων για παράδειγμα μπορεί να δούμε τον Ήλιο σε αντίθεση με την Αφροδίτη. Αυτό για μερικούς αστρολόγους σημαίνει ότι εφόσον είναι ενάντια στην αρμονία της πλανητικής εικόνας του ηλιακού συστήματος μας εφόσον δηλαδή παραβιάζει την ισορροπία του σύμπαντος δεν γίνεται να είναι και σωστός. Από την άλλη πλευρά άλλοι αστρολόγοι θεωρούν ότι ακριβώς αυτές οι αφύσικες όψεις είναι που αποκαλύπτουν πάρα πολλά για ιδιαίτερες περιστάσεις μεταξύ των ατόμων επίσης ο σύνθετος χάρτης τέτοιας μορφής σύμφωνα με τον Noel Tyl είναι μία προσπάθεια να καταλάβουμε τον άνθρωπο με απλά μαθηματικά και διαιρέσεις.

Ο άλλος τρόπος είναι ουσιαστικά σαν να κοιτάμε το μεσοδιάστημα στο χρόνο. Με λίγα λόγια ψάχνουμε να βρούμε τον μέσο όρο η τη μέση χρονική στιγμή μεταξύ των ημερομηνιών των ατόμων. Εδώ για τους αστρολόγους της άλλης πλευράς αυτός ο τρόπος σκέψης είναι παράλογος γιατί για αυτούς δεν παύει να είναι τίποτα άλλο από μία τυχαία ημερομηνία λόγω κάποιων τυχαίων ημερομηνιών που έχουν τα άτομα.

Για τον 2ο τρόπο η αλήθεια είναι ότι για να είναι πιστευτή πρέπει να υπάρξει ταυτόχρονα ένα μεταφυσικό πιστεύω γιατί για τα άτομα της 2ης κατηγορίας η στιγμή που έρχεται ένα άτομο στη γη δεν είναι τυχαία αλλά επιλογή της ψυχής.

O Robert P Blaschke βρήκε μία μέση λύση στο θέμα αυτό. Σύμφωνα με τον αστρολόγο ο πρώτος χάρτης είναι ουσιαστικά το εσωτερικό δυναμικό μεταξύ κάποιων ανθρώπων ενώ ο δεύτερος τρόπος είναι η επιρροή των εξωτερικών συνθηκών ανάμεσα στα πρόσωπα.

Μέσα από τη δική μου έρευνα θα συμφωνήσω στην ερμηνεία του 1ου σύνθετου τρόπου αλλά θα διαφωνήσω στην ερμηνεία τους 2ου σύνθετου. Ο 2ος τρόπος πιστεύω ότι σχετίζεται περισσότερο με την εξέλιξη των ατόμων που απαρτίζουν το σύνθετο χάρτη. Βλέπω τον σύνθετο σαν ένα οδηγό της πορείας από τη στιγμή του παλαιότερου ατόμου που έχει γεννηθεί μέχρι και σήμερα.
Παρόλα αυτά και εδώ χωράει πολύ έρευνα και θέλει περισσότερη σκέψη από όλους μας οπότε και δεν μπορούμε προς το παρόν να βγάλουμε συμπεράσματα με απόλυτη σιγουριά.

Βιβλιογραφία & Άρθρα

 • Liz Greene : The astrology of fate
 • Liz Greene and Howard Sasportas: The luminaries
 • Michel Gauquelin: Planetary Heredity
 • Barry Cowger & Martha Christy: Reconstructing the Real You
 • Alexander Ruperty : Cycles of Becoming
 • Gywn Turner: Astrology and its secrets
 • Erin Sallivan: The astrology of family dynamics
 • Betty Landsted: Astrological insights into personality
 • Maritha Pottenger & Zibborah Pottenger – Dobyns : Healing the Mother – Daughter Problems
 • John Townley: Composite Charts
 • Noel Tyl: Synthesis and Counseling in Astrology
 • Robert P Blaschke: Astrology a language of life
 • Dane Rudhyar: New Mansions for New Men
 • Howard Sasportal: The houses
 • Bil Tierney: Dynamics of Aspect analysis
 • Γιώτα Καλογερά: Η επιρροή των όψεων
 • Χρήστος Άρχος: Κληρονομική Αστρολογία
 • Bryan Kolb: Fundamentals of Human Neuropsychology
 • Dante Cicchetti & Donald Cohen: Developmental Psychopathology
 • Kerry Lang: The behavioral genetic of psychopathology
 • Gale Encyclopedia of Psychology
 • Harold Baillie & Timothy Casey: Is human nature obsolete?
 • K.T Strongman: The psychology of emotion
 • Introduction to Social Psychology
 • Bernstein: Psychology
 • Tyler Burge: Individualism and psychology
 • John Cleese and Robin Skynner: Families and how to survive them
 • Salvadore Minuchin: Families and family therapy
 • Theodore Zeldin: An intimate history of humanity
 • Encyclopedia of Sociology ( Mcmilan)
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments