0 0 votes
Article Rating

Στο άρθρο που ακολουθεί γίνεται μία προσπάθεια κωδικοποίησης των κυριότερων ενδείξεων συνάντησης σε ένα ωριαίο χάρτη όπου το ερώτημα είναι αν θα συναντηθούμε.

Πρόκειται για ένα θέμα που έχει εξεταστεί κι από άλλα άρθρα στο site, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μία κωδικοποίηση των ενδείξεων. Η κωδικοποίηση αυτή έγινε με βάση τις σημειώσεις του 2ου διεθνούς αστρολογικού συνεδρίου σπουδαστών και τη διάλεξη της Deborah Houlding. Η Deborah Houlding, υπεύθυνη του πολύ γνωστού αστρολογικού χώρου skyscript και μαθήτρια της Olivia Barkley που αναβίωσε την Ωριαία Αστρολογία τη δεκαετία του ’80, έχει ασχοληθεί εκτενώς με την ωριαία αστρολογία και εξέδωσε το περιοδικό Traditional Astrologer (18 τεύχη). Επίσης έχει ιδρύσει αστρολογική σχολή προσανατολισμένη στην Ωριαία Αστρολογία.

Γενικές απόψεις περί Ωριαίας Αστρολογίας

Προτού μπούμε στην εξέταση του συγκεκριμένου ερωτήματος θα πρέπει να κάνουμε κάποιες παραδοχές για τους κανόνες που θα τηρήσουμε στην ανάγνωση του χάρτη. Οι κανόνες είναι οι απόψεις της Houlding σε σχέση με κάποια θέματα που διχάζουν το χώρο της ωριαίας αστρολογίας. Ασχέτως αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε είναι απαραίτητο να θέσουμε αυτό το πλαίσιο.

Σύμφωνα με τη Houlding λοιπόν η ωριαία αστρολογία σήμερα είναι κυρίως προσανατολισμένη στους οίκους. Μοίρες, απλανείς, κλπ, δε χρησιμοποιούνται τόσο όσο σε παλαιότερες εποχές. Μία επαρκής γνώση χρήσης των οίκων και των κυβερνητών αρκεί για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα χωρίς να καταφεύγουμε σε άλλες συνθήκες.

Ένα ζήτημα που διχάζει την κοινότητα που ασκεί την ωριαία αστρολογία είναι το αν πρέπει να εκλαμβάνονται ως κυβερνήτες οι εξωκρόνιοι πλανήτες ή όχι. Η απάντηση μας εδώ είναι οι εξωκρόνιοι πλανήτες δε χρειάζεται σώνει και καλά να χρησιμοποιηθούν ως κυβερνήτες. Δεδομένου ότι η ωριαία συνιστά σύντομη πρόβλεψη εννιά στις δέκα φορές, οι εξωκρόνιοι πλανήτες είναι πρακτικά ακίνητοι αυτό το διάστημα. Επομένως δεν έχει νόημα να τους εξετάζουμε ως κυβερνήτες. Αντίθετα εξετάζουμε κανονικά τις όψεις που κάνουν άλλοι πλανήτες με αυτούς ή την απλή θέση τους σε οίκο.

Σημειοδότες

Ένα άλλο ζήτημα που μας απασχολεί στα ερωτήματα σχέσεων είναι η επιλογή των σημειοδοτών (significators). Οι σημειοδότες είναι αυτοί που δείχνουν στο χάρτη αυτόν που ρωτάει και το πρόσωπο που τον /την ενδιαφέρει. Ποιοι μπορεί να είναι αυτοί σε ερώτημα που αφορά σχέση; Ο πρώτος οίκος, ο κυβερνήτης του κι η Σελήνη όπως σε όλα τα ερωτήματα της ωριαίας, αλλά και πλανήτες στον 1ο οίκο ή πλανήτες κοντά στην ακμή του 1ου οίκου (έως 5 μοίρες) μπορεί να σηματοδοτούν τον ερωτώντα.

Αντιστοίχως ο Άλλος (μία καλή σχέση για τη Houlding είναι σαν ένας καλός καυγάς) είναι ο 7ος οίκος ή ο κυβερνήτης του ή πλανήτες στον 7ο ή πλανήτες κοντά στην ακμή του 7ου (έως 5 μοίρες).

Εκτός των παραπάνω είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν και άλλοι σηματοδότες, εάν ταιριάζουν στα χαρακτηριστικά τους με τον ερωτώντα. Για παράδειγμα εάν ο ερωτών είναι μία όμορφη κοπέλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η Αφροδίτη. Εάν δεν είναι, η Αφροδίτη μπορεί να είναι “η άλλη γυναίκα”.

Άλλο παράδειγμα είναι η Σελήνη. Δείχνει συνήθως τη σύζυγο. Με την ίδια λογική ο Άρης δείχνει ένα νεαρό άνδρα, ο Ήλιος ένα άνδρα με σιγουριά κι ο Κρόνος μία “πατρική φιγούρα”.

Ανάλογα με το ποιοι είναι οι σηματοδότες οι όψεις όψεις με τους παραπάνω πλανήτες μπορεί να δείχνουν συνάντηση ή κάποιου είδους σχέση με νεαρή γυναίκα, νεαρό άνδρα, σύζυγο, πατέρα, κλπ.

Κάποιοι πλανήτες όμως έχουν και άλλοι σημασία. Ο Άρης και μία όψη σηματοδότη με αυτόν ή μία θέση σε οίκο ενδιαφέροντος μπορεί να σημαίνει και καυγάδες. Παρομοίως ο Ουρανός χωρισμό, ο Ποσειδώνας προδοσία κι ο Πλούτωνας εμμονή.

Μερικά συνηθισμένα ερωτήματα

Πολύ σύνηθες είναι να ρωτάνε οι σπουδαστές κάτι από τα παρακάτω:

Τι σημαίνει η παρουσία του κυβερνήτη του 1ου οίκου στον 7ο; Μερικοί λένε ότι σημαίνει ότι ο σύντροφος νοιάζεται ακόμα. Κατά τη Houlding αυτό δεν ισχύει. Αντίθετα, δείχνει ότι ο ερωτών νοιάζεται για το σύντροφο. Από την άλλη, αν ο κυβερνήτης του 7ου είναι στον 1ο τότε είναι που ισχύει ότι ο σύντροφος νοιάζεται (το πώς νοιάζεται είναι θέμα του πλανήτη) για τον ερωτώντα.

Όταν υπάρχουν περισσότεροι πλανήτες που βρίσκονται σε ένα οίκο ενδιαφέροντος, ποιος είναι ο πιο σημαντικός; Συνήθως αυτός που είναι πιο κοντά στην ακμή του.

Τι ρόλο παίζουν πλανήτες που δεν κάνουν όψεις αλλά αφορούν τον οίκο ενδιαφέροντος; Δείχνουν συνήθως τον περαστικό (wanderer), ίσως κάποιο άγνωστο σε ένα μπαρ που είναι θρυαλλίδα για ένα καυγά.

Πώς υποδεικνύεται η επιστροφή (θα επιστρέψει σε μένα; ) Ένας συνήθης τρόπος είναι μέσω κάποιου ανάδρομου πλανήτη που συγκλίνει επιστρέφοντας σε όψη.

Τι υποδεικνύουν οι ανοχές των όψεων; Μικρές ανοχές υποδηλώνουν άμεσα γεγονότα. Μεγάλες ανοχές υποδηλώνουν γεγονότα που θα έρθουν αργότερα.
Έχοντας κάνει την εισαγωγή και τον ορισμό των σηματοδοτών, ας δούμε τώρα τις κυριότερες ενδείξεις επιτυχούς κατάληξης ενός ερωτήματος αισθηματικής φύσης:

Ενδείξεις επιτυχούς κατάληξης αισθηματικής σχέσης

  • 1. Θετική όψη των κυβερνητών 1ου και 7ου οίκου.
  • 2. Πιθανή “μεσολάβηση” τρίτου προσώπου μέσω όψεων των κυβερνητών με τρίτο θετικό πλανήτη (ή αρνητικό).
  • 3. Γενικά αν έχουμε στο χάρτη μία θετική όψη Ήλιου με Σελήνη ή Αφροδίτη – ανεξαρτήτως αν είναι κυβερνήτες, αυτό υποδηλώνει ότι η ερώτηση γίνεται με αγάπη και γενικά υπάρχει θετικό κλίμα μεταξύ “αρσενικού” και “θηλυκού” στο χάρτη.
  • 4. Συγκλίνουσες όψεις σηματοδοτών με Ουρανό, Άρη, Πλούτωνα, Ποσειδώνα όπως είπαμε και πιο πάνω ή παρουσία αυτών σε οίκο ενδιαφέροντος δείχνουν τα προβλήματα που είπαμε πιο πάνω
  • 5. Πλανήτες με τίτλους υποδηλώνουν πρόσωπα ή συμπεριφορές γενικά ανεξάρτητες και αξιοπρεπείς. Αντίθετα πλανήτες χωρίς τίτλους δείχνουν γενικά κάποιου είδους εξάρτηση. Ο πλανήτης θα πρέπει να υποστηριχθεί από όψεις για να λειτουργήσει.
  • 6. Όταν οι σηματοδότες κάνουν κάποια όψη μεταξύ τους ή με τρίτο πρόσωπο, ο γρήγορος πλανήτης (και το πρόσωπο που αυτός συμβολίζει) είναι συνήθως αυτός που κάνει την κίνηση προσέγγισης.
  • 7. Εκτός από όψεις μεταξύ των σηματοδοτών σημείο επαφής μπορεί να είναι και όψεις του σηματοδότη του ενός με την ακμή του οίκου του άλλου. Το ίδιο και για τρίτα πρόσωπα.
  • 8. Η αμοιβαία υποδοχή δεν είναι ακριβώς σύνοδος ή θετική όψη. Είναι κυρίως αμοιβαίος σεβασμός, αναγνώριση της διαφορετικότητας, κλπ. Επομένως είναι θετική όταν έχουμε δύσκολες όψεις των σηματοδοτών γιατί δείχνει ότι τουλάχιστον υπάρχει ένα “επίπεδο” στην αναμέτρηση και ενδεχομένως να ξεπεραστούν τελικά τα προβλήματα
  • 9. Δεν αρκεί μία ένδειξη ενδιαφέροντος από τον ερωτώντα για να έχει θετική κατάληξη ένα αισθηματικό ερώτημα. Πρέπει να υπάρχει και ανάλογη ένδειξη ενδιαφέροντος από τον “Άλλο”.
  • 10. Αν δεν υπάρχει καμία επαφή μεταξύ των σηματοδοτών δεν έχουμε σχέση. Επίσης επαφή ενόψει επικείμενης αναδρομής του ενός σηματοδότη μπορεί να έχει κι αυτή έννοια ότι τελικά δε θα πραγματοποιηθεί

Καταλήγοντας να δούμε κι ένα παράδειγμα κατάληξης σε αποτέλεσμα. Το ερώτημα είναι αν ο άλλος θα αφήσει τη γυναίκα του για τη γυναίκα που κάνει το ερώτημα.

Στο χάρτη βλέπουμε σαν ωροσκόπο τον Καρκίνο. Σηματοδότης του ερωτώντα λοιπόν είναι η Σελήνη. Ο έβδομος οίκος είναι ο οίκος του είναι στον Αιγόκερω. Κυβερνήτης του ο Κρόνος, που είναι και ο δείκτης του «άλλου». Κρόνος και Σελήνη προέρχονται από όψη αντίθεσης, άρα φαίνεται να υπήρξε κάποια μορφή συνάντησης, όμως η Σελήνη αποκλίνει από την όψη, αφήνοντας πίσω της τον Κρόνο. Αυτό σημαίνει ότι η γυναίκα που κάνει το ερώτημα μάλλον θα αφήσει πίσω της τον άντρα.

Γενικότερη ανάλυση του ωριαίου χάρτη

Ενδιαφέρον σε ένα ωριαίο χάρτη πέρα από την απάντηση του συγκεκριμένου ερωτήματος έχει γενικότερα η αντιστοίχιση προσώπων και καταστάσεων «της στιγμής» σε αστρολογικά σύμβολα. Συνήθης πρακτική ενός αστρολόγου που εξετάζει ένα ερώτημα για το αν θα ξανασμίξει κάποιος με τον άνθρωπο του είναι, αφού εξετάσει το γενέθλιο, τις όψεις, διελεύσεις και προοδευτικά να δει στο τέλος και το ωροσκόπιο «της στιγμής», προσπαθώντας να δει τι κάνει ο άνθρωπος αυτός «τώρα».

Έτσι στη συγκεκριμένη περίπτωση και στο χάρτη που κοιτάζουμε, το πρόσωπο που ρωτάει έχει το δείκτη του στην Παρθένο και στον 4ο οίκο. Μιλώντας συμβολικά δείχνει να είναι σε μία κατάσταση που ρωτάει γιατί, ψάχνει τις λεπτομέρειες και είναι σε απομόνωση από τους άλλους (πιθανόν στο σπίτι της) μετά από κάποιο καυγά και κάποιο χωρισμό (έχει φύγει από σύνοδο με Άρη και αντίθεση με Κρόνο). Ο Άρης στον 4ο δείχνει γενικότερα μία ψυχική αναστάτωση.

Από την άλλη ο «άλλος» είναι ο 7ος οίκος και στον δικό του παράγωγο 4ο (το 10ο της γυναίκας που ρωτάει) έχει τον Κρόνο στους Ιχθύς. Ο Κρόνος στο δικό του 4ο δείχνει επίσης προβλήματα στο σπίτι (είναι παντρεμένος κι ίσως έχει προκύψει θέμα στην οικογένεια, ίσως και λόγω της εξωσυζυγικής σχέσης).

Το ενδιαφέρον είναι ότι και για τη γυναίκα που ρωτάει και για τον άντρα ο «άλλος» είναι στο 10ο οίκο, επομένως και οι δύο πήγαιναν για επίσημη σχέση. Από την άλλη βέβαια ο άνδρας έχει στον δικό του 12ο παράγωγο, την Αφροδίτη, που δείχνει ότι υπάρχει ενδεχομένως μία άλλη γυναίκα και μάλιστα μία κρυφή σχέση. Είναι αυτή η γυναίκα που μας ρωτάει; Ή πρόκειται για κάποιο καινούριο πρόσωπο; Και αυτή πάντως προέρχεται από ένα τετράγωνο με τον Κρόνο, από το οποίο αποκλίνει.

Σε κάθε περίπτωση στην ωριαία αστρολογία για να οριστικοποιήσουμε τους δείκτες είναι καλό να ρωτάμε αν ο δείκτης και το ζώδιο ταιριάζει στο συγκεκριμένο πρόσωπο για το οποίο μιλάμε. Ο «άλλος» είναι πράγματι τύπος Κρόνου; Τυπικός, οικογενειάρχης, εργασιομανής, κλπ; Μία Αφροδίτη στον Τοξότη ποια μπορεί να είναι; Κάποια «πεταλουδίτσα»; Μία φίλη; Μία γυναίκα με περιπετειώδη ζωή; Είναι η γυναίκα που μας ρωτάει τέτοιος άνθρωπος; Αν όχι, ποιος είναι; Η γυναίκα του ερωτώντα; Υπάρχει τέταρτο πρόσωπο;

Τέλος καμιά φορά έχουμε και ενδείξεις απάντησης από άλλα σημεία. Στα ερωτικά του άνδρα, δηλαδή στον δικό του 5ο παράγωγο, βλέπουμε για παράδειγμα ότι ο Νότιος Δεσμός δείχνει προβλήματα και χρέη, ενώ σε αυτόν της γυναίκας ο Βόρειος Δεσμός δείχνει ότι έχει μόνο να περιμένει πράγματα από αυτόν τον τομέα. Και μόνο αυτές οι ενδείξεις μπορεί να δείχνουν ότι ο άνδρας μάλλον θα δώσει αγάπη εκεί που έχει υποχρέωση, ενώ η γυναίκα θα προχωρήσει σε κάτι καινούριο.

 

Βασίλης Παπαδολιάς

Πηγή: Αστρολογία για όλους

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments