0 0 votes
Article Rating

Ο Ωροσκόπος, δηλαδή η ακμή του 1ου μας οίκου, είναι το τρίτο σημαντικό σημείο του ωροσκοπίου μετά τον Ήλιο και τη Σελήνη. Το πρώτο πράγμα που θα σας ζητηθεί από έναν αστρολόγο ή ένα αστρολογικό πρόγραμμα…

 όταν θελήσετε να υπολογίσετε έναν αστρολογικό χάρτη, πέρα από την ημερομηνία, είναι η ακριβής ώρα γέννησης και ο τόπος. Αυτές οι πληροφορίες είναι πολύ σημαντικές για τον σωστό υπολογισμό του Ωροσκόπου ή αλλιώς ανατέλλοντος ή ανερχόμενου ζωδίου.

Ο Ωροσκόπος (Ascendant), o 1ος Οίκος, είναι από τους τέσσερις κυρίους άξονες του αστρολογικού χάρτη. Ακριβώς απέναντι, ο 7ος οίκος, είναι η Δύση (Descendant), ο 10ος το Μεσουράνημα (Μidheaven) και ο 4ος οίκος το Ναδίρ (Imum Coeli).

Η ακριβής μοίρα του ζωδίου που ανατέλλει κατά την στιγμή της γέννησης, προσδιορίζει τον ωροσκόπο μας, σηματοδοτεί την ακμή του πρώτου οίκου, και είναι το εφαλτήριο για τον υπολογισμό των υπόλοιπων οίκου του ζωδιακού. Όποιο σύστημα υπολογισμού οίκων κι αν χρησιμοποιήσουμε, ο ωροσκόπος παραμένει ο ίδιος. Να επισημάνουμε πως οι ακμές των οίκων δεν συμπίπτουν απαραίτητα με τη μοίρα της ακμής του ζωδίου που ανατέλλει, ούτε ξεκινάνε απο την μηδενική κάθε ζωδίου, εφόσον η γέννηση μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, άρα η ακμή του πρώτου οίκου τοποθετείται σε οποιαδήποτε μοίρα, οποιοδήποτε ζωδίου.

Ο Ωροσκόπος είναι πολύ σημαντικός για την Αστρολογία, καθώς η επιρροή του χαρακτηρίζει το άτομο για όλη του τη ζωή. Το ζώδιο που ανατέλλει όταν γεννιέται ένα παιδί, εντυπώνει πάνω του τις ιδιότητες του. Ιδιότητες που θα επιζητούν να εκφραστούν σ όλη του την ζωή. Ο Ωροσκόπος παρομοιάζεται με ένα παράθυρο μέσα από το οποίο κοιτάζει κάθε άνθρωπος τον κόσμο. Αντιπροσωπεύει την πρώτη ανάσα του νεογέννητου. Στην περίπτωση των πρόωρων ή καθυστερημένων γεννήσεων ισχύει το ίδιο πράγμα. Ο Ωροσκόπος και κατά συνέπεια ολόκληρος ο αστρολογικός χάρτης διαμορφώνεται σύμφωνα με την πραγματική στιγμή της γέννησης και όχι με την αναμενόμενη.

Τι ακριβώς όμως δείχνει ο Ωροσκόπος και ποια σημασία έχει για εμάς;

Το ζώδιο το οποίο ανατέλλει κατά την γέννησή μας, κυβερνά την εξωτερική συμπεριφορά μας. Αυτή που δείχνουμε στους άλλους, σε προσωπικές, παρά σε επαγγελματικές σχέσεις. Επηρεάζει τα φυσικά χαρακτηριστικά, την εξωτερική εμφάνιση. Αντιπροσωπεύει την εικόνα μας όπως την παρουσιάζουμε στους άλλους και όπως αυτοί την αντιλαμβάνονται ως πρώτη εντύπωση από εμάς. Μοιάζει δηλαδή σαν ένα προσωπείο το οποίο φέρουμε σε όλη μας τη ζωή, παρόλο που αυτό δεν είναι τόσο επιφανειακό όσο φαίνεται. Δείχνει τους φυσικούς και προσωπικούς αμυντικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούμε, για να προσαρμοστούμε στο περιβάλλον μας. Δείχνει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα γεγονότα που συμβαίνουν, την πλευρά του εαυτού μας που παρουσιάζουμε όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε καλή εντύπωση και τον τρόπο που πλησιάζουμε τους άλλους.

Αποκαλύπτει αν είμαστε διστακτικοί ή ενθουσιώδεις, τον τρόπο με τον οποίο ξεκινάμε νέα προγράμματα, τις νέες καταστάσεις στη ζωή μας, τη συμπεριφορά μας σε νέες εμπειρίες που αποκτώνται μέσω των αισθήσεών μας. Δεδομένου ότι αντιπροσωπεύει τη στιγμή της γέννησης, μπορούμε να επεκτείνουμε την ερμηνεία του και σε ότι αφορά τα νέα στάδια της ζωής και πως θα τα προσεγγίσουμε ως εμπειρία. Επομένως το ανατέλλον ζώδιο είναι σημαντικό και επειδή περιγράφει την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον μας. Ο Ωροσκόπος επιδρά επίσης στη δύναμη και τη ζωτικότητά μας, δείχνει την φυσική μας κατάσταση, φανερώνει προβλήματα υγείας καθώς και τις μορφές ασθενειών που πιθανώς θα βιώσουμε, τις ιδιομορφίες μας, τις φυσικές μας κλίσεις.

Ο πλανήτης που κυβερνά το ζώδιο του ωροσκόπου μας, παίζει ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση της επίδρασής του. Υπάρχει μία ειδική σύνδεση μεταξύ των δύο οίκων, του ωροσκόπου και αυτού στον οποίο βρίσκεται ο κυβερνήτης του ζωδίου του ωροσκόπου. Κατά κάποιον τρόπο η σημασία του οίκου αυτού, επιδρά πάνω στην λειτουργία της έκφρασης του ωροσκόπου. Τη θέση του κυβερνώντα πλανήτη όμως, μπορεί να θεωρηθεί πως παίρνει ο πλανήτης (αν υπάρχει) που βρίσκεται μέσα στον πρώτο οίκο, ο οποίος μπορεί να είναι ισχυρότερος από τον κυβερνήτη του ζωδίου του ωροσκόπου. Ο πλανήτης που βρίσκεται στον ωροσκόπο, είναι ενδεικτικός για θέματα υγείας ή κάποιας ιδιομορφίας στην εμφάνιση. Σημαντικό ρόλο επίσης διαδραματίζει κάθε πλανήτης που βρίσκεται σε απόσταση 8 μοιρών από την ακμή του ωροσκόπου, ο οποίος χρωματίζει σύμφωνα με την φύση του, την ερμηνεία του ωροσκόπου.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την φύση των ζωδίων, ώστε να αντιληφθούμε πως βλέπει τον κόσμο εκείνος που γεννιέται με ωροσκόπο το οποιοδήποτε Ζώδιο. Όπως είδαμε, το ζώδιο που βρίσκεται στον ωροσκόπο μας, επιδρά πάνω στην εμφάνιση, αλλά και στον χαρακτήρα μας. Παράλληλα όμως πρέπει να εξετάζουμε και όλους τους υπόλοιπους επιδρώντες παράγοντες, όπως την θέση του κυβερνήτη του ωροσκόπου, ανατέλλοντες πλανήτες και σε μικρότερο βαθμό τις όψεις. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πλανήτης μέσα στον πρώτο οίκο, τα θέματα του Ωροσκόπου επηρεάζονται, σχετίζονται, ή εξαρτώνται από τον οίκο στον οποίο βρίσκεται ο κυβερνήτης του Ωροσκόπου. Όλες οι παραπάνω επιδράσεις, μακροπρόθεσμα θα μας βοηθήσουν να αντιληφθούμε τους λόγους για τους οποίους υιοθετούμε κάποιες εξωτερικές συμπεριφορές και να αντιληφθούμε τις ιδιαιτερότητές μας σε θέματα εξωτερικής εμφάνισης, ασθενειών και ιδιομορφιών.

Κατά την διάρκεια της εξέλιξης της ζωής μας, κάποια στιγμή θα αντιληφθούμε πως μπορεί να «εργαζόμαστε» μέσω του κυβερνήτη του Ωροσκόπου και στη συνέχεια με τον ανατέλλοντα πλανήτη –όταν υπάρχει. Εργαζόμενος κάποιος με τον ωροσκόπο του, μπορεί να ξεπεράσει ελαττώματα και τάσεις που δεν τον ικανοποιούν. Όσο μεγαλώνουμε και ωριμάζουμε, τόσο πιο πολύ αρχίζουμε και μοιάζουμε στο ζώδιο του Ωροσκόπου μας κι όχι του Ήλιου. Όσο πιο αληθινοί είμαστε, τόσο περισσότερο εναρμονισμένοι είμαστε με τον Ωροσκόπο μας. Ένας κατακτημένος και συνειδητοποιημένος Ωροσκόπος είναι στοιχείο ισορροπίας και αρμονίας. Είναι τόσο σημαντικός, που μπορούμε να θεωρήσουμε ότι μεταμορφώνεται σε Ήλιο. Βέβαια όλα αυτά δεν είναι δυνατόν να γίνουν συνειδητά στα πρώτα χρόνια της ζωής μας. Σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται μία ολόκληρη ζωή πριν κατορθώσει κανείς να ολοκληρωθεί μέσω της επιρροής που δεχόμαστε την στιγμή της γέννησης και να καταφέρει να εκφράσει τον εαυτό του πλήρως.

Πλανήτες στον Ωροσκόπο

Ήλιος στον Πρώτο Οίκο

Αναζητάτε την προσοχή και να είστε πάντα στο επίκεντρο των γεγονότων. Έχετε μία θετική άποψη ζωής. Φαίνεσθε αξιοπρεπής, είστε ειλικρινής, αποπνέετε μια αίσθηση υπερηφάνειας και ανωτερότητας και ξεχωρίζετε από το πλήθος. Οι άνθρωποι ελκύονται από την ζωτικότητα, τον ενθουσιασμό και την λαμπερή προσωπικότητά σας. Συναναστρέφεστε με άτομα που κατέχουν υψηλές θέσεις και θα αποκτήσετε τιμές στη ζωή σας. Θα πρέπει να προσέχετε την υπερκόπωση από την πολύ δουλειά.

Σελήνη στον Πρώτο Οίκο

Ευμετάβλητοι, ευαίσθητοι και με μια διαισθητική προσέγγιση για όλα. Είστε φιλόδοξοι, με δημιουργικό μυαλό. Αποκτάτε δημοτικότητα, αλλά μπορεί να σας αναμείξουν σε σκάνδαλα. Θα αποκτήσετε φήμη εξ αιτίας της προσωπικής σας αξίας και ικανότητας. Ως χαρακτήρας όμως είστε ασταθείς. Θα πρέπει να προσέχετε αυτούς που προσπαθούν να σας επιβληθούν. Θα πρέπει επίσης, να προσέχετε ασθένειες που προέρχονται από την ευαίσθητη φύση σας.

Ερμής στον Πρώτο Οίκο

Πάντα ομιλητικοί, επικοινωνιακοί και υπερκινητικοί. Πάντα θέλετε να μιλάτε (ιδιαίτερα για τον εαυτό σας), να γράφετε κάτι και να βρίσκεστε παντού. Είστε οξυδερκείς, εύστροφοι, αλλά θα πρέπει να προσέχετε να μην γίνεστε σαρκαστικοί και να μην είστε αδιάκριτοι. Οι άνθρωποι ελκύονται από την ξέγνοιαστη συμπεριφορά σας. Πολλές φορές αδυνατείτε να συγκεντρωθείτε. Εξαιρετικά ευπροσάρμοστοι, ευμετάβλητοι και κάπως ευσυγκίνητοι, αλλάζετε συχνά γνώμη. Διαθέτετε εμπορικές ικανότητες και σας αρέσουν τα ταξίδια. Μπορεί να παρουσιάσετε ευαισθησία εξαιτίας της υπερβολικής διανοητικής δραστηριότητας.

Αφροδίτη στον Πρώτο Οίκο

Καλλιτεχνική φύση, γοητευτικοί και με έντονο μαγνητισμό. Κάτι πάνω σας ελκύει ιδιαίτερα τους άλλους και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προσωπικότητά σας για να πετύχετε ό,τι θέλετε. Υπάρχει μία τάση οκνηρίας και εθισμού στις απολαύσεις και σας είναι πολύ δύσκολο να δράσετε μόνοι. Αναζητάτε την πολυτέλεια και την καλοπέραση, προτιμάτε να γοητεύετε από το να μάχεστε. Είστε ευσυγκίνητοι, καλαίσθητοι και επιδιώκετε την αρμονία στις σχέσεις σας. Θα πρέπει να προσέχετε την πρόσληψη βάρους με την πάροδο των χρόνων και γενικά όλες τις καταχρήσεις.

Άρης στον Πρώτο Οίκο

Η δράση είναι το κύριο χαρακτηριστικό σας. Έχετε πολύ ενεργητικότητα, είστε θαρραλέοι, γενναιόδωροι, ειλικρινείς και με έντονο το ένστικτο της επιβίωσης. Θερμόαιμοι και ασυγκράτητοι, σας αρέσει να δίνετε διαταγές. Πρέπει να είστε προσεκτικοί με τους καυγάδες, να περιορίσετε τον εγωισμό σας και να μην ψάχνετε ευκαιρίες να συγκρούεστε με τους άλλους. Δεν ανέχεστε τους περιορισμούς, αγαπάτε πολύ την ελευθερία και την ανεξαρτησία σας. Διαθέτετε γερό οργανισμό, αλλά πρέπει να προσέχετε προβλήματα που έχουν να κάνουν με το κεφάλι, καθώς και τα ατυχήματα, στα οποία είστε επιρρεπείς.

Δίας στον Πρώτο Οίκο

Αισιόδοξοι, τυχεροί, έχετε μια τάση να λέτε το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό σας, ακόμη και προσβλητικό. Αναζητάτε την ευχαρίστηση και την ικανοποίηση. Θα πρέπει να προσέχετε πολύ και να μην στηρίζεστε τόσο πολύ στην τύχη σας, γιατί αυτή κατά καιρούς θα χάνεται και τότε μπορεί να βρεθείτε σε μπελάδες. Έχετε την τάση να μην ακούτε κανέναν άλλο όταν μιλάει. Είστε αισιόδοξοι και δημοφιλείς. Ότι και να σας συμβεί, εσείς πάντα θα στέκεστε στα πόδια σας. Γενικά θεωρείται, πως σας προστατεύουν ανώτερες δυνάμεις. Προσοχή στην πρόσληψη βάρους όσο περνάνε τα χρόνια και γενικά στην διατροφή σας.

Κρόνος στον Πρώτο Οίκο

Φιλόδοξοι και καλά οργανωμένοι, προσεκτικοί αλλά και φοβισμένοι. Νιώθετε συχνά αίσθημα ανεπάρκειας κι αυτό σας εμποδίζει στο να αναπτύξετε την προσωπικότητά σας. Ο καλύτερος τρόπος για να απαλλαγείτε από αυτή την ευαισθησία σας είναι, να είστε απασχολημένοι διαρκώς με έναν στόχο. Η επιτυχία μπορεί να αργήσει, αλλά εξαιτίας της επιμονής, των ικανοτήτων και της ορθής κρίσης σας, κάποια στιγμή θα αποκτήσετε αναγνώριση και εκτίμηση. Δεν χαρακτηρίζεστε για την καλή σας διάθεση και το κέφι σας και μπορεί να φαίνεσθε πολύ σοβαροί. Η παιδική σας ηλικία ενδέχεται να ήταν δύσκολη και να μεγαλώσατε πρόωρα, αλλά αυτό σας έμαθε την στωικότητα.

Ουρανός στον Πρώτο Οίκο

Το λιγότερο που δίνει αυτή η τοποθέτηση, είναι μία έλξη για παράξενα και ασυνήθιστα πράγματα. Διαθέτετε ελεύθερο και εφευρετικό πνεύμα, έχετε την τάση να σοκάρετε τους ανθρώπους με τις πράξεις σας και είστε συνήθως εριστικοί και απότομοι. Η τύχη σας θα δεχτεί πολλά αναπάντεχα σκαμπανεβάσματα και ανατροπές κατά την διάρκεια της ζωής σας, προς το καλό ή το κακό. Είστε άστατο και ανεξάρτητο άτομο. Πρέπει να αναπτύξετε την δύναμη της θέλησης σας για να αντεπεξέλθετε στην νευρική υπερένταση και την ευαισθησία που διαθέτετε.

Ποσειδώνας στον Πρώτο Οίκο

Είστε ευαίσθητο και δεκτικό άτομο, αλλά αυτό έχει ως αποτέλεσμα να στρέφεστε προς μία κατεύθυνση και μετά να βρίσκεστε σε μία άλλη. Διαθέτετε μεγάλη φαντασία, αλλά πρέπει κάπου να οριοθετείτε τα όνειρά σας και να ασχολείστε και λίγο με τα εγκόσμια. Δύσκολα γίνεστε κατανοητοί από τους άλλους. Στη ζωή σας μπορεί να ζήσετε περίεργες αλλά αξιοσημείωτες εμπειρίες. Είστε διαισθητικοί και έχετε κάποιες ψυχικές ικανότητες, αλλά αυτό πρέπει να το προσέχετε. Επίσης πρέπει να επιλέγετε πάντα με ποιους θα συναναστρέφεστε, για να αποφύγετε απογοητεύσεις, καθώς, αφοσιώνεστε συχνά σε λάθος άτομα.

Πλούτωνας στον Πρώτο Οίκο

Δυνατοί και μυστικοπαθείς. Διαθέτετε μαγνητική έλξη και το χάρισμα να ζητήσετε κάτι από οποιονδήποτε και να το έχετε αμέσως. Έχετε περίεργη διαίσθηση για ανθρώπους που γνωρίζετε για πρώτη φορά. Διαθέτετε ωριμότητα και αίσθημα δικαιοσύνης. Η ερωτική σας ικανότητα είναι ενισχυμένη με έντονο sex appeal. Να είστε προσεκτικοί με οτιδήποτε θελήσετε, επειδή θα το λάβετε. Ομως αυτό δεν ειναι απαραίτητα για καλό. Εάν κάποτε πάθετε κάποιο σοβαρό ατύχημα, διαθέτετε την ικανότητα της αναγέννησης. Έχετε μεγάλη δύναμη μέσα σας, διεκδικείτε και προστατεύετε τα κεκτημένα σας. Πρέπει όμως να προσπαθείτε να είστε πιο ανοικτοί, για να μην βρίσκεστε εγκλωβισμένοι σε προκαταλήψεις.

Βόρειος Δεσμός στον Πρώτο Οίκο

Το σύμπαν σας ενθαρρύνει να βάλετε τα δυνατά σας για να προβάλετε την προσωπικότητα σας. Να κερδίζετε αυτά που επιθυμείτε, να φροντίζετε για τα δικά σας συμφέροντα, να ενδιαφέρεστε για την βελτίωση της εικόνας σας, χωρίς επισφαλείς όρους για εσάς σε αυτή τη ζωή.

Μαρία Ψωμά

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments