4.7 3 votes
Article Rating

Είναι εξαιρετικής σημασίας σε ένα προοδευτικό ωροσκόπιο, να εξετάζουμε τους πλανήτες που αλλάζουν πορεία κατά τη διάρκεια της ζωής, (είτε από ανάδρομη σε ορθόδρομη πορεία ή και το αντίστροφο).

Σημαντικό είναι και το σημείο «στάσης» τους, πριν ακολουθήσουν την πορεία τους ,καθώς δίνουν πληθώρα πληροφοριών για την πρόβλεψη και τα γεγονότα που θα χρωματίσουν τη χρονική περίοδο στη ζωή του ατόμου, «στήνοντας» το σκηνικό που θα δράσουν οι πλανητικές διελεύσεις και οι υπόλοιπες προοδευτικές όψεις.

Πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά την κατάσταση του πλανήτη που μας αφορά στο γενέθλιο χάρτη (την οικοθεσία του, τον οίκο που κυβερνά και τις όψεις που πραγματοποιεί μέσα στο χάρτη). Δύσκολα διαχειρίσιμη συνήθως, είναι η ενέργεια πλανητών, που ενώ στο γενέθλιο ωροσκόπιο είναι ορθόδρομοι, κάποια στιγμή ακολουθούν ανάδρομη πορεία στο προοδευτικό. Το άτομο βιώνει μια έντονη απομόνωση και στασιμότητα στον τομέα που κυβερνά ο πλανήτης.

Μπορεί όμως, εάν καταφέρει να εκμεταλλευτεί θετικά τις καταστάσεις, να επιτύχει σε αρκετά ζητήματα ενεργώντας με έναν μοναδικό τρόπο. Βέβαια αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση που ο πλανήτης είναι σε πτώση ή εξορία στον γενέθλιο χάρτη ή είναι ο κυβερνήτης του χάρτη. Στην περίπτωση αυτή η ανάδρομη πορεία φέρνει μια σωρεία προβλημάτων και μπλοκαρισμένων καταστάσεων, χωρίς να αφήνει πολλά περιθώρια θετικής δράσης και εξέλιξης στο άτομο.

Εάν επίσης, ο πλανήτης αυτός είναι σε ανάδρομη πορεία στο γενέθλιο χάρτη (και σε εξορία ή πτώση) και επανέλθει σε ορθόδρομη πορεία στο προοδευτικό, είναι σαν να απελευθερώνει τα αρνητικά του χαρακτηριστικά και επομένως, δεν υπάρχουν συνήθως θετικές εξελίξεις στα θέματα που κυβερνά.

Τεράστια σπουδαιότητα και μονιμότητα στις καταστάσεις που περιγράφει, με διαρκή επίδραση σε όλη τη ζωή του ατόμου, αποκτά ένας πλανήτης που κατά τη γέννηση βρισκόταν σε στάση. Γι’ αυτό και στην ερμηνεία των γεγονότων στη ζωή του ατόμου βρίσκεται πάντοτε παρών. Οι εξωκρόνιοι πλανήτες, όταν βρίσκονται σε στάση έχουν και τη μεγαλύτερη σημασία και η μετέπειτα ορθόδρομη ή ανάδρομη πορεία τους υποδηλώνει σημαντικότατες αλλαγές στη ζωή του ατόμου.

 

Ας εξετάσουμε όμως ξεχωριστά τον κάθε πλανήτη:

Ο Ερμής μπορεί να σημάνει την αλλαγή των ενδιαφερόντων και των δραστηριοτήτων μας προκαλώντας έντονη εσωστρέφεια. Η στάση του πλανήτη, πριν ακολουθήσει την πορεία του, μπορεί να σημάνει την αλλαγή του τόπου διαμονής ή εμπλοκές με τα αδέλφια μας. Εάν υπάρχουν σπουδές ή μελέτη, ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις, καθώς ο τρόπος σκέψης και έκφρασης μας σε κάποιο τομέα παρεμποδίζεται. Εάν η αναδρομή του Ερμή στο προοδευτικό συμβεί πριν την πρώτη επιστροφή του Κρόνου, τότε είναι πολύ πιο δύσκολο για το άτομο να την διαχειριστεί.

Η αναδρομή της Αφροδίτης στο προοδευμένο ωροσκόπιο συνοδεύεται με προβλήματα στις σχέσεις του ατόμου, ανεπάρκεια στις κοινωνικές του επαφές, αισθήματα ανασφάλειας, όσον αφορά την εμφάνιση, δυσκολία στη διαχείριση των συναισθημάτων, που μπορεί να οδηγήσουν σε διατροφικές διαταραχές. Υπάρχει ανάγκη για εξασφάλιση περισσότερων χρημάτων, εφόσον το άτομο αισθάνεται ανικανοποίητο από τις υπάρχουσες συνθήκες στη ζωή του. Εάν η Αφροδίτη, αντιθέτως, ακολουθήσει ορθόδρομη πορεία είναι άκρως ευεργετική κοινωνικά, οικονομικά και σε όλες τις διαπροσωπικές σχέσεις.

Η αναδρομή του Άρη οριοθετεί μια δύσκολη περίοδο, που χρήζει προσοχής, καθώς όλη η ορμή, η δράση και η ανταγωνιστικότητα του Άρη στρέφεται στον ίδιο τον εαυτό μας. Ιδιαίτερα το χρονικό διάστημα που θα βιώσει το άτομο τη «στάση» του πλανήτη, από την ορθοδρομη πορεία στην ανάδρομη, είναι υποχρεωμένο να αντιμετωπίσει τεράστια ψυχικά φορτία αλλά και εξωτερικά γεγονότα, που μπορεί να έχουν να κάνουν με έντονη σωματική και πνευματική προσπάθεια χωρίς άμεσο αποτέλεσμα. Σεξουαλικά προβλήματα, έλλειψη ενεργητικότητας και κατάθλιψη είναι συχνές συνθήκες, που περιγράφουν το χρονικό διάστημα που ο πλανήτης μένει σε στάση, μέχρι το άτομο να βρει διέξοδο σε όλη αυτή την ενέργεια, οργή και ορμητικότητα που στρέφεται εσωτερικά. Εάν αντιθέτως, ο Άρης ακολουθήσει ορθόδρομη πορεία, σηματοδοτεί καινούρια ξεκινήματα, άκρατο ενθουσιασμό και ενεργητικότητα. Απαραίτητο είναι να θυμόμαστε πάντα τις γενέθλιες όψεις του πλανήτη και την τυχόν συμμετοχή του σε κάποιο πλανητικό σχηματισμό, γιατί ο Άρης έχει την ιδιότητα να πυροδοτεί γεγονότα με άμεσο τρόπο.

Ο Δίας στην περίοδο στάσης του, πριν την αναδρομή, μπορεί να ωθήσει το άτομο να διακρίνει και να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες που κάποιος άλλος προσπέρασε ως μη σημαντικές, να δει δυνατότητες μέσα σε δύσκολες καταστάσεις και να μπορέσει να τις χρησιμοποιήσει προς όφελος του. Μπορεί να υπάρξει έντονη αμφισβήτηση του αξιακού συστήματος, του νοήματος της ζωής, που το άτομο είχε σχηματίσει μέχρι εκείνη τη στιγμή, ή ακόμα και της θρησκείας. Δυσκολίες θα υπάρξουν και στην περίπτωση που ο Δίας θα ακολουθήσει ορθόδρομη πορεία και σχηματίζει δύσκολες όψεις στον γενέθλιο χάρτη, καθώς θα υπάρξει τάση για υπερβολή, μεγάλα ρίσκα, αδικαιολόγητη αυτοπεποίθηση και κατασπατάληση χρημάτων. Είναι πολύ χρήσιμο να μπορέσουμε να προειδοποιήσουμε το άτομο, εάν διακρίνουμε τέτοιες καταστάσεις, γιατί ξαφνικά στη ζωή του, ενώ είχε συνηθίσει να αντιμετωπίζει ένα συγκεκριμένο μοτίβο, όλα αλλάζουν χωρίς κάποιο εξωτερικό λόγο και αιτία και έτσι το διάστημα προσαρμογής (στάση πλανήτη) από την μια κατάσταση στην άλλη είναι κρίσιμο.

Ο Κρόνος είναι ο πιο σκληρός όταν εμφανίζεται να αλλάζει πορεία στο προοδευμένο ωροσκόπιο, κυρίως εάν υπάρχουν σκληρές όψεις με του προσωπικούς πλανήτες στο γενέθλιο ωροσκόπιο. Το άτομο πιστεύει πως ο,τι και να κάνει, δεν υπάρχει αποτέλεσμα και όλες του οι δράσεις αποκτούν την αίσθηση του μοιραίου, καθότι νιώθει πως κάθε προσπάθεια πέφτει στο κενό. Υπάρχει περίπτωση, στην περίοδο της στάσης του, να γκρεμίσει πολλές κατακτήσεις του ατόμου, εάν αυτές δεν αποτελούσαν προσωπική επιλογή και δεν επιτεύχθηκαν με προσωπικό κόπο και κόστος. Επίσης, το άτομο γίνεται έντονα επικριτικό με τον εαυτό του, με αποτέλεσμα να αισθάνεται μεγάλη απογοήτευση και ανεπάρκεια.

Και φυσικά ο πιο θεαματικός στην αλλαγή πορείας είναι ο Ουρανός, ο οποίος συνοδεύεται πάντοτε με ηχηρά και ξαφνικά γεγονότα στη ζωή του ατόμου. Υπάρχει ανάγκη για ανεξαρτησία και ελευθερία (που αποκτά μια διαφορετική έννοια με τον Ουρανό), δεν ανέχεται περιορισμούς και ίσως αναπτύξει ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Με δύσκολες γενέθλιες όψεις, μπορεί να σημάνει την επιλογή ενός διαζυγίου, αλλαγή στα σεξουαλικά ενδιαφέροντα, αλλαγή χώρας ή κατοικίας. Γενικά ο Ουρανός όταν ακολουθήσει ορθόδρομη πορεία σε προοδευμένο ωροσκόπιο, αποσταθεροποιεί με σημαντικά γεγονότα ό,τι κυβερνά στον γενέθλιο χάρτη.

Ο Ποσειδώνας στη διαδικασία αναδρομής του μπορεί να προκαλέσει θυματοποίηση, και αποδόμηση της προσωπικότητας, καθώς το άτομο ενώ γνωρίζει φαίνεται να αγνοεί τη φωνή της λογικής. Υποδηλώνει συμμετοχή σε αμφιλεγόμενες καταστάσεις, μέσω των οποίων υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υπάρξει απώλεια χρηματική ή άλλη. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή το χρονικό διάστημα που ο Ποσειδώνας θα μείνει σε στάση μέχρι να αλλάξει πορεία. Έπειτα στην αναδρομή τα γεγονότα δεν είναι απαραίτητα αρνητικά, καθώς υπάρχει η δυνατότητα το άτομο να βλέπει κάτω από την επιφάνεια των γεγονότων αποκαλύπτοντας τα πραγματικά κίνητρα των ανθρώπων, να αναπτύξει καλλιτεχνικές ευαισθησίες και ταλέντα. Πάντοτε πρέπει να ελέγχουμε τι «λέει» ο γενέθλιος χάρτης για να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε τη θετική ή αρνητική χροιά των γεγονότων.

Ο Πλούτωνας μπορεί να προκαλέσει πληθώρα κρίσιμων γεγονότων, ανάλογα με τον χάρτη που εξετάζουμε. Γενικότερα, κυρίως στη στάση πριν την αναδρομή, μπορεί να υπάρξει έντονη αυτοκαταστροφική τάση του ατόμου, με γερές δόσεις εμμονής. Το άτομο δεν εκδηλώνει τις προσωπικές του επιθυμίες, ούτε χρησιμοποιεί τη δύναμή του και έτσι εύκολα πέφτει θύμα «κακοποίησης» συναισθηματικής ή σωματικής από τους άλλους, καθώς αισθάνεται ανήμπορο να υπερασπίσει τον εαυτό του. Αντίθετα, η ορθόδρομη πορεία του Πλούτωνα, μπορεί να απελευθερώσει το άτομο από δυσάρεστες ψυχικές καταστάσεις προκαλώντας του μεγάλη ανακούφιση. Επειδή όμως έχουμε να κάνουμε με τον Πλούτωνα η ορθόδρομη πορεία μπορεί να φέρει άκρως θετικά ή άκρως αρνητικά γεγονότα, ανάλογα με τις γενέθλιες όψεις και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στον προσδιορισμό τους.

 

Χριστίνα Τσιόλη

4.7 3 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments