0 0 votes
Article Rating

Ο 3ος Οίκος, έχοντας ως φυσικό Κυβερνήτη του τον Ερμή και το ζώδιο των Διδύμων, δεν θα μπορούσε να είναι παρά ένας Οίκος που έχει να κάνει με την επικοινωνία. Λέγοντάς το αυτό, εννοούμε τις επικοινωνιακές δραστηριότητες, την ευφυΐα, τη λογική, την αναλυτική ικανότητα, τον τρόπο σκέψης, την ικανότητα για μάθηση.

Ο Τρίτος Οίκος κυβερνά το μυαλό και τη διάνοια και οδηγεί τη γενική εκμάθηση. Αποκαλύπτει πώς προσεγγίζουμε και αναλύουμε τα προβλήματα και πώς αντιλαμβανόμαστε τις πληροφορίες. Είναι ο Οίκος από όπου προκύπτουν οι ιδέες, οι σκέψεις και οι ικανότητες. Η ανάγνωση, το γράψιμο, όλο το φάσμα του προφορικού και γραπτού λόγου δηλαδή, η διδασκαλία, η εκπαίδευση, η νοοτροπία μας, οι ιδέες μας, η προσαρμοστικότητα είναι όλα θέματα του 3ου. Κυβερνά ακόμη τα μέσα επικοινωνίας, όπως τα τηλέφωνα και τις επιστολές. Δείχνει τη δυνατότητα και την επιθυμία μας για μάθηση και τις ευκαιρίες μελέτης. Εδώ φαίνεται η ικανότητα και η απόφαση να μάθουμε ξένες γλώσσες ή να διδάξουμε. Όλα αυτά διαμορφώνονται πρώτιστα στη ζωή μας κατά τη διάρκεια της προσχολικής αγωγής. Οι κλίσεις, αλλά και οι προκαταλήψεις μας, έχουν τη ρίζα τους εδώ. Ό,τι εκλαμβάνουμε τότε αργότερα γίνεται η δεύτερη φύση μας, έστω και ασυναίσθητα. Ο τρόπος σκέψης μας εκφράζεται μέσω της συναισθηματικής αντίδρασης ή της ενστικτώδους πράξης. Είναι ο Οίκος από όπου μαθαίνουμε τους κανόνες συμπεριφοράς και βιώνουμε τις βασικές ψυχολογικές αρχές. Εδώ βρίσκονται τα θεμέλια όλων των υπόλοιπων κοινωνικών αλληλεπιδράσεων.

Ο Οίκος αυτός είναι η αφετηρία για τη διανοητική πρωτοβουλία και τις συνειδητές ενέργειες. Δείχνει την ισχύ με την οποία επικοινωνούμε, τον τρόπο, τη συμπεριφορά μας σε σχέση με τους άλλους, αλλά και το πόσο ανοιχτοί είμαστε στο να μοιραζόμαστε τις πληροφορίες. Δείχνει ακόμη αν γινόμαστε αντιληπτοί ή όχι και αν έχουμε τη δύναμη να παραπλανήσουμε τους άλλους με τα λόγια. Φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε τις συμφωνίες μας, πως παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, πως κάνουμε τις δημόσιες σχέσεις και την αυτοπροβολή μας.

Ο 3ος Οίκος μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε τις συνειδητές, όπως και τις αντανακλαστικές μας ιδιότητες για να κάνουμε τα πράγματα με τον δικό μας τρόπο. Ας μην ξεχνάμε πως το μυαλό είναι ισχυρότατο, γρήγορο και επιδέξιο. Η μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων μας είναι το κλειδί. Η αρχική εκπαίδευση που πετυχαίνει να μας διδάξει πως θα σκεφτόμαστε και πως θα επικοινωνήσουμε αφορά τον 3ο οίκο. Η εκμετάλλευση της νοημοσύνης και η αποτελεσματική της διοχέτευση προς τους άλλους είναι η ουσία αυτού του Οίκου. Οι σχέσεις συμβίωσης με αυτούς που κρατάμε κοντά μας είναι επίσης ένα σημείο στο οποίο αναμειγνύεται ο 3ος. Ο τρόπος που εκφραζόμαστε καλύτερα με εκείνους που αγαπάμε περισσότερο. Οι πράξεις μας είναι ειλικρινείς απέναντι στο περιβάλλον μας πάντα; Αυτή τη νοημοσύνη χρησιμοποιούμε για να εργαστούμε αποτελεσματικά μέσα στον κόσμο που ζούμε και στο περιβάλλον μας.

Ο 3ος είναι επίσης ένας Οίκος σχέσεων. Αναφέρεται γενικά στους ανθρώπους που ζουν μαζί μας ή μας πλησιάζουν. Περιλαμβάνει εκείνους με τους οποίους έχουμε καθημερινή επαφή και την αλληλεπίδραση κατά τη διάρκεια της συνηθισμένης, καθημερινής ζωής μας. Τα άτομα που βρίσκονται στο άμεσο περιβάλλον, τα αδέλφια, οι γείτονες, οι συγγενείς εξ αίματος, οι πρώτοι μας δάσκαλοι, οι άνθρωποι που έχουν επίδραση στη ζωή μας από τα πρώιμα χρόνια μας.

Ακόμη, φανερώνει την αντίληψη μας σχετικά με τις εμπειρίες της παιδικής μας ηλικίας, τις συνήθεις συναισθηματικές σας αντιδράσεις και τις έννοιες με τις οποίες αντιλαμβανόμαστε την ασφάλεια. Επίσης, αντιπροσωπεύει τα σύντομα ταξίδια καθώς και τη φύση αυτών των ταξιδίων. Οι εξορμήσεις του Σαββατοκύριακου, οι καθημερινές αποδράσεις, οι σύντομες οδικές μετακινήσεις, η επίδραση που υφιστάμεθα από τα ταξίδια μεταξύ τόπων που επισκεπτόμαστε συνέχεια, η καθημερινή διαδρομή για τη δουλειά, καθώς και τα μέσα που χρησιμοποιούμε για να πάμε σε αυτή.

Οι πλανήτες και τα ζώδια που τοποθετούνται εδώ παρουσιάζουν τον χαρακτήρα των επικοινωνιών, εάν και με ποιον τρόπο αντιμετωπίζουμε ή όχι τις προκλήσεις στην εκπαίδευση, εάν εργαζόμαστε κοντά στο σπίτι ή όχι ή πώς κινούμαστε γύρω από τη γειτονιά, τη σχέση μας με τα αδέλφια, τους συγγενείς και τους γείτονες.

Ζώδια στον 3ο Οίκο

Το ζώδιο που βρίσκεται στην ακμή του 3ου Οίκου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε τις απλές και πρακτικές σκέψεις, το πώς επικοινωνούμε. Δείχνει την κοινή αίσθηση που έχουμε σχετικά με τα καθημερινά πράγματα και δίνει στοιχεία σχετικά με τον τρόπο εκμάθησης σε σφαιρικό επίπεδο. Ακόμη δείχνει τον τρόπο με τον οποίο εκτελούμε τις καθημερινές μας δραστηριότητες, ασυναίσθητα, αλλά σαφώς απαραίτητα.

  • Αν η ακμή του 3ου Οίκου περιλαμβάνει κάποιο από τα παρορμητικά ζώδια, αυτό σημαίνει πως είστε από τους ανθρώπους που οδηγούν ένα θέμα κατευθείαν στο συμπέρασμα και κατόπιν προχωράτε στο επόμενο.
  • Αν περιλαμβάνει κάποιο από τα σταθερά ζώδια, είστε από τους ανθρώπους που κρατάτε τις πληροφορίες για καιρό και προτιμάτε μια σοβαρή και έντονη συζήτηση από μία ελαφριά και επιπόλαιη.
  • Αν ένα ζώδιο του μεταβλητού σταυρού βρίσκεται στην ακμή του 3ου Οίκου σας, είστε από εκείνους που μαθαίνετε γρήγορα, συνθέτετε τις πληροφορίες που λαμβάνετε και μπορείτε να αντεπεξέλθετε σε πολλαπλά θέματα συγχρόνως.

 

  • Τώρα αν στην ακμή του 3ου Οίκου σας βρίσκεται ζώδιο της φωτιάς, είστε από τους ανθρώπους που μαθαίνετε γρήγορα, συνήθως είστε αυτοδίδακτοι, ιδιαίτερα αν η μάθηση συνοδεύεται από διασκέδαση.
  • Αν ένα ζώδιο της γης καταλαμβάνει την ακμή του Οίκου, σας ενδιαφέρει να μαθαίνετε τα πρακτικά πράγματα της ζωής.
  • Αν κάποιο από τα ζώδια του αέρα βρίσκεται εδώ, σας αρέσει να μαθαίνετε, απλά και μόνο για τη μάθηση. Είστε αφηρημένοι, αντικειμενικοί και σας αρέσει να φιλοσοφείτε.
  • Αν ένα ζώδιο του νερού βρίσκεται εδώ, μαθαίνετε αυτά που έχουν να κάνουν με τη συναισθηματική αντίληψη και όλα όσα έχουν ρυθμό.

ΚΡΙΟΣ στον 3ο Οίκο

Ο Κριός, στην ακμή του 3ου Οίκου, δίνει μια ισχυρή απαίτηση για δυνατή επικοινωνία. Η καθοδήγηση και η φιλοδοξία του Κριού διοχετεύονται στον τομέα της επικοινωνίας. Το μυαλό είναι ενεργό, άγρυπνο και σε θέση να λαμβάνει γρήγορες αποφάσεις. Είστε πολύ δημιουργικοί και ικανοί να ανοίγετε νέους δρόμους έκφρασης και εφαρμογής. Διαθέτετε ανεξάρτητη σκέψη, στοχεύετε απευθείας στο στόχο, όταν μιλάτε, και σας αρέσει να εκφράζετε τον εαυτό σας με αυτόν τον τρόπο. Από μικρή ηλικία ήσασταν ανταγωνιστικά πνεύματα και επιθετικοί και πάντα ανεξάρτητοι, με νέες ιδέες και καινούριες γνώσεις.
Τώρα, σε μεγαλύτερη ηλικία, αυτό που πιθανόν χρειάζεστε να κατανοήσετε είναι, αφού μάθετε κάτι, να το κρατήσετε μέχρι να γίνετε ειδικοί πάνω σε αυτό. Αυτό συμβαίνει γιατί είστε αρκετά άστατοι και σας αρέσει να γυροφέρνετε τα πράγματα. Πιθανόν να είναι απαραίτητο για εσάς να έχετε κάποια φυσική δραστηριότητα και αυτό σας βοηθάει να αποφύγετε τον θυμό και τα εκφραστικά επιθετικά ξεσπάσματα. Η αλήθεια είναι πως είστε αρκετά επιθετικοί σε ό,τι αφορά τις απόψεις και τις ιδέες σας και έχετε την τάση να δημιουργείτε εντάσεις και να υποκινείτε ανταγωνιστικές συμπεριφορές, ιδιαίτερα ανάμεσα σε εσάς και τα αδέλφια σας (αν έχετε) ή το στενό σας περίγυρο.

ΤΑΥΡΟΣ στον 3ο Οίκο

Το ζώδιο του Ταύρου στην ακμή του 3ου Οίκου δηλώνει μία ισχυρογνωμοσύνη στον τρόπο σκέψης σας, κάτι που μπορεί να έρθει σε αντίθεση με την υποχωρητική φύση σας. Μαθαίνετε αργά, αλλά έτσι και κάτι μπει μέσα στο μυαλό σας, κολλάει εκεί και δεν αλλάζει με τίποτα, μόλις πάρετε μια απόφαση. Στην αρχική σας εκπαίδευση μπορεί να ήσασταν μέτριος μαθητής, αλλά όσο μεγαλώνετε και ωριμάζετε συσσωρεύετε πλούτο γνώσης και κατανόησης. Λόγω του κυβερνήτη του Ταύρου, της Αφροδίτης, πιθανόν να έχετε μεγάλο ενδιαφέρον για τις τέχνες, ειδικά για τη μουσική. Σας απασχολούν ιδιαίτερα τα θέματα που σας φέρνουν χρήματα. Ακόμη και οι μετακινήσεις που κάνετε, έχουν σκοπό την κερδοσκοπία. Είστε από τα άτομα που δίνονται και αφοσιώνονται στο κοντινό τους περιβάλλον.

ΔΙΔΥΜΟΙ στον 3ο Οίκο

Το ζώδιο των Διδύμων, στην ακμή του 3ου Οίκου, δίνει ταχύτητα στην σκέψη και στην ομιλία. Ο Ερμής, που είναι ο Κυβερνήτης των Διδύμων, είναι ο Πλανήτης της διάνοιας, της ομιλίας, του πνεύματος, της σκέψης. Ως αποτέλεσμα, είστε πολύ καλός ομιλητής, συλλέγετε τα γεγονότα και είστε άτομο που κινείστε διανοητικά. Ο μόνος λόγος που ανακόπτει λίγο την πορεία σας, όταν μιλάτε, είναι όταν έχετε πάρα πολλές ιδέες συγκεντρωμένες την ίδια στιγμή. Μπορείτε να προσαρμοστείτε σε μία ποικιλία απόψεων και να τις υποστηρίξετε όλες αποτελεσματικά. Έχετε την ικανότητα να πλησιάσετε πολύ κάθε κατάσταση, να την ερευνήσετε καλά, αλλά μετά χρειάζεται να απομακρυνθείτε, ώστε να διατηρήσετε την αντικειμενικότητά σας. Και αυτό γιατί το πολύ ενεργητικό μυαλό σας δεν σταματά για πολύ σε κάθε κατάσταση, ώστε να διαμορφώνει ένα συμπέρασμα. Από αυτή την άποψη, μπορείτε να είστε καλός διπλωμάτης, επειδή έχετε τη δυνατότητα να συμφωνείτε με όλες τις αποκλίνουσες απόψεις και να παρουσιάζετε όλες τις λογικές εναλλακτικές λύσεις.

Πρέπει να φυλαχτείτε από τη βιασύνη στην ομιλία και την υπερεξάσκηση της γρήγορης γλώσσας σας, γιατί αυτό μπορεί να σας βάλει στην κατηγορία αυτών που μιλάνε απερίσκεπτα. Γενικά όμως τα πάτε καλά με το περιβάλλον σας, καθώς είστε ανοικτοί και φιλικοί και έχετε πάντα κάτι να πείτε με όποιον έρχεστε σε επαφή. Σας αρέσει να είστε γνωστοί λόγω της ξεχωριστής προσωπικότητάς σας. Είστε ευφυείς, πολύπλευροι στην έκφραση ιδεών και πετυχαίνετε να γίνεστε σεβαστοί από τους άλλους. Σας αρέσει να συζητάτε τις ιδέες και τις απόψεις σας με συγγενείς και γείτονες. Έχετε πάντως την ανάγκη να επικεντρώνετε και να στρέφετε τις σκέψεις σας με τρόπο ώστε να γίνονται πραγματοποιήσιμες.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ στον 3ο Οίκο

Με το ζώδιο του Καρκίνου στην ακμή του 3ου Οίκου, έχετε έναν πολύ ευαίσθητο τρόπο επικοινωνίας. Έχετε την ικανότητα να συντονίζεστε με τις ανάγκες των ανθρώπων και με τη γενικότερη κοινωνική κατεύθυνση. Η εξαιρετική σας μνήμη σάς δίνει την ικανότητα να διατηρείτε τις πληροφορίες που λαμβάνετε. Μαθαίνετε σαν να αναβλύζει η γνώση από μέσα σας, από τον ίδιο σας τον εαυτό. Όταν ενδιαφέρεστε πολύ για ένα θέμα, είστε ικανοί να θυμάστε τις ακριβείς λέξεις, τις χειρονομίες, ακόμη και τον τόνο της φωνής που είχε αυτός που σας μίλαγε. Κατά την διάρκεια της παιδικής σας ηλικίας, όπου λαμβάνατε την πρώτη σας εκπαίδευση, πιθανότατα να είχατε αντιμετωπίσει δυσκολίες, εξαιτίας του έντονα συναισθηματικού κόσμου και της ευμετάβλητης διάθεσης που είχατε. Ακόμα και τώρα, η ικανότητά σας να συζητάτε πράγματα που άπτονται της λογικής, είναι συχνά χαμηλή, γιατί αντιδράτε απέναντι στους άλλους με συναισθηματισμό.

Η επιρροή του Καρκίνου στον 3ο Οίκο δηλώνει τη στενή και συναισθηματική σύνδεσή σας με τα άτομα του οικογενειακού σας περιβάλλοντος. Πάντα νιώθετε ένα ανήσυχο ενδιαφέρον για όλους όσους αισθάνεστε ότι διατηρείτε μία στενή σχέση. Γενικά υπάρχει πολλή επικοινωνία, με διακυμάνσεις στην περίπτωσή σας. Εκδηλώνετε μια προστατευτική διάθεση απέναντι στα αδέλφια σας (αν έχετε), ακόμα και στους γείτονες και στο στενό οικογενειακό σας περιβάλλον. Έχετε την τάση να κάνετε πολλά ταξίδια που έχουν σχέση με δουλειές ή με οικογενειακές υποθέσεις.

ΛΕΩΝ στον 3ο Οίκο

Η επίδραση του Λέοντα στον 3ο Οίκο υποδηλώνει πως η δημιουργική εστίαση στη ζωή σας επικεντρώνεται σε θέματα που έχουν να κάνουν με το μυαλό. Αντλείτε ικανοποίηση από την ικανότητά σας να παρουσιάζετε ιδέες με ένα ασυναγώνιστο ύφος. Η δύναμη της αυτοέκφρασής σας είναι σημαντική, αλλά μερικές φορές το ύφος σας υπερβαίνει την ουσία, καθώς μιλάτε για να κάνετε εφέ και να προκαλέσετε συναισθήματα. Είστε πολύ καλοί στο να γνωρίζετε τι να πείτε και τι να μην πείτε. Παρά την ευστροφία και την προσαρμοστικότητά σας, πολλές από τις ιδέες και τις απόψεις σας είναι αυστηρές και έμμονες. Νιώθετε πως πρέπει να λάμπετε σε αυτόν τον τομέα. Η υπερηφάνεια σας είναι τέτοια που αν κάποιος προσβάλει τον εγωισμό σας, μπορεί να πείτε πως τον συγχωρείτε, αλλά στην πραγματικότητα δεν το κάνετε ποτέ.

Εκφράζετε τη δύναμή σας μέσω της δημιουργικής σας σκέψης και επενδύετε τις ιδέες σας με μεγάλη ενεργητικότητα. Κατά συνέπεια, σκέφτεστε με τρόπο μεγαλειώδη και δραματικό. Η διανοητική ευστροφία σας εκφράζεται συχνά μέσω της τέχνης. Τα ταξίδια σας είναι πιθανόν να έχουν κάποιον ευχάριστο ή δημιουργικό σκοπό. Έχετε την τάση να ταξιδεύετε για να συναντήσετε αυτούς που αγαπάτε ή κάποιον με τον οποίον συνδέεστε αισθηματικά.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ στον 3ο Οίκο

Με την Παρθένο στην ακμή του 3ου Οίκου, δίνετε έμφαση στο γράψιμο και την επικοινωνία. Τονίζεται η ανάγκη σας για ομιλία, συζητήσεις, διάβασμα και μάθηση. Αυτό το ζώδιο προκαλεί μια αίσθηση κατωτερότητας, η οποία επικεντρώνεται στις ικανότητες επικοινωνίας, ιδιαίτερα όταν ήσασταν σε μικρότερη ηλικία. Η παρθένος δημιουργεί ένα νευρικό μυαλό και μια τάση να αναμασάτε το παρελθόν. Επίσης μπορεί να υπάρχει ένας φόβος για το μέλλον. Σαν αποτέλεσμα, είστε διαρκώς σε μία ανησυχία. Μπορεί να είστε συναισθηματικά συνδεδεμένοι με κάποιους ανθρώπους κι ακόμη να προσπαθείτε να τους αλλάξετε το μυαλό και να είστε επικριτικοί απέναντί τους. Πιθανότατα να είστε υπερβολικά επικριτικοί με τα αδέλφια σας ή τους γείτονες. Πιθανόν να είστε ιδιότροποι με πράγματα τα οποία έχουν πολύ λίγη αξία. Όσο μεγαλώνετε, γίνεστε ακριβείς στην ομιλία, στο γράψιμο και στις ιδέες που διαμορφώνετε, τις οποίες συνήθως αναλύετε και στην τελευταία τους λεπτομέρεια. Τα σχέδιά σας είναι πρακτικά και εφαρμόσιμα. Σε ό,τι αφορά τα ταξίδια, αυτά είναι πάντα σύντομα, σχολαστικά σχεδιασμένα και οργανωμένα.

ΖΥΓΟΣ στον 3ο Οίκο

Με το ζώδιο του Ζυγού στην ακμή του 3ου Οίκου σας, οι ιδέες και οι σκέψεις σας εκφράζονται μ’ έναν χαριτωμένο τρόπο. Ο Ζυγός, έχοντας ως Κυβερνήτη του την Αφροδίτη, πολύ συχνά εκφράζεται με καλλιτεχνικό ταλέντο ως τρόπο επικοινωνίας και είναι συχνό φαινόμενοι πολλοί καλλιτέχνες να έχουν αυτή την τοποθέτηση. Το μυαλό σας και ο τρόπος σκέψης σας δουλεύει με ιδιαίτερα καλλιτεχνικό και ιδεαλιστικό τρόπο. Σας αρέσει οι άλλοι να συμφωνούν μαζί σας και το μεθοδεύετε αυτό με λεπτότητα και έναν διακριτικό τρόπο. Είστε ιδιαίτερα φιλικοί προς τους συγγενείς, τα αδέλφια, τους γείτονες και συννενοείστε εύκολα μαζί τους, κυρίως επειδή αντιπαθείτε τις συγκρούσεις και τις διαμάχες. Θα λέγαμε πως έχετε ειδίκευση στην τέχνη της συνεργασίας και της διευθέτησης των πραγμάτων. Στα ταξίδια που κάνετε, σας ενδιαφέρει πολύ η άνεση και η πολυτέλεια. Αν εξασκείτε το επάγγελμα του συγγραφέα, προτιμάτε να συνεργάζεστε με άλλους στις λογοτεχνικές σας προσπάθειες, παρά να δημιουργείτε μόνοι.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ στον 3ο Οίκο

Η επίδραση του Σκορπιού στην ακμή του 3ου Οίκου σας προϋποθέτει σταθερές ιδέες και μία ανάλογη στάση απέναντι στα θέματα που άπτονται του μυαλού και της εκμάθησης. Είστε ενεργητικοί, εξαιρετικά πολυμήχανοι και δημιουργικοί στις σκέψεις σας. Ο Σκορπιός χαρίζει ιδιαίτερη δύναμη στην επικοινωνία και τη χρήση των λέξεων. Όταν αναζητάτε τη γνώση, είστε επίμονοι και ιδιαίτερα δυναμικοί και τις πληροφορίες που λαμβάνετε τις κρατάτε καλά μέσα σας. Έχετε την ικανότητα να μεταμορφώνετε τις λέξεις είτε στον προφορικό είτε στο γραπτό λόγο. Το μυαλό σας είναι οξυδερκές, χαρακτηρίζεστε από σταθερές απόψεις, είστε όμως ιδιαίτερα επικριτικοί με όσους έχουν αντίθετη άποψη. Λόγω αυτού του χαρακτηριστικού, πιθανόν να έχετε αρκετές τριβές με τα μέλη της οικογένειάς σας, τους φίλους και τους γνωστούς σας, καθώς έχετε την τάση να απαιτείτε τη συμμόρφωση όλων με όσα λέτε και μάλιστα χωρίς αντιρρήσεις! Όταν ακούτε αυτά που θέλετε, οι λέξεις επενεργούν πάνω σας, σαν βάλσαμο. Γεγονός είναι πάντως πως τον λόγο και τον τρόπο επικοινωνίας τα χαρακτηρίζει λιτότητα και ειλικρίνεια.

ΤΟΞΟΤΗΣ στον 3ο Οίκο

Η επίδραση του Τοξότη στην ακμή του 3ου Οίκου σας σάς προικίζει με ένα κινητικό μυαλό, ευρεία έκφραση απόψεων και σας κάνει ιδιαίτερα ομιλητικούς. Διαθέτετε μία εύθυμη και αισιόδοξη άποψη για τη ζωή. Είστε ιδιαίτερα φιλοσοφημένοι και οραματιστές και με αυτόν τον τρόπο εκφράζετε τις σκέψεις και τις ιδέες σας. Δείχνετε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη θρησκεία, τις κοινωνικές αξίες και τις εκτιμάτε λόγω της χρησιμότητάς τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Η ικανότητά σας για επικοινωνία είναι εντελώς φυσική και ιδιαίτερα σε θέματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική, τη θρησκεία και την εκπαίδευση. Θέτετε μακροχρόνια σχέδια στο θέμα των σπουδών σας και η εκμάθηση είναι πολύ σημαντική για εσάς. Αγαπάτε ιδιαίτερα τα ταξίδια και ταξιδεύετε συχνά, προκειμένου να συναντήσετε φίλους που μένουν μακριά. Είστε πάντα καλά οργανωμένοι σχετικά με τα ταξίδια σας και είστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή, ενάντια σε κάθε έκτακτη κατάσταση, που μπορεί να προκύψει. Το ένστικό σας είναι ιδιαίτερα ισχυρό και μπορείτε να αναγνωρίζετε τους χαρακτήρες των άλλων ανθρώπων. Ό,τι και να μαθαίνετε, το κρατάτε στο μυαλό σας, για οποιαδήποτε χρήση στο μέλλον. Απέναντι στα αδέλφια σας και τους γείτονες, είστε ιδιαίτερα γενναιόδωροι, ακόμη κι αν είστε απομακρυσμένοι από αυτούς.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ στον 3ο Οίκο

Η επίδραση του Αιγόκερω στον 3ο Οίκο δείχνει πως έχετε μια προσεκτική έκφραση των ιδεών και των σκέψεών σας. Αποφεύγετε να λέτε ή να γράφετε οτιδήποτε, εκτός κι αν υπάρχει λόγος για να το κάνετε. Αυτό είναι που έχει δημιουργήσει τη φήμη ότι είστε εχέμυθοι. Οι λέξεις που επιλέγετε να χρησιμοποιήσετε είναι αυτές που έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα έναν σκληρό, αλλά ακριβή τρόπο ομιλίας. Πιθανόν να έχετε μικρή ικανότητα για σύντομες συνομιλίες και πολλοί άνθρωποι βρίσκουν δύσκολο το να επικοινωνήσουν μαζί σας. Σε νεαρή ηλικία μπορεί να μην είχατε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το σχολείο ή κατά κάποιον τρόπο να είχατε περιορισμένη ικανότητα για εκπαίδευση. Με το πέρασμα όμως των χρόνων, αυτό αλλάζει και έχετε την ικανότητα για μελέτη με σκοπό την επίτευξη των φιλοδοξιών σας. Υπάρχει πιθανότητα να έχετε πολιτικές φιλοδοξίες. Είστε από τα άτομα που αντιμετωπίζουν τη ζωή πολύ σοβαρά. Οι μετακινήσεις σας είναι περιορισμένες, αλλά όταν γίνονται είναι πάντα για κάποιον πολύ σημαντικό λόγο.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ στον 3ο Οίκο

Το ζώδιο του Υδροχόου στην ακμή του 3ου Οίκου σάς δίνει ένα πνευματώδες, έξυπνο και εφευρετικό μυαλό. Ο τρόπος με τον οποίον γράφετε και σκέπτεστε, δείχνουν ένα γνήσιο και προοδευτικό μυαλό, αλλά συνήθως σταθερό και άκαμπτο. Καινούριες και διαφορετικές ιδέες μπορεί να αποσπάσουν την προσοχή σας. Αναζητάτε την εκπαίδευση απλά με σκοπό τη γνώση, αντί να την χρησιμοποιείτε με σκοπό να προετοιμάσετε τον τρόπο με τον οποίο θα κερδίζετε τα προς το ζην. Έχετε ισχυρή τάση προς τη μάθηση και θέλετε να μεταδίδετε τις γνώσεις σας. Ο τρόπος με τον οποίον επικοινωνείτε με τους άλλους ανθρώπους είναι συναρπαστικός και πάντα έχετε έξυπνες ιδέες. Έχετε μια τάση να λέτε οτιδήποτε σας έρχεται στο μυαλό. Οι ιδέες σας είναι σα να έχουν ειπωθεί από διαίσθηση, αλλά πάντα βρίσκουν μια πρακτική εφαρμογή στην πραγματικότητα. Σκέφτεστε με γνώμονα τούς ανθρωπιστικούς σκοπούς. Μιας και το μυαλό σας έχει μια τάση προς τις επιστήμες και τις εφευρέσεις, θα μπορούσε να σας ενδιαφέρει ένα επάγγελμα προοδευτικό που έχει σχέση με μετακινήσεις, τη μηχανική ή τη επικοινωνία. Έχετε ιδιαίτερες σχέσεις με τα αδέλφια και το γειτονικό σας περιβάλλον. Όλα αυτά τα άτομα μπαινοβγαίνουν στη ζωή σας απροσδόκητα.

ΙΧΘΥΣ στον 3ο Οίκο

Οι Ιχθύες στην ακμή του 3ου Οίκου του ωροσκοπίου δημιουργούν στο μυαλό σας μία τάση για περιέργεια, σχετικά με τις βασικές έννοιες των λέξεων που χρησιμοποιούν οι άλλοι. Έχετε μια βαθιά συναίσθηση και έμφυτη ικανότητα στο να συνδέετε και να αντιλαμβάνεστε τη συνολική εικόνα των πραγμάτων μέσω της διαίσθησης. Αυτή η θέση έχει να κάνει με την μαθησιακή ικανότητα και μπορεί να έχετε κάποιες δυσκολίες με τις λεπτομέρειες, ακόμη και όταν οι έννοιες είναι σαφείς. Κρατάτε ιδιαίτερη μυστικότητα σε ό,τι αφορά τις σκέψεις σας και τις ανακοινώνετε μόνο σε λίγους. Είστε αρκετά αινιγματικά άτομα και όταν επικοινωνείτε, μπορεί να γίνεστε πολύ συναισθηματικοί. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πιθανόν να έχετε αντιμετωπίσει διάφορα προβλήματα στην άρθρωση ή στον τρόπο που προφέρετε τις λέξεις, ιδιαίτερα σε νεαρή ηλικία. Προτιμάτε να είστε μόνοι σας, όταν κάνετε οποιαδήποτε διανοητική εργασία. Τότε, είστε πολύ δημιουργικοί και επινοητικοί στις σκέψεις σας και στην απόδοσή τους στον γραπτό λόγο. Ο τρόπος έκφρασής σας είναι ονειρικός και ποιητικός. Επίσης έχετε την τάση να σας αγγίζουν θρησκευτικά θέματα Σημαντικές είναι για εσάς οι μετακινήσεις που γίνονται στο νερό.

 

Πηγή: Αστρολογία για όλους

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments