0 0 votes
Article Rating

Ο Έβδομος οίκος είναι ο πρώτος από τους κοινωνικούς οίκους και βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τον Ωροσκόπο. Αντιπροσωπεύει το ΕΜΕΙΣ και σχετίζεται με την ενέργεια που διοχετεύουν οι άλλοι στο κάθε άτομο, σε αντιδιαστολή με τον Ωροσκόπο, που αντιπροσωπεύει το ΕΓΩ και σχετίζεται με την ενέργεια που διοχετεύει το ίδιο το άτομο στους άλλους. Εκπροσωπεί επίσης την αυτο-αντίληψη, καθώς συμβολίζει τον καθρέφτη όλων εκείνων των πραγμάτων που ο άνθρωπος εντάσσει ή προβάλλει στο ΑΛΛΟ. Η αντίθεση με το ΑΛΛΟ, με τα στοιχεία που ο ίδιος απορρίπτει λόγω φόβου ή με την ανάγκη του για εμπειρίες που να μην προέρχονται από τον ίδιο οδηγεί στην αυτο-συνείδηση και την αυτο-αντίληψη. Συγκρίνοντας με το ΑΛΛΟ, συνειδητοποιεί κανείς πώς ξεχωρίζει ο ίδιος από αυτό και αντιλαμβάνεται τον εαυτό του.

Ο Έβδομος οίκος αντιπροσωπεύει τις σχέσεις, τις κάθε είδους δεσμεύσεις και τις νομικές υποχρεώσεις που αυτές διαμορφώνουν. Φυσικά, η νομική δέσμευση δεν είναι πάντα απαραίτητη. Μπορεί για παράδειγμα να αφορά τη φιλία ανάμεσα σε δύο άτομα, η οποία μπορει να είναι μια στενή σχέση, που δε βασίζεται σε νομικά έγγραφα. Μπορεί όμως και να αφορά το γάμο ή μια επαγγελματική συνεργασία, που από τη φύση τους εμπεριέχουν κάποια νομική δέσμευση. Ο Έβδομος οίκος σχετίζεται επίσης με τις δοσοληψίες, την ισορροπία σε θέματα δύναμης, το γάμο, το σύζυγο, τη σύζυγο ή το σύντροφο, τους φανερούς εχθρούς και φίλους. Ο Έβδομος οίκος δείχνει τις ανάγκες του ατόμου μέσα στην σχέση και πως αυτές μπορούν να εκπληρωθούν καθώς και το πώς οικοδομεί το άτομο μία σχέση κερδίζοντας ή προσφέροντας εμπιστοσύνη στο σύντροφο του. Ακόμα δείχνει το πόσο εύκολα μπορεί το άτομο να εξισορροπεί τις ανάγκες του, λαμβάνοντας υπ’ όψιν του και τις ανάγκες του άλλου.

Ο Έβδομος οίκος αντιστοιχεί στο ζώδιο του Ζυγού. Συνεπώς είναι επόμενο να θεωρήσουμε ότι οι πλανήτες που βρίσκονται μέσα σε αυτό τον οίκο λειτουργούν και με τα χαρακτηριστικά του Ζυγού. Κυβερνήτης του Έβδομου οίκου είναι η Αφροδίτη, η θέση του ως οίκου είναι γωνιακή και η πολικότητά του αρσενική. Η ακμή του Έβδομου οίκου λέγεται και Κατερχόμενο (Des ή Descendant) και είναι το δεξί άκρο του οριζόντιου άξονα που συνδέει τον Έβδομο με τον Πρώτο Οίκο, τον οίκο του Ωροσκόπου (Ascendant). Κατερχόμενο ονομάζουμε επίσης το ζώδιο που ανατέλλει στον δυτικό άξονα του ωροσκοπίου ή πιο σωστά το σύμβολο που δύει την στιγμή της γέννησης μας. Το σημείο του Κατερχόμενου βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τον Ωροσκόπο, σχηματίζοντας έτσι μια αντίθεση με αυτό (γωνία 180 μοιρών).

Αν κάποιος στο γενέθλιο χάρτη του έχει πολλούς πλανήτες μέσα στον Έβδομο οίκο, αυτό σημαίνει ότι έχει πολλές ανάγκες, που αναμένουν κάποιον Άλλο για να να εκπληρωθούν. Σε μια τέτοια περίπτωση, πολύ πιθανό είναι το άτομο αυτό να επιδιώξει παραπάνω από ένα γάμο ή πολλές σχέσεις, μέσα από τις οποίες θα προσπαθήσει να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες. Με μία τέτοια θέση στο χάρτη οι απαιτήσεις από τον Άλλο είναι πολύ υψηλές και έτσι παρουσιάζεται δυσκολία για το άτομο αυτό να καλύψει όλες του τις ανάγκες από μία και μόνο σχέση. Τα άτομα με τέτοιες θέσεις νιώθουν συνήθως ένα κενό στη ζωή τους και ενδεχομένως χρειάζονται άλλα άτομα κοντά τους που να εξαρτώνται από αυτά. Σε άλλη περίπτωση πάλι, όταν έχουν κοντά τους άλλα άτομα, είναι πιθανό να είναι περισσότερο μαχητικά παρά όταν είναι μόνα.

Αν αναλύσουμε το ζώδιο που βρίσκεται στην ακμή του Έβδομου οίκου, θα δούμε ότι μας δείχνει τον τύπο του ατόμου που ελκύει κάποιον να προχωρήσει σε μία προοπτική γάμου ή να συνάψει μία σχέση. Επίσης μας δείχνει με ποιο τύπο ατόμου μπορεί ο κάτοχος του γενέθλιου ωροσκοπίου να συνεργαστεί καλύτερα, όταν θέλει να προχωρήσει σε μια ερωτική σχέση. Για παράδειγμα, εάν η ακμή του Έβδομου βρίσκεται στο ζώδιο του Υδροχόου, τότε το άτομο ελκύεται από ανθρώπους που η προσωπικότητας τους έχει την φύση του Υδροχόου. Φυσικά οι επιρροές αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα με τις διελεύσεις που γίνονται από την ακμή του οίκου, καθώς και από τους πλανήτες που τοποθετούνται εκεί στο γενέθλιο ωροσκόπιο.

Στις προηγούμενες παραγράφους έγινε μία αναφορά στην αυτό-αντίληψη που σχετίζεται σα διαδικασία με τον Έβδομο οίκο και η οποία επίσης τον αντιπροσωπεύει. Αξίζει να κάνουμε εδώ μία αναφορά σε κάτι παρόμοιο που έχει αναφέρει π Dane Rudhyar, ο οποίος χαρακτηριστικά αναφέρει τα εξής:

Είναι άλλωστε αυτονόητο ότι υπάρχουν πράγματα που γνωρίζουμε και πράγματα που δεν γνωρίζουμε για κάθε συνεργάτη, σύντροφο ή αντίπαλο (και αυτός είναι ακόμη ένας λόγος για να θεωρήσουμε όλο το ζώδιο (1) και όχι ένα συγκεκριμένο τμήμα τού ζωδίου ως την περιοχή εκείνη που αντιπροσωπεύει γενικά τις σχέσεις του Έβδομου οίκου, ενώ θα χρησιμοποιήσουμε τις περιοχές των ζωδίων που βρίσκονται μέσα στον οίκο για επιμέρους θέματα (2).
Όσο περισσότερες μοίρες από το ανατέλλον ζώδιο προβάλλουν πάνω από το σημείο του Ωροσκόπου, τόσο το άτομο γίνεται περισσότερο ορατό, αναγνωρίσιμο και ευάλωτο. Το αντίθετο πρέπει να ισχύει επίσης (3), καθώς εάν ο Ωροσκόπος ενός ατόμου είναι περισσότερο ορατός, τότε το Κατερχόμενο είναι περισσότερο δυσδιάκριτο και επομένως περισσότερο κρυμμένο από τη συνείδηση του ατόμου αυτού. Υπάρχει δηλαδή ένας παράγοντας δύναμης, η οποία σχετίζεται με το γεωγραφικό πλάτος (4) παρά το ότι είμαστε στον άξονα Ωροσκόπου – Κατερχόμενου.

 

Σημειώσεις απόδοσης:
(1) τόσο το μέρος του που είναι στον έβδομο οίκο όσο και το μέρος του που είναι στον έκτο
(2) π.χ. για προβλέψεις
(3) εννοείται ότι το αντίστροφο πρέπει να ισχύει για το ζώδιο του έβδομου οίκου
(4) εννοείται ένας παράγοντας δύναμης που σχετίζεται με ζητήματα του κάθετου άξονα του ωροσκοπίου (4ος-10ος οίκος), που εξαρτώνται από το γεωγραφικό πλάτος

Ας δούμε τώρα μερικές άλλες συμβολικές σημασίες του Έβδομου οίκου…

  • Στην Παγκόσμια Αστρολογία ο Έβδομος οίκος σχετίζεται με τις σχέσεις με το εξωτερικό, τις συμφωνίες ή τις διαφωνίες και τις εργασιακές σχέσεις.
  • Στην Ιατρική Αστρολογία ο Έβδομος οίκος κυβερνά την οσφυϊκή περιοχή, τους γλουτούς, τα νεφρά, τους επινεφρίδιους αδένες, το συκώτι, τα αιμοφόρα αγγεία και το δέρμα.
  • Στην Ωριαία Αστρολογία όπως καταγράφηκε σε μεσαιωνικά κείμενα, η θέση αυτή θεωρήθηκε δείκτης πολέμου και ανοιχτών εχθρών. Αυτό προφανώς συνέβη λόγω της αντιπαράθεσης της θέσης αυτής με τον ωροσκόπο, καθώς κάθε άτομο σε αυτή τη θέση έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με τον αντίπαλό του.
  • Οι αστρολόγοι που ασχολούνται με την Ψυχολογική Αστρολογία, κάνουν αναφορά στον Έβδομο οίκο ως μιας θέση προβολής, κάτι που μοιάζει με την Σκιά κάθε ατόμου. Ίσως οι οίκοι να αντιπροσωπεύουν χαρακτηριστικά Σκιών γιατί το άτομο δεν έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με την Σκιά του, που αντιπροσωπεύεται καλύτερα από την αστρολογική έννοια της αποστροφής.

Ακμή Έβδομου οίκου στα ζώδια

Ο Έβδομος οίκος δείχνει τι αναμένεται να συμβεί στον τομέα των σχέσεων ενός ατόμου και πόσο εύκολα μπορεί αυτό να λειτουργήσει μέσα σε μια σχέση. Τις πληροφορίες αυτές τις παίρνουμε από το ζώδιο που ανατέλλει στην ακμή του Έβδομου οίκου στο προσωπικό ωροσκόπιο, το οποίο μπορεί να μας δείξει τον τύπο του συντρόφου που αναζητά κάθε άτομο, τον τύπο του συντρόφου που έλκει τον άλλο.

Ακμή Έβδομου στον Κριό
Τα άτομα που έχουν ακμή του Έβδομου οίκου στο ζώδιο του Κριού μπορεί να δρουν κάπως επιθετικά με σκοπό να κερδίσουν την συνεργασία και την προσοχή των άλλων ατόμων. Δεν τους αρέσει η μονιμότητα και θέλουν να είναι μαζί με ανθρώπους, οι οποίοι μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανατρέψουν τα δεδομένα, με άτομα που είναι ενεργητικά, προκλητικά και που έχουν καινοτόμες ιδέες. Έχουν επίσης τη δύναμη να δίνουν κίνητρο στους άλλους να δραστηριοποιηθούν, χωρίς να το αντιλαμβάνονται όμως. Οι συνεργάτες ή ο σύντροφός τους πρέπει να καταλάβουν ότι, εάν επιθυμούν ήπιο και γαλήνιο κλίμα, τότε θα πρέπει να διατηρήσουν ένα υψηλό επίπεδο δραστηριότητας, να εργάζονται σκληρά και να μη δείξουν αδυναμία σε εμπόδια που μπορεί να εμφανιστούν στο δρόμο τους. Τα άτομα με Κατερχόμενο στον Κριό επιθυμούν να βρίσκονται σε ένταση και να αντιμετωπίζουν καταστάσεις με κάποιο βαθμό δυσκολίας. Εάν συμβεί το αντίθετο, τότε είναι πολύ πιθανό να βαρεθούν εύκολα. Τα άτομα αυτά δεν πτοούνται ακόμη και όταν νιώσουν ότι προσβάλλεται το αίσθημα της δικαιοσύνης που τα διακατέχει.

Ακμή Έβδομου στον Ταύρο
Τα άτομα που έχουν ακμή Έβδομου οίκου στο ζώδιο του Ταύρου έλκονται από συντρόφους, οι οποίοι έχουν κάτι καλό να προσφέρουν. Σε αυτό το ζώδιο το άτομο είναι πιστό αλλά ταυτόχρονα κυριαρχούμενο από ζήλια στην σχέση ή στον γάμο του. Ως προς την αναζήτηση συντρόφου είναι αρκετά συντηρητικό και διακριτικό και έλκεται από συντρόφους, οι οποίοι είναι αυτάρκεις και που, παρόλο που δεν δείχνουν όλα τους τα χαρτιά, κρύβουν αρκετούς άσσους στο μανίκι, έτσι ώστε να εκπλήσσουν τους άλλους ανά πάσα στιγμή. Τα άτομα με το ζώδιο αυτό στον Έβδομο Οίκο διακρίνονται για το πείσμα, την σταθερότητά και την επιμονή τους. Είναι αρκετά συνεργάσιμοι στις σχέσεις και τις συνεργασίες τους, αλλά αυτό που περιμένουν σαν αποτέλεσμα είναι να έχουν και εκείνοι κάποιο πρακτικό κέρδος. Η υλική πολυτέλεια είναι το κλειδί για την επιτυχή έκβαση της σχέσης, του γάμου ή της οποιασδήποτε συνεργασίας τους. Ξοδεύουν σε αντικείμενα, τα οποία διακρίνονται για την ποιότητά τους και επιπλέον ξοδεύουν αρκετά χρήματα για τον σύντροφό τους – και νιώθουν υπερηφάνεια γι’ αυτήν τους την κίνηση.

Ακμή Έβδομου στους Διδύμους
Τα άτομα που έχουν ακμή Έβδομου οίκου στο ζώδιο των Διδύμων συχνά συνάπτουν παραπάνω από έναν γάμους ή δημιουργούν περισσότερες σχέσεις ή συνεργασίες. Με τη θέση αυτή δίνεται έμφαση στη μεταβλητότητα και την ποικοιλότητα στις σχέσεις τους. Παρόλο που είναι κυρίως ατομιστές, έλκουν άτομα τα οποία διακρίνονται για την ευστροφία και την προσαρμοστικότητά τους και που μπορούν να βοηθήσουν με πρακτικούς τρόπους. Συμπεριφέρονται πολύ φυσικά στις σχέσεις τους και στις συνεργασίες τους και νιώθουν καλύτερα, όταν το άλλο άτομο δεν είναι απαιτητικό και δηκτικό. Έχουν οξύνοια πνεύματος, θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και ως πανούργοι καθώς και ικανοί στον τρόπο που διαχειρίζονται τις δημόσιες σχέσεις τους. Το ίδιο αναζητούν και στους συντρόφους τους… εξυπνάδα, διαφορετικότητα και ευχάριστη διάθεση. Οι περίοδοι οξυθυμίας συνήθως περνούν πολύ γρήγορα. Είναι άτομα που θέλουν συνεχώς να ασχολούνται με κάτι,έτσι ώστε να μην νιώθουν ανία. Επιθυμούν να τροφοδοτούνται χωρίς περιορισμούς. Πολλές φορές νιώθουν ότι έχουν τον ρόλο του δασκάλου ή του καθοδηγητή, γι’ αυτό και καλό είναι να ζητούν οι άλλοι την γνώμη τους, ακόμη και αν γνωρίζουν ότι είναι καλοί σε αυτό που κάνουν ή έχουν πάρει μια σωστή απόφαση. Συχνά προτιμούν να έχουν παρόμοιες ιδέες και ιδεολογίες με τους συνεργάτες – συντρόφους τους.

Ακμή Έβδομου στον Καρκίνο
Τα άτομα που έχουν ακμή Έβδομου οίκου στο ζώδιο του Καρκίνου είναι στενά συναισθηματικά δεμένοι με τους συντρόφους και συνεργάτες τους. Άλλες φορές έλκονται από άτομα τα οποία είναι ευμετάβλητα και άλλες η σχέση που διατηρούν διακρίνεται από ευαισθησία και φροντίδα. Εντούτοις, το γεγονός ότι οι συνεργάτες τους εξαρτώνται συχνά συναισθηματικά από αυτούς, μπορεί να δημιουργήσει κάποια δυσκολία ή προβλήματα κατά καιρούς. Η Σελήνη που κυβερνά και τον Καρκίνο εστιάζει στην ευαισθησία, στα συναισθήματα, στην ευμεταβλητότητα της διάθεσης και το ένστικτο της φροντίδας. Επίσης, αντανακλά την εναλλαγή συναισθημάτων και την παλινδρόμηση μεταξύ της ευαισθησίας και της άσχημης διάθεσης. Μπορεί κάποιες φορές να δείχνει το άτομο αυτό σκληρό και ιδιόρρυθμο, αλλά αυτή ακριβώς είναι και η κάλυψη της αδυναμίας του, δηλαδή της ευαισθησίας του. Τα άτομα αυτά είναι πιστά, αφοσιωμένα και ακόμη και αν υπάρξουν διακυμάνσεις μέσα στη σχέση, με το πέρασμα του χρόνου οι δεσμοί γίνονται ακόμη πιο δυνατοί. Είναι περισσότερο συναισθηματικοί κυρίως με τις δημόσιες σχέσεις τους αλλά και με τους κοντινούς και αγαπημένους φίλους, τους οποίους θεωρούν ως μέλη της οικογένειάς τους. Βοηθήστε τους να βγουν από το καβούκι που τους περικλείει, γιατί οι ίδιοι δεν θα το προσπαθήσουν ποτέ!

Ακμή Έβδομου στον Λέοντα
Τα άτομα που έχουν ακμή Έβδομου οίκου στο ζώδιο του Λέοντα έλκονται από ανθρώπους που είναι δυναμικοί, ισχυροί μέσα στο γάμο και την εργασία τους και μπορούν να είναι κυρίαρχοι στην σχέση. Έλκονται επίσης από άτομα τα οποία είναι δυναμικά, δραματικά, δυνατά, δοτικά, τρυφερά, ξεχωριστά και γεμάτα ζωή. Όσο πιο έντονο είναι το ΕΓΩ και ο αυτοσεβασμός του ατόμου, το πιθανότερο είναι και να δεσμευτεί με κάποιον που έχει τα ίδια χαρακτηριστικά. Ενώ, εάν ο αυτοσεβασμός του ατόμου δεν είναι τόσο ισχυρός, τότε θα παρουσιάζει ελλείψεις στα αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Τα άτομα αυτά είναι πολύ ανεξάρτητα και η τάση τους για κυριαρχία δεν καταστέλλεται μέχρι ενός σημείου. Οι σύντροφοι μεταξύ τους είναι συνήθως αρκετά ερωτικοί και κατέχουν την δικιά τους και μοναδική θέση στον ήλιο. Τείνουν να οδηγούνται στην εκκλησία από έρωτα, αλλά πάντοτε υπάρχει θέμα για την εικόνα που παρουσιάζει ο σύντροφος τους προς τα έξω. Έχουν την ανάγκη να αφήνουν τον συνεργάτη τους να αναλαμβάνει τα ηνία της ηγεσίας, ενώ εκείνοι να μπορούν να εκφράσουν ελεύθερα τις διανοητικές τους ικανότητες. Απεχθάνονται οτιδήποτε μπορεί να οδηγήσει στην ρουτίνα της καθημερινότητας καθώς και οτιδήποτε που δεν είναι έστω και λίγο ξεχωριστό.

Ακμή Έβδομου στην Παρθένο
Τα άτομα που έχουν ακμή Έβδομου οίκου στο ζώδιο της Παρθένου έλκονται κυρίως από άτομα τα οποία είναι εργατικά, αποδοτικά και συνεργάτες οι οποίοι έχουν μεγάλες απαιτήσεις, οι οποίες όμως τους βοηθούν να διαχειριστούν καλύτερα τις πρακτικές τους υποθέσεις. Επιδιώκουν να συνεργάζονται με άτομα, τα οποία θα φέρουν την ισορροπία στην έλλειψη αποδοτικότητας που τα χαρακτηρίζει. Καθώς είναι ιδεαλιστές, αναζητούν άτομα, τα οποία θα τους βοηθήσουν και θα τους φέρουν πιο κοντά στην πραγματοποίηση των ονείρων τους, άτομα που θα ασχολούνται με τις λεπτομέρειες όσο εκείνοι οραματίζονται. Αναζητούν άτομα που ακολουθούν κάποιο πρόγραμμα και που έχουν οργανωτικές τάσεις καθώς και ανθρώπους που δεν προβάλλουν εγωιστικές συμπεριφορές. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να τους εξοργίσει σε μεγάλο βαθμό. Συνήθως είναι σωστά προσανατολισμένοι και οι σύντροφοί τους τούς συμπληρώνουν. Οι σχέσεις τους λειτουργούν ευεργετικά γι’ αυτούς, καθώς οι σύντροφοι τους είναι συνήθως ευφυείς και αναλυτικοί. Αυτό που πραγματικά επιθυμούν είναι να συνεργάζονται και να βρίσκονται γενικά με άτομα, με τα οποία μπορούν να μοιραστούν προβληματισμούς, σε επίπεδο διαφορετικό από τις καθημερινές ασχολίες.

Ακμή Έβδομου στον Ζυγό
Τα άτομα που έχουν ακμή Έβδομου οίκου στο ζώδιο του Ζυγού έρχονται εις γάμον κοινωνίαν, χωρίς να σκεφτούν σοβαρά τους εμπλεκόμενους και σημαντικούς παράγοντες με αποτέλεσμα να έρχονται συχνά σε σύγκρουση. Διακρίνονται για την ανάγκη τους να παίζει το περιβάλλον τους σημαντικό ρόλο στις σχέσεις τους. Έχουν ανάγκη από τις ήρεμες και σταθερές επιδράσεις της Αφροδίτης σε κάθε ρομαντική σχέση τους. Αυτό που θέλουν αυτοί οι άνθρωποι είναι να έχουν το πάνω χέρι και να αναλαμβάνουν τις ευθύνες κάθε κατάστασης, να τις διαχειρίζονται, αλλά παράλληλα να νιώθουν ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος δίπλα τους που στις στιγμές πίεσης και έντασης θα λειτουργήσει σαν μία έξοδος από αυτές τις δυσκολίες. Επιθυμούν να λαμβάνουν σχόλια θαυμασμού και να επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς των άλλων. Έχουν τη τάση να επιλέγουν δίκαιους, ήρεμους, ευγενικούς και τρωτούς συντρόφους, οι οποίοι είναι συνήθως ικανοί να συνάπτουν δημόσιες σχέσεις, με σκοπό να δείξουν καλή εικόνα του έγγαμου βίου τους στους άλλους. Έλκουν άτομα που είναι διπλωμάτες και που γνωρίζουν πώς να μην συγκρούονται με αυτούς άμεσα αλλά να τους οδηγούν με διακριτικό τρόπο. Η διπλωματία είναι το κλειδί για να πετύχει ένας γάμος ή μια συνεργασία.

Ακμή Έβδομου στον Σκορπιό
Τα άτομα που έχουν ακμή Έβδομου οίκου στο ζώδιο του Σκορπιού, έλκονται από άτομα τα οποία έχουν δύναμη και κοινωνικό στάτους. Αναζητούν ενεργητικούς συντρόφους και συνεργάτες, ξεκάθαρους και σίγουρους για τον εαυτό τους, άτομα δηλαδή που υπερέχουν σε δημιουργική έκφραση και είναι ικανότατοι στο να διεκπεραιώνουν τους στόχους τους. Αναζητούν έναν σύντροφο πνευματικώς δυναμικό και ισχυρό, ο οποίος θα διακρίνεται για την σταθερότητά του και φυσικά δεν θα νιώθει ανασφάλεια σε καμιά περίπτωση. Οι κοινωνικές σχέσεις και ιδιαίτερα ο γάμος είναι οι τομείς όπου και καταναλώνεται η περισσότερη ενέργεια. Οι σχέσεις γάμου εμπερικλείουν τάσεις εξουσίας και “πεδίου μάχης”. Η πίστη θεωρείται δεδομένη μεταξύ των συντρόφων. Εντούτοις, πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στη ζήλια, την κτητικότητα και το εχθρικό κλίμα, που μπορεί να δημιουργηθεί ανάμεσα σε αυτούς και τους συνεργάτες τους. Η επιτυχία στις συνεργασίες γι’ αυτά τα άτομα θεωρείται μια μέγιστη προσωπική πρόκληση. Η ανάγκη του Σκορπιού για αναγέννηση, όταν πρόκειται για τους συνεργάτες και το κοινό οδηγεί και στην ανάγκη του για πνευματική αμεροληψία.

Ακμή Έβδομου στον Τοξότη
Τα άτομα που έχουν ακμή Έβδομου οίκου στο ζώδιο του Τοξότη έχουν τη τάση να δίνουν έμφαση στις ηθικές, θρησκευτικές και φιλοσοφικές αξίες όταν πρόκειται να επιλέξουν τους συνεργάτες τους. Αυτό που σημειοδοτείται από αυτή τη θέση είναι η απροθυμία τους να εγκλωβιστούν σε έναν γάμο ή οποιεσδήποτε άλλες επίσημες συνεργασίες, τις οποίες θεωρούν πως λειτουργούν ως παγίδες. Αυτή η διστακτικότητα που τους δεσμεύει και καθηλώνει είναι αποτέλεσμα της ανησυχίας τους για την προσωπική τους ανάπτυξη. Αυτό που ζητούν από τον σύντροφό τους είναι να μην γίνεται καταπιεστικός και φυσικά να μην νιώσουν ότι κυριαρχεί ή προσπαθεί να του επιβληθεί. Αναζητούν άτομα ανεξάρτητα και με ελεύθερη βούληση, Συνήθως δεν προχωρούν πολύ γρήγορα σε γάμο, λόγω του ότι επιθυμούν ανεξαρτησία και άνεση κινήσεων, αλλά όταν το αποφασίσουν είναι τυχεροί σε αυτόν και έχουν καλές σχέσεις με το κοινό. Ο γάμος δεν έρχεται ως ανάγκη για συντροφικότητα αλλά περισσότερο ως ανάγκη για σαρκικό έρωτα, φροντίδα και ασφάλεια.

Ακμή Έβδομου στον Αιγόκερω
Τα άτομα που έχουν ακμή Έβδομου οίκου στο ζώδιο του Αιγόκερω έχουν τη τάση να είναι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί, όταν συνάπτουν σχέσεις και κάπως ντροπαλοί στις δημόσιες σχέσεις τους. Ελκύουν άτομα που θέλουν ή έχουν ανάγκη φροντίδας και υποστήριξης, μια γονεϊκή φιγούρα, που θα έχει αναλάβει ευθύνες. Αναζητούν σταθερότητα και συγκροτημένο μυαλό στον σύντροφό τους, καθώς επίσης και την ασφάλεια που μπορεί να τους παρέχει το άλλο άτομο, άσχετα αν οι ίδιοι δείχνουν σκληροί. Αυτή ακριβώς είναι και η άμυνά τους… Μέσα από αυτή την σκληρότητα συνήθως πηγάζει ένας ευαίσθητος χαρακτήρας. Καθώς μπορεί να πάσχουν από αγοραφοβία, στα άτομα αυτά δεν αρέσει να παραμένουν στο πλήθος για πολύ ώρα. Είναι αρκετά προσεκτικοί στον γάμο τους, καθόλου παρορμητικοί, και έχουν την τάση να παντρεύονται σε μεγάλη ηλικία και πολύ συχνά επιδιώκοντας το κοινωνικό στάτους και την ασφάλεια στον ίδιο βαθμό με αυτόν που επιδιώκουν τον έρωτα. Έχουν επίσης την τάση να νιώθουν κάπως περιορισμένοι από τις ευθύνες και τα καθήκοντα που πρέπει να αναλάβουν σε κάθε είδους συνεργασία. Αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι το γεγονός, σε όλες τις επαφές τους είναι αρκετά υποστηρικτικοί και το ίδιο εισπράττουν και από τους συνεργάτες τους.

Ακμή Έβδομου στον Υδροχόο
Τα άτομα που έχουν ακμή Έβδομου οίκου στο ζώδιο του Υδροχόου επιθυμούν να δρουν ελεύθερα στις συνεργασίες τους. Είναι ανθρωπιστές στις δημόσιες σχέσεις τους και απολαμβάνουν να δημιουργούν ένα κλίμα αλτρουισμού. Αναζητούν το διαφορετικό, το ξένο, το μυστήριο, κάτι που παράλληλα με την ανάγκη τους για ελευθερία, να δημιουργεί ένα επαναστατικό κλίμα, έτσι ώστε να δείξουν με τη σειρά τους την εξουσία, την δύναμή τους. Επιθυμούν να συνάπτουν σχέσεις με άτομα που είναι σε μεγάλο βαθμό ατομιστές και ανεξάρτητοι, όπως ακριβώς είναι και οι ίδιοι. Είναι από τα άτομα που θέλουν να γίνονται τα πάντα με τον δικό τους τρόπο, να κάνουν ότι θέλουν και όποτε το θέλουν. Μια τέτοια συμπεριφορά δεν είναι και η καλύτερη μέσα στη σχέση, εκτός και αν ο σύντροφός τους μπορέσει να προσαρμοστεί σε αυτήν. Τους διακατέχει το ένστικτο να συγκεντρώνουν καταστάσεις στα χέρια τους και στις συνεργασίες τους, όταν πλέον είναι μαζί, θέλουν να γνωρίζουν χωρίς κάποιον ιδιαίτερο λόγο, το μέρος και τις δραστηριότητες όλων. Όπως ακριβώς ο βασιλιάς θέλει να γνωρίζει τι κάνει κάθε ώρα και στιγμή η βασίλισσά του, έτσι ακριβώς λειτουργούν και τα άτομα με ακμή Έβδομου στον Υδροχόο. Οι σχέσεις, οι οποίες μπορούν να ευνοηθούν, είναι αυτές που παραμένουν αμερόληπτες και αυτές όπου και οι δυο σύντροφοι – συνεργάτες δεν είναι απαιτητικοί μεταξύ τους.

Ακμή Έβδομου στους Ιχθύς
Τα άτομα που έχουν ακμή Έβδομου οίκου στο ζώδιο του Ιχθύ επεκτείνονται μέσω των συνεργατών τους, τους οποίους και θεωρούν ως την λεωφόρο για να οδηγηθούν σε νέα πεδία. Σε σχέση με τους υπόλοιπους εκπροσώπους του ζωδιακού, τα άτομα με ακμή Έβδομου στους Ιχθύς, βιώνουν σχέσεις και συνεργασίες πιο δύσκολα. Αυτό που αναζητούν είναι συντρόφους συμπονετικούς και καθησυχαστικούς, που θα τους νιώθουν σε οποιαδήποτε κατάσταση. Αυτοί οι συνεργάτες ενισχύουν την ανθρώπινη κατανόηση και την συναισθηματική εμπλοκή τους. Αναζητούν επομένως άτομα, τα οποία επιθυμούν να βοηθήσουν, να προσέξουν και να δώσουν λύση στα προβλήματα που ενδεχομένως οι ίδιοι να αντιμετωπίζουν. Όταν το πετύχουν αυτό, είναι πρόθυμοι να θυσιάσουν τα πάντα για να ωφελήσουν αυτή τη σχέση. Εκτός των ανωτέρω τα άτομα με ακμή Έβδομου στον Ιχθύ έλκονται από ανθρώπους που δεν είναι τόσο οργανωτικοί όσο οι ίδιοι, άτομα που είναι διαισθητικά και οραματιστές. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο, σε κάθε σχέση τους, αυτοί είναι που αναλαμβάνουν ό,τι έχει σχέση με την οργάνωση. Τέλος έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να φοβούνται και λίγο τις σχέσεις πριν καν αυτές συμβούν, να φοβούνται μήπως απογοητευθούν και πως δε θα βρουν ή δε θα ζήσουν αυτό ακριβώς που θεωρούν ιδανικό.

Πηγές
Astrology at Sky View Zone
The seventh house of astrology houses
The Seventh Astrological House – Setting Place
Seventh house in Aries 7th house in Arieς
Astrology: The Ascendant and the sign on the cusp of the 12 houses.

Ευδοκία Ξεφτέρη

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments