5 1 vote
Article Rating

Στην πύλη του πιο διάσημου και γνωστού ιερού στην αρχαία Ελλάδα, υπάρχουν λόγια τα οποία, σε μετάφραση, σημαίνουν: «Γνώθι σ’ αυτόν»! Αυτό ήταν το πιο μεγάλο αίτημα ενός πολιτισμού για τον οποίο η αυτογνωσία, η αιτία, η τάξη, η αναλογία και η ομορφιά ήταν υπέρτατα ιδεώδη.

Το να γνωρίζει κανείς τον εαυτό του είναι, αν η γνώση είναι επαρκής και αρκετά μακρινή, να συνειδητοποιήσει ξεκάθαρα και αντικειμενικά, χωρίς αυταπάτες και σύγχυση, αυτό που είναι. Αλλά θα πρέπει επίσης να προσπαθήσει να συνειδητοποιήσει, στο κάλλιστο της δυνατότητάς κάποιου, αυτό για το οποίο προορίζεται. Είναι η αίσθηση, όσο θολή και αβέβαιη μπορεί να είναι σε πρώτη φάση, ο σκοπός της ύπαρξης του ατόμου.

Κοιτάζω μια καρέκλα. Μπορώ να την περιγράψω και να αναλύσω όλα τα μέρη της και τον τρόπο που συνδέονται μεταξύ τους. Άρα ξέρω, τη δομή της καρέκλας. Όμως ο σκοπός της καρέκλας μπορεί να μου διαφύγει εντελώς. Αν ήμουν σκεπτόμενο πουλί σε θέση να περιγράψω μια καρέκλα σε μια βεράντα, και πάλι δεν θα ήξερα για ποιό λόγο η καρέκλα υπάρχει, ακόμη και αν σκαρφαλώσω πάνω της και την διερευνήσω όπως θα μπορούσα σαν πουλί. Αν δεν έχω δει ή ακούσει για ένα αεροπλάνο, μπορώ να περιγράψω λεπτομερώς μια έλικα που βρίσκω παρατημένη στο έδαφος, δεν έχω όμως συνειδητοποιήσει ακόμα το σκοπό, για τον οποίο της δόθηκε αυτό το ιδιαίτερο σχήμα. Ο σκοπός του αντικειμένου καθίσταται σαφές σε μένα μόνο, καθώς ανακαλύπτω πώς αυτό το αντικείμενο το ίδιο σχετίζεται με άλλα αντικείμενα εντός μιας μεγαλύτερης κατασκευής – και ιδιαίτερα το πώς ενεργεί, όταν προσαρμόζεται δυναμικά στο πλαίσιο της δραστηριότητας μιας καθιερωμένης ομάδας ή μιας κοινότητας σχετικών αντικειμένων.

Μπορώ να κρατήσω ένα βελανίδι στην παλάμη του χεριού μου, αλλά αναλύοντας τη μορφή του και από τι αποτελείται, δεν θα μου αποκαλύψει τον σκοπό του, εκτός εάν γνωρίζω τη σχέση αυτού του βελανιδιού με τη βελανιδιά στην οποία μεγάλωσε και με το σύνολο των ειδών των δέντρων στο οποίο ανήκει, σαν καρπός. Ο σκοπός του βελανιδιού μπορεί να οριστεί ικανοποιητικά μόνο αναφορικά με τα είδη των δέντρων βελανιδιάς. Η λειτουργία του είναι να εξυπηρετήσει τον σκοπό του είδους, δηλαδή, να διασφαλίσει την διαιώνιση του είδους και, αν γίνεται, και την εξάπλωσή του.
Ο σκοπός της έλικας του αεροπλάνου, επίσης, αποκαλύπτεται όταν βλέπω το αεροπλάνο έτοιμο για απογείωση και την μηχανή αναμμένη. Τότε όλα αυτά που έχω ανακαλύψει για τη δομή της έλικας αποκτούν ξαφνικά νόημα. Αυτό που ήταν πριν για μένα, αφού ποτέ δεν είχα άκουσα για ένα αεροπλάνο, ένα παράξενο σε σχήμα αντικείμενο που θεωρείται πλέον ως ο εκτελεστής μιας σημαντικής λειτουργία εντός του ευρύτερου συνόλου, που τότε ολόκληρο το αεροπλάνο αποκαλύπτεται πως είναι.

Ο σκοπός ενός αντικειμένου ή μιας οντότητας, κατά συνέπεια, είναι γνωστός μόνο: (1), όταν το αντικείμενο αυτό συσχετίζεται με άλλα αντικείμενα και (2) όταν παρατηρηθεί σε δράση στα πλαίσια μιας πολύπλοκης διαδικασίας της δραστηριότητας στην οποία λειτουργούν και άλλα αντικείμενα. Το ήπαρ ενός ανθρώπου είναι μόνο μια μάζα από μια παράξενη κόκκινο-καφέ ουσία μέχρι να μάθουμε πού ακριβώς ταιριάζει στο σώμα του ανθρώπου και πώς αυτό λειτουργεί κατά την πλήρη διαδικασία του μεταβολισμού (πέψη των τροφών, κλπ.). Τότε, ο σκοπός του ήπατος αποδεικνύεται.
Το ίδιο πράγμα ισχύει και για κάθε άτομο, αν και με μερικές σημαντικές διαφορές. Μπορούμε να μελετήσουμε ένα άτομο και να ξέρουμε από πού κρατάει η σκούφια του, όπως λέει η παροιμία. Αλλά αυτή η γνώση παραμένει στατική, νεκρή όπως ήταν, εκτός και αν βλέπουμε τον άνθρωπο να δρα σε σχέση με άλλους ανθρώπους και σε σχέση με την ομάδα, την κοινότητα ή το έθνος, στο οποίο είναι ενεργό μέλος. Πραγματικά, ο σκοπός της ύπαρξης του ατόμου είναι εγγενής ή και περιλαμβάνεται στο «είναι» του ατόμου (η δομή και ο χαρακτήρας του σώματος, του μυαλού και της ψυχής). Αλλά αυτός ο σκοπός αποκαλύπτεται ή αποδεικνύεται μόνο όταν το άτομο αυτό αρχίζει να λειτουργεί ως μια λειτουργική μονάδα εντός της κοινότητάς του.

«Γνώθι σ ‘αυτόν» – αυτό είναι το λογικό πρώτο βήμα. Αλλά αυτό το πρώτο βήμα θα παραμείνει κενό από πραγματικά αποτελέσματα, εκτός αν υπακούει σε μια δεύτερη εσωτερική αναζήτηση: το να βγάλουμε προς τα έξω τον εαυτό μας σε σχέση με άλλους εαυτούς και εντός μιας μεγαλύτερης περιοχής της ανθρώπινης δραστηριότητας (ομάδα, πόλη, έθνος, ανθρωπότητα, παραδείγματος χάρη). Στην αστρολογία, το πρώτο βήμα αναφέρεται στον πρώτο οίκο του γενέθλιου χάρτη (που υπολογίζεται για την ακριβή στιγμή της πρώτης ανάσας). Ενώ το δεύτερο βήμα συμβολίζεται από τον έβδομο οίκο, που είναι απέναντι από τον πρώτο.

 

Ο Έβδομος Οίκος

Ο έβδομος οίκος αντιπροσωπεύει, ως εκ τούτου, στην ουσία το πεδίο της εμπειρίας στην οποία το άτομο, όντας σε θέση να ενεργήσει σε σχέση με άλλα άτομα και από την άποψη μιας μεγαλύτερης διαδικασίας της ανθρώπινης δραστηριότητας, αποκαλύπτει και αποδεικνύει τον ίδιο του τον εαυτό καθώς και στους άλλους – ο βασικός σκοπός της ύπαρξης του.
Η δήλωση αυτή είναι θεμελιώδης. Όλα τα άλλα νοήματα που αποδίδονται στον έβδομο οίκο και απορρέουν από αυτή είναι δευτερεύοντα και συχνά επιφανειακά. Αλλά πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά τι σημαίνει εδώ ο όρος σχέση. Πρέπει να είμαστε εξίσου προσεκτικοί να μην ξεχνάμε τι σημαίνει αυτή η σχέση σε δράση, ακόμη περισσότερο, ότι η σχέση η οποία αναφέρεται στο σύνολο της δραστηριότητας ενός μεγαλύτερου συνόλου ή ενός οργανωμένου συστήματος. Η σχέση, με τη βασική έννοια του εβδόμου οίκου, είναι μια λειτουργική σχέση. Είναι λίγο ή πολύ αναπόσπαστο μέρος κάποιας μεγαλύτερης προόδου, στην οποία συνεργάζονται πολλά άτομα.

Η συνεργασία, όμως, μπορεί να έχει μια καταστροφική καθώς και μια εποικοδομητική έννοια, όταν γίνει κατανοητή με αυτόν το γενικό τρόπο. Έτσι, στην αστρολογία, ο έβδομος οίκος αναφέρεται τόσο στο διαζύγιο όσο και στο γάμο, στον πόλεμο όπως και στις εταιρικές συμβάσεις, στο ουσιαστικό μίσος καθώς και στην παραγωγική αγάπη. Σε κάθε οργανισμό, υπάρχουν διαδικασίες καταστροφής κυττάρων (καταβολικές) καθώς και δραστηριότητες δημιουργίας των κυττάρων (αναβολικές). Και οι δύο είναι λειτουργικά και αναπόσπαστα μέρη της διαδικασίας της ζωής.

Εάν τα έθνη, όταν βρίσκονται αντιμέτωπα με την ιστορική και οικονομική αναγκαιότητα να συνεργαστούν και να συνενώσουν τους πόρους τους στην ειρήνη αρνούνται να το πράξουν, επειδή δεσμεύονται από παρωχημένα πρότυπα εθνικιστικού εγωισμού ή απληστίας, αυτή η άρνηση αναγκάζει τη συνεργασία να είναι αρνητική και να γίνει πόλεμος. Το αίμα των εχθρών αναμιγνύεται στο έδαφος της μάχης, επειδή το αίμα των εραστών δεν θα μπορούσε να αναμειχθεί στην από κοινού δημιουργία απογόνων, που δύο άνθρωποι προσπαθούν να μοιραστούν και να οικοδομήσουν για μια μεγαλύτερη ανθρώπινη κοινωνία.

Η σχέση, στον έβδομο οίκο, είναι μια λειτουργική σχέση. Είναι σχέση που λειτουργεί για ένα σκοπό, ο οποίος περιλαμβάνει, και κατά μία έννοια υπερβαίνει, τον σκοπό των ατόμων στη σχέση. Είναι αναφορικά με αυτόν τον ευρύτερο σκοπό που οι μικρότερες ατομικές ανάγκες αποκτούν το πλήρες και το πραγματικά σημαντικό νόημά τους. Ωστόσο, τα άτομα μπορεί να μην είναι ενήμερα και ακόμα λιγότερο να μην έχουν συνειδητοποιήσει με σαφήνεια αυτόν τον μεγαλύτερο σκοπό. Μπορεί να τον ακολουθούν ενστικτωδώς, όπως και με τις δραστηριότητες του ζευγαρώματος. Ή μπορεί να αγωνίζονται για την εκπλήρωση αυτών των συναισθηματικών και ψυχικών αντιστάσεων κάθε είδους, όπως στην περίπτωση της δημιουργίας μιας θρησκευτικής κοινότητας σε μια νέα βάση ή μιας ομοσπονδίας εθνών.

Όλες οι εμπειρίες που σχετίζονται με το ζευγάρωμα ανήκουν στον τομέα του έβδομου οίκου, με την προϋπόθεση πως το ζευγάρωμα εξυπηρετεί το σκοπό της ζωής αλλά και του ζωικού ή ανθρωπίνου είδους. Σε οργανισμούς φυτικής ή ζωικής προέλευσης, η υπηρεσία αυτή των μεμονωμένων οργανισμών για τα είδη στα οποία ανήκουν γίνεται εντελώς ασυνείδητα και ψυχαναγκαστικά. Στον άνθρωπο, όμως, το ένστικτο του ζευγαρώματος γίνεται περισσότερο ή λιγότερο συνειδητό και μπορεί να ελέγχεται (ή να καταπιέζεται με διάφορους τρόπους). Στη συνέχεια, γίνεται αγάπη. Ως αποτέλεσμα, μια νέα κατάσταση δημιουργείται. Ό, τι ανήκε εξ ολοκλήρου στο πεδίο του έβδομου σπιτιού τώρα πρέπει να γίνεται αναφορά κατά καιρούς και σε άλλους οίκους, και ιδίως στον πέμπτο οίκο.

Η Παραδοσιακή αστρολογία παραπέμπει στον πέμπτο οίκο όλες τις ερωτικές υποθέσεις σε όλες τις συναισθηματικές δραστηριότητες που εμπίπτουν στην κατηγορία της αυτό-έκφρασης, ενώ ο έβδομος οίκος είναι ο τομέας του γάμου και της συζυγικής ζωής. Αυτό που διαφοροποιεί τις δύο κατηγορίες της εμπειρίας είναι κατά πόσον ή όχι η σχέση μεταξύ δύο ατόμων είναι λειτουργική. Μπορεί να είναι λειτουργική όσον αφορά είτε την διαιώνιση του ανθρώπινου είδους ή το έργο ενός κοινωνικού συνόλου (η παραγωγή των κοινωνικών-πολιτιστικών αξιών). Από την άλλη πλευρά, ο σκοπός της σχέσης μπορεί να είναι η παροχή συναισθηματικής εκτόνωσης, ενθουσιασμού ή ευχαρίστησης ανάμεσα σε δύο άτομα (ή ίσως ακόμα και μόνο σε ένα άτομο από τα δύο).

Η τυπική ερωτική σχέση δεν έχει κανένα σκοπό παρά μόνο για να επιτρέψει σε έναν άνδρα και μια γυναίκα να εκφραστούν συναισθηματικά και σωματικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα παιδιά δεν είναι στο σχέδιο – και η κανονική βιολογική και αναπαραγωγική λειτουργία της ένωσης είναι απογοητευτική. Αν δεν υπάρχει σκόπιμη απογοήτευση, τότε ο έρωτας είναι σαν ένα τυχερό παιχνίδι ή σαν μια περιπέτεια με πολλά ρίσκα – δηλαδή, αποτελεί χαρακτηριστική εμπειρία του πέμπτου οίκου.

Ακόμη και αν ο γάμος δεν πληροί ή δεν προτίθενται να εκπληρώσει το σκοπό της αναπαραγωγής, οι σύζυγοι, ωστόσο, είναι αναγνωρισμένα τμήματα της κοινότητάς τους. Η έλλειψη των παιδιών μπορεί να απελευθερώσει άλλες μορφές ενέργειας (πνευματική, καλλιτεχνική, θρησκευτική, εκπαιδευτική, κλπ.) οι οποίες πληρούν καθοριστικές λειτουργίες στην πολιτιστική-κοινωνική ζωή της κοινότητας.

Αν μια ερωτική σχέση διεγείρει – και γι’ αυτό προορίζεται – την πολιτιστική και δημιουργική δραστηριότητα των συμμετεχόντων, αρχίζει να λειτουργεί ως μια λειτουργία του εβδόμου οίκου. Η σχέση είναι λειτουργική και παραγωγική από την άποψη της κοινωνίας ή της ανθρώπινης φυλής. Το γεγονός ότι μπορεί να είναι μόνο προσωρινή είναι μικρής σημασίας, ειδικά στις μέρες μας που υπάρχουν τα συχνά διαζύγια.

Πιο σημαντικό, αλλά χωρίς να θεωρείται πάντα καθοριστικός παράγοντας στην κατάταξη, είναι το αν η κοινωνία αναγνωρίζει και αποδέχεται επισήμως τη σχέση, όπως συμβαίνει με το γάμο. Αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό είναι το κατά πόσον ή όχι το ζευγάρι αναγνωρίζει ότι η σχέση τους, νομιμοποιημένη ή όχι, εξυπηρετεί ένα σκοπό σε μια ευρύτερη κοινωνική, πολιτιστική ή πνευματική διαδικασία.

Αυτή η διάκριση έπρεπε να τονιστεί, διότι έχει μια βασική σημασία σε όλα τα προβλήματα που γεννιούνται από τις ανθρώπινες σχέσεις. Τα προβλήματα του πέμπτου οίκου είναι τα προβλήματα της αυτο-έκφρασης. Βγάζετε προς τα έξω ό, τι είστε ως άτομο; Με τον τρόπο αυτό, θα πρέπει να επιδιώξετε να μην βλάπτετε άλλους ανθρώπους – και τον εαυτό σας επίσης! Απελευθερώνετε ό, τι νιώθετε πως είναι ο σκοπός σας ή ο δικός σας τρόπος αντίδρασης στα πράγματα; Εκφράζετε τα συναισθήματά σας;

Θα πρέπει να προσπαθήσετε να το κάνετε όντας μια ολοκληρωμένη, αρμονική προσωπικότητα, και όχι αντιδρώντας βιαστικά και βίαια λόγω κάποιου συναισθηματικού εκνευρισμού. Αλλά σε αυτό το επίπεδο του πέμπτου οίκου είστε ο δράστης, ο πρωταγωνιστής, το αστέρι. Ο κόσμος φαίνεται να είναι η σκηνή σας. Παρ ‘όλα αυτά, αυτό που αισθάνεστε πως είναι ο εαυτός σας μπορεί να μην είναι καθόλου ο αληθινός σας εαυτός!

Πώς μπορείτε να μάθετε ποιος είναι ο αληθινός εαυτός σας και ο πραγματικός σκοπός της ύπαρξής σας; Αυτό μπορεί να γίνει μόνο ενεργώντας βάσει μιας περισσότερο ή λιγότερο μόνιμης σχέσης με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο ή μια ομάδα και για τη σκόπιμη εκπλήρωση ενός διαπροσωπικού κοινού ή καθολικού κοινωνικού σκοπού. Αυτό σημαίνει την αποδοχή της ευθύνης για την εκτέλεση μιας λειτουργίας εντός του πεδίου δραστηριότητας ενός μεγαλύτερου οργανισμού, μιας κοινότητας. Η κοινότητα, ίσως η οικογένεια, η κοινωνική ομάδα, η πόλη, η ανθρωπότητα στο σύνολό της. Αλλά πρέπει να είναι μια κοινότητα, την οποία γνωρίζετε και λειτουργείτε αρκετά καλά. Η λειτουργία που θα επιλέξετε πρέπει να είναι αυτή που μπορείτε να καταλάβετε και να εκπληρώσετε αποτελεσματικά.

Μπορεί σύντομα να αντιληφθείτε ότι κάνατε λάθος. Η λειτουργία και η κοινότητα που σας τράβηξε στην αρχή μπορεί να αποδειχθούν ξένες ως προς τη βαθύτερη φύση σας. Στη συνέχεια, από την αντίθεση και από την εμπειρία σας λόγω της απογοήτευσης και της εχθρότητας, και, τέλος, περνώντας μέσα από μια κρίση χωρισμού, διαζυγίου, απόρριψης, παράδοσης και ίσως κενότητας και απομόνωσης, θα έρθετε να ανακαλύψετε ποια είναι η πραγματική σας λειτουργία.

Αυτή η ανακάλυψη μπορεί να γίνει αρκετά σταδιακά. Πολλές προσπάθειες και πολλές κρίσεις μπορεί να απαιτηθούν πριν το βασικό σας δυναμικό του δικού σας ατομισμού μπορεί να γίνει συγκεκριμένα πραγματοποιήσιμο και ξεκάθαρο τόσο σε εσάς, όσο και σε άλλους. Αλλά όσο μακρά και κουραστική ( ή τραγική) γίνεται η διαδικασία, είναι μόνο μέσω μιας τέτοιας διαδικασίας που αυτό μπορεί να αποδειχθεί από μια αδιάψευστη απόδειξη: την απόδειξη του έργου σας. «Από τα έργα σας, θα κριθείτε».

Τα δημιουργικά χαρακτηριστικά των επιμέρων ατομισμών μπορούν να γίνουν αποδεκτά μόνο στον δοκιμαστικό σωλήνα των ανθρώπινων σχέσεων. Κανένα άτομο δεν μπορεί να είναι σίγουρο για τον δικό του σκοπό της ζωής του, και δεν μπορεί να πείσει πραγματικά οποιαδήποτε ομάδα ατόμων για την εγκυρότητα της κλίσης του ή του θεϊκού του πεπρωμένου, έως ότου εκπληρώσει με επιτυχία τη δοκιμασία μιας σχέσης – εκτός αν έχει αποδειχθεί ότι είναι σε θέση να εκτελεί τη λειτουργία του ως αναγκαία και σημαντική φάση (ταυτόχρονα ταπεινή) του σύνθετου μοτίβου δραστηριότητας κάποιου είδους κοινότητας, είτε πρόκειται για ένα πολύ μικρό χωριό ή για ένα μεγάλο έθνος.

Ο ρόλος του έβδομου Οίκου

Αν κοιτάξουμε το θέμα αστρολογικά, θα πρέπει να δούμε, όμως, ότι η απόδοση ενός ατόμου ή της κοινωνικής-πολιτισμικής του λειτουργίας λαμβάνει χώρα στον τομέα του δέκατου οίκου: το πεδίο της επαγγελματικής δραστηριότητας, του κοινωνικού κύρους και των επιτευγμάτων. Στον δέκατο οίκο ο σκοπός της ύπαρξης του ατόμου σε σχέση με την οικογένειά του, την κοινωνία του, τον πολιτισμό του, υπάρχει και αληθινά και πραγματικά εκπληρώνεται. Αλλά αυτό εξαρτάται από το τι έχει συμβεί στον έβδομο οίκο του τομέα της εμπειρίας.

Ο έβδομος οίκος είναι τα θεμέλια. Είναι το πεδίο δοκιμής. Για την επίλυση των βασικών προβλημάτων του έβδομου οίκου, για να βγείτε νικητές από τις δοκιμασίες, την αγάπη και τις συγκρούσεις των σχέσεων, να προσανατολίσετε τον εαυτό σας με επιτυχία προς το στόχο της συνειδητής, αποτελεσματικής και αναγκαίας συμμετοχής στον κόσμο: αυτοί είναι οι Ακρογωνιαίοι Λίθοι για την ολοκλήρωση μιας επιμέρους ατομικότητας και μίας και αληθινής κλίσης του ατόμου.

Το κλειδί για τη λύση του προβλήματος που τίθεται από τις ανθρώπινες σχέσεις είναι η συμμετοχή. Στις σχέσεις πρέπει να εμπλεκόμαστε και να τις εκπληρώνουμε ως θεμέλιο για μια ολόθερμη, βαθιά και ζωτικής σημασίας αίσθηση της συμμετοχής μας σε κάποιο είδος κοινότητας. Μια ανθρώπινη σχέση είναι μεγάλη σε ποσοστό, δεδομένου ότι παράγει, φέρει καρπούς, η πραγματική, σημαντική και δημιουργική συμμετοχή των εταίρων στο έργο του κόσμου, στο ένα επίπεδο ή στο άλλο. Η σχέση μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων η οποία δεν παράγει αξιόλογη συμμετοχή αυτών των ατόμων – ή, τουλάχιστον, ενός ή περισσοτέρων ανάμεσα τους – στις δραστηριότητες της κοινότητας ή στην ανάπτυξη του πολιτισμού είναι ουσιαστικά μια σχέση κενή νοήματος.

Ρωτήστε τον εαυτό σας, ως εκ τούτου, καθώς μπαίνετε σε κάποια νέα σχέση οποιουδήποτε είδους: Είμαι – είμαστε – πρόθυμοι και έτοιμοι να οδηγήσουμε αυτή τη συνεργασία προς την επίτευξη μιας πιο υγιούς, έντονης και παραγωγικής (ή μεταμορφωτικής) συμβολής στην κοινωνία μας; Εάν δεν είστε πρόθυμοι, ή αν φοβάστε, να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, τότε η σχέση θα τείνει να είναι στείρα. Μπορεί να παρέχει σε εσάς και στο άλλο άτομο (ή άλλα άτομα) προσωρινή ικανοποίηση ή συγκίνηση. Αλλά πιθανότατα θα οδηγήσει σε μια αύξηση του αριθμού των προβλημάτων ή σε μια μη παραγωγική αυτο-ικανοποίηση ανάμεσά σας, στερημένη από κάθε συναίσθημα ευθύνης και θα οδηγήσει σε μια επιβραδυμένη μορφή πνευματικής αποκρυστάλλωσης ή παλινδρόμησης.

Οι ηθικολόγοι και οι ψυχολόγοι τονίζουν σε μεγάλο βαθμό την ιδέα ότι δεν πρέπει να είστε εγωιστές σε κάθε σας σχέση. Θα πρέπει να δώσετε τον εαυτό σας στον άλλο, να τον αγαπήσετε και να τον κατανοήσετε. Αυτό είναι σωστό, φυσικά. Αλλά είναι εξίσου σημαντικό να μεριμνήσετε, ώστε η σχέση να μην είναι το ίδιο εγωιστική και απομονωτική. Ο χαρακτήρας της σχέσης: ως κοινωνική οντότητα, μετράει τόσο πολύ, όπως η αγάπη ανάμεσα στα άτομα.

Ο σύζυγος και η σύζυγος είναι υπεύθυνοι για το πώς θα είναι ο γάμος τους και τι θα παράγουν ή θα δημιουργήσουν. Δεν είναι μόνο θέμα της κατανομής μεταξύ των δύο ατόμων, αλλά και της συμμετοχής του ζευγαριού, ως ενότητα, στις δραστηριότητες της κοινότητάς τους. Τι θα φέρουν στον κόσμο και οι δυο μαζί ως αποτέλεσμα της σχέσης τους; Αυτό είναι το πρόβλημα. Εδώ και πάλι η αστρολογία μπορεί να μας βοηθήσει να προσανατολίσουμε τους εαυτούς μας πιο αποτελεσματικά και αρμονικά σε αυτό το πρόβλημα.

Ο προσανατολισμός αυτός υποδεικνύεται για εσάς από το χαρακτήρα του έβδομου οίκου του γενέθλιου σας χάρτη, από το ζώδιο στην ακμή του, τον κυβερνήτη πλανήτη αυτού του ζωδίου και κάθε πλανήτη που βρίσκεται στον έβδομο οίκο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε εδώ είναι το ζώδιο στην ακμή του έβδομου οίκου – στο κατερχόμενο – είναι πάντα το αντίθετο από το ζώδιο στην ακμή του πρώτου οίκου ή του ωροσκόπου. Όταν, λοιπόν, περιγράφουμε την σημασία του ανατέλλοντος ζωδίου (ωροσκόπος), η περιγραφή μας πρέπει να περιλαμβάνει και τα χαρακτηριστικά του ανεξάρτητου ταμπεραμέντου που θα ταίριαζε στο αντίθετο ζώδιο που βρίσκεται στο κατερχόμενο.

Κάποιος θα μπορούσε να πάρει κάθε έναν από τους δώδεκα πιθανούς συνδυασμούς των ζωδιακών ωροσκόπων και κατερχόμενων, να τους χαρακτηρίσει σε μια προσπάθεια να συσχετίσει τις ενδείξεις που παράγονται από την παρουσία των απέναντι ζωδίων στα δύο άκρα του γενέθλιου ορίζοντα. Το σημείο το οποίο προσπάθησα να τονίσω εδώ, όμως, είναι ότι αυτά τα δύο άκρα του οριζόντιου άξονα του γενέθλιου χάρτη λειτουργούν αναπόφευκτα σε σχέση με τον άλλο και ότι τα προβλήματα που επισημάνθηκαν από τη φύση του ωροσκόπου δεν μπορούν ποτέ να λυθούν πραγματικά, εκτός αν λάβουμε υπόψη τη φύση του κατερχόμενου.

Η αίσθηση του εαυτού μας και οι σχέσεις είναι οι δύο πόλοι ενός μοναδικού γεγονότος. Γεννιόμαστε στην επιφάνεια της Γης που είναι γεμάτη από άλλες ζωές. Η γέννηση απαιτεί από εμάς που ερχόμαστε να γνωρίσουμε τους εαυτούς μας, τι είμαστε. Αλλά μας καλεί επίσης να επιδιώξουμε να ανακαλύψουμε τα γιατί της ύπαρξής μας. Αυτή η ανακάλυψη δεν μπορεί ποτέ να έρθει σε μας πλήρως, παρά μόνο μέσω των ανθρωπίνων σχέσεων. Μπορεί να σημαίνει την εμπειρία της αγάπης ή της έχθρας και του μίσους. Σχεδόν πάντα, θα πρέπει να σημαίνει και τα δύο, σε διάφορους βαθμούς. Αλλά για την αγάπη ή το μίσος, τον πόλεμο ή την ειρήνη, πρέπει να υπάρχει κάποια σχέση.

Ωστόσο η σχέση δεν μπορεί να είναι αυτοσκοπός. Η κοινωνικοποίηση δεν μπορεί να αποτελεί το απόλυτο ιδανικό για τους ανθρώπους – όχι περισσότερο από την ατομικότητα και την πνευματική απομόνωση που μπορούν να είναι οι στόχοι εφοδιασμένοι με μια απόλυτη αξία. Η πραγματικότητα, η ανάπτυξη, η εξέλιξη, η πνευματική ειρήνη και η θεία αρμονία μπορούν να βρεθούν μόνο στη δυναμική αλληλεπίδραση του εαυτού (που επιδιώκει να ανακαλύψει την υψηλότερη και την αγνότερη αλήθεια της ύπαρξης) και την εμπειρία της σχέσης – μέσω της οποίας ο εαυτός μπορεί να αποδείξει την εγκυρότητα και την πραγματικότητα αυτής της αλήθειας του εαυτού.

Το πιο θεϊκό άτομο είναι, επομένως, αυτό που αγαπά πιο πολύ, αυτό του οποίου το πεδίο της σχέσης περιλαμβάνει το μεγαλύτερο κομμάτι, αυτό που βιώνει τις σχέσεις με τον πιο ζωντανό και πιο παραγωγικό τρόπο.

Συγγραφέας: Dane Rudhyar
Πρωτότυπος τίτλος: The 7th house: Your greatest test – Human relationship
Πηγή:
 The 7th house: Your greatest test – Human relationship
Το κείμενο παραχωρήθηκε ειδικά για το Μyhoroscope, από τo khaldea.com
Mετάφραση – Απόδοση: keymaster_12 της Ομάδας Μεταφραστών του Myhoroscope
5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments