0 0 votes
Article Rating

Από τους ελληνιστικούς χρόνους, ο προσδιορισμός της ζωτικότητας και της υγείας του ατόμου, αποτέλεσε σημαντικό αντικείμενο έρευνας από τον Πτολεμαίο, έπειτα ακολούθησαν οι μεσαιωνικοί φιλόσοφοι δίνοντας βέβαια έντονη φαταλιστική χροιά στην έρευνα και τις θεωρίες τους.

Οι φιλόσοφοι της εποχής καθόριζαν μέσα από το γενέθλιο χάρτη τη ζωτικότητα του ατόμου, χρονικές στιγμές όπου η ίδια η ζωή απειλείται μέσα από ασθένειες ή ατυχήματα καθώς και τη χρονική της διάρκεια. Σημείο εκκίνησης και αναφοράς της ίδιας της ζωής, αλλά και το βασικό εργαλείο για τον προσδιορισμό της, τόσο σε χρόνο όσο και σε ποιότητα αποτελούσε ο Hyleg (περσικο “hîlâk”= γέννηση).

Ο Hyleg (apheta κατά τον Πτολεμαίο), αποτελεί τον «ζωοδότη» σε ένα γενέθλιο χάρτη, είναι ο πλανήτης που υποστηρίζει την ύπαρξη της ζωής στο άτομο και είναι πάντοτε παρών σε περιπτώσεις σοβαρών ασθενειών ή ατυχημάτων. Χάρτης που δεν εμφανίζει ζωοδότη είναι καταδικασμένος να τερματίσει πρόωρα τη ζωή του ατόμου (ακόμα και πριν γεννηθεί) και θεωρείται πως ανήκει στα 3 πρώτα diferentia.

Ο τρόπος προσδιορισμού του «ζωοδότη» σε ένα χάρτη παρουσιάζει μικρή διαφοροποίηση μεταξύ των φιλοσόφων / αστρονόμων. Πλούσιο υλικό αντλούμε από Πτολεμαίο (127 – 151 μ.Χ), Τετράβιβλος ΙΙΙ και αργότερα από τον Guido Bonatti (Liber astronomiae, 1277), καθώς και άλλους μεσαιωνικούς φιλόσοφους, μαθηματικούς και αστρονόμους.

Ο Hyleg (apheta) κατά Πτολεμαίο πρέπει να βρίσκεται
1. Στον ωροσκόπο
2. Στον 11ο οίκο
3. Στον 10ο οίκο
4. Στον 9ο οίκο
5. Στον 7ο οίκο

Ο πιο δυνατός οίκος είναι ο 10ος και από εκεί ξεκινάμε, έπειτα ακολουθεί ο 1ος, ο 11ος και ο 9ος. Ο 7ος οίκος είναι ο πιο αδύναμος για να εντοπίσουμε τον πιθανό ζωοδότη σε σχέση με τους άλλους τέσσερις. Γι’ αυτό εάν υπάρχουν δύο υποψήφιοι πλανήτες για τον προσδιορισμό του Hyleg, κρατάμε την σειρά προτεραιότητας των οίκων όπως προσδιορίστηκε πιο πάνω.

Ως Hyleg θεωρούμε 
1. Τον ήλιο
2. Τη σελήνη
3. Τον ωροσκόπο
4. Τον κλήρο της τύχης
5. Τους κυβερνήτες των πιο πάνω

Εάν πρόκειται για ημερήσια γέννηση τότε εξετάζουμε τον ήλιο, εάν δεν πληροί τις προϋποθέσεις, εξετάζουμε τη σελήνη, (σε νυχτερινή γέννηση ξεκινάμε πρώτα από τη σελήνη και εάν δεν είναι αυτή ο hyleg, έπειτα εξετάζουμε τον ήλιο), εάν ούτε και η σελήνη μπορεί να θεωρηθεί «ζωοδότης», τότε εξετάζουμε τον πλανήτη που έχει τους περισσότερους τίτλους στη θέση του ήλιου, την προγενέθλια νέα σελήνη και τέλος τον ωροσκόπο σύμφωνα με την κυριαρχία, την έξαρση, την τριπλότητα, τα όρια και τον δεκανό.

Σημαντικές πληροφορίες αδράττουμε εν συνεχεία από τον Guido Bonatti, ενώ πολλοί σύγχρονοι και αξιόλογοι μελετητές της μεσαιωνικής αστρολογίας (medieval astrology) χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που παραδίδουν τα παλαιότερα συγγράμματα, καταλήγοντας σε ένα συνδυαστικό τρόπο διερεύνησης των σημείων ή πλανητών που καθορίζουν τη ζωτικότητα του ατόμου σε ένα χάρτη.

Ας εξετάσουμε τον καθορισμό του Hyleg κατά τον Guido Bonatti. Hyleg μπορεί να θεωρηθεί μόνο:
1. Ο ήλιος
2. H σελήνη
3. H μοίρα του ζωδίου στην οποία βρίσκεται ο ωροσκόπος
4. Ο κλήρος της τύχης
5. Η μοίρα του ζωδίου, στην οποία έχει συμβεί πανσέληνος ή νέα σελήνη πριν τη γέννηση.

Εάν λοιπόν ο ήλιος βρίσκεται στον 1, στον 11 ή στον 10 οίκο, είτε σε θηλυκό, είτε σε αρσενικό ζώδιο, τότε είναι ο Hyleg. Εάν ο ήλιος βρίσκεται στον 7ο, 8ο ή 9ο οίκο και καταλαμβάνει αρσενικό ζώδιο, τότε είναι ο Hyleg. Εάν ο ήλιος δεν πληροί τις πιο πάνω προϋπόθεσεις, τότε εξετάζουμε τη σελήνη.

Εάν η σελήνη βρίσκεται σε οποιοδήποτε γωνιακό ή διάδοχο οίκο και καταλαμβάνει θηλυκό ζώδιο, θεωρείται ως Hyleg, μόνο εφόσον δέχεται όψη από κάποιον από τους τέσσερις κυβερνήτες της μοίρας του ζωδίου στο οποίο βρίσκεται (κυριαρχία, έξαρση, τριπλότητα και όρια πλανητών κατά τους αιγυπτίους). Εάν ο ήλιος και η σελήνη δεν μπορούν να θεωρηθούν ως Hyleg τότε ελέγχουμε εάν πριν τη γέννηση υπήρχε νέα σελήνη ή πανσέληνος.

Στην περίπτωση που υπήρχε νέα σελήνη (conjunctional chart), τότε βλέπουμε σε ποια μοίρα βρίσκεται ο ωροσκόπος και εάν αυτός δέχεται όψη από τους τέσσερις κυβερνήτες της μοίρας του ζωδίου στο οποίο βρίσκεται, τότε καθορίζεται ως Hyleg.
Στην περίπτωση που υπήρχε πανσέληνος πριν τη γέννηση (preventional chart), ελέγχουμε τον κλήρο της τύχης και εάν αυτός δέχεται όψη από τους τέσσερις κυβερνήτες της μοίρας του ζωδίου στο οποίο βρίσκεται, τότε καθορίζεται ως Hyleg.

Εάν με κανέναν από τους παραπάνω τρόπους δεν μπορεί να καθοριστεί ο Hyleg τότε ελέγχουμε τη μοίρα του ζωδίου στο οποίο έχει πραγματοποιηθεί η νέα σελήνη (εφόσον υφίσταται νέα σελήνη και όχι πανσέληνος). Εάν κάποιος από τους τέσσερις κυβερνήτες της μοίρας του ζωδίου στο οποίο πραγματοποιήθηκε η νέα σελήνη πραγματοποιεί όψη με την ίδια, τότε αυτή ή μοίρα καθορίζεται ως Hyleg.

Στην περίπτωση που κανένας από τους πιο πάνω κανόνες δεν μπορεί να καθορίσει τον Hyleg και επομένως απουσιάζει ο ζωοδότης από το χάρτη, τότε το άτομο είτε δεν πρόκειται να γεννηθεί, είτε αφού γεννηθεί θα ζήσει για πολύ μικρό χρονικό διάστημα (πράγμα το οποίο επίσης καθορίζεται σύμφωνα με τους μεσαιωνικούς αστρολόγους, βάσει κανόνων)

Ο Hyleg λοιπόν είναι αυτός που δίνει το στίγμα της ζωής σε ένα χάρτη, χωρίς αυτόν δεν υπάρχει ζωή, ο ίδιος λειτουργώντας ως σημείο αναφοράς ή εκκίνησης θα καθορίσει στιγμές που η ζωή του ατόμου απειλείται, προσβάλλεται καθώς και τη χρονική της διάρκεια.

Η αστρολογία εξελίσσεται και έχει ξεφύγει από φαταλιστικές και άκρως ντετερμινιστικές απόψεις, ο ίδιος ο άνθρωπος θεωρείται υπεύθυνος της μοίρας του και διαχειριστής των επιλογών και των δρόμων που του ανοίγονται κάθε στιγμή. Η ίδια η ζωή θεωρείται ένας συνδυασμός κυρίως ήλιου – σελήνης και ωροσκόπου, ενώ το ζήτημα της διάρκειας της δεν θίγεται σχεδόν ποτέ από έναν σύγχρονο αστρολόγο, όχι μόνο γιατί οι παλαιότερες μέθοδοι δεν έδιναν πάντοτε έγκυρα αποτελέσματα αλλά και γιατί πολύ σωστά καμία ανθρώπινη δύναμη δεν μπορεί να καθορίσει και να δώσει απάντηση σε ένα τέτοιο ζήτημα.

Ωστόσο δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και να αγνοήσουμε τα όσα διασώθηκαν και μάλιστα όταν η βαρύτητα των συγγραμμάτων καθορίζεται από τη σοφία των δημιουργών της. Έχοντας πάντοτε στο μυαλό μας πως η ανθρώπινη σοφία, σκέψη και διάνοια είναι προσπελάσιμη, πως η κάθε πληροφορία που λαμβάνουμε είναι ένα επιπρόσθετο εργαλείο, μια άλλη οπτική και όχι εμμονική διερεύνηση, θεωρώ πως είναι πολύ χρήσιμο και άκρως απαραίτητο να γίνουμε κοινωνοί των γνώσεων ως προς τη ζωή, όπως αυτές διασώθηκαν.

Είναι χαρακτηριστικό του καλλιεργημένου μυαλού να μπορεί να απολαύσει μια ιδέα χωρίς να την αποδεχθεί
Αριστοτέλης 384-322 π.Χ

Βιβλιογραφία:
Robert zoller: Tools & Techniques of the Medieval Astrologer, vols. 1-3
Bernadette Brady: The Hyleg and Alcoccoden (the Australis 97 Congress Papers)

 

Πηγή: Αστρολογία για όλους

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments