0 0 votes
Article Rating

Εισαγωγή – Ψυχολογικά σημεία στο χάρτη: Κοιτάζοντας τις εκλαϊκευμένες δημοσιεύσεις που κυκλοφορούν καθημερινά για τα θέματα της αστρολογίας παρατηρεί κανείς ότι εμφανίζονται πολύ συχνά ερμηνείες για τα δώδεκα ζώδια, τους συνδυασμούς Ήλιου / Ωροσκόπου καθώς και τους συνδυασμούς του Ήλιου με τη Σελήνη.


Στις περισσότερες περιπτώσεις οι συνδυαστικές κατηγοριοποιήσεις σταματούν κάπου εκεί και οι προσπάθειες γενικών προβλέψεων στα περιοδικά και τις εφημερίδες επικεντρώνονται συνήθως προς αυτές τις κατευθύνσεις (για να λέμε και την αλήθεια βέβαια κάποιες προσπάθειες γίνονται τελευταία για προβλέψεις βασισμένες στη θέση της Αφροδίτης).

Καθώς όμως οι περισσότερες αστρολογικές δημοσιεύσεις βασίζονται στις παραδοσιακές μεθόδους πρόβλεψης σε λίγες ή και καθόλου περιπτώσεις βρίσκουμε προσεγγίσεις που η ανάλυση τους να βασίζεται στα ψυχολογικά σημεία του πραγματικού γενέθλιου χάρτη. Ακόμα και οι επαγγελματίες που προσπαθούν να προσεγγίσουν ψυχολογικά την αστρολογία προχωρούν σε προβλέψεις βασισμένοι σε ανάλυση όχι του πραγματικού γενέθλιου χάρτη μας αλλά του ηλιακού και ερμηνεύουν στην ουσία τις θέσεις και όψεις των πλανητών αυτές εμφανίζονται στο ωροσκόπιο του ηλιακού μας ζωδίου.

Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι προφανής. Η πρόβλεψη που βασίζεται σε ψυχολογικά σημεία του χάρτη (ωροσκόπος, μεσουράνημα, ακμή 5ου, 10ου ή 4ου οίκου) είναι κατΆ ανάγκη εξατομικευμένη, ενώ η πρόβλεψη βάσει του χάρτη του ηλιακού ζωδίου δεν έχει τέτοιες δυσκολίες και γιΆ αυτό είναι πολύ καταλληλότερη για γενικές προβλέψεις. Θα μπορούσαμε ωστόσο να κάνουμε μία απόπειρα προσέγγισης αυτού του προβλήματος και να δούμε μήπως υπάρχουν κάποια περιθώρια για να έρθουν πιο κοντά στην ερμηνεία των επιδράσεων και την ανάλυση των προβλέψεων βάσει των ψυχολογικών σημείων του χάρτη;

Στην προσπάθεια μας αυτή θα μπορούσαμε να εξετάσουμε ανά δύο σημεία του χάρτη που αφορούν συγκεκριμένα σημεία του ψυχισμού μας. Αν δεχτούμε για παράδειγμα ότι η ακμή του πέμπτου οίκου στο χάρτη μας συνδέεται με τη συνειδητή προσπάθεια για δημιουργικότητα στη ζωή μας, ενώ η ακμή του τέταρτου οίκου με τα ζητήματα που απωθούμε στο υποσυνείδητο, μία συσχέτιση ακμών πέμπτου / τέταρτου οίκου για παράδειγμα σε ένα γενέθλιο χάρτη θα ήταν καθοριστική για να καταγράψει κανείς πώς κινείται ένα άτομο συνειδητά στη ζωή του και τι ζητήματα δεν αποδέχεται και απωθεί στο υποσυνείδητο του.

Με παρόμοιο τρόπο ιδιαίτερα σημαντικός για την ανάλυση του χαρακτήρα του ατόμου αλλά ενδεχομένως και για την παραγωγή καθημερινών / μηναίων προβλέψεων που να βασίζονται όμως σε μία ψυχολογική προσέγγιση είναι ο συνδυασμός ωροσκόπου / μεσουρανήματος.

Μεσουράνημα κι Ωροσκόπος

Το Μεσουράνημα κι ο Ωροσκόπος αποτελούν δύο από τα πιο σημαντικά εξελικτικά σημεία για τον ψυχισμό του ατόμου στο χάρτη. Το Μεσουράνημα εμφανίζεται πολύ νωρίς σαν επίδραση. Είναι το σημείο που εισέρχεται στον ψυχισμό η επίδραση του έξω κόσμου μέσω της οικογένειας και των γονέων. Είναι το σημείο του «πώς πρέπει να είμαι για να είμαι αποδεκτός». Είναι το σημείο που μέσα από αυτό το μικρό παιδί ονειρεύεται την πλήρη αποδοχή του από τους άλλους και μέσω αυτής την τέλεια εικόνα του εαυτού του. Είναι το Υπερεγώ κατά τους Φροϋδικούς ή ο Γονέας κατά την Συναλλακτική Ανάλυση.

Σε μικρή ηλικία το παιδί ελάχιστες δυνατότητες έχει να κρίνει αυτό το πρότυπο. Έτσι η επίδραση του στον ψυχισμό του είναι καταλυτική. Σε άλλα άρθρα (Ψυχολογία και Αστρολογία) έχουμε εξηγήσει πώς το Μεσουράνημα μπορεί υπό συνθήκες σε συνδυασμό με υλικό από το συλλογικό ασυνείδητο του δωδέκατου οίκου (τα παραμύθια – και γιατί όχι τα κόμικ θα λέγαμε σήμερα ) να δημιουργήσει μία Περσόνα για το παιδί, έναν εαυτό που εκείνο τον υποδύεται προκειμένου να είναι αποδεκτό από τους μεγάλους.

Η ψυχολογική εξέλιξη του ατόμου ξεκινά και αναπτύσσεται τα πρώτα χρόνια της ζωής του σε μόνιμη αντιδιαστολή με το Μεσουράνημα. Με τη γέννηση του κιόλας το άτομο βιώνει το πρώτο αρχετυπικό τετράγωνο της ζωής του, το τετράγωνο Ωροσκόπου – Μεσουρανήματος. Είναι η πρώτη ένδειξη ότι κανείς ως έχει έρθει στον κόσμο δεν είναι αποδεκτός και πρέπει να γίνει κάτι άλλο. Με τον τρόπο αυτό συμβαίνει η πρώτη αλλοτρίωση στον ψυχισμό του ατόμου, η πρώτη αποξένωση από αυτό που είναι και προσπάθεια να γίνει κάτι διαφορετικό. Η σύγκρουση είναι εσωτερική (τετράγωνο) αλλά μέσα από την εξέλιξη του ψυχισμού θα έρθει η στιγμή που θα εκδηλωθεί και ανοιχτά (αντίθεση).

Ξεκινώντας ωστόσο από το πρώτο τετράγωνο το άτομο αισθάνεται την ανάγκη να αντιδράσει στην πρώτη αυτή σύγκρουση που αντιμετωπίζει. Έτσι μετατοπίζει τη συνείδηση του στους οίκους για να διαμορφώσει καταρχήν στον 2ο οίκο την εικόνα αυτού που θα πρέπει να γίνει, για να υπερβεί τη σύγκρουση. Στο 2ο οίκο διαμορφώνει έτσι τη συνειδητή απόφαση, τη θέση της ζωής του, όπως λέει και η Συνδιαλεκτική Ανάλυση. Η θέση αυτή είναι τέτοια που να συνεργάζεται και να συνυπάρχει αρμονικά με την άποψη του Μεσουρανήματος (τρίγωνο 2ου, 10ου οίκου) και θα ακολουθήσει το άτομο σε όλη την υπόλοιπη ζωή του (στο σημείο αυτό εμφανίζεται άλλο ένα ενδιαφέρον δίπολο μεταξύ του Είμαι/Ωροσκόπου και του Γίνομαι/Δευτέρου Οίκου).

Μετατοπίζοντας την εστίαση της συνείδησης του στον 3ο οίκο το άτομο φτάνει στη λεπτή θέση να δοκιμάζει προσεκτικά τη θέση ζωής του σε σχέση με το Μεσουράνημα. Δοκιμάζει τις αντοχές της (γωνία χιαστί) και προσπαθεί να προχωρήσει τη θέση του με σκοπό την ξεκάθαρη ανάδειξη των αντιθέσεων που έχει με το Μεσουράνημα. Αυτό συμβαίνει πλέον στον 4ο οίκο κι εκεί γίνεται πλέον φανερό (αντίθεση) και ξεκάθαρο τι είναι επιτρεπτό από το Μεσουράνημα και τι όχι και το άτομο μαθαίνει τι επιτρέπεται να δείχνει προς τα έξω και τι πρέπει να κρύβει και να κρατά μόνο για τον εαυτό του (4ος οίκος).

Με την πάροδο του χρόνου στον ψυχισμό του ατόμου αρχίζει να αναδεικνύεται η αξία της θέσης του Ήλιου καθώς και η σημασία του 5ου οίκου στην οικοδόμηση του Εγώ. Το άτομο αρχίζει και διαχωρίζει τη θέση του από το Μεσουράνημα, αναγνωρίζει όμως και το γεγονός ότι η επίτευξη των ατομικών του στόχων περνά από την αποδοχή – έστω κατά μέρος – των προσδοκιών που έχει το περιβάλλον, η εργασία, οι γονείς από αυτό. Έτσι ο πρώτος συμβιβασμός στη ζωή του ατόμου έχει να κάνει με το συνδυασμό Ήλιου και Μεσουρανήματος (συνδυασμοί που αξίζει να αναπτυχθούν σε ένα ξεχωριστό άρθρο).

Στην ηλικία της νεότητας το άτομο χαρακτηρίζεται ισχυρά από τις επιδράσεις του συνδυασμού αυτού και προσπαθεί να βρίσκει διαρκώς ένα συμβιβασμό μεταξύ του Ήλιου / 5ου οίκου του και του Μεσουρανήματος του. Παράλληλα με τη συνειδητή του ζωή έχουν όμως ήδη αρχίσουν να αναπτύσσονται και οι οίκοι του ασυνείδητου. Από την ηλικία των δύο ετών ήδη με τη διαμόρφωση της βασικής θέσης της ζωής το άτομο απωθεί στον 8ο οίκο του όλα εκείνα τα πράγματα που τρέμει και φοβάται, αλλά και όλα τα τραύματα που το ανάγκασαν να υιοθετήσει τη βασική του θέση. Διαμορφώνει επίσης – ας μην ξεχνάμε – τη βασική σεξουαλική του θέση.

Με τη δραστηριοποίηση του 3ου οίκου ανοίγονται και οι προοπτικές του 9ου οίκου και το παιδί αναζητά δασκάλους, προσωπικότητες να ταυτιστεί και κάνει όνειρα για το τι θα γίνει όταν μεγαλώσει.

Με τη μετατόπιση της συνείδησης στον 4ο οίκο το άτομο κλείνει τον πρώτο κύκλο συνειδητών και ασυνείδητων αποκρυσταλλώσεων. Μέσα από τις αντιπαραθέσεις των οίκων το άτομο γίνεται στην ουσία του δυαδικό. Η δυαδικότητα αυτή όμως προκύπτει από την ανάγκη της επιβίωσης. Η αρχική επιβολή του Μεσουραανήματος ήταν τόσο καταλυτική που το άτομο ήταν υποχρεωμένο να προσαρμοστεί στις καταστάσεις της ζωής του.

Στη συνέχεια την περίοδο της νεότητας, το δυαδικό αυτό μοντέλο συντηρείται από τις πρακτικές ανάγκες του νέου ανθρώπου. Επαγγελματική κατοχύρωση, σπουδές, γάμος και οικογένεια απαιτούν συγκέντρωση και συνειδητές προσπάθειες και απώθηση των πλευρών που χαρακτηρίζονται «παιδικές». Με τη μετατόπιση της συνείδησης στον 6ο οίκο το άτομο κατανοεί την έννοια της υπηρεσίας κι ότι για να πετύχει τους στόχους που έβαλε στο 2ο οίκο και που επιβάλλει το Μεσουράνημα χρειάζεται να προσφέρει κάτι από τον εαυτό του.

Εφόσον το άτομο βρει το δρόμο του και επιτύχει την εκπλήρωση των βασικών βιοτικών του αναγκών (πράγμα που συμβαίνει συνήθως μετά την πρώτη επιστροφή του Κρόνου) η κατάσταση στον ψυχισμό του ατόμου αρχίζει να αλλάζει. Εμφανίζονται πλέον νέες ανάγκες και στον ψυχολογικό χάρτη του ατόμου αρχίζει να ξεχωρίζει η ανάγκη για αυτοπραγμάτωση. Προκειμένου να ικανοποιήσει αυτή την ανάγκη αρχίζει να αναδύεται ο ωροσκόπος.

Ο ωροσκόπος την περίοδο αυτή αρχίζει και αναδύεται , όχι σαν αυτόματη συμπεριφορά, καθώς αυτή προϋπάρχει και λειτουργεί αλλά σαν συνειδητό ψυχολογικό αίτημα έκφρασης του «Ποιος Είμαι».Κι επειδή το «Ποιος Είμαι» καθορίζεται πάντα σε σχέση με τον Άλλο, ο άξονας 1ου – 7ου οίκου αρχίζει να δραστηριοποιείται.

Στο σημείο αυτό της ζωής το άτομο αρχίζει και συνειδητοποιεί την αλλοτρίωση που υπέστη από τη γέννηση του. Γνωρίζει πια ότι ο εαυτός του δεν ταυτίζεται με τα όσα του επέβαλλαν άλλοι να ονειρεύεται, με την εργασία που τον παρότρυναν να κάνει ή με το ιδανικό ζωής που του έχουν παρουσιάσει. Με την προσαρμογή του όλα αυτά τα χρόνια έχει πετύχει πλέον την επιβίωση του αλλά δεν έχει καταφέρει να είναι ο εαυτός του. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια υπάρχει μία πλευρά μέσα του που ζητά να αναδειχθεί και να βγει προς τα έξω κάνοντας μία ψυχολογική δήλωση προς το Άλλο, μπαίνοντας σε αντιδιαστολή με αυτό και ορίζοντας το ποιος είναι ο Εαυτός του.

Η δήλωση αυτή γίνεται μέσω του σημείου του Ωροσκόπου. Ο Ωροσκόπος αναδεικνύεται προς το περιβάλλον ζητώντας την αποδοχή από το Άλλο (7ος οίκος) πια κι όχι από το πρέπει (Μεσουράνημα). Το άτομο δεν αλλοτριώνεται πλέον με το «Πρέπει» του Μεσουρανήματος αλλά αυτοκαθορίζεται με το «Εγώ Είμαι» του Ωροσκόπου. Ο Εαυτός που δηλώνεται μέσα από τον Ωροσκόπο ενοποιεί την προσωπικότητα, καθώς υπερβαίνει την αντίθεση Μεσουρανήματος και 4ου οίκου και σε συνεργασία με το Εγώ (5ος οίκος) αναδεικνύει την ατομικότητα του ατόμου.

Στην καθημερινότητα αυτό υποδηλώνεται με ωριμότητα της συμπεριφοράς, αποδοχή των αδυναμιών μας, μία μεγαλύτερη ανοχή προς το διαφορετικό και μία αποδοχή της πλευράς του εαυτού μας που μέχρι τώρα δε θέλαμε να ακούσουμε (π.χ. ο άνδρας αποδέχεται το δάκρυ κι η γυναίκα το θυμό). Ο Ωροσκόπος ενοποιεί την προσωπικότητα και ωριμάζει τη συμπεριφορά. Παράλληλα όμως διατυπώνει ένα αίτημα για να εκδηλωθεί προς τα έξω. Ζητά την αποδοχή του Άλλου μετατοπίζοντας την προσοχή της συνείδησης στον άξονα 1ου – 7ου οίκου.

Έτσι η ωρίμανση του χαρακτήρα μπορεί να ιδωθεί σα μία σταδιακή μετατόπιση της προσοχής , που ενώ κατά τη διάρκεια της νεότητας δούλευε πάνω στον άξονα δέκατου – τέταρτου, προοδευτικά ενεργοποίησε τον άξονα πέμπτου – ενδέκατου και τελικά εστιάζεται πάνω στον άξονα πρώτου – έβδομου.

Με βάση τα παραπάνω ενδιαφέρον θα ήταν να εξετάσει κανείς μήπως και η ανάλυση του ωροσκοπίου και των προβλέψεων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της αυτή την εξέλιξη της προσωπικότητας. Μήπως θα πρέπει να επικεντρώνεται στις επιδράσεις / οίκους που επιδρούν σε μεγαλύτερο βαθμό στη συγκεκριμένη φάση εξέλιξης της προσωπικότητας και να διατυπώνει προβλέψεις βασισμένες στην ψυχολογική «ηλικία» του ανθρώπου που ζητά να μάθει για τον εαυτό του ή για το μέλλον του.

Το αίτημα του Ωροσκόπου

Εστιάζοντας την προσοχή μας στον Ωροσκόπο ποιο θα ήταν αλήθεια το αίτημα που θα θέλαμε να δηλώσουμε προς το Άλλο; Είναι αυτό που προκύπτει από την ανάγκη του πρώτου οίκου για επιβεβαίωση και προβολή της ταυτότητας όπως χρωματίζεται από την ποιότητα του ζωδίου. Ας δούμε μερικά παραδείγματα:

 • Ένα άτομο με Ωροσκόπο Κριό θα μπορούσε να νιώθει αυτοπραγμάτωση για παράδειγμα όταν παίρνει πρωτοβουλίες και είναι αρχηγός.
 • Ένα άτομο με Ωροσκόπο Ταύρο μπορεί να νιώθει αυτοπραγμάτωση όταν χαίρεται τον πλούτο του και τα αποκτήματα του.
 • Ένα άτομο με Ωροσκόπο στους Διδύμους ίσως να νιώθει αυτοπραγμάτωση όταν χρησιμοποιεί τις γνώσεις του και την ικανότητα του στην ανάλυση θεμάτων.
 • Ένα άτομο με Ωροσκόπο Καρκίνο θα ήθελε ίσως να νιώθει αυτοπραγμάτωση όταν μιλά για αυτά που του ανήκουν συναισθηματικά, την οικογένεια του και τα παλιά του κειμήλια ή αυτά που νιώθει.
 • Ένα άτομο με Ωροσκόπο Λέοντα μπορεί να νιώθει αυτοπραγμάτωση όταν προβάλλει την καλλιέργεια στη συμπεριφορά του ή τη φυσική του ομορφιά.
 • Ένα άτομο με Ωροσκόπο Παρθένο μπορεί να νιώθει αυτοπραγμάτωση όταν βρίσκει λάθη και διορθώνει τις καταστάσεις
 • Ένα άτομο με Ωροσκόπο Ζυγό ίσως να νιώθει αυτοπραγμάτωση όταν είναι σε περιβάλλον ομορφιάς και απολαμβάνει περιποιήσεις, για τις οποίες στη συνέχεια περηφανεύεται και στους άλλους
 • Ένα άτομο με Ωροσκόπο Σκορπιό μπορεί να νιώθει αυτοπραγμάτωση όταν κατακτά συναισθηματικά και ερωτικά και επιδεικνύει το μαγνητισμό του ή τις κατακτήσεις του.
 • Ένα άτομο με Ωροσκόπο Τοξότη ίσως να νιώθει αυτοπραγμάτωση όταν διηγείται τις περιπέτειες του και τις εμπειρίες του από τη ζωή.
 • Ένα άτομο με Ωροσκόπο Αιγόκερω μπορεί να νιώθει αυτοπραγμάτωση εσωτερικά μέσα από την αποστασιοποίηση και την κριτική των άλλων. Αν δείτε ένα άτομο με ωροσκόπο Αιγόκερω να χαμογελά, πιθανόν σκέφτεται κάτι λάθος που κάνει κάποιος άλλος, που ο ίδιος δε θα το έκανε βεβαίως ποτέ.
 • Ένα άτομο με Ωροσκόπο Υδροχόο ίσως να νιώθει αυτοπραγμάτωση επιδεικνύοντας τη διαφορετικότητα του με τον ιδιαίτερο τρόπο ντυσίματος του ή την ιδιαίτερη συμπεριφορά του.
 • Ένα άτομο με ωροσκόπο στους Ιχθύς μπορεί να νιώθει αυτοπραγμάτωση με τον αλτρουισμό του, τον οποίο πολύ θα ήθελε να παραδέχονται κι οι άλλοι.

Οι πιο πάνω αναφορές είναι δειγματοληπτικές βέβαια. Ο καθένας από μας που γνωρίζει τις βασικές ιδιότητες των ζωδίων θα μπορούσε να προσθέσει κι άλλες πιθανές συμπεριφορές.

Η επίγνωση του Μεσουρανήματος

Αν ο ωροσκόπος είναι η ανάγκη μας για αυτοπραγμάτωση σε τι εξελίσσεται αλήθεια το Μεσουράνημα με την πάροδο του χρόνου; Έχοντας εσωτερικεύσει την κριτική των γονέων το Μεσουράνημα καθίσταται η φωνή της επίγνωσης μέσα μας ή ακόμη και αυτό που ονομάζουμε η φωνή της Συνείδησης. Με τον τρόπο αυτό η επίδραση του παραμένει και συνεχίσει να διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο γενέθλιο χάρτη.

Τι είδους επίγνωση θα μπορούσε να δώσει το Μεσουράνημα στον καθένα από μας και πώς θα μπορούσε να κατευθύνει τη ζωή του; Ας δούμε μερικά παραδείγματα.

 • Ένα άτομο με Μεσουράνημα στον Κριό θα μπορούσε να έχει επίγνωση ότι άσχετα της δικής του προσωπικής δήλωσης θα πρέπει πάντα να έχει πάνω του την ευθύνη της ηγεσίας των άλλων.
 • Ένα άτομο με Μεσουράνημα στον Ταύρο θα μπορούσε να έχει επίγνωση ότι άσχετα της δικής του προσωπικής δήλωσης θα πρέπει πάντα να διαθέτει ή να διαχειρίζεται θέματα υλικών αποκτημάτων.
 • Ένα άτομο με Μεσουράνημα στους Διδύμους θα μπορούσε να έχει επίγνωση ότι άσχετα της δικής του προσωπικής δήλωσης θα πρέπει πάντα να διαχειρίζεται την επικοινωνία των άλλων και να είναι υπεύθυνο γιΆ αυτήν.
 • Ένα άτομο με Μεσουράνημα στον Καρκίνο θα μπορούσε να έχει επίγνωση ότι άσχετα της δικής του προσωπικής δήλωσης θα πρέπει πάντα να διαθέτει τις δυνάμεις του για να στηρίζει και να ενθαρρύνει συναισθηματικά τους άλλους.
 • Ένα άτομο με Μεσουράνημα στον Λέοντα θα μπορούσε να έχει επίγνωση ότι άσχετα της δικής του προσωπικής δήλωσης θα πρέπει πάντα να διορθώνει τις λεπτομέρειες και τα λάθη των άλλων.
 • Ένα άτομο με Μεσουράνημα στον Παρθένο θα μπορούσε να έχει επίγνωση ότι άσχετα της δικής του προσωπικής δήλωσης θα πρέπει πάντα όταν βρίσκει λάθη και διορθώνει επιδεικτικά τις καταστάσεις
 • Ένα άτομο με Μεσουράνημα στον Ζυγό θα μπορούσε να έχει επίγνωση ότι άσχετα της δικής του προσωπικής δήλωσης θα πρέπει πάντα να είναι δίκαιο και αμερόληπτο και να παίρνει αποφάσεις που κρίνουν την ορθότητα των πράξεων των άλλων.
 • Ένα άτομο με Μεσουράνημα στον Σκορπιό θα μπορούσε να έχει επίγνωση ότι άσχετα της δικής του προσωπικής δήλωσης θα πρέπει πάντα να προστατεύει τους άλλους και να είναι έτοιμο να πολεμήσει γιΆ αυτά που αξίζουν.
 • Ένα άτομο με Μεσουράνημα στον Τοξότη θα μπορούσε να έχει επίγνωση ότι άσχετα της δικής του προσωπικής δήλωσης θα πρέπει πάντα να διδάσκει τους άλλους και να ανοίγει τους ορίζοντες τους.
 • Ένα άτομο με Μεσουράνημα στον Αιγόκερω θα μπορούσε να έχει επίγνωση ότι άσχετα της δικής του προσωπικής δήλωσης θα πρέπει πάντα να διαχειρίζεται υπεύθυνες θέσεις και να είναι πιστός στο καθήκον.
 • Ένα άτομο με Μεσουράνημα στον Υδροχόο θα μπορούσε να έχει επίγνωση ότι άσχετα της δικής του προσωπικής δήλωσης θα πρέπει πάντα να λαμβάνει υπόψη του το συλλογικό συμφέρον και να προωθεί την ισότητα όλων.
 • Ένα άτομο με Μεσουράνημα στους Ιχθύς θα μπορούσε να έχει επίγνωση ότι άσχετα της δικής του προσωπικής δήλωσης θα πρέπει πάντα να είναι έτοιμο να θυσιάσει το προσωπικό του συμφέρον για να σώσει τους άλλους.

Η θέση του Μεσουρανήματος λοιπόν ανάγεται σε μία θέση συνειδησιακή ή σχεδόν υπερβατική. Κάποιοι μπορεί να το ονομάζουν Ανώτερο Εαυτό, κάποιοι να του δίνουν άλλα ονόματα. Για να φτάσει όμως κανείς να αντιμετωπίζει αυτή τη θέση κατΆ αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει τις ταυτίσεις του, όπως λέει κι η ψυχολογία, και να έχει καταφέρει να υπερβεί την αρχική του αλλοτρίωση και να ενοποιήσει τον ψυχισμό του.

Ανακεφαλαίωση – Προς μία διαφορετική αστρολογία προβλέψεων

Αν ο Ωροσκόπος και το Μεσουράνημα ανάγονται σε τόσο σημαντικά ψυχολογικά σημεία στο χάρτη, για ποιο λόγο έχουν αγνοηθεί μέχρι τώρα (βασικά κυρίως το Μεσουράνημα); Γιατί δεν εμφανίζονται προβλέψεις βασισμένες στο σημείο του Μεσουρανήματος ή σε συνδυασμό του με το ζώδιο του Ήλιου ή το ζώδιο του Ωροσκόπου;

Ίσως γιατί η εμβάθυνση στα ψυχολογικά σημεία του χάρτη απαιτεί μεγάλη δουλειά με τον εαυτό μας και το ευρύ κοινό που λειτουργεί ως αναγνώστης δεν είναι ίσως και τόσο συνειδητοποιημένο. Εάν οι αναγνώστες των προβλέψεων δεν έχουν σα σημείο εστίασης της συνείδησης τους κάποιο από αυτά τα σημεία, τότε και η σημασία τους στη ζωή τους πιθανότατα θα είναι περιορισμένη.

Σε κάθε περίπτωση πάντως η μελέτη των προβλέψεων από την πλευρά του Μεσουρανήματος και του Ωροσκόπου είναι μία εναλλακτική θεώρηση που μπορεί να εμπλουτίσει τις οπτικές γωνίες από τις οποίες εξετάζουμε την αστρολογία. Κι όχι μόνο μπορεί να την εμπλουτίσει, αλλά μπορεί και να εκπαιδεύσει το κοινό της αστρολογίας σε μία άλλη οπτική θεώρηση ζωής. Προς την κατεύθυνση αυτή ίσως θα ήταν σκόπιμο να γίνουν περισσότερες προσπάθειες και να υπάρξει η απαραίτητη ζύμωση που θα επιτρέψει την ανάπτυξη της.

 

Βασίλης Παπαδολιάς

Πηγή: Αστρολογία για όλους

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments