Ωροσκόπος, η ανατολή της ζωής & η προβολή της ύπαρξης

Ωροσκόπος (Ascendant) είναι το όνομα του πρώτου από τους 12 οίκους του ωροσκοπίου μας. Βρίσκεται ανατολικά του τόπου γέννησης. Για να βρούμε τον Ωροσκόπο πρέπει να ξέρουμε οπωσδήποτε και την ώρα και τον τόπο γέννησης και δείχνει το ζώδιο το οποίο ανατέλλει στον ορίζοντα κατά την στιγμή της γέννησης. Λόγω την φαινομενικής περιστροφής της εκλειπτικής γύρω από την γη, ένα νέο ζώδιο ανατέλλει κάθε δύο ώρες περίπου, που σημαίνει ότι το ζώδιο του Ωροσκόπου αλλάζει κάθε δύο ώρες.

Η ακμή του Ωροσκόπου είναι το σημείο μετάβασης από την ανυπαρξία στην ύπαρξη, από την εγκυμονούσα κατάσταση, σαν έμβρυο (12ος οίκος) βρισκόμαστε στη ζωή (Ωροσκόπος). Η ακμή του Ωροσκόπου (δηλαδή η αρχή του πρώτου οίκου) είναι η στιγμή κατά την οποία παίρνουμε την πρώτη αναπνοή.

Το ζώδιο του Ωροσκόπου αντιπροσωπεύει την αυθόρμητη επαφή του ατόμου με το περιβάλλον. Αντιπροσωπεύει επίσης την εμπειρία που βίωσε με τη γέννηση του. Αυτή η πρώτη εμπειρία δηλώνεται από τον Ωροσκόπο και αναβιώνεται στη διάρκεια της ζωής, σε κάθε νέο ξεκίνημα.

Πως λειτουργεί ο Ωροσκόπος

Ο Ωροσκόπος περιγράφει την προσωπικότητα του ατόμου, γιατί η προσωπικότητα είναι το μέσο με το οποίο ο εσωτερικός εαυτός έρχεται σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον. Ο άνθρωπος περικλείει μέσα του, ολόκληρο το ωροσκόπιο του και η μόνη είσοδος για τους άλλους είναι ο Ωροσκόπος. Είναι το φίλτρο ανάμεσα σε αυτά που υπάρχουν στο χάρτη και σ’ εκείνα που βρίσκονται στον εξωτερικό κόσμο. Σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε και αντιλαμβανόμαστε διάφορα για μας και τους άλλους, ο Ωροσκόπος είναι εκείνος που συγκεντρώνει όλες αυτές τις σκέψεις, τα αισθήματα, τις ιδέες και τις δραστηριότητες για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε το κενό ανάμεσα σ αυτά που κουβαλάει ο άνθρωπος μέσα του και τον κόσμο που πρέπει να αντιμετωπίσει. Λειτουργεί έτσι ώστε μέσω της επαφής με το εξωτερικό περιβάλλον να γίνουν κατανοητά αυτά που έχει μέσα του το άτομο, είναι το φίλτρο μέσω του οποίου μπορούμε να κερδίσουμε τον έλεγχο του εαυτού μας. Η αρμονία ανάμεσα στην εσωτερική ύπαρξη και τις εξωτερικές εμπειρίες μπορεί να επιτευχθεί όταν συνδέσουμε την εμπειρία κάθε οίκου με τον ωροσκόπο. Με αυτόν τον τρόπο αποκτάμε την αίσθηση ελέγχου στη ζωή μας.

Τι συμβολίζει ο Ωροσκόπος

Ο Ωροσκόπος συμβολίζει το «εγώ» και πως αυτό εξωτερικεύεται, δείχνει τον τρόπο που θα εκφραστεί το άτομο. Οι ιδιότητες του κριού ταυτίζονται με τον πρώτο οίκο, είναι η σπίθα, η αρχή, το «εγώ» με ποιο τρόπο έρχεται σε επαφή με τους άλλους (το απέναντι ζώδιο του Ζυγού). Ο Ωροσκόπος συμβολίζει την ολοκληρωμένη προσωπικότητα του ανθρώπου το χαρακτήρα του, τις ιδιότητες του και μας ωθεί να αξιοποιήσουμε όλες του τις ιδιότητες για να ολοκληρωθούμε. Συμβολίζει αυτό που ξεκινάει με την γέννηση μας, το πρωτόγεννες υλικό, αυτό λοιπόν το υλικό, αυτό που κουβαλάει σαν μαγιά, έρχεται σε επαφή κατ’ αρχήν με την μητέρα (4ος), τα αδέλφια, αργότερα με το σύντροφο και τους άλλους γενικά (7ος) και την κοινωνία, προσλαμβάνει εμπειρίες ανάλογες του πρωτογενούς υλικού, βλέπει και αντιλαμβάνεται τα πράγματα με τον τρόπο του ζωδίου του ωροσκόπου του, διαμορφώνει άποψη και θέση ζωής (10ος) και ολοκληρώνεται ξανά στον ωροσκόπο του.

Η έκφραση του Ωροσκόπου

Το ζώδιο στο οποίο βρίσκεται ο Ωροσκόπος θα παίξει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ψυχοσύνθεσης και τη δομή της προσωπικότητας του ατόμου. Αν υπάρχουν πλανήτες στον πρώτο οίκο θα χρωματίσουν με τις ιδιότητες τους τη συμπεριφορά του ατόμου και θα συντελέσουν καθοριστικά στην εξωτερική του εμφάνιση. Όσο πιο κοντά στον ωροσκόπο βρεθεί ένας πλανήτης στην ακμή του Ωροσκόπου τόσο πιο δυναμική θα είναι η επιρροή του. Ένας δυνατός Ωροσκόπος σε καλές θέσεις και με θετικές όψεις και του κυβερνήτη του και των πλανητών που τυχόν βρίσκονται στον πρώτο οίκο θα δώσει ένα άτομο με αυτοπεποίθηση και προσωπική ασφάλεια. Ενώ ένας αρνητικός ή κτυπημένος Ωροσκόπος πιθανόν να κάνει το άτομο με κόμπλεξ κατωτερότητας, ανασφαλές, άσχημο, χοντρό και σε κακή σχέση με τον εαυτό του και το σώμα του. Σε όλα αυτά βέβαια θα παίξουν το ρόλο τους και ο Ήλιος και η Σελήνη αλλά και η όλη δομή του ωροσκοπίου.

Όμως το ζώδιο του Ωροσκόπου είναι συνήθως το πιο σημαντικό του ωροσκοπίου γιατί μας δίνει μια γενική περιγραφή της προσωπικής εμφάνισης και του χαρακτήρα, αν και αυτά τα στοιχεία υπόκεινται σε τροποποίηση ανάλογα με την θέση του κυβερνώντος πλανήτη και του πλανήτη που μπορεί να βρίσκεται κοντά στον Ωροσκόπο.

Ο Ωροσκόπος περιγράφει την εικόνα του ατόμου όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από το περιβάλλον, κατά την πρώτη επαφή με τον κόσμο. Είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για την εικόνα του ατόμου μαζί με τον κυβερνήτη του ζωδίου του και τον πλανήτη στον πρώτο οίκο.

Ωροσκόπος και υγεία

Από το ζώδιο του Ωροσκόπου μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες για την υγεία μας διότι ο Ωροσκόπος είναι μια βιολογική κληρονομιά που μας μεταβιβάστηκε από τους προγόνους μας. Συχνά το ζώδιο του Ωροσκόπου μας, αντιστοιχεί σε ένα από τα ηλιακά ζώδια των γονιών ή των παππούδων μας έτσι, στην αστρολογία ο Ωροσκόπος συνιστά μια γενετική αλυσίδα και το βιολογικό μας μέλλον μας είναι καθορισμένο από την στιγμή της σύλληψης. Θα παίξουν βέβαια ρόλο και οι συνθήκες ζωής μας και οι περιβαλλοντικές επιδράσεις αλλά η ελευθερία επιλογής μας για τον τρόπο που θα διαχειριστούμε την ζωή μας μπορεί να δημιουργήσουν εκείνες τις συνθήκες ώστε να αργήσουν να εμφανιστούν ή να μην εμφανιστούν καθόλου κληρονομικές ασθένειες.

Λέξεις κλειδιά για τον Ωροσκόπο

Αν συνοψίσουμε τι δηλώνει ο Ωροσκόπος με λέξεις κλειδιά θα λέγαμε ότι είναι το «εγώ» προς τους άλλους, η εξωτερική μας εμφάνιση, η προσωπικότητα μας, η εικόνα μας δηλαδή πως μας βλέπουν οι άλλοι, ο τρόπος έκφρασης μας, ο τρόπος συμπεριφοράς, ο τρόπος επιβολής μας, τα κίνητρα μας, το θάρρος, το ζώδιο και οι όψεις περιγράφουν αν διαθέτουμε θάρρος ή όχι, η μαχητικότητα μας, οι αποφάσεις μας, η ζωτική μας ενέργεια, η ζωντάνια μας, εμείς προς τους άλλους και οι άλλοι προς εμάς.

Ωροσκόπος ανά…

…Ποιότητες….

Ωροσκόπος στα παρορμητικά ζώδια (Κριός, Καρκίνος, Ζυγός και Αιγόκερως)
Με τον Ωροσκόπο στα παρορμητικά το άτομο είναι δυναμικό και ανυπόμονο. Είναι από πολλές απόψεις ανεξάρτητο και δραστήριο, έχει μεγάλη φιλοδοξία και ένα επιχειρηματικό και ενεργητικό πνεύμα. Θέλει να είναι πρωτοπόρο και να έχει την αρχηγία σε κάθε τι που το ενδιαφέρει. Όμως δραστηριοποιείται έντονα και ξοδεύει την ενέργεια του σε πολλά και διαφορετικά ενδιαφέροντα. Ωθείται από τις προσωπικές του ανάγκες και θέλει να τα κάνει όλα μαζί μονομιάς, χωρίς να σταματήσει για να αξιολογήσει πια είναι σημαντικά και πια όχι. Πρέπει να μάθει να βάζει τάξη και πρόγραμμα στη ζωή του και να αξιοποιεί τον χρόνο και την ενέργεια του εποικοδομητικά.

Ωροσκόπος στα σταθερά ζώδια (Ταύρος, Λέων, Σκορπιός και Υδροχόος)
Με τον Ωροσκόπο στα σταθερά το άτομο είναι σταθερό, αξιόπιστο και υπομονετικό. Διαθέτει αυτοπεποίθηση, υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια. Όμως μερικές φορές γίνεται άκαμπτο, δογματικό και πεισματάρικο. Καλλιεργεί ένα φόβο για τις αλλαγές. Έχει την τάση να μην καλοδέχεται τις αλλαγές, του είναι επιθυμητό το οικείο. Μένει πεισματικά στις ίδιες γνωστές καταστάσεις και αρνείται να συμβιβαστεί. Αυτό του στερεί τη δυνατότητα να προσαρμόζεται στις αλλαγές, να ελίσσεται στις καταστάσεις και να μην ψάχνει εναλλακτικές λύσεις στα προβλήματα. Με τον ωροσκόπο στα σταθερά πρέπει το άτομο να μην καλλιεργεί την αδράνεια και να ρισκάρει κάπου – κάπου.

Ωροσκόπος στα μεταβλητά ζώδια (Δίδυμος, Παρθένος, Τοξότης και Ιχθύς)
Με τον Ωροσκόπο στα μεταβλητά το άτομο έχει το χάρισμα να μπορεί να προσαρμόζεται σε κυμαινόμενες καταστάσεις και του είναι εύκολο να χειρίζεται καθημερινά θέματα όπως του έρχονται. Είναι ευαίσθητο και συμπονετικό και θέλει να είναι χρήσιμο. Όμως είναι αρκετά ευμετάβλητο και κάποιες φορές υπερβολικά αναποφάσιστο. Μερικές φορές γίνεται ασταθές, αβέβαιο και ανήσυχο επειδή πρέπει να προσαρμόζεται συνέχεια στις εναλλαγές των καταστάσεων. Πρέπει να αποκτήσει αυτοπεποίθηση και να είναι ο εαυτός του, να εστιαστεί σε ένα στόχο με προσήλωση για να δει τα πράγματα να ολοκληρώνονται.

….και Στοιχεία

Ωροσκόπος στα ζώδια Φωτιάς (Κριός, Λέων, Τοξότης)
Με τον Ωροσκόπο σε ζώδιο φωτιάς το άτομο διαθέτει μεγάλη ποσότητα δύναμης και ενεργητικότητας. Είναι γενναιόδωρο, γεμάτο ζωτικότητα και ενθουσιασμό. Βλέπει τη ζωή με αισιοδοξία και δραστηριοποιείται έντονα. Έχει βαθιά αισθήματα, ζει με πάθος και μπορεί να κάνει ηρωικές πράξεις για τα ιδανικά του. Πρέπει να μάθει να μην δίνεται ολόψυχα σε ότι το ενθουσιάζει, κάποιες φορές πρέπει να βλέπει τα πράγματα λίγο ρεαλιστικά και να ασχολείται και με τα καθημερινά του θέματα.

Ωροσκόπος σε ζώδια Γης (Ταύρος, Παρθένος, Αιγόκερως)
Με τον Ωροσκόπο σε ζώδιο γης είναι σίγουρο ότι το άτομο θα γίνει πρακτικό και θα δίνει σημασία στις βασικές υλικές ανάγκες του ιδίου αλλά και του περιβάλλοντος του. Αναζητά σταθερότητα και ασφάλεια στη ζωή του. Είναι πρακτικό, επιμελές και προσγειωμένο και αντιμετωπίζει τις καταστάσεις ρεαλιστικά. Έχει επιτυχία αν ασχοληθεί με θέματα που συνδέονται με τη γη ή απλά πρακτικά θέματα. Μπορεί να είναι εργατικό, επίμονο και ακούραστο αν βάλει ένα στόχο.

Ωροσκόπος σε ζώδια Αέρα (Δίδυμοι, Ζυγός, Υδροχόος)
Με τον Ωροσκόπο σε ζώδιο αέρα το άτομο διαθέτει καλή διανοητική ικανότητα, του αρέσει να ενημερώνεται, να μελετά και να αποκτά γνώσεις. Αυτά τα ζώδια χαρίζουν μια ιδιοσυγκρασία βαθιά εκλεπτυσμένη και ωθούν το άτομο να λειτουργεί περισσότερο με την λογική παρά με τις αισθήσεις. Διαθέτει μια σπάνια ιδιότητα να νιώθει τα πράγματα με τον νου. Ο αέρας ωθεί το άτομο να οργανώνει και να σχεδιάζει το μέλλον του, να αποκτά πληροφορίες για ότι συμβαίνει γύρω του και δίνει έμφαση στη λογική σκέψη για την λήψη των αποφάσεων του.

Ωροσκόπος σε ζώδια Νερού (Καρκίνος, Σκορπιός, Ιχθύς)
Με τον Ωροσκόπο σε ζώδιο νερού το άτομο λειτουργεί με το συναίσθημα, αντιλαμβάνεται τις καταστάσεις με τα συναισθήματα. Το ένστικτο και οι ευαισθησίες του είναι έντονες και είναι δεκτικό. Συχνά επηρεάζεται από τα συναισθήματα και τις σκέψεις του αλλά και από την συμπεριφορά των άλλων απέναντί του. Διατηρεί ισχυρό δεσμό με τους οικείους του και μπορεί να δημιουργήσει ασφυκτική ατμόσφαιρα στα αγαπημένα του πρόσωπα από την υπερπροστατευτικότητα του. Είναι ανυπόμονο και ανήσυχο και νοιώθει να κατακλύζεται από τα συναισθήματα του όταν αντιμετωπίζει προβλήματα ή με τα προβλήματα των άλλων. Πρέπει να καλλιεργήσει τη λογική σκέψη και να μην οδηγείται από την καρδιά του.

 

Ο Ωροσκόπος στα ζώδια

Εδώ γίνεται μια περιγραφή του ωροσκόπου στα ζώδια, αλλά αυτό διαφοροποιείται από την θέση και τις όψεις του κυβερνήτη του Ωροσκόπου αλλά και από τους πλανήτες που τυχόν βρίσκονται στον πρώτο οίκο και τις όψεις που κάνουν. Τα χαρακτηριστικά του ζωδίου του Ωροσκόπου, του κυβερνήτη του ή του πλανήτη που βρίσκεται στον πρώτο οίκο δηλώνουν τον τρόπο με τον οποίο το άτομο έρχεται σε επαφή με τους άλλους ανθρώπους και τον τρόπο που το ίδιο το άτομο αντιλαμβάνεται τον κόσμο.

Ο Ωροσκόπος στο Κριό (είμαι ο πρώτος)

Ο Κριός είναι ζώδιο αρσενικό, ιδιότητα παρορμητική, στοιχείο φωτιά, γι αυτό δρα με αυθόρμητο ενθουσιασμό, έχει κυβερνήτη τον Άρη και συμβολίζει τη φωτιά, την άνοιξη, την δράση, την πρωτοβουλία, τον εγωισμό, τα αιχμηρά αντικείμενα, τα μηχανήματα, τα ξεκινήματα και τα θέματα που αφορούν τον άνδρα.

Γενικά χαρακτηριστικά: Σαν αρσενικό ζώδιο εκφράζεται δυναμικά και η ενέργεια του είναι διεισδυτική. Είναι ζώδιο φωτιάς και έχει ανάγκη να εκδηλωθεί με μεγάλο δυναμισμό. Είναι ζωηρός, δραστήριος, ευθύς και δημιουργικός. Αντιμετωπίζει τα εμπόδια και τις δυσκολίες γρήγορα και με γενναιότητα. Ξέρει τι θέλει και το θέλει τώρα. Ακολουθεί το δικό του δρόμο και ανοίγει νέους ορίζοντες. Έχει αυτοπεποίθηση και είναι ριψοκίνδυνος, θα πετύχει κυρίως χάρη στην εμπιστοσύνη που έχει στην ικανότητα του να πετυχαίνει. Είναι θαρραλέος περήφανος με δυνατή θέληση, αποφασιστικότητα και πάθος. Έχει τεράστια επιθυμία να είναι πρώτος και αυτό το εκφράζει με μια παιδική αθωότητα. Αγαπά την ελευθερία του και δεν παραδίδεται. Οι περισσότερες δυσκολίες του θα προκύψουν λόγω της υπερβολικής βιασύνης στην κρίση και στα αισθήματα. Του λείπει η αυτοσυγκράτηση και δεν υποχωρεί σε κανένα και σε τίποτα. Μπορεί κάποιες φορές να είναι εγωιστής και λόγω της υπερβολικής του ειλικρινείας γίνεται αγενής. Δεν συμβιβάζεται και είναι παράτολμος.

Σχέσεις: Τον γάμο τον αισθάνεται ως περιορισμό και φυλάκιση, σε μια σχέση αναζητά τη γαλήνη αλλά δεν μπορεί να τη χαρεί. Αναζητά ένα ήρεμο σύντροφο με κατανόηση, στον οποίο θα γυρνά μετά από κάθε εξερεύνηση.

Εξωτερική εμφάνιση: Είναι αδύνατος και μυώδης, με πυκνά φρύδια, μεγάλους κροτάφους στο μέτωπο. Η μύτη είναι μυτερή, το πρόσωπο είναι φαρδύ στο μέτωπο και λεπταίνει μέχρι το πιγούνι και δίνει το σχήμα καρδιάς. Έχουν άφθονες τρίχες στο σώμα και το πρόσωπο προς το κόκκινο χρώμα και περπατούν γρήγορα.

Υγεία: Τα μέρη του σώματος που κυβερνά ο Κριός είναι το κεφάλι το πρόσωπο και το αίμα και μπορεί να εκδηλώσει κληρονομικές ασθένειες που έχουν σχέση με το αίμα. Ακόμα με την βιασύνη του μπορεί να τραυματίζεται στο κεφάλι, και το πρόσωπο. Επίσης μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα με το σίδηρο στο αίμα. Πρέπει να προσέχει την πίεση του και τις μολύνσεις στο αίμα.

Ο Ωροσκόπος στο Ταύρο (είμαι σταθερός)

Ο Ταύρος είναι ζώδιο θηλυκό, ιδιότητα τους είναι σταθερή, στοιχείο του είναι η γη, γι αυτό αναπαύεται στη ρουτίνα του και του δίνουν χαρά τα γνώριμά του πράγματα. Ο Ταύρος έχει κυβερνήτη την Αφροδίτη. Συμβολίζει τη σταθερότητα, την ασφάλεια, τη δύναμη, τη φύση, την ακίνητη περιουσία, την αντοχή, το πείσμα, τη συντήρηση, τις παραδόσεις, τα οικονομικά με την έννοια της εξασφάλισης.

Γενικά χαρακτηριστικά: Ο Ταύρος στον Ωροσκόπο κάνει το άτομο συγκρατημένο, σταθερό, και επίμονο, αγαπά την ειρήνη, την ηρεμία, και την ομορφιά. Είναι πρακτικό και δεν του αρέσουν οι θεωρητικές ιδέες, τον ενδιαφέρει το απτό, το πρακτικό, το χρήσιμο. Όταν ζυγίζει μια κατάσταση σκέφτεται πρώτα την χρησιμότητα της. Έχει μεγάλη υπομονή και ήρεμη σταθερότητα. Είναι κάπως συντηρητικός και εγωκεντρικός και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί πολύ πεισματάρης. Δεν αλλάζει εύκολα και του λείπει η προσαρμοστικότητα. Δεν επηρεάζεται εύκολα από τους άλλους και είναι επιμένει στις δικές του δοκιμασμένες απόψεις που γνωρίζει καλά και έτσι αισθάνεται ασφαλής. Έχει μεγάλη ανάγκη για υλική και συναισθηματική ασφάλεια. Έχει μεγάλη υπομονή, δεν βιάζεται καθόλου, αφήνει τα πράγματα να ωριμάσουν «να φτάσουν στην ώρα τους». Του αρέσει να απολαμβάνει το κάθε τι, με όλες του τις αισθήσεις, αγαπά το καλό φαγητό και όμορφα σερβιρισμένο, το ωραίο ντύσιμο με όμορφα χρώματα και φορά πάντα ένα ακριβό άρωμα. Έχει έντονα συναισθήματα και είναι μπορεί να ζήσει έντονα πάθη. Είναι καλόκαρδος και λάτρης της άνεσης και της ξεκούρασης. Αργεί να θυμώσει αλλά όταν θυμώσει μπορεί να κρατήσει έχθρα.

Σχέσεις: Στον γάμο επιζητά να προσφέρει πίστη και σταθερότητα γι αυτό είναι πρόθυμος από νεαρή ηλικία να δεσμευτεί σε μια σχέση. Είναι τρυφερός, πιστός, κοινωνικός, γεμάτος πάθος σύντροφος. Κάποιες φορές μπορεί να γίνει κτητικός και ζηλιάρης.

Εξωτερική εμφάνιση: Έχει μεγάλα και στρογγυλά μάτια, θερμή και ερωτική ματιά και αισθησιακά χείλη. Συχνά ένα κοντόχοντρο σώμα, με κοντό παχύ λαιμό και ώμους. Τα μαλλιά τους συνήθως είναι πυκνά, οι άνδρες εμφανίζουν άφθονη τριχοφυΐα στο σώμα. Ο Ταύρος είναι συνήθως μελαχρινός.

Υγεία: Ο Ταύρος κυβερνά το λαιμό, το σβέρκο, τους ώμους, το στόμα, τον οισοφάγο, και τον λάρυγγα. Γι αυτό το λόγο σε περίπτωση προσβολών, μπορεί να εμφανίσει κάποια στιγμή στη ζωή του κληρονομικές ασθένειες που έχουν σχέση με αυτά τα όργανα, δηλαδή μπορεί να έχει μια ευαισθησία με τις αμυγδαλές του ή να παθαίνει λαρυγγίτιδα. Ακόμα μπορεί να εμφανίσει αυχενικό σύνδρομο.

O Ωροσκόπος στους Διδύμους (τα ξέρω όλα)

Οι Δίδυμοι είναι ζώδιο αρσενικό και γι αυτό εκφράζει την ενέργεια του με έναν εξωστρεφή τρόπο, ιδιότητα μεταβλητή και στοιχείο του είναι ο αέρας. Κυβερνήτης του είναι ο Ερμής. Συμβολίζει την επικοινωνία, την ικανότητα προσαρμογής, την πνευματική δραστηριότητα, την ευστροφία, την ευφράδεια, τη συγγραφή, την παντοτινή νεότητα, τη νευρικότητα, την πονηριά, την φλυαρία, την επιπολαιότητα και την πολυδιάσπαση.

Γενικά χαρακτηριστικά: Είναι ένα ζώδιο με νοητικές ικανότητες και διαθέτει έναν ανήσυχο, δραστήριο και ευέλικτο νου. Είναι έντονα επικοινωνιακός και ευχάριστος στη συναναστροφή και προσαρμόζεται εύκολα στις διαφορετικές συνθήκες. Είναι έξυπνος και επινοητικός, έχει συνήθως ικανότητες στο γράψιμο την μελέτη, και την ομιλία. Του αρέσουν τα βιβλία και το διάβασμα, μαθαίνει εύκολα και έχει την ικανότητα να μεταδίδει τις γνώσεις του. Μπορεί να μαθαίνει εύκολα ξένες γλώσσες και του αρέσουν τα ταξίδια, να μετακινείται και να αλλάζει παραστάσεις. Διαθέτει νοητική κατανόηση και γρήγορη προσαρμοστικότητα. Είναι περίεργος, εύστροφος, φιλικός με καλή πληροφόρηση και με προθυμία για συζήτηση. Διαθέτει ρητορικές ικανότητες και λεκτική ετοιμότητα. Κάποιες φορές όμως μπορεί να γίνει κουραστικός με την περιέργεια του και την πολυλογία του και μπορεί αν εκνευριστεί να γίνει κυνικός. Έχει την τάση να εκνευρίζεται εύκολα για ασήμαντα πράγματα και είναι αναποφάσιστος, αβέβαιος και ευμετάβλητος. Είναι υπερκινητικός, ασταθής, κάποιες φορές αφηρημένος.

Σχέσεις: Επιθυμεί μία σχέση, αφού θεωρεί ότι θα του φέρει ηρεμία. Του αρέσει το φλερτ και το ερωτικό παιχνίδι, παραμένει ανεξάρτητος και ενδιαφέρεται για ποικιλία επαφών. Από την μια είναι φλογερός και βαθιά ερωτικός, απ’ την άλλη δεν του αρέσει να τον περιορίζουν.

Εξωτερική εμφάνιση: Ο Δίδυμος συνήθως έχει λεπτά χαρακτηριστικά και όμορφες κινήσεις. Διαθέτει οξεία και παρατηρητική ματιά. Ευρύ μέτωπο, ευθεία φρύδια και μικρό πρόσωπο. Τα χείλη τους είναι λεπτά και η μύτη είναι μικρή.

Υγεία: Οι Δίδυμοι κυβερνούν τους πνεύμονες τους βρόγχους, το νευρικό σύστημα και τα χέρια. Λένε ακόμα ότι κυβερνούν ότι είναι διπλό δηλαδή τα ρουθούνια σαν όργανα αναπνοής, και τα αυτιά. Σε περίπτωση που προσβάλλεται αυτός ο ωροσκόπος μπορεί να παρουσιάσει νευρικές διαταραχές, προβλήματα με το αναπνευστικό και ευαισθησία ακοής ή προβλήματα με το ακουστικό νεύρο. Επίσης μπορεί από απροσεξία να τραυματίζονται συχνά στα χέρια.

O Ωροσκόπος στο Καρκίνο (η μητρότητα)

Ο Καρκίνος είναι ζώδιο θηλυκό γι αυτό είναι εσωστρεφές, ιδιότητα παρορμητική, και στοιχείο του το νερό δηλαδή δεκτικό. Έχει κυβερνήτη τη Σελήνη. Συμβολίζει το σπίτι, την οικογένεια, την μητέρα, τους προγόνους, την παράδοση, τις οικογενειακές ρίζες, την οργανική δομή, τη διπλωματία, τη θάλασσα, τους ναυτικούς, το συναίσθημα, την διαίσθηση, το παρελθόν, τα παιδικά χρόνια και τα γηρατειά και τα βάθη της ψυχής.

Γενικά χαρακτηριστικά: Ο Καρκίνος είναι το ζώδιο της οικογένειας, και της οικογενειακής ασφάλειας, το ζώδιο που θέλει να κατασταλάξει κάπου. Θέλει να έχει μια σίγουρη εστία, ένα καταφύγιο όπου θα μπορεί σε κάθε δυσκολία να προφυλαχτεί. Είναι ευαίσθητος και ευγενικός. Διαθέτει ισχυρό μητρικό ή πατρικό ένστικτο και γίνεται υπερβολικά προστατευτικός με τους οικείους τους και με αυτούς που αγαπά. Είναι ζώδιο παρορμητικό και στοιχείο του το νερό γι αυτό έχει μεγάλη ευαισθησία και δεκτικότητα, δυνατά συναισθήματα και συγκινήσεις και του αρέσει η οικογενειακή ζωή. Επηρεάζεται εύκολα από αυτούς που εμπιστεύεται και αγαπά και είναι ψυχρός, συγκρατημένος και δύσπιστος με εκείνους που δεν γνωρίζει ή δεν του αρέσουν. Οραματίζεται το μέλλον και ξαναζεί με το μυαλό του το παρελθόν διότι διαθέτει πλούσια και ζωηρή φαντασία. Δένεται με τα δικά του παλιά αντικείμενα όπως είναι δεμένος με τις ρίζες του. Λειτουργεί με μεγάλη σύνεση και προνοητικότητα, είναι επιφυλακτικός και προσεκτικός, διαθέτει επιμονή και σταθερότητα. Βασίζεται περισσότερο στο ένστικτο και την διαίσθησή του και σπανιότερα στη λογική. Επειδή είναι βαθιά συναισθηματικός πληγώνεται εύκολα και γεμίζει με ενοχές αν κάτι δεν κάνει καλά. Οτιδήποτε αναλαμβάνει προσπαθεί να το προφυλάσσει από φθορές και να το ολοκληρώνει με επιτυχία. Η διάθεση του εξαρτάται την ψυχολογική του κατάσταση και από το αν νοιώθει ασφάλεια και σιγουριά. Αν το περιβάλλον του δεν του προσφέρει ασφάλεια και ψυχική ηρεμία αρνείται να μεγαλώσει, κρύβει τα συναισθήματα του, γίνεται ντροπαλός, ασταθής, κυκλοθυμικός και κατσούφης. Καταλαμβάνεται από μελαγχολία και αυτολύπηση.

Σχέσεις: Επιζητά ασφάλεια, συνεχή προστασία και σιγουριά δίπλα σε ένα πιστό και απόλυτα σοβαρό σύντροφο γι αυτό διψά για δέσμευση. Δύσκολα μένει μόνος. Όταν δημιουργεί μια σχέση προσπαθεί να την διατηρήσει. Αφιερώνεται ψυχή και σώμα στο σύντροφο και την οικογένεια του, γεγονός που περιορίζει την προσωπική του ζωή.

Εξωτερική εμφάνιση: Ο Καρκίνος Ωροσκόπος προσδίδει στην εμφάνιση μια στρογγυλάδα, στρογγυλό σχήμα προσώπου, στρογγυλά, φρύδια, μάγουλα, μύτη αυτιά, στόμα. Επίσης στρογγυλό σχήμα μαλλιών, χλωμό, ευαίσθητο δέρμα με μια απαλή υφή και μάτια υγρά με μια μωρουδίστικη έκφραση. Οι ώμοι και τα χέρια έχουν μια κλίση προς τα μέσα όπως ο κάβουρας.

Υγεία: Ο Καρκίνος κυβερνά το στομάχι, τους αδένες, το γυναικείο στήθος, την πέψη, την θρέψη και τα ένζυμα. Σε περιπτώσεις προσβολών του ωροσκόπου αυτού, μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα στο στομάχι γιατί ο μεγάλος συναισθηματισμός, τους ωθεί να τρέφονται ανορθόδοξα ή σε ακατάλληλες ώρες. Κάποιες φορές μπορεί να μην βάζουν τίποτα στο στόμα τους και κάποιες να καταβροχθίζουν ότι βρουν. Επίσης από μια ηλικία και μετά θα πρέπει να εξετάζουν συχνά το στήθος τους και τους μαστικούς αδένες.

O Ωροσκόπος Λέων (γνωρίζω την δύναμή μου)

Ο Λέων είναι ζώδιο αρσενικό άρα η δράση του είναι εξωστρεφής, ιδιότητα σταθερή και στοιχείο του η φωτιά δηλαδή ενθουσιώδης και αισιόδοξο. Έχει κυβερνήτη τον Ήλιο. Συμβολίζει τον έρωτα, τα παιδιά, τη χαρά της ζωής, τα χόμπι, τα ταλέντα, τις απολαύσεις, τη διασκέδαση, το φλερτ, τη δημιουργία, την δόξα, την επιτυχία, τα άτομα κύρους.

Γενικά χαρακτηριστικά: Ο Λέων χαρίζει στο άτομο μια φύση ανοιχτή, μεγαλόψυχη, γενναιόδωρη και τίμια. Έχει αυτοπεποίθηση και αξιοπρέπεια που τον βοηθούν να αξιοποιήσει σωστά τα προσόντα του για να χειριστεί δυναμικά τις καταστάσεις. Είναι μεγαλόψυχος, ανοιχτόκαρδος και εκδηλωτικός και η παρέα μαζί του είναι πολύ ευχάριστη. Η γενναιότητα και το θάρρος του ξεχωρίζουν και δεν φοβάται να αναμετρηθεί με οποιαδήποτε δυσκολία συναντήσει στη ζωή του. Έχει σταθερή και δυνατή θέληση και δεν αλλάζει πορεία, από την στιγμή που θα αποφασίσει τι είναι αυτό που θέλει θα το ακολουθήσει μέχρι να το πετύχει. Επιδιώκει και πάντα πετυχαίνει να αναγνωρίζεται η ικανότητα του. Εκπέμπει μια ισχυρή ακτινοβολία, είναι ευθύς και ειλικρινής και απεχθάνεται τους μικροπρεπείς. Η αισιοδοξία η υπευθυνότητα και η πίστη στον εαυτό του αποτελούν πλεονεκτήματα τα οποία μπορούν να αναδείξουν την απαστράπτουσα προσωπικότητα του. Η ανάγκη του να αποσπά τον θαυμασμό μπορεί να τον κάνει ένα φορτικό υπερόπτη και ματαιόδοξο. Επειδή του αρέσει να τον σέβονται, να του αναγνωρίζουν την υπεροχή του να αισθάνεται σημαντικός μέσα από τις πράξεις του, μπορεί να παρασυρθεί σε μια αλαζονική συμπεριφορά, σε μια προκλητική καυχησιολογία και να καμαρώνει για τα κατορθώματα του.

Σχέσεις: Το πάθος και ο αυθορμητισμός χαρακτηρίζουν την ερωτική συμπεριφορά ενός Λέοντα, αρκεί να είναι ο κυρίαρχος της σχέσης του. Είναι πιστός αφοσιωμένος σύντροφος φτάνει να βρει το άτομο που θα θεωρεί αντάξιο του. Όμως διατηρεί σε μεγάλο βαθμό την ανεξαρτησία του μέσα στις σχέσεις του και δεν καταπιέζει τον σύντροφο του.

Εξωτερική εμφάνιση: Με Λέοντα Ωροσκόπο το άτομο συχνά είναι αρκετά ελκυστικό, με καλοφτιαγμένο σώμα, πολλές φορές επιβλητικό με φαρδύς ώμους, με βάδισμα αγέρωχο με το κεφάλι ψηλά γεμάτο αυτοπεποίθηση. Μεγάλο και ψηλό μέτωπο, γυριστές βλεφαρίδες, μεγάλα μάτια και ανοιχτά. Τα μάτια δίνουν την εντύπωση ότι βρίσκονται αρκετά κοντά μεταξύ τους και τα μαλλιά τους δίνουν την αίσθηση χαίτης λιονταριού.

Υγεία: Τα μέρη του σώματος που κυβερνά ο Λέων είναι η καρδιά, η πλάτη, η σπονδυλική στήλη και το κυκλοφορικό. Αν προσβάλλεται μπορεί να βγάλει προβλήματα με την καρδιά ή την σπονδυλική στήλη, να δημιουργήσει υπέρταση ή μυελίτιδα ή υπερκόπωση.

O Ωροσκόπος Παρθένος (ο σχολαστικός)

Η Παρθένος είναι θηλυκό ζώδιο, ιδιότητα του είναι μεταβλητή άρα αγχώδης και στοιχείο του είναι η γη, τον ενδιαφέρει η πρακτική πλευρά της ζωής. Κυβερνήτη έχει τον Ερμή. Συμβολίζει το καθήκον, τη μέθοδο, τη λεπτομέρεια, την ανάλυση, τη λογική, την κριτική σκέψη, την προσαρμογή, τους εργαζόμενους, τον τρόπο εργασίας, τον προγραμματισμό, την ταξική συνείδηση, την καθημερινή εργασία, την φυσική κατάσταση, την σωματική υγεία.

Γενικά χαρακτηριστικά: Η Παρθένος ως Ωροσκόπος χαρίζει μια φύση ήρεμη, μετριοπαθή και συγκρατημένη. Άτομο συνετό και ικανό να σκέπτεται πολύ, πριν κάνει κάτι. Αξιοσημείωτη είναι η ικανότητά του να ξεχωρίζει το χρήσιμο από το άχρηστο και το ωφέλιμο από το βλαβερό τόσο στα πρακτικά θέματα όσο και στα συναισθηματικά. Είναι συστηματικό, μεθοδικό και προσγειωμένο σε κάθε τι που κάνει ή που επιθυμεί. Προσπαθεί να υπάρχει τάξη και οργάνωση σε όλους τους τομείς της ζωής του και είναι ιδιαίτερα καλαίσθητο. Δεν αφήνει τίποτα στην τύχη, σχεδιάζει με λεπτομέρεια τα βήματα του, ελέγχοντας πάντα και τη λειτουργικότητα των πραγμάτων και αφού όλα είναι τέλεια τότε θα εφαρμόσει ότι έχει οργανώσει. Διαθέτει λογική ικανότητα συλλογισμού και μαθαίνει εύκολα γιατί αγαπά την μελέτη. Το καθήκον και η πειθαρχεία αποτελούν από τις βασικότερες αρχές του. Όμως είναι άτολμο και του λείπει η αυτοπεποίθηση και η αισιοδοξία. Η εμμονή του στη λεπτομέρεια και η τάση του για την τελειότητα, του στερούν πολλές από τις καθημερινές χαρές της ζωής.

Σχέσεις: Η Παρθένος δίνει άτομα συγκρατημένα και προσεκτικά στον ερωτικό τομέα, είναι επιφυλακτικά, ασκητικά και αγνά. Θερμαίνονται σιγά και ύστερα από λεπτομερή, κριτική εξέταση. Αν τελικά δώσουν την έγκρισή τους, γίνονται αξιόπιστοι, πιστοί, φροντίζουν και υπηρετούν το ταίρι τους

Εξωτερική εμφάνιση: Με την Παρθένο ως Ωροσκόπο το άτομο είναι με αδύνατο, καλοφτιαγμένο σώμα. Η όψη του είναι συχνά νεανική ακόμη και σε προχωρημένη ηλικία. Στα γεράματα ρυτιδιάζει ξαφνικά και πολύ. Έχει μεγάλα γόνατα και έντονο πρόσωπο, ίσια φρύδια, μικρά συχνά μάτια. Η ματιά τους είναι άμεση και κριτική και τα νύχια τους πάντοτε καθαρά. Το βάδισμα τους είναι αδέξιο. Αυτό τον Ωροσκόπο είναι δύσκολο να τον επισημάνουμε, το ζώδιο του Ήλιου είναι περισσότερο φανερό.

Υγεία: Τα μέρη του σώματος που κυβερνά η Παρθένος είναι τα έντερα, η κοιλιά, ο μεταβολισμός και το νευρικό σύστημα. Αν προσβάλλεται μπορεί να βγάλει προβλήματα με το μεταβολισμό, ή το νευρικό σύστημα, να δημιουργήσει δυσπεψία, κολίτιδα, κοίλη ή ονυχοφαγία.

O Ωροσκόπος Ζυγός (ο διπλωμάτης)

Ο Ζυγός είναι ζώδιο αρσενικό, άρα εξωστρεφές, ιδιότητα του παρορμητική, παίρνει πρωτοβουλίες και διαθέτει αυθορμητισμό, και στοιχείο του ο αέρας δηλαδή της επικοινωνίας και των σχέσεων. Κυβερνήτης του είναι η Αφροδίτη. Συμβολίζει την συντροφικότητα, την ικανότητα δέσμευσης και συμβιβασμού, την αναζήτηση αρμονίας και ομορφιάς, τη δικαιοσύνη, τη διπλωματία, την καλλιτεχνία, την αισθητική, την αναποφασιστικότητα, την ευπιστία και τον ναρκισσισμό.

Γενικά χαρακτηριστικά: Ο Ζυγός ως Ωροσκόπος είναι το ζώδιο του γάμου και της συνύπαρξης με τους άλλους. Χαρίζει μια φύση θαρραλέα, ευγενική καταδεκτική και τρυφερή. Προσπαθεί να κρατά τις ισορροπίες και λειτουργεί δημοκρατικά και δίκαια. Είναι πολύ κοινωνικός και σχετίζεται εύκολα με άλλους. Το περιβάλλον του τον επηρεάζει πολύ και δεν είναι ευτυχισμένος αν είναι μόνος. Εκφράζεται με τακτ, είναι κομψός και έχει στυλ και στην εμφάνιση και στους τρόπους. Η ομορφιά, η αρμονία, ο ισχυρός μαγνητισμός, η γοητεία, και οι άριστοι τρόποι συμπεριφοράς αποτελούν τα βασικά στοιχεία του Ζυγού και του δίνουν «το διαβατήριο» για να έχει επιτυχία στη ζωή του. Είναι ένας ευχάριστος συνεργάτης ο οποίος πάντα θα βρίσκεται σε θέση να εκτονώσει εντάσεις και αντιπαραθέσεις. Όμως συχνά βρίσκεται ανάμεσα σε διαφορετικές καταστάσεις με αποτέλεσμα να αμφιταλαντεύεται και να δυσκολεύεται να πάρει απόφαση. Κάποιες φορές είναι αποφασιστικός και δυναμικός και κάποιες άλλες αβέβαιος και ανασφαλής. Οι άλλοι γενικά είναι πολύ σημαντικοί γι αυτόν και για να υπάρχουν πάντα δίπλα του θυσιάζει τις πιο βαθιές επιθυμίες του. Στην περίπτωση όμως που αντιλαμβάνεται ότι μόνο δίνει και τίποτα δεν παίρνει τότε θυμώνει και γίνεται μνησίκακος. Του λείπει η αυτοπεποίθηση, η αντοχή και δεν υποστηρίζει τα δικαιώματα του.

Σχέσεις: Είναι το ζώδιο της συντροφικότητας έτσι είναι μόνιμα και ολοκληρωτικά στραμμένος προς τον σύντροφο γιατί δεν αντέχει να ζει μόνος. Τείνει σε ένα γάμο που είναι τόσο αποτέλεσμα συμφέροντος όσο και έρωτα. Συμφέρον μπορεί να είναι και υλικό αλλά και ότι ο σύντροφος είναι ήπιων τόνων και δεν θα υπάρχουν καυγάδες πράγμα το οποίο δεν αντέχει καθόλου. Είναι καλοσυνάτο, ρομαντικό και αφήνεται να παρασυρθεί από τη γοητεία του έρωτα.

Εξωτερική εμφάνιση: Με Ωροσκόπο Ζυγό το ζώδιο της ομορφιάς κάνει το άτομο λεπτό, ντελικάτο με λεπτό όμορφο και ευαίσθητο δέρμα. Το σχήμα του σώματος είναι συμμετρικό. Έχει καλή εμφάνιση, με εκφραστικά μάτια, λακουβίτσες στα μάγουλα που τονίζουν τα πολύ όμορφα χαρακτηριστικά του προσώπου. Το σχήμα του προσώπου είναι οβάλ. Είναι κομψός, με καλό γούστο στο ντύσιμο και με ευγενικούς τρόπους. Αριστοκρατικός.

Υγεία: Τα μέρη του σώματος που κυβερνά ο Ζυγός είναι τα νεφρά, το δέρμα, η ουροδόχος κύστη, τα ωάρια και η μέση. Αν προσβάλλεται μπορεί να δώσει προβλήματα με κυτταρίτιδα, πέτρα στο νεφρό, διαβήτη, και νεφρίτιδα.

O Ωροσκόπος Σκορπιός (όλα ή τίποτα)

Ο Σκορπιός είναι ζώδιο θηλυκό, ιδιότητα του σταθερή, και στοιχείο του το νερό, συνδέεται με τα βαθιά τα πρωτογενή συναισθήματα. Κυβερνήτης του είναι ο Πλούτωνας και ο Άρης. Συμβολίζει τη μυστικότητα, τη γοητεία, το πάθος, το σεξ, την αφοσίωση, την υπομονή, την επιμονή, αλλά και την καχυποψία, την ψυχρότητα, τη ζήλια, την ισχυρογνωμοσύνη, έχει κτητικές και εκδικητικές τάσεις.

Γενικά χαρακτηριστικά: Ο Σκορπιός ως Ωροσκόπος δίνει στο άτομο δυνατό και αποφασιστικό χαρακτήρα. Διαθέτει μεγάλα αποθέματα ενέργειας περισσότερο ψυχικά παρά σωματικά, λειτουργεί καλύτερα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και μπορεί να ελέγχει τις καταστάσεις. Όλα στη ζωή του είναι έντονα και παθιασμένα και δεν αλλάζει εύκολα συνήθειες και απόψεις. Έχει μεγάλη δύναμη θέλησης, και παρόλο που τα αισθήματα, οι συγκινήσεις και τα πάθη τον επηρεάζουν έντονα, έχει μεγάλη αντοχή και επιμονή μέχρι να πετύχει τους σκοπούς του. Είναι αρκετά διεισδυτικός και αναζητά την ρίζα των πραγμάτων. Διαθέτει μεγάλη υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια και αν πληγωθούν αυτά του τα χαρίσματα θα πονέσει πολύ και δεν θα το ξεχάσει ποτέ μέχρι να εκδικηθεί. Μπορεί να διατηρεί την εξωτερική γαλήνη, ενώ εσωτερικά ίσως βιώνει μεγάλες ταραχές. Μπορεί και κρύβει καλά τα συναισθήματα του αλλά ξέρει να βγάζει στο φως τα αδύνατα σημεία των άλλων. Όμως μπορεί να υπερεκτιμά κάποιες φορές τις ικανότητες του και να επιζητά την αναγνώριση και την κολακεία. Είναι αρκετά αινιγματικός και καχύποπτος αλλά όταν κερδίσει κάποιος την εμπιστοσύνη του γίνεται αυτόματα ισόβιος φίλος του.

Σχέσεις: Πρόκειται για ένα ζώδιο που ασκεί έντονο μαγνητισμό και δύσκολα περνάει απαρατήρητο. Αγαπά δυνατά, παθιασμένα, χωρίς όρια. Είναι απόλυτα παραδομένος στα ακραία συναισθήματα του. Τα έντονα συναισθήματα του τον κάνουν να γίνεται κτητικός και ζηλιάρης. Είναι έντονα σεξουαλικός και μια σχέση μαζί του μένει αξέχαστη.

Εξωτερική εμφάνιση: Με ωροσκόπο Σκορπιό το πρόσωπο του ατόμου είναι στρογγυλό, τα χείλη είναι λεπτά, η μύτη είναι σαρκώδης και πλατιά, τα φρύδια είναι παχιά και ίσια. Τα μάτια του σε κάποιες περιπτώσεις είναι μικρά και η ματιά του είναι ήρεμη και διαπεραστική. Το δέρμα του είναι λιπαρό και μελαχρινό, και το περπάτημα τους είναι σαν της πάπιας.

Υγεία: Τα μέρη του σώματος που κυβερνά ο Σκορπιός είναι τα γεννητικά όργανα, το παχύ έντερο και το προστάτη. Αν προσβάλλεται μπορεί να βγάλει προβλήματα με υπόταση, κυστίτιδα, διαβήτη, αιμορροΐδες, ηπατίτιδα, ψυχολογικά προβλήματα και σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

O Ωροσκόπος Τοξότης (ο αισιόδοξος)

Ο Τοξότης είναι ζώδιο αρσενικό, ιδιότητα μεταβλητή και στοιχείο του η φωτιά. Κυβερνήτης του είναι ο Δίας. Συμβολίζει την αισιοδοξία, την τύχη, την δικαιοσύνη, το φιλοσοφικό πνεύμα, τα μακρινά ταξίδια, την ελευθερία, την ηθική, την γενναιοδωρία, αλλά και την υπερβολή, την απροσεξία, την επιπολαιότητα, την αδιαφορία, τη λαιμαργία, την ανηθικότητα.

Γενικά χαρακτηριστικά: Ο Τοξότης Ωροσκόπος χαρίζει στο άτομο αισιοδοξία, ενθουσιασμό, τύχη και εντιμότητα. Περιφρονεί τα «πρέπει» και λατρεύει την ελευθερία του. Είναι καλόκαρδος και προσαρμόζεται εύκολα στις καταστάσεις. Είναι πρόσχαρος και φιλικός και δεν κρύβει κακίες μέσα του. Ζει ξέγνοιαστα και ανέμελα και δεν εννοεί να ωριμάσει. Είναι γενναιόδωρος, τρυφερός, συμπαθητικός, ειλικρινής και δίκαιος. Πρόκειται για ένα άτομο πρόσχαρο, φιλικό, δημοφιλές και προσιτό το οποίο γίνεται εύκολα η ψυχή της παρέας. Είναι δραστήριος και ακούραστος αρκεί να έχει την ελευθερία του χρόνου και της δράσης. Την ίδια ελευθερία που αναζητά ο ίδιος την επιτρέπει και στους άλλους. Είναι ιδιαίτερα ικανός στις κοινωνικές σχέσεις προσιτός και με χιούμορ γεγονός που τον κάνει ιδιαίτερα αγαπητό στον κόσμο. Δεν μπορεί να ασχοληθεί με την λεπτομέρεια, τον απασχολεί η σφαιρική θεώρηση των πραγμάτων. Λατρεύει τα ταξίδια και τα σπορ. Συχνά χάνει τον έλεγχο και μπορεί να μην αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα κάποιων καταστάσεων και παρασύρεται σε επιπολαιότητες. Δεν ανέχεται την κριτική και κάποιες φορές εμφανίζεται σας παντογνώστης. Σε κάθε περίπτωση δεν σταματά να ψάχνει και να αναζητά την αλήθεια.

Σχέσεις: Ταλαντεύεται μεταξύ της ελευθερίας και της δέσμευσης, ως αποτέλεσμα αναβάλει την απόφαση του για μια σταθερή σχέση. Επιδιώκει μια σχέση που θα του επιτρέπει να αισθάνεται ελεύθερος. Φοβάται ότι ο γάμος θα του στερήσει την ελευθερία του. Ακόμα και όταν κάνει γάμο μέσα βαθιά στην ψυχή του, μένει πάντα εργένης.

Εξωτερική εμφάνιση: Ο Ωροσκόπος Τοξότης δίνει ένα φαρδύ, δυνατό, αθλητικό σώμα. Έχει ψηλό μέτωπο, το πρόσωπο δείχνει στενό με μακρύ σαγόνι. Το στόμα του είναι μεγάλο και τα δόντια προεξέχουν. Η μύτη πάει προς τα πάνω και οι μακριές βλεφαρίδες δείχνουν τα μάτια τους μεγαλύτερα απ΄ ότι είναι. Το περπάτημα τους θυμίζει καλπασμό, με το κεφάλι προς τα εμπρός.

Υγεία: Τα μέρη του σώματος που κυβερνά το Τοξότης είναι οι μηροί, τα ισχία, το συκώτι οι αρτηρίες, το δεξί αυτί, το ηπατικό σύστημα και την αίσθηση της όσφρησης. Αν προσβάλλεται μπορεί να βγάλει προβλήματα με κίρρωση, πλευρίτιδα ή άσθμα.

O Ωροσκόπος Αιγόκερως (ο άνθρωπος του καθήκοντος)

Ο Αιγόκερως είναι ζώδιο θηλυκό, ιδιότητα παρορμητική και στοιχείο του είναι η γη. Κυβερνήτης του είναι ο Κρόνος. Συμβολίζει την αυστηρότητα, την εργατικότητα, την υπευθυνότητα, το καθήκον, τη συνέπεια, την αξιοπιστία, την πειθαρχία, την υπομονή, την αξιοπρέπεια, αλλά και την απαισιοδοξία, το δογματισμό, τη σκληρότητα, τον συντηρητισμό, τη φιλαργυρία και την επιφυλακτικότητα.

Γενικά χαρακτηριστικά: Ο Αιγόκερως ωροσκόπος χαρίζει μια φύση πειθαρχημένη και πρόθυμη για ανάληψη ευθυνών. Εδώ κόβονται οι ενθουσιασμοί και οι επιπολαιότητες, πρέπει να σοβαρευτούμε γιατί τίποτα δεν μας χαρίζεται, μόνο με σκληρή δουλειά και υπευθυνότητα θα κατακτήσουμε την κορυφή. Αυτό είναι το μοτίβο στο οποίο κινείται ο Αιγόκερως. Διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, σύνεση και πειθαρχεία. Είναι προσεκτικός και κάνει αργά και σταθερά βήματα στη ζωή του. Διαθέτει μεγάλη πρακτική και εκτελεστική ικανότητα και θα ολοκληρώσει το έργο, που του έχει ανατεθεί μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία. Έχει μεγάλο αυτοέλεγχο και δύναμη θέλησης που τον βοηθάνε στην υλοποίηση των υψηλών φιλοδοξιών του. Χρειάζεται και κατασκευάζει ξεκάθαρες δομές. Δεν παραδίνεται, οι δυσκολίες και τα εμπόδια, απλώς τον ωθούν περισσότερο στην επίτευξη των στόχων του. Έχει υψηλή αίσθηση του καθήκοντος και άφοβα μπορεί κάποιος να τον εμπιστευτεί, αφού θα εκτελέσει το καθήκον του με αποφασιστικότητα και συνέπεια. Ο τρόπος σκέψης του είναι καθαρά ορθολογιστικός, σε βαθμό που συχνά γίνεται ψυχρός υπολογιστής. Όμως είναι συγκρατημένος και επιφυλακτικός και δεν κάνει εύκολα φίλους, αλλά είναι πολύ πιστός με τους φίλους που έχει και είναι αυστηρός και πάρα πολύ σκληρός με τους εχθρούς του. Είναι αρκετά απαιτητικός με τον εαυτό του και διπλάσια απαιτητικός με τους άλλους. Είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στην διαχείριση των χρημάτων, αλλά κάποιες φορές καταντά υπερβολικά οικονόμος και εύκολα μπορεί να χαρακτηριστεί τσιγκούνης.

Σχέσεις: Στον ερωτικό τομέα αποδεικνύεται αρκετά αμήχανος, εκδηλώνεται μόνο αν εμπιστευτεί τον άλλο. Αντιμετωπίζει τις συνεργασίες και το γάμο ως ένα ισόβιο συμβόλαιο με ξεκάθαρα δικαιώματα και καθήκοντα. Κάνει το παν, με πίστη, για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, οποιαδήποτε θυσία είναι αναγκαία στο όνομα της προσαρμογής και της διατήρησης της σχέσης. Προτιμά μια ήρεμη οικογενειακή ζωή, γίνεται υπεύθυνος οικογενειάρχης αλλά η καριέρα του είναι η προτεραιότητα του.

Εξωτερική εμφάνιση: Ο Ωροσκόπος Αιγόκερως δίνει αδύνατο και μερικές φορές ψηλόλιγνο κορμί. Η όψη του είναι σοβαρή σαν γερασμένη και η μύτη μακριά. Τα χείλη του είναι λεπτά και στις εξωτερικές γωνίες γέρνουν προς τα κάτω. Τα μάτια είναι στρογγυλά με βαριά βλέφαρα που γέρνουν προς τα κάτω. Το σώμα του είναι τριχωτό και ασύμμετρο. Το δέρμα του είναι λιπαρό, έντονα ωχρό, και τα μαλλιά του μαύρα. Οι περισσότεροι περπατούν άκομψα.

Υγεία: Τα μέρη του σώματος που κυβερνά το Αιγόκερως είναι τα οστά, τα γόνατα, τα νύχια, τα δόντια, την ακοή, τη σπλήνα, αριστερό αυτί, και τη χοληδόχο κύστη. Αν προσβάλλεται μπορεί να βγάλει αρθρίτιδα, ποδάγρα, παράλυση, ραχιτισμό, ισχιαλγία, κώφωση, τραυλισμό, μυωπία ή ονυχοφαγία.

O Ωροσκόπος Υδροχόος (ο αντισυμβατικός)

Ο Υδροχόος είναι ζώδιο αρσενικό, ιδιότητα σταθερή, και στοιχείο του είναι ο αέρας. Κυβερνήτης του είναι ο Ουρανός. Συμβολίζει την ευφυΐα, την εφευρετικότητα, την αμφισβήτηση, την πρόοδο, τις μεταρρυθμίσεις, την πολιτική, την αστρολογία, το πρωτοποριακό πνεύμα, τον ανθρωπισμό, την ελευθερία, την ανεξαρτησία, και την πίστη σε υψηλά ιδανικά αλλά και την εκκεντρικότητα, την επανάσταση, την αντίδραση, την ιδιοτροπία, την απειθαρχία, την ακαταστασία.

Γενικά χαρακτηριστικά: Μέσα στη φύση του Ωροσκόπου Υδροχόου υπάρχει η αυθεντικότητα, η ατομικότητα και η ανεξαρτησία. Είναι αντικειμενικός, ανεξάρτητος, φιλικός αλλά ταυτόχρονα, αποστασιοποιημένος. Έχει δυνατή θέληση, διαμορφωμένες απόψεις και δεν αλλάζει εύκολα. Είναι σταθερός και ήρεμα αποφασιστικός. Ο χαρακτήρας του είναι ανοιχτός, ευθύς και ειλικρινής και παρόλο που είναι πολύ σιωπηλός και συγκρατημένος είναι καλοδιάθετος, χαρούμενος και άδολος. Είναι εύκολος να κάνει φίλους και είναι πιστός στη φιλία. Έχει καλή μνήμη και έναν εύστροφο και πρωτότυπο τρόπο σκέψης και συνήθως πειραματίζεται τόσο στις σπουδές όσο και στα επαγγέλματα, μέχρι να ανακαλύψει αυτό που τον συναρπάζει και στο οποίο θα μπορέσει να δοθεί ολοκληρωτικά. Έλκεται από οτιδήποτε πρωτοποριακό αλλά δεν αντέχει μια μονότονη εργασία που του περιορίζει την ελευθερία έκφρασής του. Είναι ολιγαρκής και δεν δένεται με τα υλικά αγαθά, αγωνίζεται για την ελευθερία του ατόμου και την καταστροφή πεπαλαιωμένων δομών. Όμως όταν χάνει τον έλεγχο γίνεται προκλητικά εκκεντρικός και αμφισβητεί τους πάντες και τα πάντα. Περιφρονεί τον συμβιβασμό κάτι που θεωρεί πως και όλοι οι άλλοι κάνουν. Γίνεται ψυχρός και απόμακρος, όπου μπορεί αν οδηγηθεί σε αποξένωση και κοινωνική απομόνωση.

Σχέσεις: Προσεγγίζει με πολλή προσοχή την πιθανή σχέση και την εξετάζει για αρκετό καιρό εξονυχιστικά. Ακόμα και μέσα στη σχέση λειτουργεί με έλλειψη οικειότητας, περιμένει από το / την σύντροφο να εκφράζεται με θέρμη. Δεν είναι άπιστος αλλά η ελευθερία και η ανεξαρτησία είναι σημαντικοί παράγοντες γι αυτόν. Σε μια σχέση αναζητά διαρκώς νέες εμπειρίες και νέες συγκινήσεις, απεχθάνεται την μονοτονία και τη ρουτίνα.

Εξωτερική εμφάνιση: Ο Ωροσκόπος Υδροχόος δίνει μια έξυπνη όψη στο πρόσωπο αλλά με μια θλιμμένη έκφραση. Το σχήμα του προσώπου είναι οβάλ με έξυπνα μάτια. Τα χείλη είναι ασύμμετρα και μύτη λεπτή. Είναι συνήθως μετρίου αναστήματος, με καλές αναλογίες αλλά χωρίς συντονισμένο περπάτημα.

Υγεία: Τα μέρη του σώματος που κυβερνά ο Υδροχόος είναι οι γάμπες, οι αστράγαλοι, το κυκλοφορικό και τα νεύρα. Αν προσβάλλεται μπορεί να βγάλει υστερία, μυελίτιδα ή έκτρωση.

O Ωροσκόπος Ιχθύς (όλα είναι ένα όνειρο)

Οι Ιχθείς είναι ζώδιο θηλυκό, ιδιότητα μεταβλητή και στοιχείο του είναι το νερό. Κυβερνήτης του είναι ο Ποσειδώνας. Συμβολίζει τη διαίσθηση, την φαντασία, την ευαισθησία, την αυταπάρνηση, τη συμπόνια, την καλοσύνη, την θυσία, την έμπνευση, αλλά και την ασάφεια, την αφηρημάδα, την αδιαφορία, την ουτοπία, την αβουλία, την αναποφασιστικότητα, την ψευδαίσθηση, τη σύγχυση.

Γενικά χαρακτηριστικά: Μέσα στη φύση το Ωροσκόπου στους Ιχθείς υπάρχει η έμπνευση, η ευαισθησία και η αυταπάρνηση. Βαθιά ρομαντικός και συμπονετικός ο Ιχθύς, θυσιάζεται και προσφέρει απλόχερα στον συνάνθρωπο του, ακόμα και αν χρειαστεί να στερηθεί ο ίδιος. Υπάρχει εδώ έντονη η τάση για όνειρα και φαντασία καθώς και μια αίσθηση προσωπικού μαρτυρίου. Προσαρμόζεται εύκολα σε όλες τις συνθήκες και διαθέτει έντονη γοητεία και άριστους τρόπους. Είναι στοργικός και συμπονετικός και είναι έτοιμος να ακούσει και να συμπαρασταθεί στα προβλήματα των άλλων. Είναι καλοκάγαθος και βολικός και του αρέσει να τα έχει καλά με όλους πράγμα που συνήθως το πετυχαίνει. Είναι κοινωνικός και φιλικός, ικανός να πιάνει εύκολα φιλίες. Του λείπει όμως ο εγωισμός και η ισχυρή θέληση και η ανιδιοτέλεια του φτάνει στα όρια της αυταπάρνησης και έχει μεγάλη δυσκολία να βάλει όρια και στον εαυτό του και στους άλλους. Του λείπει επίσης η αποφασιστικότητα και η αυτοπεποίθηση με αποτέλεσμα να αδυνατεί να επιβληθεί και να απαιτήσει πράγμα που μπορεί να τον κάνει εύκολα, θύμα εκμετάλλευσης. Δεν αντέχει την ασχήμια και τον αναστατώνουν υπερβολικά οι εντάσεις με αποτέλεσμα αν δεν μπορεί να ξεφύγει από ένα τέτοιο περιβάλλον να καταφύγει, σε άλλα μέσα φυγής από την σκληρή πραγματικότητα που τόσο τον πληγώνει. Οι τέχνες είναι ο καταλληλότερος τρόπος έκφρασης των συναισθημάτων του και εκτόνωσης της ενέργειάς του.

Σχέσεις: Πλησιάζει το άλλο άτομο σαν σε όνειρο και ξαφνικά βρίσκεται σε μια σχέση. Λαχταρά να γίνει ένα με τον άλλο και είναι πρόθυμος να θυσιαστεί για τον άνθρωπό του. Είναι ρομαντικός, τρυφερός και διαθέτει έντονη γοητεία και έχει την τάση να παρασύρει το σύντροφο του σε ένα ονειρικό κόσμο. Μπορούν εύκολα να πληγωθούν βαθιά αλλά είναι έτοιμοι συγχωρήσουν τις παρασπονδίες του συντρόφου τους. Το ίδιο θα ήθελαν να γίνει από το σύντροφο τους αν ίδιοι κάνουν κάτι παρόμοιο.

Εξωτερική εμφάνιση: Ο Ωροσκόπος Ιχθύς δίνει συχνά ένα λεπτεπίλεπτο άτομο και ψηλό, που δίνει την εντύπωση ευπαθούς και εύθραυστου. Έχουν μικρά χέρια και πόδια. Το πρόσωπο των ιχθύων είναι λιγότερο στρογγυλό από τα άλλα δύο ζώδια του νερού, είναι λίγο πιο οβάλ. Συχνά έχουν μεγάλα και στρογγυλά μάτια και ένα βλέμμα καλοσύνης. Όπως όλα τα ζώδια του νερού έχουν τάση προς την παχυσαρκία. Οι κινήσεις τους είναι απαλές και το βάδισμα τους είναι τόσο αρμονικό που δίνει την αίσθηση ότι γλιστράει.

Υγεία: Τα μέρη του σώματος που κυβερνούν οι Ιχθείς είναι τα πέλματα και το λεμφικό σύστημα. Αν προσβάλλεται μπορεί να δώσει υπόταση, κολίτιδα, νευρασθένειες, και υστερία.

Πλανήτες στον ωροσκόπο

Οι πλανήτες στον ωροσκόπο χρωματίζουν, ανάλογα με φύση τους, την έκφραση της προσωπικότητας, θα επηρεάσουν την συμπεριφορά του ανθρώπου και θα συντελέσουν καθοριστικά στην εξωτερική εμφάνιση του. Όσο πιο κοντά στην ακμή του βρίσκεται ο πλανήτης τόσο πιο δυνατή είναι η επιρροή που ασκεί. Ο πλανήτης αυτός ανάλογα την φύση του και την δύναμη του θα συμπληρώσει, θα αυξήσει, θα ενισχύσει ή θα διαφοροποιήσει τις έννοιες του ζωδίου του ωροσκόπου. Οι πλανήτες που τοποθετούνται εδώ παίζουν σημαντικό ρόλο στον χαρακτήρα και στην ένταση της εικόνας του ανθρώπου. Είτε για καλό είτε για κακό ο άνθρωπος ταυτίζεται έντονα με αυτό τον πλανήτη. Αυτός ο πλανήτης δείχνει στο πως ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και τα θέματα του και πως θα τα προβάλλει αλλά και στο πως τον βλέπουν οι άλλοι. Ένας πλανήτης σε καλή θέση και με θετικές όψεις θα δώσει στο άτομο αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της ζωής. Ένας αδύναμος πλανήτης και με αρνητικές όψεις θα δώσει ένα άτομο με κόμπλεξ κατωτερότητας, ανασφαλές και σε κακή σχέση και με τον εαυτό του και με τους άλλους. Συνήθως ένας πλανήτης στην ακμή του ωροσκόπου εκφράζεται αυθόρμητα, χωρίς να ενδιαφέρεται αν θα αρέσει στους άλλους ή όχι ή αν θα κάνει ζημιά στον εαυτό του ή στους άλλους, το αποτέλεσμα της έκφρασης του, μπορεί να μην του αρέσει αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσει αλλιώς, η έκφραση αυτή γίνεται ακούσια.

Ήλιος στον πρώτο οίκο

Το σπουδαιότερο θέμα της ανάπτυξης του «Εγώ» είναι η επιβεβαίωση της προσωπικότητας. Η επιρροή του Ήλιου, χαρίζει ζωτικότητα και δυνατή θέληση, συμβάλει στην υπερηφάνεια, την αξιοπρέπεια και την αυτοπεποίθηση. Ο άνθρωπος με τον Ήλιο στον ωροσκόπο διαθέτει δυνατή θέληση, αμεσότητα και φιλοδοξία για να κατευθύνει δυναμικά τη ζωή του και να ολοκληρωθεί. Διαμορφώνει μόνος του τη ζωή του και είναι πάντα πρόθυμος να προσεγγίζει το καινούργιο. Θέλει πάντα να είναι επικεφαλής σε όλες, τις εκδηλώσεις της προσωπικότητας του και δεν ανέχεται μια υποδεέστερη θέση. Είναι πολύ ικανός να οργανώνει και να χειρίζεται καταστάσεις και ανθρώπους και δεν αποφεύγει τις ευθύνες. Θεωρεί τον εαυτό του, ως κεντρικό πρόσωπο στο περιβάλλον του και του βγαίνει αυτό αυθόρμητα. Είναι εγωκεντρικός, όχι εγωιστής. Είναι καλόκαρδος και γενναιόδωρος, θαυμάζει ότι είναι ευγενές και αδιαφορεί για το ταπεινό και το ασήμαντο. Η εσωτερική του υπεροχή και αρμονία εκφράζονται στην εξωτερική του ζωή με αποτέλεσμα εύκολα να προσελκύει τους άλλους κοντά του. Αυτοί οι άλλοι έχουν ένα δυνατό άνθρωπο που θα τους στηρίξει σε κάθε περίπτωση, θα τους προσφέρει από την λάμψη του και είναι σίγουροι ότι δεν κρύβει κάτι άλλο μέσα του.

Αν ο Ήλιος προσβάλλεται στον ωροσκόπο, θα δείξει τον αναζητητή της προσοχής και της κολακείας. Αντιμετωπίζει τους άλλους ως θαυμαστές. Υπερεκτιμά τις ικανότητες του, και διαρκώς χρειάζεται την προσοχή των άλλων, την οποία είτε την επιβάλλει είτε προσπαθεί να την αποκτήσει με διάφορους τρόπους. Οι τρόποι αυτοί θα φανούν από το ζώδιο του ωροσκόπου και του Ήλιου (μπορεί να μιλάει πολύ ή να κάνει τον άρρωστο για να αποσπάσει την προσοχή των άλλων). Δεν έχει καμία διάθεση αυτοκριτικής και δεν του αρέσει να του κάνουν κριτική αλλά δεν έχει κανένα ενδοιασμό να κρίνει αυτός τους άλλους. Ένας νάρκισσος που διψά για προσοχή με πομπώδη τρόπο.

Σελήνη στον πρώτο οίκο

Ο άνθρωπος με την Σελήνη στον ωροσκόπο έρχεται σε επαφή με τους άλλους από μια ενστικτώδη ανάγκη να ανήκει κάπου, να νοιώσει προστασία και ασφάλεια μέσα σε μια κοινότητα. Δείχνει αυτό που πραγματικά θέλει και επιζητά ο άνθρωπος σαν ψυχική και σωματική ανάγκη. Μοιάζει με τον ωροσκόπο στον καρκίνο βέβαια, το ζώδιο του ωροσκόπου και της Σελήνης θα δείξει τον τρόπο που ζητά να πάρει εμπειρίες ο άνθρωπος, από την επαφή του με τους άλλους. Ωθείται εκεί η Σελήνη να εξωτερικεύσει αυτό που της λέει το ένστικτο της. Εκφράζει τα συναισθήματα της και τις ευαισθησίες της με ένα μητρικό – στοργικό τρόπο. Είναι η κλώσα μαμά που με τις φτερούγες της θα αγκαλιάσει όλους όσους αγαπά και εγκρίνει. Λαχταρά να κάνει δική του οικογένεια ή δικό του σπίτι για να μπορέσει να εκδηλώσει όλα αυτά τα συναισθήματα που τον κατακλύζουν αλλά και να αισθανθεί προστατευμένος. Αντιδρά έντονα στα ερεθίσματα του κόσμου που τον περιβάλλει και επιδιώκει να τους είναι συμπαθής. Είναι πρόθυμος να προσαρμοστεί στις όποιες συνθήκες και επηρεάζεται εύκολα από τους άλλους. Δένεται με το παρελθόν και συχνά αναπολεί τα παιδικά του χρόνια. Διαθέτει ισχυρή φαντασία και διαίσθηση.

Αν η Σελήνη προσβάλλεται στον ωροσκόπο θα δείξει μια έλλειψη θάρρους και κουράγιου για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ζωής. Μπορεί να στρέψει το ενδιαφέρον του αποκλειστικά στον εαυτό του και στις προσωπικές του ανάγκες και να ζητά περισσότερη φροντίδα και στήριξη απ’ αυτή που μπορεί να προσφέρει ή να βγάλει ένα δειλό εξαρτημένο από τους άλλους άνθρωπο που θα προσφέρει συνεχώς χωρίς να παίρνει τίποτα. Αλλάζει εύκολα διαθέσεις και θίγεται με το παραμικρό.

Ερμής στον πρώτο οίκο

Ο Ερμής στον ωροσκόπο ο άνθρωπος έχει άμεση ανάγκη από επικοινωνία για να ολοκληρώσει την προσωπικότητα του. Αισθάνεται ικανοποιημένος όταν εκφράζει τον εαυτό του με τον λόγο και την κίνηση. Για να επικοινωνήσει κανείς μπορεί να το κάνει με ένα σωρό τρόπους, όπως είναι ο γραπτός και ο προφορικός λόγος, η συναλλαγή και η συνεννόηση με τους φίλους και με τον κόσμο γενικά. Με τον Ερμή στον 1ο οίκο είναι απαραίτητη η εναλλαγή εντυπώσεων και εικόνων, γι αυτό είναι πολύ σημαντικοί οι άλλοι σ’ αυτό το άτομο. Για να ολοκληρωθεί χρειάζεται την επικοινωνία, χωρίς τους άλλους αυτό το αίτημα θα παραμείνει κενό γράμμα. Ακόμα θα ενημερωθεί θα διαβάσει, θα μεταδώσει αυτά που έμαθε. Με λίγα λόγια θα ψάξει να βρει την δική του αλήθεια για τα πράγματα αλλά πάντα μέσα από την συναναστροφή του με τους άλλους. Είναι έξυπνος και ταλαντούχος στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει τον εαυτό του, αυτοδιαφημίζεται. Εφευρετικός και άμεσος στις αντιδράσεις του, έχει τακτική και προθυμία προσαρμογής αν χρειαστεί. Έχει περιέργεια για το κάθε τι και ζητά να πληροφορηθεί για ό,τι δεν είναι ενήμερος. Συλλέγει τις εμπειρίες του δια της επαφής του με τους άλλους και έχει μια διανοητική θεώρηση των πραγμάτων. Είναι εύστροφος με χιούμορ και τον ευχαριστεί να μεταδίδει αυτά που ξέρει.

Αν ο Ερμής προσβάλλεται στον ωροσκόπο μπορεί ο άνθρωπος να μένει μόνο στη θεωρία, δηλαδή τις ιδέες και τα σχέδια του ποτέ να μην τα υλοποιεί. Να αμφιταλαντεύεται ή να αλλάζει γνώμη από την μια στιγμή στην άλλη ή να ξεκινά να κάνει κάτι και αμέσως μετά, κάτι άλλο να του αποσπά την προσοχή με αποτέλεσμα να τα αφήνει όλα στην μέση. Μπορεί να λέει τα πράγματα με το όνομα τους χωρίς να ενδιαφέρεται αν αυτά που λέει μπορεί να βλάψουν ή πληγώσουν τον άλλο. Επίσης μπορεί να κάνει τον άνθρωπο να μπερδεύει τις αρχές του και να γίνεται καιροσκόπος και φλύαρος. Τα ξέρει όλα και δεν χρειάζεται την συμβουλή κανενός.

Αφροδίτη στον πρώτο οίκο

Εδώ ο άνθρωπος με την Αφροδίτη στον πρώτο οίκο, επικεντρώνεται στον τρόπο που θα προβάλει τον εαυτό του αλλά που θα είναι και εντυπωσιακός. Η φύση της Αφροδίτης είναι συντροφική και βρίσκει τον εαυτό της μέσα από τη σχέση και την συνεργασία με τους άλλους. Στον 1ο οίκο που είναι η προβολή του «Εγώ» κάνει το άτομο να θέλει να επιβάλλει στους άλλους αυτό που θεωρεί αυτός όμορφο, άρα τον ίδιο του τον εαυτό. Έτσι αφού αυτός ο άνθρωπος έχει αυτή την εικόνα για τον εαυτό του, χρησιμοποιεί τα όπλα της Αφροδίτης για να εκφράσει τον εαυτό του στους άλλους. Θέλει να αρέσει και να γίνει αποδεκτός στους άλλους για να επιβεβαιώσει την γνώμη που έχει για τον εαυτό του. Έτσι η θέση αυτή της Αφροδίτης ωθεί τον άνθρωπο να φροντίζει την εξωτερική του εμφάνιση, ακόμα και αν το άτομο δεν είναι πολύ όμορφο, είναι γλυκό, ζεστό, γοητευτικό. Σίγουρα κερδίζει τους άλλους με την ελκυστική του εμφάνιση και την αισιόδοξη και χαρούμενη διάθεση του. Είναι διπλωματικός, ήρεμος και έχει καλούς τρόπους γι αυτό γίνεται αξιαγάπητος, δημοφιλής και πάντα καλοδεχούμενος στις επαφές του.

Αν η Αφροδίτη προσβάλλεται στον ωροσκόπο είτε από ζώδιο είτε από όψη, κάνει τον άνθρωπο να προσπαθεί να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των άλλων έτσι μπορεί να κάνει τα πάντα για να τον θαυμάζουν. Μπορεί να ασχολείται μόνο με την εξωτερική του εμφάνιση ή τον τρόπο συμπεριφοράς του και να αδιαφορεί για πολύ σημαντικότερα πράγματα που θα τον έκαναν πραγματικά ευτυχισμένο. Προσπαθεί συνέχεια να τραβήξει την προσοχή των άλλων και έχει μια υπερευαισθησία στην κριτική. Όταν δεν επιτυγχάνει στις επιδιώξεις του γίνεται εριστικός και κακότροπος. Γίνεται αυτάρεσκος, ματαιόδοξος και απολαμβάνει έναν πολυέξοδο τρόπο ζωής.

Άρης στον πρώτο οίκο

Ο άνθρωπος με τον Άρη στον πρώτο οίκο προβάλει τον εαυτό του με άμεσο και δυναμικό τρόπο. Έχει διάθεση να πολεμήσει με τον αυθορμητισμό, την μαχητικότητα και την ειλικρίνεια που τον διακρίνει για να εξασφαλίσει για τη ζωή του αυτά που θα τον κάνουν να νοιώσει ολοκληρωμένος σαν προσωπικότητα. Είναι θαρραλέος τολμηρός και αυθόρμητος δεν διστάζει ούτε στιγμή για να κατακτήσει αυτό που τον ενδιαφέρει, ακόμα και αν χρειαστεί να συγκρουστεί. Είναι ανεξάρτητος και πιστεύει στις ικανότητες του και θα διαπρέψει σε επαγγέλματα του Άρη και στον αθλητισμό. Όσο καλός και να είναι ο Άρης δεν είναι εύκολος στον πρώτο οίκο, δίνει ένα άτομο που είναι συνεχώς ανήσυχος, ανυπόμονος, αεικίνητος, θορυβώδης και επιρρεπής σε μικροατυχήματα. Είναι ιδιαίτερα εύθικτος και κάνει συνέχεια κριτική στους άλλους. Ο άνθρωπος αυτός πρέπει από πολύ νωρίς να αξιοποιήσει τον δυναμισμό του Άρη για να γίνει επιτυχημένος σε ένα επάγγελμα που τον ενθουσιάζει και του ταιριάζει ή στον αθλητισμό.

Ο Άρης αν προσβάλλεται στον πρώτο οίκο ο άνθρωπος πρέπει να μετουσιώσει οπωσδήποτε αυτά τα στοιχεία της προσωπικότητας που θα μπορούσαν να αποβούν αντικοινωνικά, σε ένα σπορ ή ένα επάγγελμα όπως χειρουργός ή οδοντίατρος ή κάποια επιστήμη που έχει σχέση με τη φύση του Άρη. Ο Άρης σ’ αυτή τη θέση μπορεί να κάνει το άτομο ασυγκράτητο, που κάνει το παν για να καυγαδίσει, εγωιστή και μερικές φορές βίαιο. Δεν μπορεί να προσαρμοστεί στο περιβάλλον του και γίνεται ξεροκέφαλο. Πληγώνει τους άλλους χωρίς να τον ενδιαφέρει. Η οργανική υπερδιέγερση είναι τόσο έντονη που το νευρικό σύστημα μπορεί να κλονιστεί και σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να εκδηλωθούν ψυχικές ασθένειες. Συνήθως ασθενείς με αυτή τη θέση του Άρη μπορεί να γίνουν πολύ επιθετικοί.

Δίας στον πρώτο οίκο

Με τον Δία στον ωροσκόπο ο άνθρωπος έχει καλή σχέση με τον εαυτό του, πιστεύει στον εαυτό του και εκτιμά τα προσόντα του. Ο Δίας δίνει στον άνθρωπο ευκολία και άνεση να εκφράσει την προσωπικότητα του. Είναι ευχάριστος και στην εμφάνιση και στους τρόπους του, καλόβολος, ειλικρινής και δεν αισθάνεται κανένα κόμπλεξ να εκφράσει τον πραγματικό του εαυτό. Ξέρει πολύ καλά τον εαυτό του, πιστεύει στην τύχη του και την εντιμότητα του, είναι γενναιόδωρος και καλόκαρδος, ανοιχτός να αγκαλιάσει όλο τον κόσμο. Κρίνοντας από τον εαυτό του εμπιστεύεται τους άλλους και κερδίζει, την εμπιστοσύνη των άλλων. Είναι αισιόδοξος, ευγενικός, ήρεμος και χαρούμενος άνθρωπος, ικανός να μεταδώσει χαρά και αισιοδοξία στους άλλους, γι αυτό γίνεται εύκολα αποδεκτός σε κάθε του επαφή με άλλους ανθρώπους. Είναι χαρισματικός και έχει μια αξιοσέβαστη εμφάνιση. Υπάρχει έντονη ανάγκη για προσωπική εξέλιξη, γι αυτό έχει την τάση να μορφωθεί και να αποκτήσει εκείνα τα προσόντα που θα τον βοηθήσουν στην εξέλιξη του και την επιτυχία των επιδιώξεων του. Με τον Δία στον ωροσκόπο υπάρχει έντονος ο πληθωρισμός και στον χαρακτήρα και στην εμφάνιση, γι αυτό μπορεί να είναι ψηλός, με μια τάση στο πάχος και αισθάνεται άνετα σε κάθε κατάσταση.

Αν ο Δίας προσβάλλεται στον ωροσκόπο μπορεί να κάνει τα χαρίσματα του πλανήτη μειονεκτήματα δηλαδή η ειλικρίνεια μπορεί να πληγώσει τους άλλους αν δεν υπάρχει σωστή κρίση. Μπορεί να γίνει κουραστικός με την υπερβολική του αισιοδοξία. Είναι πιθανόν να εφησυχάζει στην καλή του τύχη και να μην κάνει καμία προσπάθεια να εξελιχθεί. Γίνεται ενοχλητικά αλαζόνας και δεν παραδέχεται ποτέ τα λάθη του. Αυτάρεσκος τόσο που απολαμβάνει να παριστάνει ότι τα ξέρει όλα. Έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και αδιαφορεί για τους άλλους.

Κρόνος στο πρώτο οίκο

Ο Κρόνος στον ωροσκόπο γίνεται εμπόδιο στην απρόσκοπτη έκφραση της προσωπικότητας. Ο άνθρωπος δεν είναι σίγουρος για τον εαυτό του, πιστεύει ότι δεν θα μπορέσει ποτέ να ολοκληρωθεί και αισθάνεται ανεπιθύμητος στο περιβάλλον του. Καταφέρνει να εκφραστεί και να ωριμάσει μέσα από πολύ αντίξοες καταστάσεις και έχει κερδίσει την αυτοπεποίθηση του μετά από σκληρούς αγώνες. Είναι υπεύθυνος, αξιόπιστος και συνεπής στις υποχρεώσεις του. Πειθαρχημένος και αυτοελεγχόμενος μπορεί να αναλάβει οποιοδήποτε δύσκολο έργο του ανατεθεί και να το υλοποιήσει. Έχει μεγάλη υπομονή και αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Ο άνθρωπος με τον Κρόνο στον ωροσκόπο από πολύ μικρή ηλικία εκφράζεται και σκέφτεται σαν μεγάλος, έτσι η πρώιμη ανάληψη ευθυνών μπορεί να κάνει το παιδί σοφό αλλά του κόβει την αισιοδοξία και τον αυθορμητισμό. Η προσωπική έκφραση με την καθημερινή τριβή με τους άλλους, μπορεί να ωριμάσει το άτομο και να το ολοκληρώσει. Όμως με τον Κρόνο στον πρώτο οίκο το άτομο δυσκολεύεται να εκφραστεί και να έχει επαφές, με αποτέλεσμα η εξέλιξη και η ολοκλήρωση να καθυστερεί και το άτομο χάνει πολλές από της χαρές της ζωής.

Αν ο Κρόνος προσβάλλεται στον ωροσκόπο ο άνθρωπος εμποδίζεται να εκφραστεί, αμφισβητεί την αξία του και τις ικανότητες του και μειώνει τη φυσική αντοχή του. Αργεί πολύ να ωριμάσει και αδυνατεί να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες για να εξελιχθεί. Γίνεται άκαμπτος και δεν μπορεί να ξεπεράσει τις αναστολές του, είναι κακοδιάθετος και ντροπαλός. Φοβάται να εκφράσει τα συναισθήματα του για να μην πληγωθεί και φορά τη μάσκα της σκληρότητας με αποτέλεσμα να γίνεται ανεπιθύμητος στο περιβάλλον. Συναντά πολλές δυσκολίες στη ζωή του και αναλαμβάνει πολλές ευθύνες.

Ουρανός στον πρώτο οίκο

Ο άνθρωπος με τον Ουρανό στον ωροσκόπο αγχώνεται να εκφράσει την προσωπικότητα του, η ανάγκη έκφρασης είναι τόσο έντονη και το κάνει με ένα μοναδικό – πρωτότυπο τρόπο. Του αρέσει να πειραματίζεται με νέους τρόπους έκφρασης διότι θέλει να είναι διαφορετικός και απολαμβάνει να ξαφνιάζει τους άλλους με την συμπεριφορά του. Ψάχνει να βρει τον εαυτό του στις πιο ασυνήθιστες εμπειρίες. Λειτουργεί αυτόνομα και ανεξάρτητα και δεν αντιγράφει τους άλλους, οι άλλοι γι αυτόν υπάρχουν για να του επιβεβαιώνουν ότι αυτό που εκπέμπει είναι η αντισυμβατική προσωπικότητα που επιθυμεί να έχει. Είναι γνήσιος, ειλικρινής και γρήγορος στις αποφάσεις του, γεμάτος ιδέες και πάντα δεκτικός στο καινούργιο. Είναι πολύ ανεξάρτητος, αντιπαθεί τους κανόνες και δεν ανέχεται τους περιορισμούς και τις συμβατικότητες που συχνά τις παραβιάζει ή τις αγνοεί, δρα μόνο με ελεύθερη βούληση. Έχει δυνατή αυτοπεποίθηση, ενέργεια, ενθουσιασμό και αποφασιστικότητα για να πετύχει αυτό που επιθυμεί. Οι πρωτότυπες ιδέες του και το εφευρετικό του πνεύμα μπορούν να τον κάνουν σημαντικό επιστήμονα, να τον φέρουν στο προσκήνιο και να ενισχύσουν την δημοτικότητα του. Υπάρχει στην προσωπικότητα του κάτι το ιδιαίτερο που ελκύει του άλλους.

Αν ο Ουρανός προσβάλλεται στον ωροσκόπο μπορεί να φέρει ιδιόμορφες καταστάσεις, πολλές αλλαγές και απρόβλεπτα γεγονότα στη ζωή του ανθρώπου. Φέρνει το κίνδυνο της αποξένωσης με τους οικείους του και μπορεί να σπάσει κοινωνικούς δεσμούς απότομα και ξαφνικά. Μπορεί να κάνει τον άνθρωπο ισχυρογνώμονα και φανατικό στις ιδέες του. Απότομο και ευερέθιστο στην συμπεριφορά του και απόλυτα ειλικρινή που μπορεί να σοκάρει ή να φέρει σε δύσκολη θέση το περιβάλλον του. Η συμπεριφορά του ανθρώπου γίνεται αλλοπρόσαλλη και απρόβλεπτη. Γίνεται απείθαρχος, ακατάστατος και λειτουργεί χωρίς φραγμούς. Εμμένει πεισματικά στις απόψεις του και θέλει να τις επιβάλει στους άλλους. Η υπερβολική του ανάγκη για ελευθερία μπορεί να κάνει τον ταραχοποιό στασιαστή που αγωνίζεται με σκληρότητα για τις ιδέες του.

Ποσειδώνας στον πρώτο οίκο

Ο άνθρωπος με τον Ποσειδώνα στον ωροσκόπο θέλει να εκφράσει την προσωπικότητα του, με ένα τρόπο που να αρέσει, να γίνεται συμπαθής και να γοητεύει τους άλλους. Εκπέμπει μια παράξενη έλξη, μια καλοσύνη, μια γλυκύτητα που κάνει τους άλλους να υποτάσσονται σ’ αυτόν χωρίς να τους υποχρεώνει. Ο Ποσειδώνας στον ωροσκόπο ενεργοποιεί τα συναισθήματα και τις συγκινήσεις του ανθρώπου. Είναι ευαίσθητος και διαθέτει ισχυρή φαντασία, που μπορεί να κάνει τον μεγάλο καλλιτέχνη ή τον άνθρωπο που θυσιάζεται για τον συνάνθρωπο του. Είναι ο ιδεολόγος που δεν θα διστάσει να θυσιαστεί για τα ιδανικά του. Μπορεί εύκολα να συγκινηθεί και απολαμβάνει βαθιά μια όμορφη εικόνα ή με μια γλυκιά ρομαντική μουσική. Υπάρχει δεκτικότητα στις εξωτερικές επιρροές, είναι λίγο δυσδιάκριτα τα όρια μεταξύ του «Εγώ» και των άλλων και δυσκολεύεται να ξεχωρίσει την αλήθεια από το ψέμα, την φαντασία με την πραγματικότητα. Εδώ είναι η παγίδα γιατί μπορεί εύκολα να παρασυρθεί και να γίνει θύμα μιας πιο ισχυρής προσωπικότητας. Η πραγματικότητα τον πληγώνει και επιζητά την φυγή για να αισθάνεται ασφαλής. Μπορεί να επιλέγει την συντροφιά ανθρώπων που τον κάνουν να αισθάνεται όμορφα ή να καταφεύγει στην τέχνη, μια δημιουργική έκφραση που τον γεμίζει με ευχάριστα συναισθήματα. Η σκληρότητα της καθημερινής ζωής τον κάνει να επιζητεί την εξάρτηση σε μια σχέση και αφήνεται σ’ αυτή τη σχέση με απόλυτη εμπιστοσύνη.

Αν ο Ποσειδώνας προσβάλλεται στον πρώτο οίκο ο άνθρωπος αντιμετωπίζει προβλήματα ταυτότητας, μπερδεύεται και ο ίδιος γιατί δείχνει στους άλλους εκείνο που επιθυμούν να δουν, έτσι χάνει τον έλεγχο του εαυτού του. Είναι ο ονειροπαρμένος, αιθεροβάμων που δεν μπορεί να έχει μια ξεκάθαρη άποψη του κόσμου. Εύκολα μπορεί να παραπλανηθεί από επιτήδειους που θα εκμεταλλευτούν την καλοσύνη του. Εμπιστεύεται τους άλλους απόλυτα γι αυτό εύκολα εξαρτάται και υποδουλώνεται σ’ αυτούς με αποτέλεσμα να απογοητεύεται σκληρά και να καταφεύγει στη μοναξιά ή σε διάφορες ουσίες.

Πλούτωνας στον πρώτο οίκο

Ο Πλούτωνας χρωματίζει έντονα όλη την προσωπικότητα του ανθρώπου και τον τρόπο συμπεριφοράς του. Είναι τόσο δυνατή η επιρροή του Πλούτωνα στον ωροσκόπο που ο άνθρωπος αποκτά κάτι από την φύση του Σκορπιού. Είναι εσωστρεφής, με δυνατά συναισθήματα και μια έντονη – ακαταμάχητη, μαγική δύναμη έλξης. Αν ο Πλούτωνας κάνει όψεις με σημαντικούς πλανήτες για το ωροσκόπιο, σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο έντονο χαρακτηριστικό εξωτερικά ή εσωτερικά που κληρονόμησε από τους γονείς του. Έχει ένα δυνατό χάρισμα να γοητεύει και μια ματιά που καθηλώνει. Διαθέτει ισχυρή αποφασιστικότητα και μια ανεξάντλητη δύναμη και ενέργεια που κατακλύζει τα πάντα. Έχει δυνατή θέληση και μια δύναμη να επηρεάζει και να μαγνητίζει τους άλλους. Είναι απαραίτητο ο Πλούτωνας γενικά και ειδικά στον ωροσκόπο να σχηματίζει όψεις για να μπορεί να αποφορτίζεται η τεράστια δύναμη του.

Αν ο Πλούτωνας στον ωροσκόπο προσβάλλεται δεν βοηθά τον άνθρωπο να έχει ισορροπημένες σχέσεις με τον περιβάλλον του. Μπορεί ο άνθρωπος να αργήσει να παντρευτεί ή να μην παντρευτεί καθόλου λόγω μοιραίων απογοητεύσεων στην προσωπική του ζωή. Οι απογοητεύσεις αυτές μπορεί να οφείλονται σε μοιραία περιστατικά στη ζωή του ή στον υπερευαίσθητο και απόλυτο χαρακτήρα του, που έχει αποφασίσει πως θέλει να είναι ο άλλος και δεν συμβιβάζεται με τίποτα διαφορετικό. Ο αρνητικός Πλούτωνας στον ωροσκόπο κάνει τον άνθρωπο τρομερά ξεροκέφαλο, αλύγιστο και καταπιεστικό που θέλει να επιβάλλει την θέληση του με κάθε τρόπο. Θέλει να ελέγχει τους πάντες και να τους κρατά εξαρτημένους από το φόβο να μείνει μόνος. Αισθάνεται δυνατός όταν έχει εξουσία. Συχνά δεν μπορεί να συγκρατήσει τις αντιδράσεις του, αν θυμώσει ή αν φοβηθεί μπορεί να γίνει άλλος άνθρωπος. Ο θυμός του φτάνει στα άκρα, μοιάζει με ηφαίστειο που εκρήγνυται. Ο οίκος που κυβερνά ο Πλούτωνας θα μας πληροφορήσει από πού έρχονται οι δυσκολίες που δημιουργούνται στον ωροσκόπο.

Άννα Σχοινοπλοκάκη

Σχολιάστε το

σχόλια