0 0 votes
Article Rating

Υ) ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ – σχηματισμός 5ης αρμονικής

Το Μεγάλο Πεντάγωνο αποτελείται από τουλάχιστον πέντε πλανήτες, οι οποίοι «συνδέονται» μεταξύ τους από πέντε όψεις πενταγώνου (72° Quintile) και πέντε όψεις διπλού πενταγώνου (144° Biquintile), σχηματίζοντας έτσι ένα πεντάκτινο αστέρι. Οι Πεντάδες είναι ένα σύνολο Όψεων που βασίζονται στη διαίρεση του κύκλου με το πέντε (συστήθηκαν από τον Κέπλερ). Δεν είναι όμως ευρέως αποδεκτές, και αξιοποιούνται καλύτερα όταν συνδυάζονται και με άλλες όψεις. Η όψη διπλού πενταγώνου είναι εναρμονίζουσα επιρροή, ενώ η όψη πενταγώνου είναι μια ελαφρώς ωφέλιμη όψη, αλλά δεν ωφελεί πουθενά όταν εμπλέκεται σε δυσαρμονικές όψεις. Θεωρείται καρμική Όψη. Το Μεγάλο Πεντάγωνο είναι εξ’ ολοκλήρου βασισμένο στις αρμονικές. Επειδή το πεντάγωνο (72°) δεν είναι μια ολόκληρη όψη, η ανοχή για κάθε όψη πενταγώνου του Μεγάλου Πενταγώνου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 2°.

Είναι ένας πολύ σπάνιος σχηματισμός, ίσως ο σπανιότερος γιατί ο Ήλιος, ο Ερμής και η Αφροδίτη είναι εφικτό να καλύπτουν μόνο το ένα σημείο από τα πέντε άκρα του Πεντάκτινου Αστεριού. Κι αυτό γιατί η μέγιστη απόσταση του Ερμή από τον Ήλιο μπορεί να είναι 28°, ενώ της Αφροδίτης 46°. Μεταξύ της Αφροδίτης και του Ερμή είναι εφικτό να σχηματιστεί ένα πεντάγωνο, αλλά αυτό είναι απίστευτα σπάνιο, γιατί για να γίνει, πρέπει να βρίσκονται σχεδόν στην μεγαλύτερη δυνατή απόσταση που μπορεί να έχουν μεταξύ τους (74°). Επίσης είναι σχεδόν ακατόρθωτο να κάνουν όψη πενταγώνου οι εξοκρόνιοι μεταξύ τους, και έτσι οι πιθανότητες, για εύρεση ενός τέτοιου πλανητικού σχηματισμού μειώνονται δραματικά. Αυτό συνεπάγεται, ότι οι ερμηνείες που έχουν δοθεί για το Μεγάλο Πεντάγωνο, είναι περισσότερο θεωρητικές.

Η 5η αρμονική, το πεντάγωνο δεν θεωρείται κύρια όψη. Όμως είναι αυτή, πάνω στη οποία στηρίζεται όλος ο πλανητικός σχηματισμός του Μεγάλου Πενταγώνου. Λειτουργεί περισσότερο σε πνευματικό και διανοητικό επίπεδο. Δεν είναι όψη δράσης όπως η 4η και 8η αρμονική, παρόλα αυτά συνδέεται με μια έντονη ανάγκη ανακάλυψης και ενεργής συμμετοχής στους φυσικούς κύκλους της ζωής, ανάγκη για «βύθισμα» στις συνεχείς αναγκαστικές αλλαγές της ζωής, ανάγκη για δημιουργία αλλά και ύπαρξη απερίσκεπτης καταστροφικής δύναμης. Πιθανότατα η ύπαρξη ενός Μεγάλου Πενταγώνου, να δείχνει ότι η ολοκλήρωση και η πολυπόθητη ελευθερία, έρχεται μέσα από την συνεχή κίνηση, έρευνα και την δημιουργική αναγέννηση. Θα υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για επανόρθωση των κακώς κειμένων, εξαιτίας της έντονης κινητικότητας και εναλλαγής γεγονότων στην ζωή του. Τα άτομα με έναν τέτοιο πλανητικό σχηματισμό, νιώθουν να ξεχωρίζουν και διακατέχονται από την αίσθηση μιας «ανώτερης ευφυΐας», πράγμα το οποίο μπορεί να εκδηλωθεί είτε θετικά είτε αρνητικά. Στην χειρότερη του εκδήλωση, ο σχηματισμός μπορεί να κάνει το άτομο να βαριέται, λόγω των απανωτών επιτυχιών του. Μπορεί η αίσθηση «ανώτερης ιδιοφυίας» του, να φτάνει μέχρι το σημείο, που να του φαίνεται μονότονη η κάθε καινοτομία Αυτό μπορεί να τον οδηγήσει στον τυχοδιωκτισμό, την ακολασία και σε αδυναμίες στις οποίες δεν θα προβάλει καμία αντίσταση. Ένα καλό παράδειγμα δυο εντελώς διαφορετικών προσωπικοτήτων, με έντονη δραστηριότητα 5ων αρμονικών στον χάρτη τους είναι ο Τσάρλι Τσάπλιν και ο Αδόλφος Χίτλερ.

 

3tr

 

δ) ΠΟΛΥΑΣΤΡΙΑ (The Stellium ή Stellitium) – σχηματισμός 1ης αρμονικής

Αυτός ο πλανητικός σχηματισμός είναι βασισμένος στην πρώτη αρμονική, την σύνοδο. Η Πολυαστρία είναι η συγκέντρωση πολλών ουράνιων σωμάτων (και πλανητών) -από 3 με 4 και πάνω-όπου το πρώτο δεν απέχει από το τελευταίο πάνω από 12 μοίρες. Μάλιστα τυχαίνει σε απόσταση λιγότερη από δώδεκα μοίρες, να βρίσκονται πάνω από 4 ουράνια σώματα. Αυτή ονομάζεται συμπυκνωμένη Πολυαστρία (compact Stellium). Ακόμα, στην περίπτωση που ο πρώτος πλανήτης θα υπερβαίνει την απόσταση των δώδεκα μοιρών από τον τελευταίο, αλλά και οι δυο τους θα συνάδουν, με έναν ή παραπάνω ενδιάμεσους πλανήτες, και πάλι θεωρείται Πολυαστρία, γιατί οι ενδιάμεσοι πλανήτες θα δημιουργούν μια «γέφυρα» που θα ενώνει τον πρώτο πλανήτη με τον τελευταίο.. Όμως όσο πιο συμπυκνωμένη είναι μια Πολυαστρία τόσο πιο ισχυρή και η επίδρασή της. Η ενέργεια των πλανητών ενοποιείται δηλαδή οι πλανήτες ενεργούν σαν μονάδα. Αυτή η υπερδύναμη, δύσκολα μπορεί να διαφοροποιήσει τις ξεχωριστές ανάγκες και κίνητρα των πλανητών που την απαρτίζουν, και έτσι γίνεται η κινητήριος δύναμη σε έναν γενέθλιο χάρτη.

Το ίδιο ισχύει και για τον οίκο και το ζώδιο που “πέφτει”. Δίνει μεγαλύτερη έμφαση, δύναμη και εστίαση στο σημείο αυτό, δηλαδή στις τάσεις του ζωδίου και στο τομέα ζωής που κυβερνά ο οίκος. Όμως όταν είναι πάνω στην αλλαγή ζωδίου είναι πιο εστιασμένη η ενέργειά του στον οίκο που ανήκει η Πολυαστρία, και το αντίστροφο. Αυτό σημαίνει ότι ένα άτομο με Πολυαστρία σε κάποιο ζώδιο, θα έχει έντονη επιρροή και εμπειρίες σχετικά με τις ιδιότητες αυτού του συγκεκριμένου ζωδίου, χωρίς να αναιρούνται οι ιδιότητες των υπόλοιπων έντεκα. Απλά η ενέργεια αυτού του ζωδίου, και τα μαθήματα που θα σχετίζονται μ’ αυτό το ζώδιο θα είναι πιο συχνά και πιο ευδιάκριτα. Έτσι πιο δυνατές και γενναιόδωρες, είναι οι Πολυαστρίες που ανήκουν σε ένα ζώδιο και έναν οίκο.

Γενικά οι σύνοδοι εξωκρόνιων πλανητών σε μια Πολυαστρία είναι ελλάσωνος σημασίας σε σχέση με αυτές των προσωπικών πλανητών. Και αυτό φυσικά γιατί αυτοί χαρακτηρίζουν ολόκληρες γενιές, όπως για παράδειγμα η σύνοδος Ουρανού-Πλούτωνα στην Παρθένο αφορά τις χρονιές 1964-1968. Έτσι ένα άτομο γεννημένο σε κάποιες απ’ αυτές τις χρονολογίες, και με Ήλιο στην Παρθένο είναι πολύ πιθανό να έχει σύνοδο αυτών των τριών πλανητών. Σ’ αυτήν την Πολυαστρία που πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία είναι, αυτή που συμβαίνει κυρίως μεταξύ προσωπικών πλανητών. Μια τέτοια Πολυαστρία θα έχει αξιοσημείωτη επιρροή στην προσωπικότητα του ατόμου. Όμως όταν ένας προσωπικός είναι σε στενή σύνοδο με κάποιον εξωκρόνιο, είναι πολύ σημαντικό επίσης, είτε η σύνοδος είναι τμήμα Πολυαστρίας, είτε όχι. Οι λειτουργίες του προσωπικού πλανήτη, θα συνδέονται άμεσα με τις παγκόσμιες ασυνείδητες δυνάμεις, που θα αντιπροσωπεύει ο εξωκρόνιος και έτσι το άτομο, μέσα από αυτόν τον προσωπικό πλανήτη, θα είναι εγκλωβισμένο σε μια δίνη, από την οποία θα είναι αδύνατο να ξεφύγει. Κατανοεί όμως τις δυνάμεις αυτές, που είναι ικανές για παγκόσμιες αλλαγές, και συνήθως βοηθάει και τους άλλους να κάνουν το ίδιο.

Αυτό που ίσως προσέξει αργά ή γρήγορα κάποιος με Πολυαστρία στον γενέθλιο χάρτη του, είναι ότι σπαταλάει μεγάλη ενέργεια και τον περισσότερο χρόνο της ζωής του, δίνοντας περισσότερο βάρος σε ότι αντιπροσωπεύει το ζώδιο και ο οίκος της. Το θέμα είναι να βρει τις ισορροπίες, αφιερώνοντας χρόνο και ενέργεια και στο ακριβώς αντίθετο ζώδιο και οίκο από αυτό της Πολυαστρίας. Διελαύνοντες πλανήτες από την αντίθετη μεριά θα διευκόλυναν αρκετά εξισορροπώντας το δίπολο, αλλά συνειδητή προσπάθεια μπορεί να γίνει έτσι κι αλλιώς.

 

Ας δούμε και δύο παραδείγματα πολυαστρίας και πως μπορεί να δραστηριοποιούνται συμφωνα με τον υπόλοιπο πάντα χάρτη:

wheel_decan

1ο Παράδειγμα:
Ρόμπερτ Ρέντφορντ
18 Αυγούστου 1936
8:02 pm PST,
Santa Monica, Καλιφόρνια (ΗΠΑ)

Στον χάρτη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ παρατηρούμε ένα Ταυ Τετράγωνο με διεξοδικό τον Δία να τετραγωνίζει τον Κρόνο ο οποίος με την σειρά του είναι σε διάμετρο με ένα στέλιουμ στην Παρθένο, με συμμετέχοντες πλανήτες την Αφροδίτη στις 9° 58′, τον Ποσειδώνα στις 15° 44′, τον Ερμή στις 18° 14′ και την Σελήνη στις 19° 14′, όλοι στον 6ο οίκο. Έλεγε ότι βαριόταν το σχολείο και πάντα ονειρευόταν την ζωή πέρα από το Βαν Νουις της Καλιφόρνια. Αυτή θα μπορούσε να είναι η τέλεια περιγραφή του περιπετειώδη Δια στον τοξότη και μάλιστα 9ο οίκο των ταξιδιών και της εκπαίδευσης. Μπήκε στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, αφού κέρδισε υποτροφία το 1955 εξαιτίας της δεινότητας του στο μπέιζμπολ (Αρης Λέοντα , 5ο = αθλητικές ικανότητες), αλλά μετά τον θάνατο της μητέρας του την ίδια χρονιά, αρχίζει να εγκαταλείπει κάθε προσπάθεια, να πίνει, να μην παρακολουθεί μαθήματα και να μην εξασκείται με αποτέλεσμα να τον διώξουν από την ομάδα και να χάσει την ευκαιρία.

Με το όνειρο να γίνει ζωγράφος, άρχισε να αποταμιεύει δουλεύοντας στις πετρελαιοπηγές της Καλιφόρνια ως απλός εργάτης, έχοντας βάλει στόχο να ταξιδέψει στην Γαλλία για να παρακολουθήσει μαθήματα Καλών Τεχνών. Τελικά ανέβηκε σ’ ένα επιβατηγό πλοίο για Ευρώπη, και αφού κατέληξε να παρακολουθεί μαθήματα σε κάποιον δάσκαλο στην Φλωρεντία της Ιταλίας, απογοητευμένος με την αργή πρόοδο του, επέστρεψε πίσω στο Λος Άντζελες. Με το γυρισμό του, κι αφού συνέχισε την πρακτική του στην ζωγραφική, ταυτόχρονα άρχισε να παρακολουθεί μαθήματα σκηνογραφίας στην Αμερικανική Ακαδημία της Δραματικής Τέχνης στην Νέα Υόρκη. Αργότερα παρακολούθησε και μαθήματα υποκριτικής. Η καριέρα του ως ηθοποιός άρχισε τυχαία στο Μπρόντγουεϊ όταν του προτάθηκε να αντικαταστήσει κάποιον άλλον σε έναν μικρό ρόλο του “Tall Story”, ο οποίος είχε αποχωρίσει αιφνίδια. Τελικά, έγινε ένας καταξιωμένος ηθοποιός.

Οι καλύτερες εφαρμογές του Ταυ Τετραγώνου σε συνδυασμό με την πολυαστρία, είναι η δραστηριοποίηση του για το περιβάλλον (έχει ιδρύσει το Institute for Resources Management), για την συλλογή χρημάτων για το SIDS (Sudden Infant Death Sydrome = Σύνδρομο Αιφνίδιου Θανάτου Βρεφών), και η υποστήριξη των ελεύθερων δημιουργών ταινιών, για την οποία του αποδόθηκε και ο τίτλος : “godfather of American independent film” ( έχει διοργανώσει φεστιβάλ ανεξάρτητων ταινιών) και “μιλάει” για τις πολιτικές και οικολογικές ανησυχίες του μέσα από τι ταινίες του. Όλες αυτές, είναι θετικές επιρροές του Ταυ Τετραγώνου και της αναμεμειγμένης Πολυαστρίας, που στην πρώιμη ζωή του στερούνταν εποικοδομητικής ενεργοποίησης. Ο “γητευτής των αλόγων” παράπαιε ανάμεσα στην υπευθυνότητα και την ανευθυνότητα. Ο Κρόνος στον 12ο είναι συνήθως καρμική ένδειξη, ο 6ος είναι ο οίκος της προσφοράς και της εθελοντικής εργασίας, η Παρθένος και ο Ποσειδώνας σχετίζονται με το περιβάλλον και την υγεία, ενώ ο Δίας (διδασκαλία, εκμάθηση) κάνει το καθήκον του να επιμορφώσει τον κόσμο και να αφυπνίσει την κοινή γνώμη, όπως με την πρόσφατη ταινία του «Lions for Lambs» (Λέοντες αντί αμνών) όπου μοιράζει κυριολεκτικά «χαστούκια» προς κάθε κατεύθυνση. Αν και όπως λέει δεν τρέφει αυταπάτες πως θα αλλάξει την γνώμη κανενός, ελπίζει απλά να βάλει έστω και κάποιους στην διαδικασία να σκεφτούν.

 

3tr

 

chart

2ο Παράδειγμα:

Μπράντ Πητ
18 Δεκεμβρίου 1963
6:31 am CST
Shawnee, Οκλαχόμα (ΗΠΑ)

Στον χάρτη του ηθοποιού, παραγωγού και διάσημου γόη Γουίλιαμ Μπράντλευ Πητ υπάρχει πολυαστρία στον Αιγόκερω με Αρη στις 10° 01′, Ερμή στις 16° 06′, Σελήνη στις 22° 49′ και Αφροδίτη στις 23° 28′. Αξίζει ίσως να σημειωθεί πως η τελευταία είναι σε ακριβή σύνοδο με τον απλανή peacock στις 23° 49′, φύσης Αφροδίτης-Ερμή-Κρόνου, που δίνει ματαιοδοξία και επιδειξιμανία μαζί με μακροζωία και συχνά φήμη. Η σύνοδος Αρη (1ο) – Ερμή (2ο) (αρρενωπή εμφάνιση, γρήγορο μυαλό, αστραπιαίες αποφάσεις) τριγωνίζουν την σύνοδο Πλούτωνα – Ουρανού στην Παρθένο και στον 9ο τον εκδόσεων και των σύντομων ταξιδιών, έτσι η πρώτη του επαγγελματική επιλογή ήταν κάτι φυσικό να συμβεί. Σπούδασε δημοσιογραφία στο Πανεπιστήμιο του Μισούρι με σκοπό να ασχοληθεί με την καλλιτεχνική διαφήμιση. Δυο μήνες όμως, πριν την αποφοίτηση του τα παράτησε για να κυνηγήσει το όνειρο της υποκριτικής.

Με το τρίγωνο ήταν εύκολο να πάρει ένα μεθοδικά υπολογισμένο (Αιγόκερος) ρίσκο (κυβερνήτης 5ου Αρης), όπως αποδείχθηκε, που όμως ήταν μια στροφή τριακοσίων εξήντα μοιρών με μεταλλαχτικές ιδιότητες (Πλούτωνας-Ουρανός). Για να καταφέρει να εισβάλει στον χώρο του θεάματος, έκανε τον σοφέρ μεταφέροντας γκο γκερλς από το ένα μπάτσελορ στο άλλο, διένειμε καταψύκτες και ότι άλλο πέρναγε από το χέρι του. Οι προσωπικοί πλανήτες της πολυαστρίας Ερμής, Σελήνη, Αφροδίτη τριγωνίζουν το Μεσουράνημα αντανακλώντας την τεράστια επιτυχία του ως σύμβολο του σεξ στο Χόλιγουντ και δικαιολογώντας τον τίτλο ενός από τους πιο διάσημους εργένηδες το 1995 και τον τίτλο του πιο σέξι άντρα εν ζωή το 2000, από το περιοδικό People. Πέρα από αυτά όμως, κέρδισε και μία Χρυσή Σφαίρα, αλλά και μια υποψηφιότητα για Όσκαρ με την ερμηνεία του στην ταινία «12 Πίθηκοι». Ωστόσο εξαιτίας του αχτύπητου συνδυασμού ομορφιάς και ταλέντου που τον διακρίνουν, τα μίντια δεν έχουν σταματήσει να ασχολούνται με την προσωπική του ζωή από τότε που ήταν αρραβωνιασμένος με την Γουινέθ Πάλτροου και συνεχίζουν ακόμα περισσότερο τώρα, που πλέον από το 2005 είναι ζευγάρι με την Ανζελίνα Τζολί δίνοντας τους μάλιστα το παρατσούκλι «Μπραντζελίνα». Η μυηση του στην φιλανθρωπία από την Αντζελίνα είναι μια ακόμα αφορμή!

 

Διαβάστε επίσης:

Μεγάλες Όψεις και Σχηματισμοί Όψεων – Γεωμετρικοί πλανητικοί σχηματισμοί

Μεγάλες Όψεις και Σχηματισμοί Όψεων – Οι Ευεργετικοί (1ο μέρος)

Μεγάλες Όψεις και Σχηματισμοί Όψεων – Οι Ευεργετικοί (2ο μέρος)

Μεγάλες Όψεις και Σχηματισμοί Όψεων – Οι Αμφίβολοι (Α)

Μεγάλες Όψεις και Σχηματισμοί Όψεων – Οι Αμφίβολοι (Γ)

Μεγάλες Όψεις και Σχηματισμοί Όψεων – Οι Αμφίβολοι (Δ)

Μεγάλες Όψεις και Σχηματισμοί Όψεων – Οι Ταραχώδεις

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments