0 0 votes
Article Rating

Μπορούμε να πούμε ότι η επιστήμη της αστρολογίας είναι μια έκφραση του νόμου των αντιστοιχιών: όπως πάνω έτσι και κάτω. Αυτός ο νόμος δηλώνει ότι υπάρχει ένα σχέδιο στο σύμπαν που επαναλαμβάνεται και αντανακλάται σε όλες τις μορφές της δημιουργίας.

Οι αποστάσεις ανάμεσα στα υποατομικά σωματίδια έχουν την ίδια αναλογία με τις αποστάσεις μεταξύ των πλανητών στο ηλιακό σύστημα, ή ακόμα και με τις αποστάσεις ανάμεσα στους αστερισμούς μέσα στον δικό μας γαλαξία. Τα υποατομικά αυτά σωματίδια περιστρέφονται γύρω από τον πυρήνα τους με τον ίδιο τρόπο που περιστρέφονται οι πλανήτες γύρω από τον Ήλιο και οι αστερισμοί γύρω από το γαλαξιακό τους κέντρο. Δεν υπάρχει κανένας διαχωρισμός στο σύμπαν. Όλα και όλοι συνδέονται και διασυνδέονται. Είμαστε όλοι Ένα.

Είναι σημαντικό ο σπουδαστής της αστρολογίας να δει τους πλανήτες, τα ζώδια, τους οίκους και τις όψεις του ωροσκοπίου ως ενεργειακά πεδία. Η αληθινή αστρολογία αφιερώνεται στην μέτρηση των αστρονομικών κινήσεων και έπειτα στην ερμηνεία αυτών των δραστηριοτήτων ως ενεργειακές μετατοπίσεις και δυναμικές στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Οι πλανήτες αποκαλύπτουν τα «τι» του γενέθλιου χάρτη, τι ενέργεια λειτουργεί. Ο Ήλιος είναι η πηγή ζωτικότητας του ηλιακού συστήματος. Οι πλανήτες αντιπροσωπεύουν την πρωταρχική διαφοροποίηση της ακτινοβολίας της ηλιακής ζωής και μπορούν να ειδωθούν ως πρισματικές εκφράσεις των αχτίνων και των δυνάμεων του Ήλιου.

Στην παραδοσιακή αστρολογία, το ωροσκόπιο δομείται γύρω από το ζώδιο του Ήλιου. Οι πλανήτες δίνουν χρώμα, μορφή, συνθήκες, και αποχρώσεις νοήματος στον σκοπό της ηλιακής δύναμης στον γενέθλιο χάρτη. Οι αστρολογικοί οίκοι αποκαλύπτουν το «πού» του γενέθλιου χάρτη, πού οι πλανητικές ενέργειες θα εκδηλωθούν στην ζωή κάποιου με τη μεγαλύτερη δύναμη ή αδυναμία τους. Οι οίκοι είναι οι «φυσικότεροι» δείκτες στον χάρτη αφού αποκαλύπτουν τον «χώρο» της εκδήλωσης.

Στο άλλο άρθρο, (8ος Οίκος: Το Αστρολογικό Κύκλοτρο) ανέλυσα εν εκτάσει την έννοια του όγδοου οίκου και των διαφόρων ζωδίων που καταλαμβάνουν την ακμή του. Εδώ η εστίασή μου είναι στην έννοια των πλανητών όταν βρίσκονται σε αυτόν τον οίκο, το «αστρολογικό κύκλοτρον» του ωροσκοπίου. Θέλω να προσεγγίσω το θέμα μας από δύο προοπτικές: 1) όταν οι κυβερνήτες των διαφόρων οίκων βρίσκονται στον όγδοο και 2) τη φύση των ίδιων των πλανητών όταν βρίσκονται στον όγδοο οίκο. Το περιεχόμενο αυτών των δύο άρθρων μαζί πρέπει να δίνει στον αναγνώστη μια αρκετά περιεκτική ένδειξη πολλών (αλλά όχι βεβαίως όλων) των σημασιών των τοποθετήσεων και των σκοπών του όγδοου οίκου στο ωροσκόπιο.

Λέξεις-κλειδιά του 8ου οίκου: Κρίσεις μεταμόρφωσης, αναγέννηση ή εκφυλισμός, πορεία εξελικτικής ανάπτυξης και ωρίμανσης, εκφράσεις της σεξουαλικότητας, θάνατος, διαθήκες, κληροδοτήματα, κοινοί πόροι, και πόροι άλλων ανθρώπων γενικά.

Όταν ο κυβερνήτης του πρώτου οίκου είναι στον όγδοο: θα υπάρξουν αναμφισβήτητα σημαντικές κρίσεις μετασχηματισμού της προσωπικότητας στην ζωή αυτού του ατόμου έτσι ώστε να αποκτήσει καλύτερα εφόδια για τις ισχυρότερες δημιουργικές του δυνατότητες και την έκφραση των πιο θετικών του στοιχείων. Η σεξουαλικότητα θα διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή του. Η σεξουαλικότητα είναι σημαντική στην ζωή όλων, αλλά σε αυτήν την περίπτωση, η εστίαση στη φύση των σεξουαλικών αναγκών του ατόμου και στην έκφρασή τους καθώς επίσης και στην κοινωνική δυναμική που προκύπτει από την σεξουαλική του φύση θα είναι κυρίαρχο θέμα στην ζωή του. Όταν είναι ισχυρή και θετική αυτή η θέση δίνει σε ένα άτομο την δυνατότητα να λειτουργήσει ως καταλύτης και μετασχηματιστής στην ζωή άλλων ανθρώπων. Αν είναι αρνητική, η τάση είναι να χειρίζεται την ενέργεια των άλλων για δικό του όφελος.

Όταν ο κυβερνήτης του δεύτερου οίκου είναι στον όγδοο: αυτό είναι μια ένδειξη ότι οι προσωπικοί οικονομικοί πόροι προέρχονται από κληρονομιά ή τουλάχιστο ότι η οικονομική ευημερία και οι ασχολίες του ατόμου συνδέονται με τις συνεργασίες του ή/και τις σχέσεις του με τους άλλους γενικότερα. Δοκιμασίες στον μετασχηματισμό των προσωπικών αξιών είναι πιθανές καθώς το άτομο πρέπει να μάθει να μοιράζεται και να συμπεριφέρεται τίμια σε όλες τις οικονομικές συναλλαγές του. Όταν δέχεται θετικές όψεις και το άτομο είναι ηθικό, αυτή η τοποθέτηση είναι εξαιρετική για τη σταθερή αύξηση των εισοδημάτων του σε όλη του τη ζωή και του δίνει επίσης την δυνατότητα να βοηθήσει και άλλους να ευημερήσουν. Όταν είναι σε δυσαρμονική θέση, ο οικονομικός χειρισμός είναι πιθανός.

Όταν ο κυβερνήτης του τρίτου οίκου είναι στον όγδοο: το άτομο νιώθει την ανάγκη να αλλάξει τον τρόπο που σκέφτονται οι άλλοι ώστε να προσαρμοστούν στις δικές του απόψεις και ιδέες. Όταν υπάρχουν θετικές όψεις, είναι ένδειξη ενός ατόμου που βοηθά τους άλλους να βελτιώσουν τον τρόπο σκέψης τους και να αυξήσουν την δύναμη στις επικοινωνιακές τους δυνατότητες. Είναι μια θαυμάσια θέση για ψυχολόγους και δασκάλους, που είναι ευθύνη τους να εξερευνούν και να μεταμορφώνουν την σκέψη άλλων ανθρώπων. Όταν υπάρχουν αρνητικές όψεις, αυτή η θέση μπορεί να οδηγήσει στην τάση να χειρίζεται και να ελέγχει κανείς τις απόψεις των άλλων. Ο κυβερνήτης του τρίτου οίκου στον όγδοο όταν είναι σε ζώδιο του νερού (και ειδικά αν υπάρχει όψη με την Σελήνη ή τον Ποσειδώνα) μπορεί να δώσει ψυχικές ικανότητες ή αναπτυγμένη φαντασία.

Όταν ο κυβερνήτης του τέταρτου οίκου είναι στο όγδοο: η κληρονομιά από την οικογένεια είναι ένα σημαντικό θέμα. Η κληρονομιά αυτή δεν περιορίζεται στα χρήματα αφού μπορεί εύκολα να λάβει τη μορφή κληρονομικότητας συναισθηματικών, διανοητικών ή φυσικών τάσεων. Αν ο πλανήτης έχει δυσαρμονικές όψεις, το άτομο θα έχει ως στόχο τον μετασχηματισμό και την απελευθέρωση τέτοιων κληρονομικών ενεργειακών προτύπων. Αν η κατάσταση του πλανήτη είναι θετική, τότε κέρδη και οφέλη μπορούν να αναμένονται από αυτή την τοποθέτηση. Αν για παράδειγμα ο πλανήτης είναι μια Σελήνη με δυσαρμονικές όψεις, τότε μπορεί να υπάρχουν τραυματικές ψυχολογικές καταστάσεις που πρέπει να αναγεννηθούν και να μεταλλαχτούν για να μπορέσει το άτομο να απελευθερωθεί από τέτοιες οικογενειακές πίκρες. Αντίθετα, μια καλά τοποθετημένη Αφροδίτη μπορεί να δώσει στο άτομο γερές βάσεις οικογενειακών αξιών που θα μπορέσουν να στηρίξουν το άτομο τόσο στην αυτοεκτίμησή του όσο και στην οικονομική σταθερότητα.

Όταν ο κυβερνήτης του πέμπτου οίκου είναι στον όγδοο: πρόκειται για άτομο που επενδύει πολύ στην αισθηματική ζωή του. Αν ο πλανήτης είναι ο Άρης ή η Αφροδίτη αυτή η τάση για ισχυρή λίμπιντο υπογραμμίζεται περαιτέρω. Αν ο πλανήτης είναι χτυπημένος (ειδικά σε σταθερά ζώδια) μπορεί να υπάρξει εμμονή στην αναζήτηση της ευχαρίστησης, σεξουαλικής ή ρομαντικής. Προβλήματα που σχετίζονται με τα παιδιά είναι επίσης πιθανά. Αν ο κυβερνήτης του πέμπτου που βρίσκεται στον όγδοο οίκο δέχεται καλές όψεις, η έκφραση των ρομαντικών αναγκών του ατόμου και η σχέση με τα παιδιά θα είναι πολύ ευκολότερη. Είναι επίσης μια εξαιρετική ένδειξη ανταμοιβών που έρχονται στο άτομο ως αποτέλεσμα της δημιουργικής του αυτο-έκφρασης.

Όταν ο κυβερνήτης του έκτου οίκου είναι στον όγδοο: όταν δέχεται καλές όψεις (και ειδικά εάν ο πλανήτης είναι ο Ήλιος, ο Πλούτωνας ή ο κυβερνήτης του όγδοου), αυτή η τοποθέτηση είναι μια ένδειξη καλής υγείας και της ικανότητας του ατόμου να αναρρώνει αρκετά εύκολα μετά από ασθένεια ή ατύχημα. Όταν είναι χτυπημένος (ειδικά από τον Κρόνο, τον Ήλιο, τον Πλούτωνα ή τον κυβερνήτη του όγδοου), αυτές οι αναγεννητικές ικανότητες περιορίζονται και η πορεία της ανάρρωσης μπορεί να είναι δυσκολότερη. Μια θετική τοποθέτηση δίνει επίσης την ικανότητα να εκμεταλλευτεί κάποιος με τον καλύτερο τρόπο τις ευκαιρίες στην εργασία του και να ανέβει στην ιεραρχία. Όταν δέχεται άσχημες όψεις (ειδικά από τον Κρόνο ή τον κυβερνήτη του δεκάτου), ο δρόμος προς την επιτυχία μέσα από την εργασία συχνά εμποδίζεται απαιτώντας περισσότερες προκλήσεις και αναγεννήσεις μέχρι το άτομο «να το κάνει σωστά».

Όταν ο κυβερνήτης του έβδομου οίκου είναι στον όγδοο: ο σωστός χειρισμός των αμοιβαίων και κοινών πόρων θα διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στις σχέσεις του ατόμου. Εάν ο κυβερνήτης δέχεται καλές όψεις (ειδικά από την Αφροδίτη ή τον κυβερνήτη του έβδομου σπιτιού), οι συνθήκες που περιβάλλουν τέτοιες οικονομικές ανταλλαγές είναι πιθανό να είναι αρκετά πετυχημένες. Αυτό θα ήταν ακόμα πιο σίγουρο αν οι πλανήτες που εμπλέκονται βρίσκονται σε γήινα ζώδια. Η σεξουαλική πλευρά των σχέσεων αποκτά μεγαλύτερη σημασία όταν ο κυβερνήτης του έβδομου βρίσκεται στον όγδοο οίκο κι ακόμα περισσότερο όταν ο πλανήτης δέχεται άσχημες όψεις μπορεί να επιφέρει σοβαρές προκλήσεις στην αρμονία της σχέσης. Ανάλογα με την κατάσταση του πλανήτη, οι σχέσεις θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο προκαλώντας κρίσεις αλλαγών που θα οδηγήσουν είτε στην προσωπική ανάπτυξη του ατόμου είτε σε σοβαρές προκλήσεις στις διαπροσωπικές του σχέσεις.

Όταν ο κυβερνήτης του όγδοου οίκου είναι στον όγδοο: δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι αναγεννητικές και μετασχηματιστικές κρίσεις στη ζωή καθώς επίσης και η σεξουαλική έκφραση κάποιου τονίζονται με αυτή την θέση. Προφανώς, αν ο Σκορπιός βρίσκεται στην ακμή του όγδοου οίκου και ο Άρης είναι τοποθετημένος σ’ αυτό το ζώδιο και οίκο τότε ο σεξουαλικός προσανατολισμός του ατόμου θα είναι έντονος και ισχυρός, με την κατεύθυνση και έκφρασή του να δοκιμάζονται συνεχώς. Ανεξάρτητα από το ποιος πλανήτης κυβερνά την ακμή του όγδοου οίκου μπορούμε να πούμε ότι αυτή η τοποθέτηση γενικά θα φέρει στην επιφάνεια όλα τα θέματα που τονίζονται στις λέξεις κλειδιά του όγδοου οίκου στην αρχή αυτού του άρθρου. Το πώς και κάτω από ποιες συνθήκες θα βιώσει κάποιος αυτά τα θέματα στη ζωή του έχει να κάνει με τον πλανήτη και τις όψεις που κάνει. Το επόμενο μέρος αυτού του άρθρου θα δώσει στον αναγνώστη μερικά πρόσθετα στοιχεία για την κατανόηση αυτών των καταστάσεων.

Όταν ο κυβερνήτης του ένατου οίκου είναι στον όγδοο: βλέπουμε εδώ μια ένδειξη ότι οι φιλοσοφικοί και θρησκευτικοί προσανατολισμοί κάποιου θα είναι οι τομείς στην ζωή του που θα υποστούν τις μετασχηματιστικές διαδικασίες που υποδεικνύονται πάντα από την κατάσταση του όγδοου οίκου. Ένα άτομο με τον κυβερνήτη του ένατου στον όγδοο οίκο θα πρέπει να περάσει μέσα από ένα πνευματικό ταξίδι αυτο-ανακάλυψης. Τι μεγάλη ευκαιρία! Στην πορεία το άτομο μπορεί να βρει τον εαυτό του να ταξιδεύει μακριά σωματικά ή νοερά. Τα εμπόδια ή η υποστήριξη που θα δεχτεί το άτομο σε αυτά τα ταξίδια εξαρτάται από τη φύση των όψεων που συνδέουν τον πλανήτη αυτό με τον υπόλοιπο χάρτη. Ένα τετράγωνο ή μια αντίθεση του πλανήτη με την Σελήνη δείχνει ότι το άτομο θα πρέπει να ξεπεράσει πολλά στον τομέα των οικογενειακών πεποιθήσεων. Ένα τρίγωνο με τον Κρόνο μπορεί να υποδεικνύει ότι θα συναντήσει ένα μεγαλύτερο δάσκαλο ή οδηγό ή ότι μερικές παραδοσιακές ή ορθόδοξες πεποιθήσεις μπορούν να είναι οι χρησιμότερες.

Όταν ο κυβερνήτης του δέκατου οίκου είναι στον όγδοο: όταν οι επιρροές του όγδοου οίκου στο ωροσκόπιο είναι θετικές, οι δυνατότητες για καταστάσεις ζωής που οδηγούν σε αναγέννηση και ανάπτυξη είναι πολύ εμφανείς. Από την άποψη του δέκατου οίκου, τέτοιες θετικές τοποθετήσεις δίνουν σε ένα άτομο τεράστια ώθηση όταν πρόκειται για την κοινωνική καταξίωση και την σταδιοδρομία. Ψάξτε για τέτοιες ενδείξεις όπως τρίγωνο ή εξάγωνο του κυβερνήτη του δέκατου με τον κυβερνήτη του όγδοου, τον Κρόνο, τον Πλούτωνα ή τον Ήλιο που μπορεί να οδηγήσει στην επιτυχία. Τέτοιες όψεις επίσης δείχνουν ότι βοήθεια μπορεί να έρθει στη σταδιοδρομία του ατόμου από καθιερωμένα και ισχυρά άτομα. Αντίθετα, τα επιτεύγματα εμποδίζονται και ο δρόμος του ατόμου προς την κοινωνική καταξίωση και αναγνώριση αποθαρρύνεται εάν ο Κρόνος, ο Πλούτωνας ή ο Ήλιος κάνουν άσχημη όψη με τον κυβερνήτη του δέκατου οίκου στον όγδοο ή αν κάποιος από αυτούς τους πλανήτες είναι ο κυβερνήτης του δέκατου οίκου και δέχεται άσχημη όψη.

Όταν ο κυβερνήτης του ενδέκατου οίκου είναι στον όγδοο: η πορεία ζωής κάποιου μπορεί να τον φέρει αντιμέτωπο με κρίσεις και μεταπτώσεις στη σχέση του με την κοινωνία γενικότερα και σε ορισμένες φιλίες ειδικότερα. Όμως τέτοιες αλλαγές δεν είναι πάντα εύκολες. Ο Ουρανός ενεργοποιεί την ανάπτυξη και την εξατομίκευση αλλά μόνο μέσω επαναστατικών αλλαγών στο χαρακτήρα μας! Εάν είναι θετική η τοποθέτηση, οι φίλοι μπορεί να είναι πηγή πρόσθετου οικονομικού εισοδήματος ενώ όταν είναι αρνητική, οι φίλοι μπορούν να μας προδώσουν οικονομικά (ειδικά εάν εμπλέκεται ο Ποσειδώνας!). Οι πολιτικοί και άλλοι δεσμοί με ομάδες μπορεί να αλλάξουν με τρόπους που θα επιδράσουν δυναμικά στην ζωή του ατόμου φέρνοντας το σε επαφή με διαφορετικούς κοινωνικούς συσχετισμούς. Ψάξτε για επαφές ενδέκατου/όγδοου οίκου για να ενεργοποιήσετε αλλαγές στους δημόσιους ρόλους μας, ρόλοι που αναγκάζουν ή ενθαρρύνουν την κοινωνική ανάπτυξη μας.

Όταν ο κυβερνήτης του δωδέκατου οίκου είναι στον όγδοο: μια πολύ συναρπαστική τοποθέτηση δεδομένου ότι συνδυάζει τις ενέργειες των δύο πιο εσωτερικών οίκων του ωροσκοπίου. Στο επικεντρωμένο στην ψυχή και πνευματικά προσανατολισμένο άτομο αυτός ο συνδυασμός μπορεί να δώσει μια καθολικότητα του συναισθήματος που δεν αντιλαμβάνεται κανένα πρόσωπο ως ξένο. Μας βοηθά να ανέβουμε στο «σύννεφο όλων των γνωστών πραγμάτων» και να βρούμε τις βαθύτερες γνώσεις της ζωής εκπλήσσοντας τόσο τους άλλους όσο και εμάς τους ίδιους. Όταν είναι θετική, αυτή η τοποθέτηση μας δίνει ισχυρούς κρυμμένους πόρους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το καλό πολλών ανθρώπων. Όταν είναι αρνητική ή/και όταν εκφράζεται στη ζωή ατόμων που είναι ψυχολογικά ή πνευματικά ανώριμα, αυτή η τοποθέτηση είναι πηγή μεγάλων δυσκολιών. Μπορεί να δείξει ένα εθισμό σε ουσίες, ανθρώπους ή δραστηριότητες που μπορεί να καταρρακώσουν το άτομο ή να το οδηγήσουν σε μία εκφυλιστική πορεία ζωής.

Βασικές ερμηνείες των πλανητών όταν βρίσκονται στον όγδοο οίκο:

Ήλιος: ο Ήλιος σε αυτό τον οίκο ενεργεί ως καταλύτης ή μετασχηματιστής σε όλες τις καταστάσεις της ζωής. Όταν δέχεται θετικές όψεις, δείχνει ένα πρόσωπο που μπορεί να επιφέρει τεράστιες ανυψωτικές αλλαγές σε οποιαδήποτε κατάσταση βρεθεί. Όταν δέχεται αρνητικές όψεις, δείχνει ένα άτομο που μπορεί να επιφέρει χάος. Το άτομο γνωρίζει φυσικά οποιουσδήποτε πόρους, τόσο οικονομικούς όσο και ενεργειακούς, στη ζωή των ανθρώπων γύρω του. Αυτούς τους πόρους μπορεί να τους χρησιμοποιήσει σωστά ή να τους καταχραστεί, να τους ανανεώσει ή να τους καταστρέψει ανάλογα με τη φύση και το χαρακτήρα του. Οι όψεις μεταξύ του Ήλιου και των άλλων πλανητών θα δώσουν καθαρά τις ενδείξεις της κατεύθυνσης αυτής της δύναμης.

Σελήνη: το άτομο με αυτήν την τοποθέτηση διακατέχεται από τέτοια ευαισθησία που του επιτρέπει να αντιλαμβάνεται αλλαγές και διακυμάνσεις στα συναισθήματα των άλλων. Δίνει έτσι τη δυνατότητα στο άτομο «να συντονίζεται » με τα συναισθήματα των άλλων. Ιδιαίτερα στην περίπτωση που η Σελήνη είναι σε υδάτινο ζώδιο. Το τι θα κάνει το άτομο με αυτή την ευαισθησία εξαρτάται από την ψυχολογική ωριμότητα του και την ηθική του, μερικοί άνθρωποι θα χρησιμοποιήσουν αυτή την δύναμη για δικό τους όφελος, άλλοι για να βοηθήσουν τους ανθρώπους με τα προβλήματα της ζωής τους. Σε όλες τις περιπτώσεις, η Σελήνη στον όγδοο οίκο συνδέει τη σεξουαλική φύση κάποιου πολύ στενά με τις συναισθηματικές ανάγκες και τα ψυχολογικά του ζητήματα.

Ερμής: το μυαλό είναι σαν προβολέας που εξετάζει το βάθος των πραγμάτων, ειδικά το πώς σκέφτονται οι άλλοι άνθρωποι. Υπάρχει μια νοοτροπία κατασκόπου που συνδέεται με αυτή την τοποθέτηση που την κάνει εξαιρετική για έρευνα, εργαστηριακή ή ακόμα και απόκρυφη εργασία. Όταν είναι θετική αυτή η τοποθέτηση το άτομο μπορεί να κάνει πολλά για να αλλάξει τον τρόπο σκέψης των άλλων ανθρώπων προς το καλύτερο. Όταν είναι αρνητική, το άτομο με Ερμή στον όγδοο οίκο μπορεί να γίνει πολύ χειριστικό με την σκέψη των άλλων.

Αφροδίτη: μπορεί να περιμένει κανείς ότι οι προσωπικές σχέσεις οικονομικής ή/και ρομαντικής φύσης θα είναι πολύ σημαντικές για το άτομο με αυτό τον συνδυασμό. Όταν είναι θετική αυτή η τοποθέτηση, το άτομο μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης βοηθώντας τους άλλους να υπερνικήσουν μπλοκαρίσματα της αυτο-εκτίμησή τους και να εκμεταλλευτούν στο μέγιστο τους φυσικούς τους πόρους. Όταν είναι αρνητική, το άτομο μπορεί να έχει την τάση να χρησιμοποιήσει τα χρήματα ή τα αισθήματα των άλλων για να ικανοποιήσει εγωιστικούς στόχους. Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, αυτή η τοποθέτηση φέρνει το άτομο σε κοινωνικές καταστάσεις που απαιτούν αλλαγές και μετασχηματισμό. Ανάλογα με τον χαρακτήρα του ατόμου και τις όψεις τις Αφροδίτης με τους άλλους πλανήτες, αυτή η τοποθέτηση δείχνει ένα άτομο που βοηθά πολύ να προέλθει το καλύτερο σε όλες τις κοινωνικές καταστάσεις ή ένα άτομο που θα χρησιμοποιήσει τον προσωπικό μαγνητισμό του για δικό του όφελος.

Άρης: Το πάθος και η σεξουαλική ένταση αυξάνονται βεβαίως όταν ο Άρης καταλαμβάνει τον οίκο στον οποίο είναι φυσικός κυβερνήτης. Εάν το άτομο είναι ψυχολογικά ώριμο, αυτός ο συνδυασμός πλανήτη/οίκου είναι πολύ χρήσιμος για να παραμείνει ακλόνητος κάτω από οποιαδήποτε κοινωνική κρίση, βοηθώντας τους ανθρώπους να βρουν διέξοδο σε εξαιρετικά πολύπλοκες καταστάσεις. Πρέπει να θυμόμαστε ότι όταν ο Άρης συμπεριφέρεται θετικά, είναι γενναίος και θαρραλέος ηγέτης και όχι ο εγωκεντρικός φανατικός που μπορεί να είναι όταν βρίσκεται σε λάθος δρόμο. Δεν υπάρχει καμία άλλη τοποθέτηση για τον Άρη που να μπορεί να εκδηλώσει το καλύτερο ή το χειρότερο στη φύση και το χαρακτήρα του. Όταν είναι θετική η τοποθέτηση, ο Άρης στον όγδοο οίκο οδηγεί τους ανθρώπους στο επόμενο βήμα στη ζωή τους, όταν είναι αρνητική γίνεται καταχραστής και εκμεταλλευτής.

Δίας: άφθονα οικονομικά οφέλη είναι πιθανά εάν ο Δίας δέχεται καλές όψεις σε αυτή την θέση, ειδικά από την Αφροδίτη, τον Ήλιο ή τον κυβερνήτη του όγδοου οίκου. Τέτοια υλικά οφέλη αυξάνονται εάν ο Δίας είναι σε ένα από τα γήινα ζώδια. Όταν δέχεται άσχημες όψεις, ιδιαίτερα όταν είναι σε τετράγωνο με την Αφροδίτη, Σελήνη ή τον κυβερνήτη του όγδοου οίκου, η σπατάλη των δικών του πόρων και ιδιαίτερα των άλλων ανθρώπων είναι πιθανή. Από φιλοσοφικής άποψης, μια θετική τοποθέτηση του Δία σε αυτόν τον οίκο οδηγεί το άτομο να μην αφήνει πέτρα χωρίς να την σηκώσει στην αναζήτηση της αλήθειας. Όταν είναι αρνητική, τείνει να απορρίπτει τις πεποιθήσεις άλλων ανθρώπων στην προσπάθεια του να αναδειχθούν οι δικές του φιλοσοφικές απόψεις.

Κρόνος: εάν δέχεται άσχημες όψεις, υπάρχει η τάση για σεξουαλικούς περιορισμούς αφού το άτομο θα τείνει να καταστείλει τις φυσικές σεξουαλικές κλίσεις του. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδικά εάν ο Κρόνος δέχεται άσχημες όψεις από τον Πλούτωνα, τον Άρη ή τον Ουρανό παρατηρούνται σοβαρά σεξουαλικά προβλήματα που συνδέονται με περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης σε μικρή ηλικία από γονέα ή άλλο πρόσωπο εξουσίας. Μπορεί επίσης να δείξει ένα άτομο που χρησιμοποιεί το σεξ ως μέσο ελέγχου στις σχέσεις του. Όταν είναι θετική αυτή η τοποθέτηση, ο Κρόνος στον όγδοο οίκο δείχνει ένα άτομο που είναι σεξουαλικά σεμνό και ώριμο. Είναι επίσης μια ένδειξη ενός ατόμου που μπορεί να κτίσει αμοιβαίους οικονομικούς πόρους για συνεχή ανάπτυξη και όφελος. Όταν είναι αρνητική, δείχνει οικονομικές ανασφάλειες ή/και την ώθηση να ελέγχει τα χρήματα άλλων ανθρώπων για δικό του όφελος.

Ουρανός: αυτός ο συνδυασμός πλανήτη/οίκου είναι δείκτης ατόμου με ασυνήθιστα ή εκκεντρικά σεξουαλικά ενδιαφέροντα. Στην καλύτερη περίπτωση, δείχνει ένα άτομο που έχει μια ισχυρή περιέργεια για το σεξ και ώθηση για σεξουαλικό πειραματισμό. Μια καλή τοποθέτηση του ουρανού στον όγδοο οίκο μπορεί να δείξει ξαφνικά και αναπάντεχα οικονομικά κέρδη. Αυτό μπορεί συχνά να εμφανιστεί μέσω απροσδόκητων κληρονομιών , συνεργασιών (ειδικά από φίλους, εκτός αν ο Ουρανός είναι ο κυβερνήτης του εβδόμου οίκου και τέτοιες ανταμοιβές μπορούν να έρθουν μέσω του γάμου επίσης) ή μέσω αναπάντεχων κερδών από επενδύσεις. Μια αρνητική τοποθέτηση, μπορεί να προκαλέσει ανατροπές και απώλειες στις προαναφερθείσες οικονομικές καταστάσεις.

Ποσειδώνας: υπάρχει σίγουρα αύξηση στην ψυχική ευαισθησία και ένταση της ονειρικής ζωής του ατόμου που έχει τον Ποσειδώνα στον όγδοο οίκο. Τέτοιες δυνατότητες όταν είναι θετική η τοποθέτηση μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμες στη θεραπεία και τη συμβουλή άλλων. Όταν είναι αρνητική, αυτός ο ψυχισμός μπορεί να οδηγήσει σε ψεύτικες και απατηλές κατευθύνσεις που μπορεί να είναι επιβλαβείς για τον ίδιο και για τους άλλους. Ένας αδύναμος Ποσειδώνας στον όγδοο (ή ακόμα και ένας θετικός Ποσειδώνας στη ζωή ενός ψυχολογικά ανώριμου ατόμου) είναι επίσης δείκτης δυσκολιών που μπορεί να βιώσει το άτομο από την κατάχρηση οινοπνεύματος ή άλλων ναρκωτικών ουσιών. Η λανθασμένη σεξουαλική συμπεριφορά και το χάος που προκαλεί είναι μια άλλη συνέπεια της κακής χρήσης του Ποσειδώνα σε αυτόν τον οίκο.

Πλούτωνας: δεδομένου ότι ο Πλούτωνας είναι ο φυσικός κυβερνήτης αυτού του οίκου, αυτή η τοποθέτηση είναι πολύ ισχυρή. Όταν είναι θετική, το άτομο από την φύση του προκαλεί θετικές μεταμορφώσεις, είναι πηγή θεραπείας και φορέας ανανέωσης και αναγέννησης σε όλα τα επίπεδα. Η εποικοδομητική δυναμική του Πλούτωνα σε αυτή την θέση είναι ιδανική για ένα ψυχολόγο, γιατρό, δάσκαλο, ή οποιοδήποτε επάγγελμα που έχει ως στόχο να βελτιώνει τις ζωές των άλλων. Όταν είναι αρνητική η τοποθέτηση, ο Πλούτωνας φέρνει στην επιφάνεια όλες τις δυνάμεις του Άδη και είναι μια δύναμη καταστροφής, χάους, αποσύνθεσης και εκφυλισμού. Από αυτή την άποψη, είναι ένας δυνατός δείκτης χειρισμού και εκμετάλλευσης των άλλων τόσο οικονομικά όσο και ψυχολογικά.

 

Συγγραφέας: Alan Oken
Πρωτότυπος τίτλος: Transformers and Converters: Planets in the Eighth House
Πηγή: Alan Oken Newsletter – Article: Transformers and Converters:Planets in the Eighth House
To κείμενο παραχωρήθηκε ειδικά για το myHoroscope από τον συγγραφέα του αστρολόγο, Alan Oken.

Μετάφραση – Απόδοση: Κωνσταντίνα/KALIANA
Διορθώσεις – Επιμέλεια: Κοραλλία Μόζορα
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments